Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uimahalli Vesihiisi
Uimahalli Vesihiiden avaaminen viivästyy viikolla Rovaniemellä

Ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den avaa­mi­nen vii­väs­tyy vii­kol­la Ro­va­nie­mel­lä

28.08.2023 14:09 2
Tilaajille
Rovaniemen päättäjien tulee jo viedä eteenpäin uuden uimahallin suunnittelua, ettei siitä tule kuntavaalien kiistakapulaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tulee jo viedä eteen­päin uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lua, ettei siitä tule kun­ta­vaa­lien kiis­ta­ka­pu­laa

27.07.2023 05:00 19
Uimakoulu pulahti Ounasjokeen – kun Vesihiisi on remontissa, uimaseura päätti käynnistää rantauimakoulut

Ui­ma­kou­lu pulahti Ou­nas­jo­keen – kun Ve­si­hii­si on re­mon­tis­sa, ui­ma­seu­ra päätti käyn­nis­tää ran­ta­ui­ma­kou­lut

30.06.2023 17:24 2
Tilaajille
Toimittajalta: Joko aika olisi kypsä matkakeskukselle? – Rovaniemen linja-autoaseman tulevaisuus nivoutuu kaupunkikeskustan tulevaan suuntaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Joko aika olisi kypsä mat­ka­kes­kuk­sel­le? – Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­man tu­le­vai­suus ni­vou­tuu kau­pun­ki­kes­kus­tan tu­le­vaan suun­taan

11.05.2023 09:51 1
"Uuden uimahallin suunnittelu pitää aloittaa pikimmiten" – Rovaniemen päättäjät heräävät taas vauhdittamaan hallihanketta, joka oli välillä jäissä

"Uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lu pitää aloit­taa pi­kim­mi­ten" – Ro­va­nie­men päät­tä­jät he­rää­vät taas vauh­dit­ta­maan hal­li­han­ket­ta, joka oli välillä jäissä

27.04.2023 19:30 21
Tilaajille
Rovaniemen uimahalliin uusi vesiliukumäki kesällä – kaupunki sai tarjouksen vain yhdeltä yritykseltä ja suunnitteluprosessi oli haastava

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­liin uusi ve­si­liu­ku­mä­ki kesällä – kau­pun­ki sai tar­jouk­sen vain yhdeltä yri­tyk­sel­tä ja suun­nit­te­lu­pro­ses­si oli haas­ta­va

21.04.2023 18:07 3
Tilaajille
Vesiliukumäkeen pääsee aikaisintaan syksyllä – remontti sulkee Rovaniemen uimahalli Vesihiiden heinä–elokuuksi

Ve­si­liu­ku­mä­keen pääsee ai­kai­sin­taan syk­syl­lä – re­mont­ti sulkee Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den hei­nä–e­lo­kuuk­si

29.03.2023 15:43 1
Tilaajille
Vammainen tai pitkäaikaissairas rovaniemeläinen voi päästä nyt uimaan tuntuvasti halvemmalla – erityisuimakortin voi ostaa Vesihiiden kassalta Kela-korttia näyttämällä

Vam­mai­nen tai pit­kä­ai­kais­sai­ras ro­va­nie­me­läi­nen voi päästä nyt uimaan tun­tu­vas­ti hal­vem­mal­la – e­ri­tyi­sui­ma­kor­tin voi ostaa Ve­si­hii­den kas­sal­ta Ke­la-kort­tia näyt­tä­mäl­lä

18.01.2023 13:55 3
Tilaajille
Rovaniemi hyllytti uimahallihankkeen: hallin tarve, sijainti ja hinta arvioidaan myöhemmin uudelleen

Ro­va­nie­mi hyl­lyt­ti ui­ma­hal­li­hank­keen: hallin tarve, si­jain­ti ja hinta ar­vioi­daan myö­hem­min uu­del­leen

14.12.2022 05:00 24
Tilaajille
Kallista vai ei? Rovaniemi varaa vesiliukumäkeen 250 000 euroa – Jyväskylä aikoo hankkia sillä hinnalla kaksi

Kal­lis­ta vai ei? Ro­va­nie­mi varaa ve­si­liu­ku­mä­keen 250 000 euroa – Jy­väs­ky­lä aikoo hankkia sillä hin­nal­la kaksi

16.11.2022 05:00 12
Tilaajille
Sivistyslautakunta päätti: Rovaniemen kaupungin Vesihiisi-uimahalli saa uuden liukumäen

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päätti: Ro­va­nie­men kau­pun­gin Ve­si­hii­si-ui­ma­hal­li saa uuden liu­ku­mäen

27.10.2022 19:19 15
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunnalle esitetään uuden vesiliukumäen rakentamista Vesihiiden uimahalliin – kustannusarvio noin 250 000 euroa

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään uuden ve­si­liu­ku­mäen ra­ken­ta­mis­ta Ve­si­hii­den ui­ma­hal­liin – kus­tan­nus­ar­vio noin 250 000 euroa

20.10.2022 13:37 4
Tilaajille
Liikuntajohtajan mielestä uimaveden lämpötilasta ei tarvitse säästää – ehkä hyvä niin, koska harrastajia viluttaa jo nyt

Lii­kun­ta­joh­ta­jan mie­les­tä ui­ma­ve­den läm­pö­ti­las­ta ei tar­vit­se säästää – ehkä hyvä niin, koska har­ras­ta­jia vi­lut­taa jo nyt

15.09.2022 19:37 3
Tilaajille
Rovaniemen uimahallin Vesihiiden liukumäestä putoili jo metallinpaloja altaaseen – nyt pitäisi päättää, ostetaanko uusi vai odotellaanko uutta uimahallia

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin Ve­si­hii­den liu­ku­mäes­tä putoili jo me­tal­lin­pa­lo­ja al­taa­seen – nyt pitäisi päät­tää, os­te­taan­ko uusi vai odo­tel­laan­ko uutta ui­ma­hal­lia

15.09.2022 19:37 12
Tilaajille
Uimahallin vetonaula on nyt poissa – Vesiliukumäki innostaa lapsia liikkumaan
Kolumni

Ui­ma­hal­lin ve­to­nau­la on nyt poissa – Ve­si­liu­ku­mä­ki in­nos­taa lapsia liik­ku­maan

13.09.2022 15:20 2
Tilaajille
Liukumäki Vesihiiteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liu­ku­mä­ki Ve­si­hii­teen

09.09.2022 05:01 1
Tilaajille
Uimahallin liukumäestä päättää lautakunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­lin liu­ku­mäes­tä päättää lau­ta­kun­ta

06.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le tehtävä liu­ku­mä­ki

01.09.2022 05:00
Tilaajille
Lasten suosima liukumäki purettiin Rovaniemen uimahallin remontissa – uutta tuskin tulee, sillä se maksaisi jopa satoja tuhansia

Lasten suosima liu­ku­mä­ki pu­ret­tiin Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin re­mon­tis­sa – uutta tuskin tulee, sillä se mak­sai­si jopa satoja tu­han­sia

29.08.2022 15:32 17
Tilaajille
Rovaniemen uimahallin remonttiaikataulu varmistui: kaikki altaat ovat suljettuina heinäkuusta syyskuun alkuun

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin re­mont­ti­ai­ka­tau­lu var­mis­tui: kaikki altaat ovat sul­jet­tui­na hei­nä­kuus­ta syys­kuun alkuun

23.05.2022 11:11 5
Tilaajille