Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Palvelut
Kuukausi
Kela lisäsi saamenkielisiä palveluitaan

Kela lisäsi saa­men­kie­li­siä pal­ve­lui­taan

15.09.2022 10:41 1
Tilaajille
Näkökulma: Rovaniemen palvelutarjonta vastaa pääosin tarpeita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Ro­va­nie­men pal­ve­lu­tar­jon­ta vastaa pääosin tar­pei­ta

10.09.2022 05:01 2
Tilaajille
Kemin kirjaston henkilökunta ja asiakkaat ovat huolissaan miten kirjastolle käy, jos säästökuuri jatkuu

Kemin kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta ja asiak­kaat ovat huo­lis­saan miten kir­jas­tol­le käy, jos sääs­tö­kuu­ri jatkuu

07.09.2022 08:49

Vau­rio­kor­jaa­mo­ket­ju Incar ostaa Pörhön vau­rio­kor­jaa­mi­sen lii­ke­toi­min­nan Ke­min­maas­sa

01.09.2022 12:28
Tilaajille
Vanhemmat
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 11:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Lä­hi­tak­si

09.08.2022 07:01 1
Tilaajille
Onko pakko, jos ei taho? Digitaidoton on vaarassa syrjäytyä, vaikka hän olisi muuten millainen moniosaaja tahansa
Kolumni

Onko pakko, jos ei taho? Di­gi­tai­do­ton on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä, vaikka hän olisi muuten mil­lai­nen mo­ni­osaa­ja tahansa

30.07.2022 07:00 5
Tilaajille
Hautajaisia jouduttiin siirtämään tunnilla Pelkosenniemellä, kun vainajaa ei löytynytkään kotikunnan terveyskeskuksesta – lääkärin mukaan kuolleen siirto kunnasta toiseen ei ole yleinen käytäntö

Hau­ta­jai­sia jou­dut­tiin siir­tä­mään tun­nil­la Pel­ko­sen­nie­mel­lä, kun vai­na­jaa ei löy­ty­nyt­kään ko­ti­kun­nan ter­veys­kes­kuk­ses­ta – lää­kä­rin mukaan kuol­leen siirto kun­nas­ta toiseen ei ole yleinen käy­tän­tö

21.05.2022 15:07 1
Tilaajille
Kuka suunnittelee matkailua Rovaniemellä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka suun­nit­te­lee mat­kai­lua Ro­va­nie­mel­lä?

11.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Odotan ikäihmisten palvelukorttelista mammapalvelujen paratiisia
Kolumni

Odotan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lis­ta mam­ma­pal­ve­lu­jen pa­ra­tii­sia

10.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola elää muiden kus­tan­nuk­sel­la

28.04.2022 05:00
Tilaajille
"Välillä pitää soittaa useasti eikä kyyti tule" – Lapin Kansan lukijat kokevat Kela-taksin saamisessa edelleen vaikeuksia

"Vä­lil­lä pitää soittaa useasti eikä kyyti tule" – Lapin Kansan lukijat kokevat Ke­la-tak­sin saa­mi­ses­sa edel­leen vai­keuk­sia

04.04.2022 19:30 3
Tilaajille
Miten Kela-kyydit toimivat Lapissa? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Miten Ke­la-kyy­dit toi­mi­vat La­pis­sa? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

29.03.2022 11:18 6
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ennen näkemättömän rekrytointikilpailun edessä – häviäjien osa ei ole häävi
Pääkirjoitus

Kunnat ja hy­vin­voin­ti­alueet ovat ennen nä­ke­mät­tö­män rek­ry­toin­ti­kil­pai­lun edessä – hä­viä­jien osa ei ole häävi

27.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuut­to­mia pal­ve­lu­mak­su­ja

21.02.2022 20:59 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­le­va pankki ta­kai­sin

18.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Ehdokkaalta: Sähköinen ajanvaraus lisää toimijuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Säh­köi­nen ajan­va­raus lisää toi­mi­juut­ta

20.01.2022 05:34
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu ja sähköinen yhteydenottokanava ovat suljettuna Rovaniemellä tammikuun loppuun

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ja säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va ovat sul­jet­tu­na Ro­va­nie­mel­lä tam­mi­kuun loppuun

17.01.2022 09:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Lapissa riittää yksi kes­kus­sai­raa­la

14.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Hy­vin­voi­va Lappi vas­tuul­li­sel­la ta­lou­den­pi­dol­la

13.01.2022 16:41 3
Tilaajille