Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Energiansäästö
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

14.01.2023 06:30 2
Tilaajille
Nyt puhuvat tavalliset lappilaiset: Sähkölasku ei vielä pelota – hallituksen sähkötuki suotaisiin sitä oikeasti tarvitseville

Nyt puhuvat ta­val­li­set lap­pi­lai­set: Säh­kö­las­ku ei vielä pelota – hal­li­tuk­sen säh­kö­tu­ki suo­tai­siin sitä oi­keas­ti tar­vit­se­vil­le

20.12.2022 18:30 26
Tilaajille
Energiapulan ratkaisuksi tarjotaan nyt pienydinvoimaloita
Pääkirjoitus

Ener­gia­pu­lan rat­kai­suk­si tar­jo­taan nyt pien­ydin­voi­ma­loi­ta

23.10.2022 17:28 7
Tilaajille
Jo tuntia pidempi sähkökatko voi aiheuttaa hävikkiä ruokakaupassa – marketeissa varaudutaan energiakriisiin nyt monin konstein

Jo tuntia pidempi säh­kö­kat­ko voi ai­heut­taa hä­vik­kiä ruo­ka­kau­pas­sa – mar­ke­teis­sa va­rau­du­taan ener­gia­krii­siin nyt monin kons­tein

18.10.2022 15:49 2
Tilaajille
Kemi aikoo säästää energiaa – merkittävin säästö syntyy led-valaisimiin vaihtamisesta kaduilla

Kemi aikoo säästää ener­giaa – mer­kit­tä­vin säästö syntyy led-va­lai­si­miin vaih­ta­mi­ses­ta ka­duil­la

17.10.2022 17:27 6
Tilaajille
Paljonko Play Stationin pelaaminen tekee sähkölaskua? Entäpä viikoittainen imurointi? Testaa Lapin Kansan visassa tietosi kodin laitteiden sähkönkulutuksesta

Pal­jon­ko Play Sta­tio­nin pe­laa­mi­nen tekee säh­kö­las­kua? Entäpä vii­koit­tai­nen imu­roin­ti? Testaa Lapin Kansan visassa tietosi kodin lait­tei­den säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta

23.09.2022 18:00
Tilaajille
"Arvelen, että sähkökatkoihin pitää varautua" – Moni miettii sähkön käyttöä nyt aivan uudella tavalla, kodinkoneiden kulutuksen merkitys saattaa yllättää

"Ar­ve­len, että säh­kö­kat­koi­hin pitää va­rau­tua" – Moni miettii sähkön käyttöä nyt aivan uudella ta­val­la, ko­din­ko­nei­den ku­lu­tuk­sen mer­ki­tys saattaa yl­lät­tää

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Kotitalousopettaja neuvoo – näin voit vähentää kodinkoneiden sähkönkulutusta

Ko­ti­ta­lous­opet­ta­ja neuvoo – näin voit vä­hen­tää ko­din­ko­nei­den säh­kön­ku­lu­tus­ta

23.09.2022 18:11
Tilaajille
Kaasujalan kevennys ei kirpaise – kahdeksankympin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi
Kolumni

Kaa­su­ja­lan ke­ven­nys ei kir­pai­se – kah­dek­san­kym­pin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi

21.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Liikuntajohtajan mielestä uimaveden lämpötilasta ei tarvitse säästää – ehkä hyvä niin, koska harrastajia viluttaa jo nyt

Lii­kun­ta­joh­ta­jan mie­les­tä ui­ma­ve­den läm­pö­ti­las­ta ei tar­vit­se säästää – ehkä hyvä niin, koska har­ras­ta­jia vi­lut­taa jo nyt

15.09.2022 19:37 3
Tilaajille
Kävelykadun lämmitys, uimahallin vedenlämpö, katuvalojen sammutus – Lapin kunnissa mietitään nyt ankarasti sähkönsäästökeinoja

Kä­ve­ly­ka­dun läm­mi­tys, ui­ma­hal­lin ve­den­läm­pö, ka­tu­va­lo­jen sam­mu­tus – Lapin kun­nis­sa mie­ti­tään nyt an­ka­ras­ti säh­kön­sääs­tö­kei­no­ja

14.09.2022 08:52 5
Tilaajille
Kuntia patistellaan säästämään sähköä ja varautumaan sen säännöstelyyn – sähköpulaa pidetään kuitenkin epätodennäköisenä

Kuntia pa­tis­tel­laan sääs­tä­mään sähköä ja va­rau­tu­maan sen sään­nös­te­lyyn – säh­kö­pu­laa pi­de­tään kui­ten­kin epä­to­den­nä­köi­se­nä

12.09.2022 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi jää­kaap­pi pitäisi uusia?

07.09.2022 04:59 1
Tilaajille
Moni yrittää nyt pienentää sähkölaskua eristämällä kotiaan, sillä lisäeristyksellä voi säästää nopeasti satasia – "Kysyntä on lisääntynyt valtavasti"

Moni yrittää nyt pie­nen­tää säh­kö­las­kua eris­tä­mäl­lä ko­tiaan, sillä li­sä­eris­tyk­sel­lä voi säästää no­peas­ti satasia – "Ky­syn­tä on li­sään­ty­nyt val­ta­vas­ti"

06.09.2022 19:30 7
Tilaajille
Energiakustannuksissa voi säästää edullisilla ja jopa ilmaisilla keinoilla – energianeuvojalta saa puolueetonta opastusta maksutta

Ener­gia­kus­tan­nuk­sis­sa voi säästää edul­li­sil­la ja jopa il­mai­sil­la kei­noil­la – ener­gia­neu­vo­jal­ta saa puo­luee­ton­ta opas­tus­ta mak­sut­ta

06.08.2022 08:00
Tilaajille
Vuoden 1973 öljykriisissä energiaa säästettiin monin konstein – nyt edessä on kertausharjoitus
Kolumni

Vuoden 1973 öl­jy­krii­sis­sä ener­giaa sääs­tet­tiin monin kons­tein – nyt edessä on ker­taus­har­joi­tus

02.08.2022 06:00 11
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 2
Tilaajille
Hallitus päätti avustaa kerrostalojen energiaremontteja sadalla miljoonalla eurolla – tukihaku alkaa heti alkuvuonna

Hal­li­tus päätti avustaa ker­ros­ta­lo­jen ener­gia­re­mont­te­ja sadalla mil­joo­nal­la eurolla – tu­ki­ha­ku alkaa heti al­ku­vuon­na

18.09.2019 17:35