Palvelut
Kyläläiset pelkäävät psykiatrisen sairaalan muuton heikentävän Muurolan palveluja – Kylä tarjoaa palvelut myös viidelle pienemmälle kylälle

Ky­lä­läi­set pel­kää­vät psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan muuton hei­ken­tä­vän Muu­ro­lan pal­ve­lu­ja – Kylä tarjoaa pal­ve­lut myös vii­del­le pie­nem­mäl­le kylälle

28.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Koronatuet pelastivat Rovaniemen talouden – Tukien ansiosta vuosikate ei painunut kolmatta kertaa peräkkäin pakkaselle

Ko­ro­na­tuet pe­las­ti­vat Ro­va­nie­men ta­lou­den – Tukien an­sios­ta vuo­si­ka­te ei pai­nu­nut kol­mat­ta kertaa pe­räk­käin pak­ka­sel­le

26.10.2020 18:05 2
Tilaajille
Keminmaalainen Teija Holappa vaihtoi ammattia kypsällä iällä ja perusti oman leipomo-kahvilan

Ke­min­maa­lai­nen Teija Holappa vaihtoi am­mat­tia kyp­säl­lä iällä ja perusti oman lei­po­mo-kah­vi­lan

30.09.2020 13:41 0
Lukijalta: Vaaranlammen koulun sijainti ratkaiseva Korkalovaaran elinvoimaisuudelle
Mielipide Piia Hanni

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­kai­se­va Kor­ka­lo­vaa­ran elin­voi­mai­suu­del­le

16.09.2020 14:36 0
Lukijalta Mielipide Kalervo Björkbacka

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men talous ahdinko

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maija Kuittinen, Pekka Laukkanen

Lu­ki­jal­ta: Kuntiin lisää pi­to­voi­maa nuo­ri­so­työn avulla

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
"Ei oo" on ollut yksi kesän menekkituotteista – pulaa on ollut sahoista, veneistä, pyöristä ja jopa pakastimista
Kolumni Ilari Tapio

"Ei oo" on ollut yksi kesän me­nek­ki­tuot­teis­ta – pulaa on ollut sa­hois­ta, ve­neis­tä, pyö­ris­tä ja jopa pa­kas­ti­mis­ta

21.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Torielämää Rovaniemellä
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: To­ri­elä­mää Ro­va­nie­mel­lä

13.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Antinkaapo

Lu­ki­jal­ta: Pienet kunnat jy­rä­tään

11.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Säästöpankin graniittilinna on ollut tyhjillään lähes koko euroajan – Kemijärven palvelutarjonta kapenee ja liikekiinteistöt autioituvat

Sääs­tö­pan­kin gra­niit­ti­lin­na on ollut tyh­jil­lään lähes koko eu­ro­ajan – Ke­mi­jär­ven pal­ve­lu­tar­jon­ta kapenee ja lii­ke­kiin­teis­töt au­tioi­tu­vat

07.08.2020 17:38 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Väestökato pakottaa Lapin kunnat sopeuttamaan palvelurakenteitaan nopeasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Väes­tö­ka­to pa­kot­taa Lapin kunnat so­peut­ta­maan pal­ve­lu­ra­ken­tei­taan no­peas­ti

22.05.2020 21:10 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaveria ei jätetä

13.05.2020 12:39 0
Tilaajille

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa va­pun­ajan pal­ve­lui­ta –  Alkot saat­ta­vat ra­joit­taa asia­kas­mää­rää aattona

29.04.2020 11:20 0
Lukijalta Mielipide Tiina Outila

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lui­ta tar­vi­taan krii­sis­sä­kin

21.04.2020 21:51 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Henri Lapinniemi

Lu­ki­jal­ta: Miksei Tor­nios­sa ole pal­ve­lui­ta?

01.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Martikainen ja Maila Haltia

Lu­ki­jal­ta: Tar­vit­sem­me kaikki digiä

26.03.2020 09:35 0
Tilaajille
Vakuutuksista ani harvoin apua koronan takia suljettaville ravintoloille – Pääsääntö: Korvauksia ei makseta

Va­kuu­tuk­sis­ta ani harvoin apua koronan takia sul­jet­ta­vil­le ra­vin­to­loil­le – Pää­sään­tö: Kor­vauk­sia ei makseta

25.03.2020 14:41 0
Koronatoimet uhkaavat romahduttaa palvelualojen työpaikat lähes tyystin – Montako kuukautta Suomen talous voi ylipäätään kestää poikkeusoloja?

Ko­ro­na­toi­met uh­kaa­vat ro­mah­dut­taa pal­ve­lu­alo­jen työ­pai­kat lähes tyystin – Montako kuu­kaut­ta Suomen talous voi yli­pää­tään kestää poik­keu­so­lo­ja?

25.03.2020 13:48 0

Kaleva Media käyn­nis­tää ope­raa­tion yrit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si poik­keus­ti­lan­tees­sa

20.03.2020 18:26 0
Täältä saat apua koronahuoliin – kokosimme listan avuntarjoajista ja neuvontapuhelimista

Täältä saat apua ko­ro­na­huo­liin – ko­ko­sim­me listan avun­tar­joa­jis­ta ja neu­von­ta­pu­he­li­mis­ta

19.03.2020 16:18 0