kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Asumispalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­nio­rit mukaan asun­to­jen sun­nit­te­luun

07.02.2023 05:05
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue etsii palveluntuottajaa ikäihmisten asumiseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue etsii pal­ve­lun­tuot­ta­jaa ikä­ih­mis­ten asu­mi­seen

30.01.2023 10:40 2
Tilaajille
Uudessa mallissa asuminen ja palvelu on aikaisempaa selkeämmin erotettu toisistaan – Rovaniemellä vasta aloittanut yksityinen Nonna-talo on esimerkki ikäihmisten yhteisöllisestä asumisesta

Uudessa mal­lis­sa asu­mi­nen ja palvelu on ai­kai­sem­paa sel­keäm­min ero­tet­tu toi­sis­taan – Ro­va­nie­mel­lä vasta aloit­ta­nut yk­si­tyi­nen Non­na-ta­lo on esi­merk­ki ikä­ih­mis­ten yh­tei­söl­li­ses­tä asu­mi­ses­ta

04.01.2023 19:30 5
Tilaajille