Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Energiakriisi
Kemi säästi 190 000 euron arvosta energiaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Kemi säästi 190 000 euron arvosta ener­giaa, kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan

30.10.2023 16:07 2
Tilaajille
Kylätalo kylmilleen ja ovet säppiin?  Energian hinnan nousu on ajanut seurantaloja tukalaan tilanteeseen myös Rovaniemellä

Ky­lä­ta­lo kyl­mil­leen ja ovet säp­piin? Ener­gian hinnan nousu on ajanut seu­ran­ta­lo­ja tu­ka­laan ti­lan­tee­seen myös Ro­va­nie­mel­lä

09.03.2023 10:56 1
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

16.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

14.01.2023 06:30 2
Tilaajille
Valitukset sähkölaskujen hinnankorotuksista ruuhkauttavat kuluttajariitalautakunnan – "Laskusta kannattaa reklamoida sähköyhtiölle"

Va­li­tuk­set säh­kö­las­ku­jen hin­nan­ko­ro­tuk­sis­ta ruuh­kaut­ta­vat ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan – "Las­kus­ta kan­nat­taa rek­la­moi­da säh­köyh­tiöl­le"

04.01.2023 14:39 2
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 3
Tilaajille
Hallitus valmistautuu käyttämään enintään noin 400 miljoonaa euroa uuteen sähkölaskutukeen: Omavastuu on 100 euroa ja tukikatto 700 euroa kuukausittain

Hal­li­tus val­mis­tau­tuu käyt­tä­mään enin­tään noin 400 mil­joo­naa euroa uuteen säh­kö­las­ku­tu­keen: Oma­vas­tuu on 100 euroa ja tu­ki­kat­to 700 euroa kuu­kau­sit­tain

21.12.2022 22:07 7
Sähkötuessa eniten kärsii kansantalous, sanoo Etlan toimitusjohtaja – "Vaalirahan ikävä sivumaku on voimakas"

Säh­kö­tues­sa eniten kärsii kan­san­ta­lous, sanoo Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja – "Vaa­li­ra­han ikävä si­vu­ma­ku on voi­ma­kas"

21.12.2022 17:00 9
Tilaajille
Jääkö energiakriisistä perinnöksi muuta kuin velka?
Kolumni

Jääkö ener­gia­krii­sis­tä pe­rin­nök­si muuta kuin velka?

21.12.2022 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hin­ta­kat­to huono rat­kai­su säh­kö­pu­laan

17.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Lapin sähkön hinta muiden armoilla
Kolumni

Lapin sähkön hinta muiden ar­moil­la

17.12.2022 05:00 16
Tilaajille
Olkiluoto 3:ssa testataan lähitulevaisuudessa häiriötilannetta, mukana testissä myös Suomen kantaverkon kestävyys – tavalliselle kansalaiselle testin ei pitäisi näkyä

Ol­ki­luo­to 3:ssa tes­ta­taan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa häi­riö­ti­lan­net­ta, mukana tes­tis­sä myös Suomen kan­ta­ver­kon kes­tä­vyys – ta­val­li­sel­le kan­sa­lai­sel­le testin ei pitäisi näkyä

15.12.2022 16:00 3
Tilaajille
Missä menee kohtuullisuuden raja?
Kolumni

Missä menee koh­tuul­li­suu­den raja?

15.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Kallis sähkö uhkaa suistaa monet kotitaloudet raha-ahdinkoon – nopea apu on nyt tarpeen, eivätkä päättäjät voi väistää vastuutaan
Pääkirjoitus

Kallis sähkö uhkaa suistaa monet ko­ti­ta­lou­det ra­ha-ah­din­koon – nopea apu on nyt tar­peen, eivätkä päät­tä­jät voi väistää vas­tuu­taan

14.12.2022 22:00 11
Tilaajille
SDP haluaa kotitalouksien sähkölle määräaikaisen hintakaton, joka olisi alle 20 senttiä kilowattitunnilta

SDP haluaa ko­ti­ta­louk­sien säh­köl­le mää­rä­ai­kai­sen hin­ta­ka­ton, joka olisi alle 20 senttiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta

14.12.2022 12:55 24
Monet sähkönsäästövinkit ovat vain ymmärtämättömien höynäytystä
Kolumni

Monet säh­kön­sääs­tö­vin­kit ovat vain ym­mär­tä­mät­tö­mien höy­näy­tys­tä

26.11.2022 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Uk­rai­nan sota on syypää ener­giak­rii­siin, vai onko se?

25.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Edessä on tunnelmallinen talvi – sähkökatkoihin voi varautua lapsenkin näkökulmasta
Kolumni

Edessä on tun­nel­mal­li­nen talvi – ­säh­kö­kat­koi­hin voi va­rau­tua lap­sen­kin nä­kö­kul­mas­ta

23.11.2022 11:31
Tilaajille
Kuluttajaliitto vaatii, että sähkön kohtuullinen hinta määritellään pikaisesti – "Sähkömarkkinat ovat tällä hetkellä rikki"

Ku­lut­ta­ja­liit­to vaatii, että sähkön koh­tuul­li­nen hinta mää­ri­tel­lään pi­kai­ses­ti – "­Säh­kö­mark­ki­nat ovat tällä het­kel­lä rikki"

02.11.2022 17:13 1
Lintilä varoittaa sähköyhtiöitä sodalla rahastamisesta ja laukoo suoraan hallituksestaan: "En usko, että olisi pysynyt pystyssä ilman kriisejä"

Lintilä va­roit­taa säh­kö­yh­tiöi­tä sodalla ra­has­ta­mi­ses­ta ja laukoo suoraan hal­li­tuk­ses­taan: "En usko, että olisi pysynyt pys­tys­sä ilman krii­se­jä"

29.10.2022 19:08 10
Tilaajille