Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

sähkönkulutus
Tuomo Mällinen keksi nerokkaan tavan säästää ja hankki kaksi erilaista sähkösopimusta – harmi vain, että se oli laitonta

Tuomo Mäl­li­nen keksi ne­rok­kaan tavan säästää ja hankki kaksi eri­lais­ta säh­kö­so­pi­mus­ta – harmi vain, että se oli lai­ton­ta

10.01.2024 17:00 5
Tilaajille
Suomen sähkönkulutus huitelee korkealla ennätyskalliin sähkön aamuna

Suomen säh­kön­ku­lu­tus hui­te­lee kor­keal­la en­nä­tys­kal­liin sähkön aamuna

05.01.2024 07:54 19
Sähkön kulutus ponkaisee alkuvuodesta heti yli tämän vuoden ennätyksen – "Hyvä, että pakkasjakso tulee nyt eikä vuosi sitten"

Sähkön kulutus pon­kai­see al­ku­vuo­des­ta heti yli tämän vuoden en­nä­tyk­sen – "Hyvä, että pak­kas­jak­so tulee nyt eikä vuosi sitten"

30.12.2023 16:51 9
Jääkö energiakriisistä perinnöksi muuta kuin velka?
Kolumni

Jääkö ener­gia­krii­sis­tä pe­rin­nök­si muuta kuin velka?

21.12.2022 04:00 5
Tilaajille
"Pandemia oli hyvä harjoitus" – Lapin matkailussa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin keskellä huippusesonkia

"Pan­de­mia oli hyvä har­joi­tus" – Lapin mat­kai­lus­sa va­rau­du­taan mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin kes­kel­lä huip­pu­se­son­kia

18.12.2022 17:32 10
Tilaajille
Sähkön katkeaminen voi hyydyttää verkon jo vartissa – asiantuntijan mukaan harvaan asutuilla alueilla on paremmat edellytykset selviytyä katkoista kuin isoilla keskuksilla

Sähkön kat­kea­mi­nen voi hyy­dyt­tää verkon jo var­tis­sa – asian­tun­ti­jan mukaan harvaan asu­tuil­la alueil­la on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set sel­viy­tyä kat­kois­ta kuin isoilla kes­kuk­sil­la

13.12.2022 16:30 13
Tilaajille
Kommentti: Sähköpula on koko ajan lähempänä
Kolumni

Kom­ment­ti: Säh­kö­pu­la on koko ajan lä­hem­pä­nä

13.12.2022 16:30 1
Tilaajille
Viileitä koteja, valottomia pihoja ja sähköuunin käyttöä vain pakon edessä – näin Lapin Kansan kyselyyn vastanneet säästävät nyt sähköä

Vii­lei­tä koteja, va­lot­to­mia pihoja ja säh­kö­uu­nin käyttöä vain pakon edessä – näin Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet sääs­tä­vät nyt sähköä

17.11.2022 16:30 8
Tilaajille
Kysely: Reilu kolmasosa lappilaisista yrityksistä nostaa hintoja reaktiona vallitsevaan energiakriisiin

Kysely: Reilu kol­mas­osa lap­pi­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä nostaa hintoja reak­tio­na val­lit­se­vaan ener­gia­krii­siin

18.10.2022 22:09 1
Tilaajille
Energiaa säästäviä lämpöpumppuja voi joutua odottamaan jopa puoli vuotta – sähkölämmitteiseen talouteen on tiedossa kallis talvi

Ener­giaa sääs­tä­viä läm­pö­pump­pu­ja voi joutua odot­ta­maan jopa puoli vuotta – säh­kö­läm­mit­tei­seen ta­lou­teen on tie­dos­sa kallis talvi

02.10.2022 11:52 4
"Arvelen, että sähkökatkoihin pitää varautua" – Moni miettii sähkön käyttöä nyt aivan uudella tavalla, kodinkoneiden kulutuksen merkitys saattaa yllättää

"Ar­ve­len, että säh­kö­kat­koi­hin pitää va­rau­tua" – Moni miettii sähkön käyttöä nyt aivan uudella ta­val­la, ko­din­ko­nei­den ku­lu­tuk­sen mer­ki­tys saattaa yl­lät­tää

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Kuntia patistellaan säästämään sähköä ja varautumaan sen säännöstelyyn – sähköpulaa pidetään kuitenkin epätodennäköisenä

Kuntia pa­tis­tel­laan sääs­tä­mään sähköä ja va­rau­tu­maan sen sään­nös­te­lyyn – säh­kö­pu­laa pi­de­tään kui­ten­kin epä­to­den­nä­köi­se­nä

12.09.2022 06:30 5
Tilaajille
Halpaa sähköä kaivosyhtiölle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Halpaa sähköä kai­vos­yh­tiöl­le

31.08.2022 07:30 2
Tilaajille
Luvassa bluffia sähkömarkkinoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luvassa bluffia säh­kö­mark­ki­noil­la

02.08.2022 05:30 3
Tilaajille
Aurinkopaneelien asennusjonot ovat tänä kesänä pitkiä – sähkön hinnan nousu aiheutti ostoryntäyksen

Au­rin­ko­pa­nee­lien asen­nus­jo­not ovat tänä kesänä pitkiä – sähkön hinnan nousu ai­heut­ti os­to­ryn­täyk­sen

26.05.2022 13:11 1
Tilaajille
Lapissa sähkönsiirto on halvinta Rovaniemen kantakaupungissa – harvaan asutuilla alueilla hinta nousee korkeammaksi

Lapissa säh­kön­siir­to on hal­vin­ta Ro­va­nie­men kan­ta­kau­pun­gis­sa – harvaan asu­tuil­la alueil­la hinta nousee kor­keam­mak­si

15.09.2021 20:16 16
Tilaajille
Päiväkirja: Älä unohda pakastinta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Älä unohda pa­kas­tin­ta

27.05.2021 06:00
Tilaajille