Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Palvelut

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

20.09.2021 08:16 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-huo­lia riittää yhä

21.07.2021 05:35 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikäih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­sia­siat pakko tun­nus­taa

14.07.2021 07:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lapin kuntien on pakko so­peut­taa menonsa tulojen mu­kai­sik­si

04.07.2021 16:46 4
Tilaajille
Kolumni

Hikisiä käy­tän­tö­jä

24.06.2021 06:00
Tilaajille

Monet eivät tiedä, että koi­ra-asiak­kaat ovat ter­ve­tul­lei­ta yli 100 eri yri­tyk­sen ti­loi­hin Ro­va­nie­mel­lä

22.06.2021 12:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tais­ta pal­ve­lua kai­kil­le

30.05.2021 17:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuori voi joutua odot­ta­maan apua viik­ko­ja

10.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­paaeh­toi­suus vah­vis­taa

28.04.2021 06:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kela muuttaa ta­kai­sin Hal­li­tus­ka­dul­le – tilat re­mon­toi­tiin

16.04.2021 08:00
Tilaajille

"Ei meinaa mitään löy­tää": Ro­va­nie­men uu­dis­te­tut verk­ko­si­vut saavat kri­tiik­kiä – kau­pun­ki vastaa, että ke­hi­tys­työ jatkuu

14.04.2021 09:59 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Foo­do­ran ruo­ka­kul­je­tus petti pää­siäi­se­nä

14.04.2021 05:00
Tilaajille

Lappiin on avau­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa useita ikäih­mis­ten per­he­hoi­to­ko­te­ja – Sa­vu­kos­ke­lai­set Jarmo ja Maria Pekkala ha­lua­vat jakaa talonsa ja arkensa ikään­ty­nei­den kanssa

06.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Eri­kois­liik­keis­sä ei ole ruuhkia - monen me­ri­lap­pi­lai­sen kaup­piaan työ­päi­vä alkaa oven­kah­vo­jen, pöytien ja mak­su­päät­teen de­sin­fioin­nil­la.

31.03.2021 12:20

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikäih­mis­ten pal­ve­lua­su­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Täl­lais­ta­kin on hyvä palvelu – asiakas on vaih­ta­mas­sa autoa, mutta os­taa­kin kaksi säh­kö­pyö­rää

09.02.2021 16:02

"Siellä käy­des­sä tulee itsekin hyvälle tuu­lel­le" – 170 kehua ja kii­tos­ta hyvästä pal­ve­lus­ta Ro­va­nie­mel­lä

09.02.2021 15:41 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­roa­siat voi hoitaa ver­kos­sa tai pu­he­li­mes­sa

28.01.2021 13:42
Tilaajille
Kolumni

Hämäriä hy­vin­voin­ti­kaup­piai­ta liik­keel­lä

27.12.2020 17:30 9
Tilaajille