kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Vihreä siirtymä
Kuukausi
Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

30.09.2022 19:00 11
Tilaajille
Outokumpu hakee tukea isolle biokoksilaitokselle Tornioon – loisi kymmeniä työpaikkoja

Ou­to­kum­pu hakee tukea isolle bio­kok­si­lai­tok­sel­le Tor­nioon – loisi kym­me­niä työ­paik­ko­ja

30.09.2022 08:03 1
Tilaajille
Kemihaaran allas on ajankohtainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­haa­ran allas on ajan­koh­tai­nen

22.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työs­tä maa­kun­tien välillä hyö­ty­vät kaikki

20.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Neljään lappilaiskuntaan myönnettiin tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamista varten

Neljään lap­pi­lais­kun­taan myön­net­tiin tukea säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta varten

15.09.2022 15:46
Tilaajille
Jättilaskuissa näkyy Venäjän kaasu – Sähköpörssin kylmä logiikka uhkaa palelluttaa sähkölämmittäjät

Jät­ti­las­kuis­sa näkyy Venäjän kaasu – Säh­kö­pörs­sin kylmä lo­giik­ka uhkaa pa­lel­lut­taa säh­kö­läm­mit­tä­jät

03.09.2022 06:30 15
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka saa ja kenelle an­ne­taan?

12.08.2022 03:56
Tilaajille
Onnistummeko ilmastotavoitteissamme ulkoistamalla päästöjä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nis­tum­me­ko il­mas­to­ta­voit­teis­sam­me ul­kois­ta­mal­la pääs­tö­jä?

25.07.2022 05:01
Tilaajille
Tuleviin aikoihin ja hintojen kallistumiseen tulee varautua nopeasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­viin ai­koi­hin ja hin­to­jen kal­lis­tu­mi­seen tulee va­rau­tua no­peas­ti

22.07.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän siir­ty­män um­pi­ku­ja

08.07.2022 21:12 4
Tilaajille
Vihreä talous on Lapin ja duunarin etu, kun se tapahtuu oikeudenmukaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä talous on Lapin ja duu­na­rin etu, kun se ta­pah­tuu oi­keu­den­mu­kai­ses­ti

06.07.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä viipyy el­vy­tys?

01.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­al­las taas ajan­koh­tai­nen

28.06.2022 05:00 4
Tilaajille
GTK:n tutkimuksen mukaan maailman tiedetyt mineraalivarat eivät riitä tavoiteltuun "vihreään siirtymään" – tarvitaan myös paljon muita ratkaisuja
Pääkirjoitus

GTK:n tut­ki­muk­sen mukaan maail­man tie­de­tyt mi­ne­raa­li­va­rat eivät riitä ta­voi­tel­tuun "vih­reään siir­ty­mään" – tar­vi­taan myös paljon muita rat­kai­su­ja

26.06.2022 19:00 11
Tilaajille
Outokumpu ryhtyy valmistamaan lähes päästötöntä ruostumatonta terästä ja aikoo kutistaa Kemin kromikaivoksensa päästöt nollaan 2025 mennessä – tämä avaa uusia investointimahdollisuuksia myös muille yrityksille
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­pu ryhtyy val­mis­ta­maan lähes pääs­tö­tön­tä ruos­tu­ma­ton­ta terästä ja aikoo ku­tis­taa Kemin kro­mi­kai­vok­sen­sa päästöt nollaan 2025 men­nes­sä – tämä avaa uusia in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia myös muille yri­tyk­sil­le

19.06.2022 20:00 2
Tilaajille
Outokumpu suunnittelee Tornioon biokoksin tuotantoa – terästehtaalla puu korvaisi hiiltä

Ou­to­kum­pu suun­nit­te­lee Tor­nioon bio­kok­sin tuo­tan­toa – te­räs­teh­taal­la puu kor­vai­si hiiltä

16.06.2022 16:34 2
Tilaajille
Meri-Lapin teollisuudessa orastaa lupaavasti vihreä kasvu
Kolumni

Me­ri-La­pin teol­li­suu­des­sa orastaa lu­paa­vas­ti vihreä kasvu

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Outokumpu kehitti Torniossa maailman vähäpäästöisimmän teräksen – "Yhdellä sanalla: mahtavaa"

Ou­to­kum­pu kehitti Tor­nios­sa maail­man vä­hä­pääs­töi­sim­män te­räk­sen – "Yh­del­lä sa­nal­la: mah­ta­vaa"

15.06.2022 14:33 2
Tilaajille
Outokumpu aikoo nollata Kemin kaivoksen päästöt – "Olemme hyvin kiinnostuneita paikallisesta biokaasusta"

Ou­to­kum­pu aikoo nollata Kemin kai­vok­sen päästöt – "Olemme hyvin kiin­nos­tu­nei­ta pai­kal­li­ses­ta bio­kaa­sus­ta"

13.06.2022 15:00
Tilaajille
Kaasun ja sähkön tuonti Venäjältä loppui ja pian sama on edessä raakaöljyllä ja kivihiilellä – Suomi kuuluu silti energiapoliittisen pelin voittajiin
Pääkirjoitus

Kaasun ja sähkön tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui ja pian sama on edessä raa­ka­öl­jyl­lä ja ki­vi­hii­lel­lä – Suomi kuuluu silti ener­gia­po­liit­ti­sen pelin voit­ta­jiin

23.05.2022 22:14 7
Tilaajille