Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Ikäihmiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko ta­sa­ver­tai­sia ää­niuur­nil­la?

22.01.2022 07:01
Tilaajille
Kolmosrokotteita annetaan kunnissa eri tahtiin: Kemi ja Tornio lyhensivät heti kolmosrokotteen antoväliä, Rovaniemi ei vielä

Kol­mos­ro­kot­tei­ta an­ne­taan kun­nis­sa eri tah­tiin: Kemi ja Tornio ly­hen­si­vät heti kol­mos­ro­kot­teen an­to­vä­liä, Ro­va­nie­mi ei vielä

20.12.2021 18:00 10
Tilaajille
Ikääntyneet syrjäytetty tietoyhteiskunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neet syr­jäy­tet­ty tie­to­yh­teis­kun­nas­sa

18.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Ruikan kylässä juhlittiin 100-vuotiasta Anna-Liisa Kolehmaista – nuorena lottana hän palveli eturintamalla pommitusten keskellä
Lukijalta

Ruikan kylässä juh­lit­tiin 100-vuo­tias­ta An­na-Lii­sa Ko­leh­mais­ta – nuorena lottana hän palveli etu­rin­ta­mal­la pom­mi­tus­ten kes­kel­lä

02.11.2021 18:00 2
Tilaajille
Ohjattua kuntosaliharjoittelua iäkkäille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oh­jat­tua kun­to­sa­li­har­joit­te­lua iäk­käil­le

09.06.2021 04:30
Tilaajille
Sodankylälle rahoitusta ikäihmisten asumismuotoja kehittävälle hankkeelle

So­dan­ky­läl­le ra­hoi­tus­ta ikä­ih­mis­ten asu­mis­muo­to­ja ke­hit­tä­väl­le hank­keel­le

03.06.2021 13:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pneu­mo­kok­ki­ro­kot­tei­den hyötyjä ei sovi liioi­tel­la

31.10.2020 04:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26
Tilaajille
Lukijalta: Elämää eristyneenä muttei yksin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elämää eris­ty­nee­nä muttei yksin

07.05.2020 06:01
Tilaajille
Ikäihmisten eristys kestänyt viikkoja – "Tunteet alkavat olla pinnassa ja karanteeniaika alkaa turhauttaa"

Ikä­ih­mis­ten eristys kes­tä­nyt viik­ko­ja – "Tun­teet alkavat olla pin­nas­sa ja ka­ran­tee­ni­ai­ka alkaa tur­haut­taa"

05.05.2020 17:23
Lukijalta: Turvataan ikääntyvien toimintakyky
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­ky

29.04.2020 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olem­me­ko on­gel­ma­jä­tet­tä vai kruu­nun­ja­lo­ki­viä?

25.03.2020 14:30
Tilaajille
Lukijalta: Lääkitäänkö vanhuksia liikaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lää­ki­tään­kö van­huk­sia liikaa?

05.03.2020 07:46
Tilaajille
Lukijalta: Iäkkäälle isälleni myytiin aurinkopaneelit, joita hän ei tarvitse
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iäk­kääl­le isäl­le­ni myytiin au­rin­ko­pa­nee­lit, joita hän ei tar­vit­se

26.02.2020 08:51
Tilaajille
Aikuista katsojaa arvostavaa sisältöä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi paikallishistoriasta ammentavan Youtube-kanavan yli viisikymppisille

Ai­kuis­ta kat­so­jaa ar­vos­ta­vaa si­säl­töä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi pai­kal­lis­his­to­rias­ta am­men­ta­van You­tu­be-ka­na­van yli vii­si­kymp­pi­sil­le

09.01.2020 10:07
Tilaajille
Lukijalta: Agendalla ikäihmisten medialukutaito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Agen­dal­la ikä­ih­mis­ten me­dia­lu­ku­tai­to

04.11.2019 06:00
Tilaajille
Ikä tuo haasteita: yksinäisyyttä ja remonttitarvetta – Rovaniemellä etsitään ratkaisuja yleisöluennolla

Ikä tuo haas­tei­ta: yk­si­näi­syyt­tä ja re­mont­ti­tar­vet­ta – Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään rat­kai­su­ja ylei­sö­luen­nol­la

30.10.2019 10:59