Palveluasuminen
Kemijärven kaupunginjohtaja: Palvelukodin sulkemisen syynä epäonnistunut yritys säästää hoitajamenoissa – Attendon yksikkö toimi Kemijärvellä vain reilun vuoden

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja: Pal­ve­lu­ko­din sul­ke­mi­sen syynä epä­on­nis­tu­nut yritys säästää hoi­ta­ja­me­nois­sa – At­ten­don yksikkö toimi Ke­mi­jär­vel­lä vain reilun vuoden

24.07.2020 10:28 2
Tilaajille
Vuodet vaihtuvat, pokeri pysyy

Vuodet vaih­tu­vat, pokeri pysyy

23.07.2020 11:00 0
Kotipalvelun kesäjuhlassa valssi luonnistui ja räiskäleet maistuivat

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00 0
Sänkyvuokra 40 euroa ja siivous 70 euroa kuukaudessa – ikäihmisten palveluasumisesta perittävät "ylimääräiset" maksut herättävät hämmennystä Kemijärvellä

Sän­ky­vuok­ra 40 euroa ja siivous 70 euroa kuu­kau­des­sa – ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta pe­rit­tä­vät "y­li­mää­räi­set" maksut he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä Ke­mi­jär­vel­lä

16.04.2020 21:07 0
Tilaajille
Muonioon uusi palveluasumisyksikkö – tavoitteena on, että 25-paikkainen hybridiyksikkö olisi käytössä jo ensi vuonna

Muo­nioon uusi pal­ve­lu­asu­mis­yk­sik­kö – ta­voit­tee­na on, että 25-paik­kai­nen hyb­ri­di­yk­sik­kö olisi käy­tös­sä jo ensi vuonna

28.01.2020 18:02 0
Tilaajille
Hannuksenkartanon asukkaiden muutto alkaa helmikuussa – ensin muuttaa 10 asukasta Sopukkaan

Han­nuk­sen­kar­ta­non asuk­kai­den muutto alkaa hel­mi­kuus­sa – ensin muuttaa 10 asu­kas­ta So­puk­kaan

16.01.2020 18:02 0
Tilaajille
Päivätoimintakeskus yhä ilman asiakkaita – Yrittäjä remontoi tilat kehitysvammaisten päivätoimintaan, mutta kaupunki ei kuitenkaan palvelua tarvitse

Päi­vä­toi­min­ta­kes­kus yhä ilman asiak­kai­ta – Yrit­tä­jä re­mon­toi tilat ke­hi­tys­vam­mais­ten päi­vä­toi­min­taan, mutta kau­pun­ki ei kui­ten­kaan pal­ve­lua tar­vit­se

15.12.2019 11:00 0
Tilaajille
Attendon hoivakoti ja palveluasunnot Sallassa valmistuvat keväällä

At­ten­don hoi­va­ko­ti ja pal­ve­lu­asun­not Sal­las­sa val­mis­tu­vat ke­vääl­lä

07.11.2019 19:21 0
Tilaajille
Vanhukset saivat retkipaikan parinkymmenen metrin päähän palvelutalosta – näissä talkoissa ei käsitelty rahaa vaan hyödynnettiin yritysten tuotteita ja ammattitaitoa

Van­huk­set saivat ret­ki­pai­kan pa­rin­kym­me­nen metrin päähän pal­ve­lu­ta­los­ta – näissä tal­kois­sa ei kä­si­tel­ty rahaa vaan hyö­dyn­net­tiin yri­tys­ten tuot­tei­ta ja am­mat­ti­tai­toa

04.10.2019 18:03 0
Tilaajille