Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Kirjastot
Kuukausi
Rovaniemen pääkirjaston remontti valmistuu viimein – kauppakeskuksen väistökirjasto sulkeutuu kahden viikon kuluttua

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­ton re­mont­ti val­mis­tuu viimein – kaup­pa­kes­kuk­sen väis­tö­kir­jas­to sul­keu­tuu kahden viikon ku­lut­tua

12.09.2022 17:15 2
Tilaajille
Kemin kirjaston henkilökunta ja asiakkaat ovat huolissaan miten kirjastolle käy, jos säästökuuri jatkuu

Kemin kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta ja asiak­kaat ovat huo­lis­saan miten kir­jas­tol­le käy, jos sääs­tö­kuu­ri jatkuu

07.09.2022 08:49
Kirjajoppari aloittaa liikennöinnin Torniossa – uusi kirjastoauto sai valtionavustusta erikoiskierroksella

Kir­ja­jop­pa­ri aloit­taa lii­ken­nöin­nin Tor­nios­sa – uusi kir­jas­to­au­to sai val­tion­avus­tus­ta eri­kois­kier­rok­sel­la

03.09.2022 15:50
Tilaajille
Lukulemmikkitoiminta palaa Kemin kaupunginkirjastoon parin vuoden tauon jälkeen

Lu­ku­lem­mik­ki­toi­min­ta palaa Kemin kau­pun­gin­kir­jas­toon parin vuoden tauon jälkeen

02.09.2022 21:10 3
Tilaajille
Vanhemmat
Inarin kirjastoauto valittiin vuoden kirjastoksi – auton eläköitynyt kuljettaja Terho Myyryläinen vuoden kirjastoammattilainen

Inarin kir­jas­to­au­to va­lit­tiin vuoden kir­jas­tok­si – auton elä­köi­ty­nyt kul­jet­ta­ja Terho Myy­ry­läi­nen vuoden kir­jas­to­am­mat­ti­lai­nen

17.06.2022 08:59
Tilaajille
Kemin kaupunginkirjastossa otetaan käyttöön omatoimiaika – omatoimiajalla kirjaston palveluita voi käyttää aukioloajan päätyttyä

Kemin kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa otetaan käyt­töön oma­toi­mi­ai­ka – oma­toi­mi­ajal­la kir­jas­ton pal­ve­lui­ta voi käyttää au­ki­olo­ajan pää­tyt­tyä

28.01.2022 08:28 1
Tilaajille
Ylitornion kirjastosta omatoimikirjasto – kirjastokortilla pääsee lukemista hakemaan silloinkin, kun asiakaspalvelua ei ole

Yli­tor­nion kir­jas­tos­ta oma­toi­mi­kir­jas­to – kir­jas­to­kor­til­la pääsee lu­ke­mis­ta ha­ke­maan sil­loin­kin, kun asia­kas­pal­ve­lua ei ole

02.01.2022 10:07
Tilaajille
Sadut antavat siivet mielikuvitukselle - Lapin kirjastot kannustavat lapsia ja nuoria lukemaan

Sadut antavat siivet mie­li­ku­vi­tuk­sel­le - Lapin kir­jas­tot kan­nus­ta­vat lapsia ja nuoria lu­ke­maan

14.10.2021 17:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten lukemista vauhditetaan pelillisyydellä ja somehaasteilla – Lue asiantuntijan vinkit, kuinka lasta voi innostaa kirjojen pariin

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

17.06.2021 19:00
Tilaajille
Päiväkirja: Laulu lainastolle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Laulu lai­nas­tol­le

30.04.2021 06:10 2
Tilaajille
Kalansilmä vie kalakirjastoon – nettikävijäkin pääsee nyt tutkimaan hyllyjä, joille intohimoinen harrastaja kokosi Suomen suurimman kala- ja kalastusaiheisen kokoelman

Ka­lan­sil­mä vie ka­la­kir­jas­toon – net­ti­kä­vi­jä­kin pääsee nyt tut­ki­maan hyl­ly­jä, joille in­to­hi­moi­nen har­ras­ta­ja kokosi Suomen suu­rim­man kala- ja ka­las­tus­ai­hei­sen ko­koel­man

06.04.2021 12:18
Tilaajille
Kirjastosta halutaan kohtaamispaikka – Inarissa kuntalaiset yritetään saada mukaan  päätöksentekoon uuden hankkeen avulla

Kir­jas­tos­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka – Ina­ris­sa kun­ta­lai­set yri­te­tään saada mukaan pää­tök­sen­te­koon uuden hank­keen avulla

05.01.2021 21:14
Tilaajille
Lasten lukuharrastusta edistetään Lukuitu-hankkeella Lapissa – pilottivaiheessa neljä kuntaa mukana

Lasten lu­ku­har­ras­tus­ta edis­te­tään Lu­kui­tu-hank­keel­la Lapissa – pi­lot­ti­vai­hees­sa neljä kuntaa mukana

28.12.2020 08:16
Tilaajille
Lapin kirjasto aloittaa palauttamattomien lainojen laskutuksen tammikuussa

Lapin kir­jas­to aloit­taa pa­laut­ta­mat­to­mien lai­no­jen las­ku­tuk­sen tam­mi­kuus­sa

17.12.2020 08:57
Tilaajille
"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli punainen..." – Rovaniemen kirjaston pöydästä tuli somehitti

"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli pu­nai­nen..." – Ro­va­nie­men kir­jas­ton pöy­däs­tä tuli so­me­hit­ti

14.12.2020 14:45
Tornio ja Salla saivat valtionavustusta kirjastoautojen hankintaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Tornio ja Salla saivat val­tion­avus­tus­ta kir­jas­to­au­to­jen han­kin­taan opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä

03.11.2020 14:23
Tilaajille
Lukijalta: Kyläkoulut ja kirjasto säilytettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ky­lä­kou­lut ja kir­jas­to säi­ly­tet­tä­vä

23.09.2020 07:52
Tilaajille
Lukijalta: Kaupunki tappaa Ounasrinteen palveluja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki tappaa Ou­nas­rin­teen pal­ve­lu­ja

22.09.2020 14:37
Sinetän ja Ounasrinteen kirjastot aiotaan lakkauttaa

Sinetän ja Ou­nas­rin­teen kir­jas­tot aiotaan lak­kaut­taa

18.09.2020 13:57
Tilaajille
Hyvää ei saa halvalla – paitsi kirjastossa
Kolumni

Hyvää ei saa hal­val­la – paitsi kir­jas­tos­sa

08.09.2020 08:02 1
Tilaajille