Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Palvelut
Palvelulinja Onnikan lopettaminen uhkaa vanhusten kaupassa käymistä laitakaupungilta – Kemin kaupunki pohtii parhaillaan pienimuotoisen asiointiliikenteen järjestämistä tilalle

Pal­ve­lu­lin­ja Onnikan lo­pet­ta­mi­nen uhkaa van­hus­ten kau­pas­sa käy­mis­tä lai­ta­kau­pun­gil­ta – Kemin kau­pun­ki pohtii par­hail­laan pie­ni­muo­toi­sen asioin­ti­lii­ken­teen jär­jes­tä­mis­tä tilalle

29.11.2023 20:30 4
Tilaajille
Palvelulinjojen loppuminen olisi kauhistus

Pal­ve­lu­lin­jo­jen lop­pu­mi­nen olisi kau­his­tus

16.11.2023 14:26
Kelan aukioloajat muuttuvat Kemissä ja Torniossa lokakuussa – palvelupisteet avoinna kahtena päivänä viikosta

Kelan au­ki­olo­ajat muut­tu­vat Kemissä ja Tor­nios­sa lo­ka­kuus­sa – pal­ve­lu­pis­teet avoinna kahtena päivänä vii­kos­ta

18.09.2023 21:26
Tilaajille
Muutoksia Kemin postipalveluihin – S-marketin posti lopettaa

Muu­tok­sia Kemin pos­ti­pal­ve­lui­hin – S-mar­ke­tin posti lo­pet­taa

14.09.2023 18:58 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko pe­reh­dy­tys kan­nat­ta­va si­joi­tus?

01.09.2023 05:00
Louen kaupan lopettaminen ei aja omistajien etua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Louen kaupan lo­pet­ta­mi­nen ei aja omis­ta­jien etua

24.07.2023 14:43 2
Lyhytvuokrauksen rajoittaminen olisi haitaksi Rovaniemelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­vuok­rauk­sen ra­joit­ta­mi­nen olisi hai­tak­si Ro­va­nie­mel­le

19.07.2023 09:06 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Suomen suo­si­tuin pal­lo­pe­li?

11.05.2023 05:00
Saadaanko Posion kalasatamalle kesäkahvilan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tarjokkaan

Saa­daan­ko Posion ka­la­sa­ta­mal­le ke­sä­kah­vi­lan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tar­jok­kaan

08.05.2023 11:18
Tilaajille
Louelaiset käyvät taistelua samaan aikaan sekä ruokakaupan että kyläkoulun olemassaolosta: "Kunnankin pitäisi olla tässä meidän puolella"

Loue­lai­set käyvät tais­te­lua samaan aikaan sekä ruo­ka­kau­pan että ky­lä­kou­lun ole­mas­sao­los­ta: "Kun­nan­kin pitäisi olla tässä meidän puo­lel­la"

03.05.2023 19:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­kaup­pa vai ter­veys­toi­mi­pis­te?

20.04.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itsensä ke­hit­tä­mi­nen kaik­kien oikeus

16.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään yhdessä pa­rem­man voinnin alue

27.02.2023 05:00
Kela aloittaa uudelleen pohjoissaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun – palvelussa oli lähes vuoden tauko, koska kielitaitoista palveluasiantuntijaa ei ollut

Kela aloit­taa uu­del­leen poh­jois­saa­men­kie­li­sen pu­he­lin- ja etä­pal­ve­lun – pal­ve­lus­sa oli lähes vuoden tauko, koska kie­li­tai­tois­ta pal­ve­lu­asian­tun­ti­jaa ei ollut

13.02.2023 14:47 1
Tilaajille
Jos ei ole lapsia, ei ole tulevaisuutta
Kolumni

Jos ei ole lapsia, ei ole tu­le­vai­suut­ta

13.02.2023 06:00 15
Ikäihmisiä tavoitellaan kulttuurin pariin Lapissa – viime vuonna kohtaamisia Rovaniemellä ja Sallassa kertyi yli 470

Ikä­ih­mi­siä ta­voi­tel­laan kult­tuu­rin pariin Lapissa – viime vuonna koh­taa­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Sal­las­sa kertyi yli 470

05.02.2023 17:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaus valita vai vastuu valita oikein?

31.01.2023 05:05
Tilaajille
Kolmen apteekin päivystys päättyy Rovaniemellä vuoden vaihteessa – syynä henkilöstön vaikea saatavuus

Kolmen ap­tee­kin päi­vys­tys päättyy Ro­va­nie­mel­lä vuoden vaih­tees­sa – syynä hen­ki­lös­tön vaikea saa­ta­vuus

13.12.2022 13:08 7
Tilaajille
Aikooko Arina tyhjentää Rovaniemen kaikista meille pitkäaikaisille asiakasomistajille tärkeistä palveluista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aikooko Arina tyh­jen­tää Ro­va­nie­men kai­kis­ta meille pit­kä­ai­kai­sil­le asia­kas­omis­ta­jil­le tär­keis­tä pal­ve­luis­ta?

18.10.2022 09:03 4
Tilaajille
Päiväkirja: Turhauduin äkkiä älyvapaaseen elämään, mutta se osoitti, miten avuton olen ilman puhelinta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tur­hau­duin äkkiä äly­va­paa­seen elä­mään, mutta se osoit­ti, miten avuton olen ilman pu­he­lin­ta

13.10.2022 05:00
Tilaajille