Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Remontit
Vanhukselle kaupiteltiin toistuvasti turhia remontteja kielloista piittaamatta – poika pitää myyjän toimintaa moraalittomana

Van­huk­sel­le kau­pi­tel­tiin tois­tu­vas­ti turhia re­mont­te­ja kiel­lois­ta piit­taa­mat­ta – poika pitää myyjän toi­min­taa mo­raa­lit­to­ma­na

16.01.2024 05:00 8
Tilaajille
Ylitornion Alko remontoidaan, myymälän tilat pienenevät

Yli­tor­nion Alko re­mon­toi­daan, myy­mä­län tilat pie­ne­ne­vät

07.11.2023 07:56 1
Tilaajille
Uimahalli Vesihiiden avaaminen viivästyy viikolla Rovaniemellä

Ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den avaa­mi­nen vii­väs­tyy vii­kol­la Ro­va­nie­mel­lä

28.08.2023 14:09 2
Tilaajille
Peräpohjolan opisto Torniossa käynnistää Niilontalon opistorakennuksen peruskorjauksen

Pe­rä­poh­jo­lan opisto Tor­nios­sa käyn­nis­tää Nii­lon­ta­lon opis­to­ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jauk­sen

15.06.2023 21:02
Tilaajille
EU:ssa loppusuoralle edennyt energiatehokkuusdirektiivi tietäisi suomalaiskodeille uutta rahareikää – tarkoitus ei pyhitä tällä kertaa keinoja
Pääkirjoitus

EU:ssa lop­pu­suo­ral­le edennyt ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi tie­täi­si suo­ma­lais­ko­deil­le uutta ra­ha­rei­kää – tar­koi­tus ei pyhitä tällä kertaa keinoja

10.03.2023 19:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siir­re­tään hal­lin­to kou­lul­le

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Pallastunturin luontokeskuksen ongelmat mittavia, suunniteltu remontti ei riitä

Pal­las­tun­tu­rin luon­to­kes­kuk­sen on­gel­mat mit­ta­via, suun­ni­tel­tu re­mont­ti ei riitä

23.09.2022 11:18 2
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskentän palkitusta Railo-katsomosta on tullut kaupungin leväperäisen kiinteistöpolitiikan monumentti – tilahallinnassa löytyy paljon petrattavaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän pal­ki­tus­ta Rai­lo-kat­so­mos­ta on tullut kau­pun­gin le­vä­pe­räi­sen kiin­teis­tö­po­li­tii­kan mo­nu­ment­ti – ti­la­hal­lin­nas­sa löytyy paljon pet­rat­ta­vaa

19.09.2022 20:30 15
Tilaajille
Lasten suosima liukumäki purettiin Rovaniemen uimahallin remontissa – uutta tuskin tulee, sillä se maksaisi jopa satoja tuhansia

Lasten suosima liu­ku­mä­ki pu­ret­tiin Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin re­mon­tis­sa – uutta tuskin tulee, sillä se mak­sai­si jopa satoja tu­han­sia

29.08.2022 15:32 17
Tilaajille
Rovaniemen uimahallin remonttiaikataulu varmistui: kaikki altaat ovat suljettuina heinäkuusta syyskuun alkuun

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin re­mont­tiai­ka­tau­lu var­mis­tui: kaikki altaat ovat sul­jet­tui­na hei­nä­kuus­ta syys­kuun alkuun

23.05.2022 11:11 5
Tilaajille
Väistötilakausi laittaa hammashoidon ahtaalle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat siirtyvät remontin tieltä väistötiloihin keskustaan

Väis­tö­ti­la­kau­si laittaa ham­mas­hoi­don ah­taal­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat siir­ty­vät re­mon­tin tieltä väis­tö­ti­loi­hin kes­kus­taan

25.03.2022 19:30 2
Tilaajille
Kemijärven Kauppapaikan perusteellinen remontti valmistuu alkukesästä – kaikkiaan kuuden miljoonan euron investointi

Ke­mi­jär­ven Kaup­pa­pai­kan pe­rus­teel­li­nen re­mont­ti val­mis­tuu al­ku­ke­säs­tä – kaik­kiaan kuuden mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti

16.03.2022 10:00
Tilaajille
Pallastunturin luontokeskus uudistetaan – remontti valmis vuoden loppuun mennessä

Pal­las­tun­tu­rin luon­to­kes­kus uu­dis­te­taan – ­re­mont­ti valmis vuoden loppuun men­nes­sä

03.02.2022 10:40
Tilaajille
Keminmaan Energia ja Vesi varoittaa ovelta ovelle tarkastuksia myyvistä : "Täysin kunnossa oleva viemäri oli todettu rikkinäiseksi, 16 000 euron sopimuksessa hyvän kauppatavan vastaisia kohtia"

Ke­min­maan Energia ja Vesi va­roit­taa ovelta ovelle tar­kas­tuk­sia myy­vis­tä : "Täysin kun­nos­sa oleva viemäri oli todettu rik­ki­näi­sek­si, 16 000 euron so­pi­muk­ses­sa hyvän kaup­pa­ta­van vas­tai­sia kohtia"

10.11.2021 10:51 5
Tilaajille
Emilia Syväniemen opiskelijayksiöstä tehtiin viihtyisä koti – apuna sisustussuunnittelijan värivalinnat

Emilia Sy­vä­nie­men opis­ke­li­jayk­siös­tä tehtiin viih­tyi­sä koti – apuna si­sus­tus­suun­nit­te­li­jan vä­ri­va­lin­nat

07.10.2021 16:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Re­mon­tin lai­min­lyön­ti voi kos­tau­tua kal­liis­ti

04.11.2020 04:05 1
Tilaajille
HS: Rovaniemen lentoasema tuhosi taideteoksen taiteilijan tietämättä – Lauri Anttilan teoksesta vain yksi osa säilyi

HS: Ro­va­nie­men len­toa­se­ma tuhosi tai­de­teok­sen tai­tei­li­jan tie­tä­mät­tä – Lauri Ant­ti­lan teok­ses­ta vain yksi osa säilyi

18.08.2020 15:28 1
Tilaajille
Tornion kaupungintaloa korjataan 7,9 miljoonalla eurolla – Henkilöstö työskentelee väistötiloissa ensi syksyyn asti

Tornion kau­pun­gin­ta­loa kor­ja­taan 7,9 mil­joo­nal­la eurolla – Hen­ki­lös­tö työs­ken­te­lee väis­tö­ti­lois­sa ensi syksyyn asti

05.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Rovaniemen Musiikkikirjastoa remontoidaan kesän ajan

Ro­va­nie­men Mu­siik­ki­kir­jas­toa re­mon­toi­daan kesän ajan

22.05.2020 13:34
Tilaajille