Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Palvelut
Kuukausi
Hautajaisia jouduttiin siirtämään tunnilla Pelkosenniemellä, kun vainajaa ei löytynytkään kotikunnan terveyskeskuksesta – lääkärin mukaan kuolleen siirto kunnasta toiseen ei ole yleinen käytäntö

Hau­ta­jai­sia jou­dut­tiin siir­tä­mään tun­nil­la Pel­ko­sen­nie­mel­lä, kun vai­na­jaa ei löy­ty­nyt­kään ko­ti­kun­nan ter­veys­kes­kuk­ses­ta – lää­kä­rin mukaan kuol­leen siirto kun­nas­ta toiseen ei ole yleinen käy­tän­tö

21.05.2022 15:07 1
Tilaajille
Kuka suunnittelee matkailua Rovaniemellä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka suun­nit­te­lee mat­kai­lua Ro­va­nie­mel­lä?

11.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Odotan ikäihmisten palvelukorttelista mammapalvelujen paratiisia
Kolumni

Odotan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lis­ta mam­ma­pal­ve­lu­jen pa­ra­tii­sia

10.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola elää muiden kus­tan­nuk­sel­la

28.04.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Välillä pitää soittaa useasti eikä kyyti tule" – Lapin Kansan lukijat kokevat Kela-taksin saamisessa edelleen vaikeuksia

"Vä­lil­lä pitää soittaa useasti eikä kyyti tule" – Lapin Kansan lukijat kokevat Ke­la-tak­sin saa­mi­ses­sa edel­leen vai­keuk­sia

04.04.2022 19:30 3
Tilaajille
Miten Kela-kyydit toimivat Lapissa? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Miten Ke­la-kyy­dit toi­mi­vat La­pis­sa? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

29.03.2022 11:18 6
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ennen näkemättömän rekrytointikilpailun edessä – häviäjien osa ei ole häävi
Pääkirjoitus

Kunnat ja hy­vin­voin­ti­alueet ovat ennen nä­ke­mät­tö­män rek­ry­toin­ti­kil­pai­lun edessä – hä­viä­jien osa ei ole häävi

27.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuut­to­mia pal­ve­lu­mak­su­ja

21.02.2022 20:59 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­le­va pankki ta­kai­sin

18.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Ehdokkaalta: Sähköinen ajanvaraus lisää toimijuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Säh­köi­nen ajan­va­raus lisää toi­mi­juut­ta

20.01.2022 05:34
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu ja sähköinen yhteydenottokanava ovat suljettuna Rovaniemellä tammikuun loppuun

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ja säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va ovat sul­jet­tu­na Ro­va­nie­mel­lä tam­mi­kuun loppuun

17.01.2022 09:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Lapissa riittää yksi kes­kus­sai­raa­la

14.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Hy­vin­voi­va Lappi vas­tuul­li­sel­la ta­lou­den­pi­dol­la

13.01.2022 16:41 3
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu pois käytöstä Rovaniemellä – henkilökuntaa siirretään koronajäljitykseen

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu pois käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä – hen­ki­lö­kun­taa siir­re­tään ko­ro­na­jäl­ji­tyk­seen

11.01.2022 08:08 2
Tilaajille
Osa ikääntyneistä ei huoli apua, vaikka he sitä tarvitsisivat – laki takaa ikäihmisillekin vahvan itsemääräämisoikeuden

Osa ikään­ty­neis­tä ei huoli apua, vaikka he sitä tar­vit­si­si­vat – laki takaa ikä­ih­mi­sil­le­kin vahvan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den

06.01.2022 17:00
Kiinnostus aluevaalia kohtaan ei ole suuri, mutta vaaleissa valitut päättäjät pääsevät rakentamaan jotakin uutta. Siilipuolustusta parempi on avoin asenne.
Pääkirjoitus

Kiin­nos­tus alue­vaa­lia kohtaan ei ole suuri, mutta vaa­leis­sa valitut päät­tä­jät pää­se­vät ra­ken­ta­maan jotakin uutta. Sii­li­puo­lus­tus­ta parempi on avoin asenne.

02.01.2022 16:47 6
Tilaajille
Lapin Kansan joulumuistio – katso täältä kauppojen ja palveluiden aukioloajat joulun aikaan

Lapin Kansan jou­lu­muis­tio – katso täältä kaup­po­jen ja pal­ve­lui­den au­ki­olo­ajat joulun aikaan

23.12.2021 08:02 2
Tilaajille
Neuvolapalveluja supistetaan Rovaniemellä ja henkilökuntaa siirretään koronarokotustyöhön – Viirinkankaan koulussa koronatartunta

Neu­vo­la­pal­ve­lu­ja su­pis­te­taan Ro­va­nie­mel­lä ja hen­ki­lö­kun­taa siir­re­tään ko­ro­na­ro­ko­tus­työ­hön – Vii­rin­kan­kaan kou­lus­sa ko­ro­na­tar­tun­ta

17.12.2021 09:39 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan Lapin pal­ve­lut

06.11.2021 04:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­lin paikka kes­kus­tas­sa

01.11.2021 05:30 3
Tilaajille