Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muurolan sairaala
Viikon kuva: Muu­ro­lan sai­raa­la muutti uusiin ti­loi­hin Lapin kes­kus­sai­raa­laan
Kolumni

Viikon kuva: Muu­ro­lan sai­raa­la muutti uusiin ti­loi­hin Lapin kes­kus­sai­raa­laan

25.08.2023 06:00
Yhden aikakauden loppu: Perinteikäs Muurolan psykiatrinen sairaala muutti uusiin tiloihin Lapin keskussairaalaan

Yhden ai­ka­kau­den loppu: Pe­rin­tei­käs Muu­ro­lan psy­kiat­ri­nen sai­raa­la muutti uusiin ti­loi­hin Lapin kes­kus­sai­raa­laan

22.08.2023 17:30 7
Tilaajille
Muurolan sairaalaan tulee sata väliaikaista hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – ratkaisu helpottaa pulaa palveluasunnoista

Muu­ro­lan sai­raa­laan tulee sata vä­li­ai­kais­ta hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­sil­le – rat­kai­su hel­pot­taa pulaa pal­ve­lu­asun­nois­ta

26.07.2023 05:00 31
Tilaajille
Lappilaisten potilasturva paranee kun psykiatrian sairaala siirtyy elokuussa Lapin keskussairaalan yhteyteen uusiin tiloihin

Lap­pi­lais­ten po­ti­las­tur­va paranee kun psy­kiat­rian sai­raa­la siirtyy elo­kuus­sa Lapin kes­kus­sai­raa­lan yh­tey­teen uusiin ti­loi­hin

26.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­ro­lan sai­raa­la ikä­ih­mis­ten käyt­töön

03.04.2023 05:00 3
Ikääntyvien sijoittaminen Muurolan sairaalaan herättää keskustelua – rakennus on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, sanoo 30 vuotta sitä huoltanut Reino Vaaraniemi

Ikään­ty­vien si­joit­ta­mi­nen Muu­ro­lan sai­raa­laan he­rät­tää kes­kus­te­lua – ra­ken­nus on ikäänsä nähden hyvässä kun­nos­sa, sanoo 30 vuotta sitä huol­ta­nut Reino Vaa­ra­nie­mi

01.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan ja tuo rovaniemeläisten ikäihmisten hoivapaikat väliaikaisesti Muurolaan

Hy­vin­voin­ti­alue lah­joit­taa am­bu­lans­sin Uk­rai­naan ja tuo ro­va­nie­me­läis­ten ikä­ih­mis­ten hoi­va­pai­kat vä­li­ai­kai­ses­ti Muu­ro­laan

22.02.2023 17:54 1
Tilaajille
Muurolan sairaalaan jopa sata hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – väliaikainen ratkaisu vuoteen 2027 saakka

Muu­ro­lan sai­raa­laan jopa sata hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­sil­le – vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su vuoteen 2027 saakka

21.02.2023 05:00 34
Tilaajille
Ikäihmiset mukaan asumisen kehittämiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set mukaan asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen

28.01.2023 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­pal­ve­luil­la on kiire

17.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Hyvinvointialueella ei ole varaa törsätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­la ei ole varaa törsätä

06.01.2023 05:01
Tilaajille
Muurolan sairaala on paremmassa kunnossa kuin väitetään – se olisi ratkaisu hoitopaikkaongelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­ro­lan sai­raa­la on pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin väi­te­tään – se olisi rat­kai­su hoi­to­paik­ka­on­gel­maan

20.12.2022 04:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen omat tilat jär­ke­vään käyt­töön – hal­lin­to voi siirtyä tyh­je­ne­vään Muu­ro­lan sai­raa­laan

22.11.2022 06:01
Tilaajille
Palveluasumiseen tiloja Muurolasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­asu­mi­seen tiloja Muu­ro­las­ta

19.11.2022 04:30 1
Tilaajille
Kun Alma halusi kuolla, Muurolan psykiatrisessa sairaalassa tehtiin päätös, joka pelasti hänen henkensä – Lapin Kansan toimittaja ja kuvaaja seurasivat päivän suljetun osaston arkea

Kun Alma halusi kuolla, Muu­ro­lan psy­kiat­ri­ses­sa sai­raa­las­sa tehtiin päätös, joka pelasti hänen hen­ken­sä – Lapin Kansan toi­mit­ta­ja ja kuvaaja seu­ra­si­vat päivän sul­je­tun osaston arkea

29.12.2022 08:32 6
Tilaajille
Ukrainasta paenneita voitaisiin majoittaa Muurolan sairaalaan ja vanhaan lastensairaalaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nas­ta paen­nei­ta voi­tai­siin ma­joit­taa Muu­ro­lan sai­raa­laan ja vanhaan las­ten­sai­raa­laan

29.03.2022 19:11
Tilaajille
200 henkilöä rakentaa joka päivä Lapin laajenevaa keskussairaalaa – Parhaillaan teossa ovat psykiatrian vuodeosastojen rungot

200 hen­ki­löä ra­ken­taa joka päivä Lapin laa­je­ne­vaa kes­kus­sai­raa­laa – Par­hail­laan teossa ovat psy­kiat­rian vuo­de­osas­to­jen rungot

30.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Hiomaton timantti Muurolassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hio­ma­ton ti­mant­ti Muu­ro­las­sa

02.01.2021 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­ro­lan sai­raa­laan pal­ve­lu­kort­te­li

23.12.2020 07:54 3
Tilaajille
Kyläläiset pelkäävät psykiatrisen sairaalan muuton heikentävän Muurolan palveluja – Kylä tarjoaa palvelut myös viidelle pienemmälle kylälle

Ky­lä­läi­set pel­kää­vät psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan muuton hei­ken­tä­vän Muu­ro­lan pal­ve­lu­ja – Kylä tarjoaa pal­ve­lut myös vii­del­le pie­nem­mäl­le kylälle

28.10.2020 06:30 1
Tilaajille