suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Uinti
Kuukausi
Pohjoisen Polut listasi 16 uimapaikkaa pohjoisesta – Tästä jutusta löydät kilometrikaupalla hienoa rantahiekkaa ja täysin autioita pulahduskohteita

Poh­joi­sen Polut listasi 16 ui­ma­paik­kaa poh­joi­ses­ta – Tästä jutusta löydät ki­lo­met­ri­kau­pal­la hienoa ran­ta­hiek­kaa ja täysin au­tioi­ta pu­lah­dus­koh­tei­ta

24.06.2022 08:20 5
Tilaajille
Mattsson hyytyi viimeiseksi rintauintifinaalissa

Matts­son hyytyi vii­mei­sek­si rin­ta­uin­ti­fi­naa­lis­sa

23.06.2022 21:31
Matti Mattsson kiskoi viidenneksi nopeimpana finaaliin Budapestin MM-kisoissa

Matti Matts­son kiskoi vii­den­nek­si no­peim­pa­na fi­naa­liin Bu­da­pes­tin MM-ki­sois­sa

22.06.2022 20:11
Mimosa Jallow oli välierissä 12:s ja karsiutui MM-finaalista päämatkallaan 50 metrin selkäuinnissa

Mimosa Jallow oli vä­li­eris­sä 12:s ja kar­siu­tui MM-fi­naa­lis­ta pää­mat­kal­laan 50 metrin sel­kä­uin­nis­sa

21.06.2022 20:46
Thomas Ceccon hurjistui ME-vahtiin MM-uinneissa

Thomas Ceccon hur­jis­tui ME-vah­tiin MM-uin­neis­sa

20.06.2022 20:38
SCR:n tytöille hyviä sijoituksia ikäkausimestaruusuinneissa

SCR:n ty­töil­le hyviä si­joi­tuk­sia ikä­kau­si­mes­ta­ruus­uin­neis­sa

20.06.2022 14:13
Tilaajille

Jallow ui sadan metrin sel­kä­uin­nis­sa 13:n­nek­si Bu­da­pes­tin MM-ki­sois­sa

19.06.2022 20:05
Tilaajille

Matti Matts­son jäi MM-ki­so­jen si­vu­la­jis­saan 100 metrin rin­ta­uin­nis­sa 16:n­nek­si

18.06.2022 20:40
Matti Mattsson ui sivulajissaan MM-välieriin

Matti Matts­son ui si­vu­la­jis­saan MM-vä­li­eriin

18.06.2022 13:35
Pitkän radan MM-kisoihin matkaava Veera Kivirinta päätyi yllättäen juorulehtien palstoille – "Minulle on päivänselvää olla uimapuvussa"

Pitkän radan MM-ki­soi­hin mat­kaa­va Veera Ki­vi­rin­ta päätyi yl­lät­täen juo­ru­leh­tien pals­toil­le – "Mi­nul­le on päi­vän­sel­vää olla ui­ma­pu­vus­sa"

17.06.2022 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Onko perheesi uimataitoinen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko per­hee­si ui­ma­tai­toi­nen?

26.05.2022 05:30
Tilaajille
Rovaniemen uimahallin remonttiaikataulu varmistui: kaikki altaat ovat suljettuina heinäkuusta syyskuun alkuun

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin re­mont­ti­ai­ka­tau­lu var­mis­tui: kaikki altaat ovat sul­jet­tui­na hei­nä­kuus­ta syys­kuun alkuun

23.05.2022 11:11 5
Tilaajille
Rintauinnin menestyskolmikko on joutunut viheltämään vuorollaan pilliin – maajoukkueen tuleva päävalmentaja on hyvillään, ettei uupumus ole enää urheilussa tabu

Rin­ta­uin­nin me­nes­tys­kol­mik­ko on jou­tu­nut vi­hel­tä­mään vuo­rol­laan pilliin – maa­jouk­kueen tuleva pää­val­men­ta­ja on hy­vil­lään, ettei uupumus ole enää ur­hei­lus­sa tabu

19.05.2022 21:03
Eetu Karvonen hyppää uintimaajoukkueen päävalmentajaksi – "Maajoukkueessa on tarve päävalmentajalle"

Eetu Kar­vo­nen hyppää uin­ti­maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­jak­si – "Maa­jouk­kuees­sa on tarve pää­val­men­ta­jal­le"

18.05.2022 19:53
Kemiläisuimari Ronny Brännkärr on päässyt lupaavaan vauhtiin päälajissaan

Ke­mi­läis­ui­ma­ri Ronny Bränn­kärr on päässyt lu­paa­vaan vauh­tiin pää­la­jis­saan

17.05.2022 19:30
Tilaajille
Ronny Brännkärr ykkönen ja Toni Lipponen kolmonen Tampereella

Ronny Bränn­kärr ykkönen ja Toni Lip­po­nen kol­mo­nen Tam­pe­reel­la

08.05.2022 20:03
Tilaajille
Ronny Brännkärr paranteli vapaauintiennätyksiään Tampereella

Ronny Bränn­kärr pa­ran­te­li va­paa­uin­ti­en­nä­tyk­siään Tam­pe­reel­la

07.05.2022 21:37
Tilaajille
Kemin Uimaseura tekee aktiivista nuorisotyötä - 90-vuotiaan seuran harjoitusryhmissä on nykyisellään satakunta uimaria

Kemin Ui­ma­seu­ra tekee ak­tii­vis­ta nuo­ri­so­työ­tä - 90-vuo­tiaan seuran har­joi­tus­ryh­mis­sä on ny­kyi­sel­lään sa­ta­kun­ta uimaria

25.04.2022 18:55
Tilaajille

Venäjän huip­pu-ui­ma­ri Rylov sai kil­pai­lu­kiel­lon – kak­sin­ker­tai­nen olym­pia­voit­ta­ja oli mukana tu­ke­mas­sa so­ta­toi­mia

22.04.2022 17:48
Ronny Brännkärr seitsemäs Tukholman kansainvälisissä uinneissa

Ronny Bränn­kärr seit­se­mäs Tuk­hol­man kan­sain­vä­li­sis­sä uin­neis­sa

12.04.2022 20:44
Tilaajille