Palvelut
Lukijalta Mielipide

Yh­den­ver­tais­ta pal­ve­lua kai­kil­le

30.05.2021 17:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Nuori voi joutua odot­ta­maan apua viik­ko­ja

10.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Va­paa­eh­toi­suus vah­vis­taa

28.04.2021 06:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kela muuttaa ta­kai­sin Hal­li­tus­ka­dul­le – tilat re­mon­toi­tiin

16.04.2021 08:00
Tilaajille

"Ei meinaa mitään löy­tää": Ro­va­nie­men uu­dis­te­tut verk­ko­si­vut saavat kri­tiik­kiä – kau­pun­ki vastaa, että ke­hi­tys­työ jatkuu

14.04.2021 09:59 1
Lukijalta Mielipide

Foo­do­ran ruo­ka­kul­je­tus petti pää­siäi­se­nä

14.04.2021 05:00
Tilaajille

Lappiin on avau­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa useita ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to­ko­te­ja – Sa­vu­kos­ke­lai­set Jarmo ja Maria Pekkala ha­lua­vat jakaa talonsa ja arkensa ikään­ty­nei­den kanssa

06.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Eri­kois­liik­keis­sä ei ole ruuhkia - monen me­ri­lap­pi­lai­sen kaup­piaan työ­päi­vä alkaa oven­kah­vo­jen, pöytien ja mak­su­päät­teen de­sin­fioin­nil­la.

31.03.2021 12:20

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Täl­lais­ta­kin on hyvä palvelu – asiakas on vaih­ta­mas­sa autoa, mutta os­taa­kin kaksi säh­kö­pyö­rää

09.02.2021 16:02

"Siellä käy­des­sä tulee itsekin hyvälle tuu­lel­le" – 170 kehua ja kii­tos­ta hyvästä pal­ve­lus­ta Ro­va­nie­mel­lä

09.02.2021 15:41 1
Lukijalta Mielipide

Ve­ro­asiat voi hoitaa ver­kos­sa tai pu­he­li­mes­sa

28.01.2021 13:42
Tilaajille
Kolumni

Hämäriä hy­vin­voin­ti­kaup­piai­ta liik­keel­lä

27.12.2020 17:30 9
Tilaajille

Muu­ro­laan ra­ken­ne­taan uusi päi­vä­ko­ti

07.12.2020 12:53
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tus kas­vat­ti Ro­va­nie­men menoja, mutta ei esitä verojen ko­ro­tus­ta

04.11.2020 17:00
Tilaajille

Ky­lä­läi­set pel­kää­vät psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan muuton hei­ken­tä­vän Muu­ro­lan pal­ve­lu­ja – Kylä tarjoaa pal­ve­lut myös vii­del­le pie­nem­mäl­le kylälle

28.10.2020 06:30 1
Tilaajille

Ko­ro­na­tuet pe­las­ti­vat Ro­va­nie­men ta­lou­den – Tukien an­sios­ta vuo­si­ka­te ei pai­nu­nut kol­mat­ta kertaa pe­räk­käin pak­ka­sel­le

26.10.2020 18:05 2
Tilaajille

Ke­min­maa­lai­nen Teija Holappa vaihtoi am­mat­tia kyp­säl­lä iällä ja perusti oman lei­po­mo-kah­vi­lan

30.09.2020 13:41
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­kai­se­va Kor­ka­lo­vaa­ran elin­voi­mai­suu­del­le

16.09.2020 14:36
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men talous ahdinko

16.09.2020 05:00
Tilaajille