Ikäihmiset
Lukijalta Mielipide

Pneu­mo­kok­ki­ro­kot­tei­den hyötyjä ei sovi liioi­tel­la

31.10.2020 04:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Elämää eris­ty­nee­nä muttei yksin

07.05.2020 06:01
Tilaajille

Ikä­ih­mis­ten eristys kes­tä­nyt viik­ko­ja – "Tun­teet alkavat olla pin­nas­sa ja ka­ran­tee­ni­ai­ka alkaa tur­haut­taa"

05.05.2020 17:23
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­ky

29.04.2020 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Olem­me­ko on­gel­ma­jä­tet­tä vai kruu­nun­ja­lo­ki­viä?

25.03.2020 14:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lää­ki­tään­kö van­huk­sia liikaa?

05.03.2020 07:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Iäk­kääl­le isäl­le­ni myytiin au­rin­ko­pa­nee­lit, joita hän ei tar­vit­se

26.02.2020 08:51
Tilaajille

Ai­kuis­ta kat­so­jaa ar­vos­ta­vaa si­säl­töä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi pai­kal­lis­his­to­rias­ta am­men­ta­van You­tu­be-ka­na­van yli vii­si­kymp­pi­sil­le

09.01.2020 10:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Agen­dal­la ikä­ih­mis­ten me­dia­lu­ku­tai­to

04.11.2019 06:00
Tilaajille

Ikä tuo haas­tei­ta: yk­si­näi­syyt­tä ja re­mont­ti­tar­vet­ta – Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään rat­kai­su­ja ylei­sö­luen­nol­la

30.10.2019 10:59