Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sähkö
Kuukausi
Fortum solmi "Outokumpu-luokan" sähkösopimuksen Bodenin vihreälle terästehtaalle

Fortum solmi "Ou­to­kum­pu-luo­kan" säh­kö­so­pi­muk­sen Bodenin vih­reäl­le te­räs­teh­taal­le

31.03.2023 12:01 3
Tilaajille
Sierilän roolia turha vähätellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län roolia turha vä­hä­tel­lä

31.03.2023 05:01 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika ra­ken­taa Sierilä

31.03.2023 05:00 3
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

13.03.2023 10:22 22
Tilaajille
Rovakaira hakee uutta toimitusjohtajaa, Tapio Jalonen jää eläkkeelle

Ro­va­kai­ra hakee uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa, Tapio Jalonen jää eläk­keel­le

13.03.2023 09:24 1
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja: Takkoja ei kannata purkaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Takkoja ei kannata purkaa

20.01.2023 08:01 1
Tilaajille
Tornionlaaksolaiset ja rovaniemeläiset saavat alennusta sähkölaskuunsa – TLS Verkko ja Rovaniemen Verkko jättävät perimättä sähkönsiirron maksuja

Tor­nion­laak­so­lai­set ja ro­va­nie­me­läi­set saavat alen­nus­ta säh­kö­las­kuun­sa – TLS Verkko ja Ro­va­nie­men Verkko jät­tä­vät pe­ri­mät­tä säh­kön­siir­ron maksuja

15.01.2023 19:30 16
Tilaajille
Rajakiiri päivittää merituulipuiston kaavan Torniossa, eikä yhtiö ole unohtanut suunnitelmiaan Simossakaan

Ra­ja­kii­ri päi­vit­tää me­ri­tuu­li­puis­ton kaavan Tor­nios­sa, eikä yhtiö ole unoh­ta­nut suun­ni­tel­miaan Si­mos­sa­kaan

13.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­ki­vih­reys kun­niaan

12.01.2023 23:30 1
Tilaajille
Kuluttajaliitolta risuja ja ruusuja uudelle sähkötuelle – tärkeää, että tukea ei tarvitse anoa, mutta joitakin jää yhä tuen ulkopuolelle

Ku­lut­ta­ja­lii­tol­ta risuja ja ruusuja uudelle säh­kö­tuel­le – tär­keää, että tukea ei tar­vit­se anoa, mutta joi­ta­kin jää yhä tuen ul­ko­puo­lel­le

11.01.2023 18:25 3
Rovaniemen Verkko ei peri lainkaan sähkönsiirtomaksuja tammi- ja helmikuussa, syynä Fingridin kantaverkkomaksujen alennus

Ro­va­nie­men Verkko ei peri lain­kaan säh­kön­siir­to­mak­su­ja tammi- ja hel­mi­kuus­sa, syynä Fing­ri­din kan­ta­verk­ko­mak­su­jen alennus

10.01.2023 14:59 13
Tilaajille
Lakiluonnoksen sähkölaskujen kertakorvauksesta on tarkoitus lähteä lausunnoille tiistaina – poliittista sopua mallista ei tiettävästi vielä ole, korvausprosentti mietityttää sdp:tä.

La­ki­luon­nok­sen säh­kö­las­ku­jen ker­ta­kor­vauk­ses­ta on tar­koi­tus lähteä lau­sun­noil­le tiis­tai­na – po­liit­tis­ta sopua mal­lis­ta ei tiet­tä­väs­ti vielä ole, kor­vaus­pro­sent­ti mie­ti­tyt­tää sdp:tä.

10.01.2023 13:01 3
"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

"Onko 450 pro­sen­tin hin­nan­ko­ro­tuk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?" – Ener­gia­vi­ras­to ottaa pian kantaa saa­miin­sa lu­kui­siin kan­te­lui­hin sähkön hin­noit­te­lus­ta

09.01.2023 08:46 3
Sähköä riittänee, vaikka pakkanen paukkuu koko Suomessa loppuviikon ajan – kovimpien pakkaspäivien osuminen loppiaiselle ja lauantaille auttaa

Sähköä riit­tä­nee, vaikka pak­ka­nen paukkuu koko Suo­mes­sa lop­pu­vii­kon ajan – ko­vim­pien pak­kas­päi­vien osu­mi­nen lop­piai­sel­le ja lauan­tail­le auttaa

05.01.2023 11:39
Tilaajille
Sähkölaskuista aiheutuneet maksuhäiriöt lisääntyivät viime vuonna – maksuhäiriöitä rekisteröitiin myös yrityksille

Säh­kö­las­kuis­ta ai­heu­tu­neet mak­su­häi­riöt li­sään­tyi­vät viime vuonna – mak­su­häi­riöi­tä re­kis­te­röi­tiin myös yri­tyk­sil­le

05.01.2023 09:46
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 13:19 3
Tilaajille
Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä, tuotannon tarkoitus kohota iltapäivällä täyteen tehoon

Ol­ki­luo­to 3 tuottaa jälleen sähköä, tuo­tan­non tar­koi­tus kohota il­ta­päi­väl­lä täyteen tehoon

28.12.2022 08:08
Ennuste: Pohjolan halvin sähkö löytyy pian Suomesta, ja kulutustaan lisäävä Ruotsi alkaa ostaa sitä

En­nus­te: Poh­jo­lan halvin sähkö löytyy pian Suo­mes­ta, ja ku­lu­tus­taan lisäävä Ruotsi alkaa ostaa sitä

27.12.2022 16:30 5
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 3
Tilaajille
Oomi laskee sähkön kuluttajahintaa kylmimmän talven ajaksi – väliaikainen hinnan alennus voimassa kolme kuukautta

Oomi laskee sähkön ku­lut­ta­ja­hin­taa kyl­mim­män talven ajaksi – vä­li­ai­kai­nen hinnan alennus voi­mas­sa kolme kuu­kaut­ta

23.12.2022 09:26 7
Tilaajille