Kirjastot

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

17.06.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Laulu lai­nas­tol­le

30.04.2021 06:10 2
Tilaajille

Ka­lan­sil­mä vie ka­la­kir­jas­toon – net­ti­kä­vi­jä­kin pääsee nyt tut­ki­maan hyl­ly­jä, joille in­to­hi­moi­nen har­ras­ta­ja kokosi Suomen suu­rim­man kala- ja ka­las­tus­ai­hei­sen ko­koel­man

06.04.2021 12:18
Tilaajille

Kir­jas­tos­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka – Ina­ris­sa kun­ta­lai­set yri­te­tään saada mukaan pää­tök­sen­te­koon uuden hank­keen avulla

05.01.2021 21:14
Tilaajille

Lasten lu­ku­har­ras­tus­ta edis­te­tään Lu­kui­tu-hank­keel­la Lapissa – pi­lot­ti­vai­hees­sa neljä kuntaa mukana

28.12.2020 08:16
Tilaajille

Lapin kir­jas­to aloit­taa pa­laut­ta­mat­to­mien lai­no­jen las­ku­tuk­sen tam­mi­kuus­sa

17.12.2020 08:57
Tilaajille

"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli pu­nai­nen..." – Ro­va­nie­men kir­jas­ton pöy­däs­tä tuli so­me­hit­ti

14.12.2020 14:45

Tornio ja Salla saivat val­tion­avus­tus­ta kir­jas­to­au­to­jen han­kin­taan opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä

03.11.2020 14:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ky­lä­kou­lut ja kir­jas­to säi­ly­tet­tä­vä

23.09.2020 07:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki tappaa Ou­nas­rin­teen pal­ve­lu­ja

22.09.2020 14:37

Sinetän ja Ou­nas­rin­teen kir­jas­tot aiotaan lak­kaut­taa

18.09.2020 13:57
Tilaajille
Kolumni

Hyvää ei saa hal­val­la – paitsi kir­jas­tos­sa

08.09.2020 08:02 1
Tilaajille

Korona sai kir­jas­to­jen asiak­kaat verk­ko­me­dian pariin, e-ai­neis­to­jen käyttö kasvoi Lapin kir­jas­tois­sa ko­ro­na­su­lun aikana

06.06.2020 18:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men Mu­siik­ki­kir­jas­toa re­mon­toi­daan kesän ajan

22.05.2020 13:34
Tilaajille

Osa Lapin kir­jas­tois­ta avaa oviaan lai­naa­mis­ta ja pa­laut­ta­mis­ta varten, osa pitää ovensa kiinni ke­sä­kuun alkuun

07.05.2020 13:19
Tilaajille

Lai­na­kir­jo­jen erä­päi­vä ke­sä­kuun en­sim­mäi­nen

08.04.2020 11:06

Kuusamo ostaa Ke­mi­jär­ven lähes uuden kir­jas­to­au­to Ky­lä­luu­dan – myynnin taus­tal­la ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma

08.04.2020 10:02
Tilaajille

Ihmiset hamst­raa­vat nyt kirjoja sul­keu­tu­vis­ta kir­jas­tois­ta – "En ole nähnyt täl­lais­ta vä­ki­mää­rää ker­taa­kaan 40 vuoden aikana"

17.03.2020 15:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Huolia lu­ku­nurk­kauk­ses­sa

15.01.2020 05:30
Tilaajille

Posio palaa omaan kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­jaan – Virva Jakkula aloit­taa teh­tä­väs­sä vuoden alussa

05.12.2019 19:32
Tilaajille