Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­to­pro­vo­kaa­tio­na

Kolumni: Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen linja-autoasema
Rovaniemi tarvitsee matkakeskuksen – rautatieasema nykyisellään ei vastaa kasvavan matkailun tarpeita
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi tar­vit­see mat­ka­kes­kuk­sen – rau­ta­tiea­se­ma ny­kyi­sel­lään ei vastaa kas­va­van mat­kai­lun tar­pei­ta

24.07.2023 06:00 6
Rovaniemen linja-autoasema pysyy sittenkin auki – "Toivottavasti saimme pelastettua matkailukaupungin maineen"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma pysyy sit­ten­kin auki – "Toi­vot­ta­vas­ti saimme pe­las­tet­tua mat­kai­lu­kau­pun­gin mai­neen"

27.06.2023 14:57 7
Tilaajille
Rovaniemi etsii linja-autoasemalle uutta toimijaa peruskorjaukseen saakka – odotustilat sulkeutuvat kuumimman kesälomasesongin ajaksi

Ro­va­nie­mi etsii lin­ja-au­to­ase­mal­le uutta toi­mi­jaa pe­rus­kor­jauk­seen saakka – odo­tus­ti­lat sul­keu­tu­vat kuu­mim­man ke­sä­lo­ma­se­son­gin ajaksi

21.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Työterveys Lappica muuttaa Rovaniemen linja-autoasemalta Maakuntakadulle

Työ­ter­veys Lappica muuttaa Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­mal­ta Maa­kun­ta­ka­dul­le

26.05.2023 11:48 5
Tilaajille
Toimittajalta: Joko aika olisi kypsä matkakeskukselle? – Rovaniemen linja-autoaseman tulevaisuus nivoutuu kaupunkikeskustan tulevaan suuntaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Joko aika olisi kypsä mat­ka­kes­kuk­sel­le? – Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­man tu­le­vai­suus ni­vou­tuu kau­pun­ki­kes­kus­tan tu­le­vaan suun­taan

11.05.2023 09:51 1
Rovaniemen linja-autoasema tyhjenee vuokralaisista –esimerkiksi kioskiyrittäjä voisi olla ratkaisu odotustilan auki pitämiseksi jatkossakin

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma tyh­je­nee vuok­ra­lai­sis­ta –e­si­mer­kik­si kios­kiy­rit­tä­jä voisi olla rat­kai­su odo­tus­ti­lan auki pi­tä­mi­sek­si jat­kos­sa­kin

11.05.2023 09:45 2
Tilaajille
Rovaniemi on pian kolmen vanhan aseman loukussa – voisiko rakennusperinnön säilyttämisen nähdä investointina?
Kolumni

Ro­va­nie­mi on pian kolmen vanhan aseman lou­kus­sa – voisiko ra­ken­nus­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mi­sen nähdä in­ves­toin­ti­na?

11.05.2023 06:00 1
Rovaniemen linja-autoasema tyhjenee, kun Lappica muuttaa pois – "Tilat eivät olleet kovin käytännölliset"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma tyh­je­nee, kun Lappica muuttaa pois – "­Ti­lat eivät olleet kovin käy­tän­nöl­li­set"

27.04.2023 09:57 19
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoaseman ovet ehkä sulkeutuvat, kun Matkahuolto lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Rovaniemen kaupungilla"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­man ovet ehkä sul­keu­tu­vat, kun Mat­ka­huol­to lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la"

24.03.2023 05:00 23
Tilaajille
Rovaniemi alkaa valmistella Arktikumin ja linja-autoaseman peruskorjausta – linja-autoaseman käyttötarkoitus voi muuttua

Ro­va­nie­mi alkaa val­mis­tel­la Ark­ti­ku­min ja lin­ja-au­to­ase­man pe­rus­kor­jaus­ta – lin­ja-au­to­ase­man käyt­tö­tar­koi­tus voi muuttua

31.01.2023 19:30 13
Tilaajille