Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Sähkö
Kuukausi
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Valtion tähänastiset toimet lämmittävät enemmän sähköyhtiöitä kuin kansalaisia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Valtion tä­hän­as­ti­set toimet läm­mit­tä­vät enemmän säh­kö­yh­tiöi­tä kuin kan­sa­lai­sia

21.11.2022 05:00 16
Tilaajille
Viileitä koteja, valottomia pihoja ja sähköuunin käyttöä vain pakon edessä – näin Lapin Kansan kyselyyn vastanneet säästävät nyt sähköä

Vii­lei­tä koteja, va­lot­to­mia pihoja ja säh­kö­uu­nin käyttöä vain pakon edessä – näin Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet sääs­tä­vät nyt sähköä

17.11.2022 16:30 8
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Miten sähkönhinta on vaikuttanut talouteesi?

Vastaa ky­se­lyyn: Miten säh­kön­hin­ta on vai­kut­ta­nut ta­lou­tee­si?

15.11.2022 15:19 1
Taloon on asennettu yhdeksän ilmalämpöpumppua ja joka nurkka on eristetty – silti entisen kyläkoulun asukkaita hirvittää: "Pitäisi olla jokin kohtuus sähköyhtiöilläkin"

Taloon on asen­net­tu yh­dek­sän il­ma­läm­pö­pump­pua ja joka nurkka on eris­tet­ty – silti entisen ky­lä­kou­lun asuk­kai­ta hir­vit­tää: "Pi­täi­si olla jokin kohtuus säh­köyh­tiöil­lä­kin"

15.11.2022 05:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähköä ra­jat­to­mas­ti tuu­les­ta

14.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Sähkönkulutuksen mobiilisovellusten suosio räjähti – Fingrid kertoo jatkossa sähköpulasta, muissa sovelluksissa hintavahteja ja aikasuosituksia

Säh­kön­ku­lu­tuk­sen mo­bii­li­so­vel­lus­ten suosio räjähti – Fingrid kertoo jat­kos­sa säh­kö­pu­las­ta, muissa so­vel­luk­sis­sa hin­ta­vah­te­ja ja ai­ka­suo­si­tuk­sia

13.11.2022 12:30
Rovaniemen Verkko perii asiakkailtaan sähkönsiirron perusmaksun ja tehomaksut syyskuulta – syynä sähkömarkkinalaissa oleva säädös

Ro­va­nie­men Verkko perii asiak­kail­taan säh­kön­siir­ron pe­rus­mak­sun ja te­ho­mak­sut syys­kuul­ta – syynä säh­kö­mark­ki­na­lais­sa oleva säädös

02.11.2022 17:07 2
Tilaajille
Saako jouluvaloja käyttää sähköpulan uhatessa?
Kolumni

Saako jou­lu­va­lo­ja käyttää säh­kö­pu­lan uha­tes­sa?

02.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Sähköllä vetyä ja vedystä sähköä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­köl­lä vetyä ja vedystä sähköä

02.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­giaa lohen sijasta

29.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Kemijoki oy varautuu vaikeaan sähkötalveen – suuri tehontarve voi johtaa ohijuoksutuksiin Yläkemijoella, ja se vaikuttaisi alueen jääteihin

Ke­mi­jo­ki oy va­rau­tuu vai­keaan säh­kö­tal­veen – suuri te­hon­tar­ve voi johtaa ohi­juok­su­tuk­siin Ylä­ke­mi­joel­la, ja se vai­kut­tai­si alueen jää­tei­hin

26.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – kun toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – kun toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 13:37
Tilaajille
Kemi aikoo säästää energiaa – merkittävin säästö syntyy led-valaisimiin vaihtamisesta kaduilla

Kemi aikoo säästää ener­giaa – mer­kit­tä­vin säästö syntyy led-va­lai­si­miin vaih­ta­mi­ses­ta ka­duil­la

17.10.2022 17:27 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kar­va­la­kil­la on myös kään­tö­puo­len­sa

17.10.2022 05:00
Tilaajille
Voimalinja tulee yöuniin – Fingrid haluaa vetää sähkölinjan Antero Juhon ja Helena Kreivin pihapiirin tuntumaan Ylitornion Pekanpäässä

Voi­ma­lin­ja tulee yöuniin – Fingrid haluaa vetää säh­kö­lin­jan Antero Juhon ja Helena Kreivin pi­ha­pii­rin tun­tu­maan Yli­tor­nion Pe­kan­pääs­sä

16.10.2022 06:30 26
Tilaajille
Paljon ei ollut tehtävissä, kun sähköjohto syttyi palamaan kotikadulla: "Sanoin, että aika äkkiä saisi tulla" – katso video vaaratilanteesta

Paljon ei ollut teh­tä­vis­sä, kun säh­kö­joh­to syttyi pa­la­maan ko­ti­ka­dul­la: "Sa­noin, että aika äkkiä saisi tulla" – katso video vaa­ra­ti­lan­tees­ta

18.10.2022 15:56
4 000 suomalaista menettänyt luottotietonsa maksamattomien sähkölaskujen vuoksi – määrän odotetaan kasvavan

4 000 suo­ma­lais­ta me­net­tä­nyt luot­to­tie­ton­sa mak­sa­mat­to­mien säh­kö­las­ku­jen vuoksi – määrän odo­te­taan kas­va­van

06.10.2022 13:12 2
Energiankulutus väheni kymmenen prosenttia alkuvuonna, sähkön kulutus laski viisi prosenttia – päästöt vähenivät

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

30.09.2022 11:37
Tilaajille
Tällaisia ovat Rovaniemen sähkönsäästökeinot energiakriisin alla – jouluvalot, jalkapallohalli ja katulamput loistavat ledeillä, sähkökatkoja korkeintaan alueellisesti

Täl­lai­sia ovat Ro­va­nie­men säh­kön­sääs­tö­kei­not ener­gia­krii­sin alla – jou­lu­va­lot, jal­ka­pal­lo­hal­li ja ka­tu­lam­put lois­ta­vat le­deil­lä, säh­kö­kat­ko­ja kor­kein­taan alueel­li­ses­ti

26.09.2022 14:45 3
Tilaajille