Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kemijoki Oy
Viimeisin 24 tuntia
Sierilän voimalaitoksen rakentaminen jakaa kansanedustajaehdokkaat Lapin Kansan vaalikoneessa

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen jakaa kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­sa

21.03.2023 15:25 3
Tilaajille
Vanhemmat
Valitukset Sierilän jatkoajasta kaatuivat, silti rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty  –"Meillä on jatkuva harkinta päällä, mutta tämäkin päätös on valituskelpoinen"

Va­li­tuk­set Sie­ri­län jat­ko­ajas­ta kaa­tui­vat, silti ra­ken­ta­mis­pää­tös­tä ei vielä ole tehty –"­Meil­lä on jatkuva har­kin­ta päällä, mutta tämäkin päätös on va­li­tus­kel­poi­nen"

21.03.2023 09:35 30
Tilaajille
"Vielä ei hyvältä näytä" – Kemijoen jäätilanne on niin huono, että edes hiihtolatuja ei voi vielä sinne tehdä

"Vielä ei hyvältä näytä" – ­Ke­mi­joen jää­ti­lan­ne on niin huono, että edes hiih­to­la­tu­ja ei voi vielä sinne tehdä

30.01.2023 15:30 1
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vi­her­hömp­pä" ai­heut­taa va­hin­koa

05.12.2022 04:00 5
Tilaajille
Tarvitsemme erilaisia sähköntuotantomuotoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me eri­lai­sia säh­kön­tuo­tan­to­muo­to­ja

24.11.2022 05:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mankala on naa­mio­verk­ko

21.11.2022 02:30
Tilaajille
Kemijoen sähkön hintaetu on Lapille suurempi kuin koskaan, mutta se ei näy suoraan lappilaisten sähkölaskussa – miljoonien eurojen sähkötulot valuvat kuntien kassaan

Ke­mi­joen sähkön hin­ta­etu on Lapille suu­rem­pi kuin kos­kaan, mutta se ei näy suoraan lap­pi­lais­ten säh­kö­las­kus­sa – mil­joo­nien eurojen säh­kö­tu­lot valuvat kuntien kassaan

19.11.2022 05:00 29
Tilaajille
Kenelle kuuluvat Kemijoki-sähkön hyödyt?
Kolumni

Kenelle kuu­lu­vat Ke­mi­jo­ki-säh­kön hyödyt?

29.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Kemijoki oy varautuu vaikeaan sähkötalveen – suuri tehontarve voi johtaa ohijuoksutuksiin Yläkemijoella, ja se vaikuttaisi alueen jääteihin

Ke­mi­jo­ki oy va­rau­tuu vai­keaan säh­kö­tal­veen – suuri te­hon­tar­ve voi johtaa ohi­juok­su­tuk­siin Ylä­ke­mi­joel­la, ja se vai­kut­tai­si alueen jää­tei­hin

26.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Diok­sii­ni­lo­hi ja elo­ho­pea­hau­ki

24.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiö tuonut töitä ja toi­meen­tu­loa

19.10.2022 05:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kar­va­la­kil­la on myös kään­tö­puo­len­sa

17.10.2022 05:00
Tilaajille
Mitä Kemijoki Oy vie Lapista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Ke­mi­jo­ki Oy vie La­pis­ta?

13.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mal­la kes­kei­nen rooli huol­to­var­muu­des­sa

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Mitä Kemijoki oy tuo jokivarteen ja koko Lappiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Ke­mi­jo­ki oy tuo jo­ki­var­teen ja koko Lap­piin?

11.10.2022 04:01 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiön on muu­tet­ta­va puheet teoiksi

08.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiö si­tou­tu­nut vael­lus­ka­la­yh­teyk­sien luo­mi­seen

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Ro­va­nie­men yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta hylkäsi Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen luuk­ku­ase­ma­ra­ken­nuk­sen poik­keus­lu­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set

20.09.2022 19:06 1
Tilaajille
Sierilän valituskierteelle ei näy loppua – yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee poikkeusluvasta tehtyjä valituksia

Sie­ri­län va­li­tus­kier­teel­le ei näy loppua – yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee poik­keus­lu­vas­ta tehtyjä va­li­tuk­sia

20.09.2022 06:30 12
Tilaajille