Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Ikäihmiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­sel­le asunto läheltä pal­ve­lui­ta

24.11.2022 05:00
Tilaajille
Palveluasumiseen tiloja Muurolasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­asu­mi­seen tiloja Muu­ro­las­ta

19.11.2022 04:30 1
Tilaajille
Bussipysäkki vaihtoi paikkaa ja kaupassa käynnistä tuli 96-vuotiaalle Salmelle vaikeaa – "Voisitteko te käyttää minua kaupassa?"

Bus­si­py­säk­ki vaihtoi paikkaa ja kau­pas­sa käyn­nis­tä tuli 96-vuo­tiaal­le Sal­mel­le vaikeaa – "­Voi­sit­te­ko te käyttää minua kau­pas­sa?"

11.11.2022 11:06 19
Tilaajille
Lapin yliopiston uusi julkaisu kertoo ikäihmisten haasteista digitalisaation keskellä – "Ikäihmisistä rakentuva kuva on yksipuolinen, ja siinä korostuvat digiosaamisen vajeet"

Lapin yli­opis­ton uusi jul­kai­su kertoo ikä­ih­mis­ten haas­teis­ta di­gi­ta­li­saa­tion kes­kel­lä – "I­käih­mi­sis­tä ra­ken­tu­va kuva on yk­si­puo­li­nen, ja siinä ko­ros­tu­vat di­gi­osaa­mi­sen vajeet"

02.11.2022 12:08 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­jär­jes­töt mukaan pää­tök­sen­te­koon

26.10.2022 02:41
Tilaajille
Kittilässä ja Pellossa toimiva van­hus­seu­ra­pal­ve­luun eri­kois­tu­nut yritys rantautui myös Sodankylään

Kit­ti­läs­sä ja Pel­los­sa toimiva van­hus­seu­ra­pal­ve­luun eri­kois­tu­nut yritys ran­tau­tui myös So­dan­ky­lään

27.09.2022 14:46
Tilaajille
Faktaa ikäihmisten digiosallistumisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Faktaa ikä­ih­mis­ten di­gi­osal­lis­tu­mi­ses­ta

17.08.2022 05:30
Tilaajille
Ikäihmisille tarjotaan sirkustyöpajoja heikentyneen tasapainon tueksi Rovaniemellä

Ikä­ih­mi­sil­le tar­jo­taan sir­kus­työ­pa­jo­ja hei­ken­ty­neen ta­sa­pai­non tueksi Ro­va­nie­mel­lä

29.07.2022 09:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko ta­sa­ver­tai­sia ää­niuur­nil­la?

22.01.2022 07:01
Tilaajille
Kolmosrokotteita annetaan kunnissa eri tahtiin: Kemi ja Tornio lyhensivät heti kolmosrokotteen antoväliä, Rovaniemi ei vielä

Kol­mos­ro­kot­tei­ta an­ne­taan kun­nis­sa eri tah­tiin: Kemi ja Tornio ly­hen­si­vät heti kol­mos­ro­kot­teen an­to­vä­liä, Ro­va­nie­mi ei vielä

20.12.2021 18:00 10
Tilaajille
Ikääntyneet syrjäytetty tietoyhteiskunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neet syr­jäy­tet­ty tie­to­yh­teis­kun­nas­sa

18.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Ruikan kylässä juhlittiin 100-vuotiasta Anna-Liisa Kolehmaista – nuorena lottana hän palveli eturintamalla pommitusten keskellä
Lukijalta

Ruikan kylässä juh­lit­tiin 100-vuo­tias­ta An­na-Lii­sa Ko­leh­mais­ta – nuorena lottana hän palveli etu­rin­ta­mal­la pom­mi­tus­ten kes­kel­lä

02.11.2021 18:00 2
Tilaajille
Ohjattua kuntosaliharjoittelua iäkkäille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oh­jat­tua kun­to­sa­li­har­joit­te­lua iäk­käil­le

09.06.2021 04:30
Tilaajille
Sodankylälle rahoitusta ikäihmisten asumismuotoja kehittävälle hankkeelle

So­dan­ky­läl­le ra­hoi­tus­ta ikä­ih­mis­ten asu­mis­muo­to­ja ke­hit­tä­väl­le hank­keel­le

03.06.2021 13:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pneu­mo­kok­ki­ro­kot­tei­den hyötyjä ei sovi liioi­tel­la

31.10.2020 04:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26
Tilaajille
Lukijalta: Elämää eristyneenä muttei yksin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elämää eris­ty­nee­nä muttei yksin

07.05.2020 06:01
Tilaajille
Ikäihmisten eristys kestänyt viikkoja – "Tunteet alkavat olla pinnassa ja karanteeniaika alkaa turhauttaa"

Ikä­ih­mis­ten eristys kes­tä­nyt viik­ko­ja – "Tun­teet alkavat olla pin­nas­sa ja ka­ran­tee­ni­ai­ka alkaa tur­haut­taa"

05.05.2020 17:23
Lukijalta: Turvataan ikääntyvien toimintakyky
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­ky

29.04.2020 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olem­me­ko on­gel­ma­jä­tet­tä vai kruu­nun­ja­lo­ki­viä?

25.03.2020 14:30
Tilaajille