Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rakennukset
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Tornion kaupunginhallitus otti aikalisän Leipomomakasiinin paikalle suunnitellun grillin vuokrasopimuksessa – palautti takaisin lautakuntaan

Tornion kau­pun­gin­hal­li­tus otti ai­ka­li­sän Lei­po­mo­ma­ka­sii­nin pai­kal­le suun­ni­tel­lun grillin vuok­ra­so­pi­muk­ses­sa – pa­laut­ti ta­kai­sin lau­ta­kun­taan

06.11.2023 19:41 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki hakee säästöjä vuokrakuluista: hallinnon väki muuttaa Kairatieltä Metsäruusuun

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hakee sääs­tö­jä vuok­ra­ku­luis­ta: hal­lin­non väki muuttaa Kai­ra­tiel­tä Met­sä­ruu­suun

30.10.2023 17:15 18
Tilaajille
Miljoonia lintuja kuolee Suomessa joka vuosi ikkunoihin – asiantuntijan mukaan ongelman mittakaavaa ei osata hahmottaa

Mil­joo­nia lintuja kuolee Suo­mes­sa joka vuosi ik­ku­noi­hin – asian­tun­ti­jan mukaan on­gel­man mit­ta­kaa­vaa ei osata hah­mot­taa

12.10.2023 19:30 4
Tilaajille
Pöykkölässä seisoo hirsitalo, joka oli aikansa tunnetuimman julkkisparin koti – näiden seinien sisällä räiskyvän kirjailijan ja pirullisen everstin liitosta tuli perhehelvetti

Pöyk­kö­läs­sä seisoo hir­si­ta­lo, joka oli aikansa tun­ne­tuim­man julk­kis­pa­rin koti – näiden seinien sisällä räis­ky­vän kir­jai­li­jan ja pi­rul­li­sen evers­tin lii­tos­ta tuli per­he­hel­vet­ti

07.10.2023 05:00 18
Tilaajille
Rovaniemi aikoo laittaa 11 rakennusta myyntilistalle – joukossa kolme paloasemaa ja terveyskeskussairaala

Ro­va­nie­mi aikoo laittaa 11 ra­ken­nus­ta myyn­ti­lis­tal­le – jou­kos­sa kolme pa­lo­ase­maa ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la

26.09.2023 20:00 16
Tilaajille
Vaaranlammen monitoimitalon rakennustyöt alkavat Rovaniemellä – käyttöönotto tavoitteena viimeistään elokuussa 2025

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­nie­mel­lä – käyt­töön­ot­to ta­voit­tee­na vii­meis­tään elo­kuus­sa 2025

14.09.2023 15:52 4
Tilaajille
Rovaniemen keskuskentän puluongelmaa ei ole kyetty ratkaisemaan – katsomon yläosa käyttökelvottomassa kunnossa

Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän pu­lu­on­gel­maa ei ole kyetty rat­kai­se­maan – ­kat­so­mon yläosa käyt­tö­kel­vot­to­mas­sa kun­nos­sa

31.08.2023 15:32 32
Tilaajille
Rovaniemen vanhaan postitaloon avataan marraskuussa hotelli – yrittäjän tarkoitus erottua massasta jopa 40 neliön huoneilla ja yksilöllisellä palvelulla

Ro­va­nie­men vanhaan pos­ti­ta­loon avataan mar­ras­kuus­sa hotelli – yrit­tä­jän tar­koi­tus erottua mas­sas­ta jopa 40 neliön huo­neil­la ja yk­si­löl­li­sel­lä pal­ve­lul­la

08.08.2023 14:41 28
Tilaajille
Koillismaan Osuuskaupan myymälähanke Pyhätunturilla lykkääntyy – rakennusluvasta valitettu hallinto-oikeuteen

Koil­lis­maan Osuus­kau­pan myy­mä­lä­han­ke Py­hä­tun­tu­ril­la lyk­kään­tyy – ra­ken­nus­lu­vas­ta va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

07.08.2023 17:29 9
Tilaajille
Viidelle rakennusperintötilalle Rovaniemellä myönnettiin hoitoavustusta – vanhin kohde on 1600-luvulta

Vii­del­le ra­ken­nus­pe­rin­tö­ti­lal­le Ro­va­nie­mel­lä myön­net­tiin hoi­to­avus­tus­ta – vanhin kohde on 1600-lu­vul­ta

27.07.2023 11:23
Tilaajille
Rovaniemellä palaneelle punaiselle tuvalle tehdään korjattavuusselvitys kesäkuun aikana – keltainen pressukate suojaa uusilta vaurioilta

Ro­va­nie­mel­lä pa­la­neel­le pu­nai­sel­le tuvalle tehdään kor­jat­ta­vuus­sel­vi­tys ke­sä­kuun aikana – kel­tai­nen pres­su­ka­te suojaa uusilta vau­rioil­ta

06.06.2023 13:29 12
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki peruskorjaa Rovaniemen toimitalonsa vanhan suojellun osan – rakennus tulee liikehuoneisto- ja toimistokäyttöön

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki pe­rus­kor­jaa Ro­va­nie­men toi­mi­ta­lon­sa vanhan suo­jel­lun osan – ra­ken­nus tulee lii­ke­huo­neis­to- ja toi­mis­to­käyt­töön

25.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta on jo varannut rahat Auttin kappelin purkamiseen – kappelin myynti ei realistista

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta on jo va­ran­nut rahat Auttin kap­pe­lin pur­ka­mi­seen – kap­pe­lin myynti ei rea­lis­tis­ta

30.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Katot kuntoon Karihaaran tehdasyhdyskunnassa - vuonna 2018 rakennukset haluttiin purkaa

Katot kuntoon Ka­ri­haa­ran teh­das­yh­dys­kun­nas­sa - vuonna 2018 ra­ken­nuk­set ha­lut­tiin purkaa

26.03.2023 10:24 2
Rovaniemen kaupungin tilajaosto puoltaa kaupungintalon 30 miljoonan euron remonttia – asia etenee kaupunginhallitukseen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­la­jaos­to puoltaa kau­pun­gin­ta­lon 30 mil­joo­nan euron re­mont­tia – asia etenee kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

22.03.2023 20:04
Tilaajille
Kaikki talot, mökit ja vajat mitataan Pellossa – yli vuoden kestävässä jättiurakassa laitetaan kunnan kiinteistötiedot kerralla kuntoon

Kaikki talot, mökit ja vajat mi­ta­taan Pel­los­sa – yli vuoden kes­tä­väs­sä jät­ti­ura­kas­sa lai­te­taan kunnan kiin­teis­tö­tie­dot ker­ral­la kuntoon

17.03.2023 05:00 8
Tilaajille
Kivikolla nousee Kemin toiseksi suurin lumilinna - edes korona-aika ei estänyt rakentamista

Ki­vi­kol­la nousee Kemin toi­sek­si suurin lu­mi­lin­na - edes ko­ro­na-ai­ka ei estänyt ra­ken­ta­mis­ta

08.02.2023 15:25
Kemijärvellä patistellaan kiinteistöjen omistajia purkutöihin – selvityspyyntö lähtee 30 kiinteistönomistajalle

Ke­mi­jär­vel­lä pa­tis­tel­laan kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia pur­ku­töi­hin – sel­vi­tys­pyyn­tö lähtee 30 kiin­teis­tön­omis­ta­jal­le

30.11.2022 08:21 2
Tilaajille
Rovaniemen Burger King avataan torstaina – hampurilaisravintola tulee palvelemaan ympäri vuorokauden

Ro­va­nie­men Burger King avataan tors­tai­na – ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­la tulee pal­ve­le­maan ympäri vuo­ro­kau­den

07.11.2022 15:47 10
Tilaajille