Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Sähkön hinta
Kuukausi
Olkiluoto 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – kysyimme, kannattaisiko pörssisähkö vaihtaa kiinteähintaiseen

Ol­ki­luo­to 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – ky­syim­me, kan­nat­tai­si­ko pörs­si­säh­kö vaihtaa kiin­teä­hin­tai­seen

15.02.2024 17:37 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­maa tar­vi­taan lisää

09.02.2024 17:00
Pörssisähkön hinta on torstaina liki kaksinkertainen vuoden keskiarvoon verrattuna

Pörs­si­säh­kön hinta on tors­tai­na liki kak­sin­ker­tai­nen vuoden kes­ki­ar­voon ver­rat­tu­na

07.02.2024 17:01 3
Sähkön tuotantoa hajautettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön tuo­tan­toa ha­jau­tet­ta­va

25.01.2024 17:00
Vanhemmat
Eläkeläinen järkyttyi 1700 euron sähkölaskusta, seuraava on sitäkin suurempi – Oomin mukaan yhtiö ei voi arvioida asiakkaan maksukykyä

Elä­ke­läi­nen jär­kyt­tyi 1700 euron säh­kö­las­kus­ta, seu­raa­va on sitäkin suu­rem­pi – Oomin mukaan yhtiö ei voi ar­vioi­da asiak­kaan mak­su­ky­kyä

23.01.2024 20:30 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä sähkön hin­ta­piik­ki johtuu?

16.01.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiit­tä­kääm­me kal­liis­ta pörs­si­säh­kös­tä

14.01.2024 17:00 1
Tilaajille
Pörssisähköpakko auttaisi energiamurroksessa, mutta asiantuntijat haluavat jättää vallan kuluttajille – "Kaikkea ei voida rakentaa järjestelmän tarpeiden mukaan"

Pörs­si­säh­kö­pak­ko aut­tai­si ener­gia­mur­rok­ses­sa, mutta asian­tun­ti­jat ha­lua­vat jättää vallan ku­lut­ta­jil­le – "Kaik­kea ei voida ra­ken­taa jär­jes­tel­män tar­pei­den mukaan"

13.01.2024 09:38 6
Pörssisähkön hinta puolittuu lauantaina – halvinta on aamuviiden ja aamukuuden välillä

Pörs­si­säh­kön hinta puo­lit­tuu lauan­tai­na – hal­vin­ta on aa­mu­vii­den ja aa­mu­kuu­den välillä

12.01.2024 15:52 1
Kallis sähkö tuo tuloja valtiolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kallis sähkö tuo tuloja val­tiol­le

10.01.2024 17:00 1
Tuomo Mällinen keksi nerokkaan tavan säästää ja hankki kaksi erilaista sähkösopimusta – harmi vain, että se oli laitonta

Tuomo Mäl­li­nen keksi ne­rok­kaan tavan säästää ja hankki kaksi eri­lais­ta säh­kö­so­pi­mus­ta – harmi vain, että se oli lai­ton­ta

10.01.2024 17:00 5
Tilaajille
Tuulivoima ja lauha sää painavat keskiviikon pörssisähkön vuoden alimmalle tasolle

Tuu­li­voi­ma ja lauha sää pai­na­vat kes­ki­vii­kon pörs­si­säh­kön vuoden alim­mal­le tasolle

09.01.2024 14:31 2
Energiatekniikan professori uskoo, että pumppuvoimala auttaisi sähkön huippuhinnoissa – Kemijoki oy:lla on käynnissä hankkeen esisuunnittelu Kemijärvellä

Ener­gia­tek­nii­kan pro­fes­so­ri uskoo, että pump­pu­voi­ma­la aut­tai­si sähkön huip­pu­hin­nois­sa – Ke­mi­jo­ki oy:lla on käyn­nis­sä hank­keen esi­suun­nit­te­lu Ke­mi­jär­vel­lä

07.01.2024 15:59 17
Sunnuntaina pörssisähkö on halvempaa kuin lauantaina – kallein tunti keskellä yötä

Sun­nun­tai­na pörs­si­säh­kö on hal­vem­paa kuin lauan­tai­na – kallein tunti kes­kel­lä yötä

06.01.2024 16:35 8
Fingrid purkaa sähköjärjestelmän valmiustason noston

Fingrid purkaa säh­kö­jär­jes­tel­män val­mius­ta­son noston

05.01.2024 16:59 3
Suomen sähkönkulutus huitelee korkealla ennätyskalliin sähkön aamuna

Suomen säh­kön­ku­lu­tus hui­te­lee kor­keal­la en­nä­tys­kal­liin sähkön aamuna

05.01.2024 07:54 19
Pörssisähköstä saa pulittaa torstaina tuplasti niin paljon kuin keskiviikkona – keskimääräinen tuntihinta on  noin 28 senttiä

Pörs­si­säh­kös­tä saa pu­lit­taa tors­tai­na tup­las­ti niin paljon kuin kes­ki­viik­ko­na – kes­ki­mää­räi­nen tun­ti­hin­ta on noin 28 senttiä

04.01.2024 07:44 5
Sähkön hinta pomppaa kahdeksalta aamulla lähes 60 senttiin kilowattitunnilta

Sähkön hinta pomppaa kah­dek­sal­ta aamulla lähes 60 sent­tiin ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta

02.01.2024 07:50 17
Sähkön kulutus ponkaisee alkuvuodesta heti yli tämän vuoden ennätyksen – "Hyvä, että pakkasjakso tulee nyt eikä vuosi sitten"

Sähkön kulutus pon­kai­see al­ku­vuo­des­ta heti yli tämän vuoden en­nä­tyk­sen – "Hyvä, että pak­kas­jak­so tulee nyt eikä vuosi sitten"

30.12.2023 16:51 9
Pienituloiset eläkeläiset maksoivat sähköstä lähes 5 000 euroa vuodessa – Kuluttajariitalautakunnan mukaan tämä oli liikaa

Pie­ni­tu­loi­set elä­ke­läi­set mak­soi­vat säh­kös­tä lähes 5 000 euroa vuo­des­sa – Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan mukaan tämä oli liikaa

30.12.2023 09:30 11