Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijoki Oy
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

29.11.2023 05:30
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Tärkeintä hyvä lopputulos, eivät keinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­kein­tä hyvä lop­pu­tu­los, eivät keinot

17.11.2023 21:26
Toimivat kalauomat minimaalisin kustannuksin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vat ka­la­uo­mat mi­ni­maa­li­sin kus­tan­nuk­sin

09.11.2023 05:01 5
Vanhemmat
Kemijoki oy suunnittelee lähes miljardin euron pumppuvoimalaa Kemijärven Ailangantunturille

Ke­mi­jo­ki oy suun­nit­te­lee lähes mil­jar­din euron pump­pu­voi­ma­laa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­ril­le

03.11.2023 12:09 13
Tilaajille
Syyskuu oli Lapissa niin sateinen, että vastaavaa koetaan vain muutaman kerran vuosisadassa – eniten satoi Muoniossa, vähiten Kilpisjärvellä

Syyskuu oli Lapissa niin sa­tei­nen, että vas­taa­vaa koetaan vain muu­ta­man kerran vuo­si­sa­das­sa – eniten satoi Muo­nios­sa, vähiten Kil­pis­jär­vel­lä

07.10.2023 11:35 2
Tilaajille
Kemijoki oy hakee Sierilälle 60 miljoonan tukea, myös Tornion biokaasulaitos jätti tukihakemuksen

Ke­mi­jo­ki oy hakee Sie­ri­läl­le 60 mil­joo­nan tukea, myös Tornion bio­kaa­su­lai­tos jätti tu­ki­ha­ke­muk­sen

28.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Olemme sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme si­tou­tu­neet vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen

16.09.2023 05:01 2
Rakennustyöt Seitakorvan voimalaitoksella aiheuttavat alhaisia pinnankorkeuksia Vanttauskosken ja Rovaniemen sekä Ossauskosken ja Taivalkosken välillä

Ra­ken­nus­työt Sei­ta­kor­van voi­ma­lai­tok­sel­la ai­heut­ta­vat al­hai­sia pin­nan­kor­keuk­sia Vant­taus­kos­ken ja Ro­va­nie­men sekä Os­saus­kos­ken ja Tai­val­kos­ken välillä

05.07.2023 15:44 1
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset – voimalaitoksen rakentamisen täytyy alkaa viimeistään ensi vuoden toukokuussa

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Sie­ri­län ra­ken­ta­mis­töi­den aloit­ta­mi­sen jat­ko­ajas­ta tehdyt va­li­tuk­set – voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­sen täytyy alkaa vii­meis­tään ensi vuoden tou­ko­kuus­sa

21.06.2023 14:23
Tilaajille
Kemijoella saatetaan tehdä ohitusjuoksutuksia – veneilijöitä ja kalastajia pyydetään tarkkaavaisuuteen

Ke­mi­joel­la saa­te­taan tehdä ohi­tus­juok­su­tuk­sia – ve­nei­li­jöi­tä ja ka­las­ta­jia pyy­de­tään tark­kaa­vai­suu­teen

19.06.2023 14:29 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lohen pa­luus­sa eletään vaaran vuosia

12.06.2023 05:00 4
Kemijoen kahden alimman voimalaitoksen omistajat haluavat helpottaa lohen nousua ylävirtaan

Ke­mi­joen kahden alimman voi­ma­lai­tok­sen omis­ta­jat ha­lua­vat hel­pot­taa lohen nousua ylä­vir­taan

24.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joustoa säh­kö­ver­kon toi­min­taan

15.05.2023 05:30 1
Ounastähti kuntayhtymän purkaminen tulisi kalliiksi – omistajakunnat joutuisivat maksamaan arviolta viisi miljoonaa euroa veroina

Ou­nas­täh­ti kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen tulisi kal­liik­si – o­mis­ta­ja­kun­nat jou­tui­si­vat mak­sa­maan ar­viol­ta viisi mil­joo­naa euroa veroina

11.05.2023 16:28 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka es­ti­kään Ke­mi­joen ka­la­tiet?

08.05.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pump­pu­voi­ma­loil­la lisää sää­tö­voi­maa

04.05.2023 06:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy ei petä koskaan

03.05.2023 06:00
Kemijoki oy:n suunnittelema pumppuvoimalahanke lähes kolminkertaistaisi Kemijoesta saatavan säätövoiman määrän – jätti-investointia puoltavat monet tekijät
Pääkirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy:n suun­nit­te­le­ma pump­pu­voi­ma­la­han­ke lähes kol­min­ker­tais­tai­si Ke­mi­joes­ta saa­ta­van sää­tö­voi­man määrän – jät­ti-in­ves­toin­tia puol­ta­vat monet tekijät

28.04.2023 19:05 15