Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vihreä siirtymä
Viikko
Timo Soini kiroaisi myös vihreän siirtymän
Kolumni

Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

04.02.2023 05:00 38
Tuulivoima jakaa Tervolan kahteen leiriin – löytyykö sopu uuden tuulivoimastrategian avulla?

Tuu­li­voi­ma jakaa Ter­vo­lan kahteen leiriin – löy­tyy­kö sopu uuden tuu­li­voi­ma­stra­te­gian avulla?

01.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Vihreä siirtymä ei ole enää tyhjyyttä kumiseva sanapari, vaan potentiaalinen investointimahdollisuus – tuorein esimerkki tästä löytyy Ranuan Näätäaavalta
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä ei ole enää tyh­jyyt­tä ku­mi­se­va sa­na­pa­ri, vaan po­ten­tiaa­li­nen in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suus – tuorein esi­merk­ki tästä löytyy Ranuan Nää­tä­aa­val­ta

31.01.2023 22:30 9
Tilaajille
Kaidi luovutti ympäristölupansa suhteen – "Kuvittelisin, että ihan nollapisteeseen emme palaa"

Kaidi luo­vut­ti ym­pä­ris­tö­lu­pan­sa suhteen – "Ku­vit­te­li­sin, että ihan nol­la­pis­tee­seen emme palaa"

30.01.2023 15:39
Tilaajille
Kuukausi
Taustalla kansainvälinen kehitysyhtiö ja suomalainen valtionyhtiö – kokosimme yhteen, mitä Ranualle suunnitellusta vihreän metanolin tuotantolaitoksesta oikein tiedetään

Taus­tal­la kan­sain­vä­li­nen ke­hi­tys­yh­tiö ja suo­ma­lai­nen val­tion­yh­tiö – ko­ko­sim­me yhteen, mitä Ra­nual­le suun­ni­tel­lus­ta vihreän me­ta­no­lin tuo­tan­to­lai­tok­ses­ta oikein tie­de­tään

27.01.2023 11:27 6
Tilaajille
Irlantilainen ETFuels suunnittelee 800 miljoonan euron metanolitehdasta Ranualle – "Tässä ollaan vielä ihan alkutekijöissä eikä ratkaisuja ole tehty suuntaan tai toiseen"

Ir­lan­ti­lai­nen ETFuels suun­nit­te­lee 800 mil­joo­nan euron me­ta­no­li­teh­das­ta Ra­nual­le – "Tässä ollaan vielä ihan al­ku­te­ki­jöis­sä eikä rat­kai­su­ja ole tehty suun­taan tai toi­seen"

26.01.2023 19:20 20
Tilaajille
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Onko Suomessa rikos olla köyhä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mes­sa rikos olla köyhä?

23.01.2023 04:00 2
Tilaajille
LKAB: Kiirunasta löytynyt harvinaisten maametallien esiintymä on Euroopan suurin

LKAB: Kii­ru­nas­ta löy­ty­nyt har­vi­nais­ten maa­me­tal­lien esiin­ty­mä on Eu­roo­pan suurin

12.01.2023 15:29 3
Tilaajille
Vanhemmat
Maalämpö yleistyy lämmitysmuotona, mutta sitä joutuu odottamaan pitkään – syynä pumppujen surkea saatavuus

Maa­läm­pö yleis­tyy läm­mi­tys­muo­to­na, mutta sitä joutuu odot­ta­maan pitkään – syynä pump­pu­jen surkea saa­ta­vuus

01.01.2023 16:30 3
Tilaajille
Ennuste: Pohjolan halvin sähkö löytyy pian Suomesta, ja kulutustaan lisäävä Ruotsi alkaa ostaa sitä

En­nus­te: Poh­jo­lan halvin sähkö löytyy pian Suo­mes­ta, ja ku­lu­tus­taan lisäävä Ruotsi alkaa ostaa sitä

27.12.2022 16:30 5
Tilaajille
Jääkö energiakriisistä perinnöksi muuta kuin velka?
Kolumni

Jääkö ener­gia­krii­sis­tä pe­rin­nök­si muuta kuin velka?

21.12.2022 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansa köyh­tyy, luonto kiittää

18.12.2022 17:39 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Uk­rai­nan sota on syypää ener­giak­rii­siin, vai onko se?

25.11.2022 05:00 5
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Lapin liiton selvityksessä Rovaniemelle ei jäänyt kuin pari mahdollista tuulivoima-aluetta – katso oman kuntasi alueet kartalta

Lapin liiton sel­vi­tyk­ses­sä Ro­va­nie­mel­le ei jäänyt kuin pari mah­dol­lis­ta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – katso oman kuntasi alueet kar­tal­ta

16.11.2022 19:30 19
Tilaajille
Suomen suurinta vetylaitosta aletaan suunnitella Perämeren rantaan Kokkolaan

Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta aletaan suun­ni­tel­la Pe­rä­me­ren rantaan Kok­ko­laan

15.11.2022 15:56
Tilaajille
Outokumpu alkaa kertoa tuotekohtaisen, reaaliaikaisen hiilijalanjäljen – "Kyseessä on massiivinen datanlouhintaharjoitus"

Ou­to­kum­pu alkaa kertoa tuo­te­koh­tai­sen, reaa­li­ai­kai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen – "Ky­sees­sä on mas­sii­vi­nen da­tan­lou­hin­ta­har­joi­tus"

15.11.2022 14:09
Tilaajille
Markkinat odottavat nyt, että sähkö halpenee radikaalisti talven hintapiikin jälkeen

Mark­ki­nat odot­ta­vat nyt, että sähkö hal­pe­nee ra­di­kaa­lis­ti talven hin­ta­pii­kin jälkeen

08.11.2022 21:08 5
Tilaajille
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 20:30 8
Tilaajille