Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähkön hinta
Rovakaira ei peri asiakkailtaan kiinteitä maksuja joulukuussa

Ro­va­kai­ra ei peri asiak­kail­taan kiin­tei­tä maksuja jou­lu­kuus­sa

08.09.2023 17:53
Tilaajille
Asiantuntijat kertovat, miten valitset sopivan sähkösopimuksen – "Mielestäni se vain sotkee sähkömarkkinoita kuluttajan näkökulmasta"

Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miten va­lit­set sopivan säh­kö­so­pi­muk­sen – "Mie­les­tä­ni se vain sotkee säh­kö­mark­ki­noi­ta ku­lut­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta"

03.09.2023 06:30 9
Tilaajille
Harrastuksena sähkönsäästö – Jani Laatikaisen kaveriporukassa on onnistuttu vähentämään sähkön kulutusta jopa puolella

Har­ras­tuk­se­na säh­kön­sääs­tö – Jani Laa­ti­kai­sen ka­ve­ri­po­ru­kas­sa on on­nis­tut­tu vä­hen­tä­mään sähkön ku­lu­tus­ta jopa puo­lel­la

28.08.2023 19:30 18
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma­lai­tos­ten vuo­si­huol­lot ajoi­te­taan vuosia etu­kä­teen

27.08.2023 16:54 1
Pörssisähkön pomppiva hinta on energiajättien muokattavissa, kertoo professori – "Sinisilmäinen ei pidä olla, mutta uskotaan nyt ihmisten rehellisyyteen"

Pörs­si­säh­kön pomp­pi­va hinta on ener­gia­jät­tien muo­kat­ta­vis­sa, kertoo pro­fes­so­ri – "Si­ni­sil­mäi­nen ei pidä olla, mutta us­ko­taan nyt ih­mis­ten re­hel­li­syy­teen"

27.08.2023 16:45 8
Tilaajille
Lisää sähkön tuotantoa ja joustoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sähkön tuo­tan­toa ja joustoa

25.08.2023 05:30 2
TVO: Olkiluoto 2:n paluu sähköntuotantoon lykkääntyy viikolla

TVO: Ol­ki­luo­to 2:n paluu säh­kön­tuo­tan­toon lyk­kään­tyy vii­kol­la

23.08.2023 17:47 5
Pörssisähkö on tällä viikolla huippukallista – maanantai-iltana hinta yli 68 senttiä kilowattitunnilta

Pörs­si­säh­kö on tällä vii­kol­la huip­pu­kal­lis­ta – maa­nan­tai-il­ta­na hinta yli 68 senttiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta

21.08.2023 20:32 8
Halpa sähkö voi tehdä sähköautosta bensa-autoa halvemman jo muutaman vuoden käytöllä

Halpa sähkö voi tehdä säh­kö­au­tos­ta ben­sa-au­toa hal­vem­man jo muu­ta­man vuoden käy­töl­lä

20.08.2023 15:00 15
Olkiluodon kakkosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin yöllä – pörssisähkön hinta jo valmiiksi nousussa

Ol­ki­luo­don kak­kos­yk­si­kön säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tet­tiin yöllä – pörs­si­säh­kön hinta jo val­miik­si nou­sus­sa

18.08.2023 17:09 2
Tulevan talven sähkön hinta näyttää huomattavasti viime vuotta halvemmalta – määräaikaisista sopimuksista haetaan silti turvaa talven varalle

Tulevan talven sähkön hinta näyttää huo­mat­ta­vas­ti viime vuotta hal­vem­mal­ta – mää­rä­ai­kai­sis­ta so­pi­muk­sis­ta haetaan silti turvaa talven varalle

12.08.2023 19:30 2
Kuluttajariitalautakunnan suosituksen noudattaminen voi viedä sähköyhtiöitä konkurssiin, etujärjestö varoittaa

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan suo­si­tuk­sen nou­dat­ta­mi­nen voi viedä säh­kö­yh­tiöi­tä kon­kurs­siin, etu­jär­jes­tö va­roit­taa

23.06.2023 16:32 2
Kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten muuttaminen on vaikeaa, arvioivat selvityshenkilöt

Kal­lii­den mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten muut­ta­mi­nen on vai­keaa, ar­vioi­vat sel­vi­tys­hen­ki­löt

07.06.2023 20:00
Sähkötuet olivat paniikkiratkaisu, jossa rahaa jaettiin surutta myös rikkaille
Kolumni

Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

30.05.2023 06:00 23
Tulvat vetivät pörssisähkön hinnan miinukselle

Tulvat vetivät pörs­si­säh­kön hinnan mii­nuk­sel­le

24.05.2023 14:56 1
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

26.04.2023 09:59 2
Tilaajille
Sähkötukea haettu ennakoitua vähemmän – Lapissa tukea hakenut alle sata kotitaloutta

Säh­kö­tu­kea haettu en­na­koi­tua vä­hem­män – Lapissa tukea hakenut alle sata ko­ti­ta­lout­ta

14.03.2023 14:06 3
Tilaajille
Kylätalo kylmilleen ja ovet säppiin?  Energian hinnan nousu on ajanut seurantaloja tukalaan tilanteeseen myös Rovaniemellä

Ky­lä­ta­lo kyl­mil­leen ja ovet säp­piin? Ener­gian hinnan nousu on ajanut seu­ran­ta­lo­ja tu­ka­laan ti­lan­tee­seen myös Ro­va­nie­mel­lä

09.03.2023 10:56 1
Tilaajille
Yli 350 000 kotitaloutta teki määräaikaisen sähkösopimuksen silloin, kun sähkö maksoi maltaita – sopimuksesta irtaantuminen on vaikeaa ellei jopa mahdotonta
Pääkirjoitus

Yli 350 000 ko­ti­ta­lout­ta teki mää­rä­ai­kai­sen säh­kö­so­pi­muk­sen sil­loin, kun sähkö maksoi mal­tai­ta – so­pi­muk­ses­ta ir­taan­tu­mi­nen on vaikeaa ellei jopa mah­do­ton­ta

21.02.2023 20:18 7
Sähköbisnes vaatii kilpailua – ehdotus pelkän pörssisähkön myynnistä kaikille saa tutkijalta tyrmäyksen

Säh­kö­bis­nes vaatii kil­pai­lua – ehdotus pelkän pörs­si­säh­kön myyn­nis­tä kai­kil­le saa tut­ki­jal­ta tyr­mäyk­sen

31.01.2023 05:00
Tilaajille