Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirjastot
Rovaniemen pääkirjasto joutunee taas ensi vuonna väistötiloihin – "Se oli viimeksi kevyt ponnistus verrattuna siihen, mitä on tulossa"

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­to jou­tu­nee taas ensi vuonna väis­tö­ti­loi­hin – "Se oli vii­mek­si kevyt pon­nis­tus ver­rat­tu­na siihen, mitä on tu­los­sa"

07.10.2023 11:08 9
Tilaajille
Kirjastoautotoimintaa jo 50 vuotta – Tornionlaakson kirjasto juhlii Pellossa

Kir­jas­to­au­to­toi­min­taa jo 50 vuotta – Tor­nion­laak­son kir­jas­to juhlii Pel­los­sa

18.09.2023 20:32 1
Tilaajille
E-kirjasto kokoaa ensi vuonna kuntien kirjastojen digiaineistot yhteen – yksittäisten kirjastojen digitarjonta vielä hyvin suppeaa

E-kir­jas­to kokoaa ensi vuonna kuntien kir­jas­to­jen di­gi­ai­neis­tot yhteen – yk­sit­täis­ten kir­jas­to­jen di­gi­tar­jon­ta vielä hyvin suppeaa

17.09.2023 14:00 1
Vesivahinko tuhosi lasten- ja nuortenkirjoja Kemin kaupunginkirjastossa

Ve­si­va­hin­ko tuhosi lasten- ja nuor­ten­kir­jo­ja Kemin kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa

06.07.2023 14:16 1
Tilaajille
Medialukutaidotonta helppo johdatella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­dia­lu­ku­tai­do­ton­ta helppo joh­da­tel­la

30.03.2023 05:01
Arvio: Kirjatoukan tarinaa tavaamassa — Jose Salon lastenesityksessä kohtaavat satuhahmot ja eläinkirjojen otukset

Arvio: Kir­ja­tou­kan tarinaa ta­vaa­mas­sa — Jose Salon las­ten­esi­tyk­ses­sä koh­taa­vat sa­tu­hah­mot ja eläin­kir­jo­jen otukset

10.02.2023 15:05
Tilaajille
Vahvoja tarinoita ja paikallista elämää – Lappi-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kuusi teosta

Vahvoja ta­ri­noi­ta ja pai­kal­lis­ta elämää – Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kuusi teosta

01.02.2023 09:00
Tilaajille
Päiväkirja: Perheenäidin lepohetki kirjaston siipien suojassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Per­heen­äi­din le­po­het­ki kir­jas­ton siipien suo­jas­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Paja täynnä tekemistä – Rovaniemen kirjaston pajatilassa pääsee käyttämään saumuria, 3D-tulostamaan tai vaikka tekemään tarroja

Paja täynnä te­ke­mis­tä – ­Ro­va­nie­men kir­jas­ton pa­ja­ti­las­sa pääsee käyt­tä­mään sau­mu­ria, 3D-tu­los­ta­maan tai vaikka te­ke­mään tarroja

09.01.2023 13:27 3
Tilaajille
Lapin kirjastoautot vievät lukemista vaikka viimeiseen taloon asti – kuvareportaasissa matkataan Lismasta Pokan kautta Martimoon

Lapin kir­jas­to­au­tot vievät lu­ke­mis­ta vaikka vii­mei­seen taloon asti – ­ku­va­re­por­taa­sis­sa mat­ka­taan Lis­mas­ta Pokan kautta Mar­ti­moon

17.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Kulttuuri on leipää ja sokeria – arvottava jako korkea- ja populaarikulttuuriin kaipaa pöyhimistä
Kolumni

Kult­tuu­ri on leipää ja sokeria – ar­vot­ta­va jako korkea- ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin kaipaa pöy­hi­mis­tä

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Tuhansia kirjoja ja satoja hyllymetrejä – tältä näyttää kirjaston muutto

Tu­han­sia kirjoja ja satoja hyl­ly­met­re­jä – tältä näyttää kir­jas­ton muutto

07.10.2022 17:00
Tilaajille
Tuhansien kirjojen muutto on valtava urakka, mutta Rovaniemen pääkirjaston väki kuvailee sitä yksinkertaiseksi: "Kirjastossa kaikelle aineistolle on oma paikkansa"

Tu­han­sien kir­jo­jen muutto on valtava urakka, mutta Ro­va­nie­men pää­kir­jas­ton väki ku­vai­lee sitä yk­sin­ker­tai­sek­si: "Kir­jas­tos­sa kai­kel­le ai­neis­tol­le on oma paik­kan­sa"

07.10.2022 17:00 5
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjaston remontti valmistuu viimein – kauppakeskuksen väistökirjasto sulkeutuu kahden viikon kuluttua

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­ton re­mont­ti val­mis­tuu viimein – kaup­pa­kes­kuk­sen väis­tö­kir­jas­to sul­keu­tuu kahden viikon ku­lut­tua

12.09.2022 17:15 2
Tilaajille
Kemin kirjaston henkilökunta ja asiakkaat ovat huolissaan miten kirjastolle käy, jos säästökuuri jatkuu

Kemin kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta ja asiak­kaat ovat huo­lis­saan miten kir­jas­tol­le käy, jos sääs­tö­kuu­ri jatkuu

07.09.2022 08:49
Kirjajoppari aloittaa liikennöinnin Torniossa – uusi kirjastoauto sai valtionavustusta erikoiskierroksella

Kir­ja­jop­pa­ri aloit­taa lii­ken­nöin­nin Tor­nios­sa – uusi kir­jas­to­au­to sai val­tion­avus­tus­ta eri­kois­kier­rok­sel­la

03.09.2022 15:50
Tilaajille
Lukulemmikkitoiminta palaa Kemin kaupunginkirjastoon parin vuoden tauon jälkeen

Lu­ku­lem­mik­ki­toi­min­ta palaa Kemin kau­pun­gin­kir­jas­toon parin vuoden tauon jälkeen

02.09.2022 21:10 3
Tilaajille
Inarin kirjastoauto valittiin vuoden kirjastoksi – auton eläköitynyt kuljettaja Terho Myyryläinen vuoden kirjastoammattilainen

Inarin kir­jas­to­au­to va­lit­tiin vuoden kir­jas­tok­si – auton elä­köi­ty­nyt kul­jet­ta­ja Terho Myy­ry­läi­nen vuoden kir­jas­to­am­mat­ti­lai­nen

17.06.2022 08:59
Tilaajille
Kemin kaupunginkirjastossa otetaan käyttöön omatoimiaika – omatoimiajalla kirjaston palveluita voi käyttää aukioloajan päätyttyä

Kemin kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa otetaan käyt­töön oma­toi­mi­ai­ka – oma­toi­mi­ajal­la kir­jas­ton pal­ve­lui­ta voi käyttää au­ki­olo­ajan pää­tyt­tyä

28.01.2022 08:28 1
Tilaajille
Ylitornion kirjastosta omatoimikirjasto – kirjastokortilla pääsee lukemista hakemaan silloinkin, kun asiakaspalvelua ei ole

Yli­tor­nion kir­jas­tos­ta oma­toi­mi­kir­jas­to – kir­jas­to­kor­til­la pääsee lu­ke­mis­ta ha­ke­maan sil­loin­kin, kun asia­kas­pal­ve­lua ei ole

02.01.2022 10:07
Tilaajille