Lapsiperheet: Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

Kolumni: Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rakennukset
Kemijärvellä patistellaan kiinteistöjen omistajia purkutöihin – selvityspyyntö lähtee 30 kiinteistönomistajalle

Ke­mi­jär­vel­lä pa­tis­tel­laan kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia pur­ku­töi­hin – sel­vi­tys­pyyn­tö lähtee 30 kiin­teis­tön­omis­ta­jal­le

30.11.2022 08:21 2
Tilaajille
Rovaniemen Burger King avataan torstaina – hampurilaisravintola tulee palvelemaan ympäri vuorokauden

Ro­va­nie­men Burger King avataan tors­tai­na – ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­la tulee pal­ve­le­maan ympäri vuo­ro­kau­den

07.11.2022 15:47 10
Tilaajille
Rovakatu 4 on Rovaniemen keskustassa harvinaisuus – entisöity opettajien asuntola henkii 1950-lukua

Ro­va­ka­tu 4 on Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa har­vi­nai­suus – en­ti­söi­ty opet­ta­jien asun­to­la henkii 1950-lu­kua

25.10.2022 15:26 11
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu etsii ostajaa isolle koulurakennukselle Rovaniemellä – entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa toimii muun muassa Rovaniemen steinerkoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu etsii ostajaa isolle kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le Ro­va­nie­mel­lä – entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa toimii muun muassa Ro­va­nie­men stei­ner­kou­lu

03.10.2022 13:39 1
Tilaajille
Rovaniemen palloseuran entisen bingotalon väri vaihtuu peruskorjauksessa – rakennukselle ei ole määritelty rakentamistapaohjetta

Ro­va­nie­men pal­lo­seu­ran entisen bin­go­ta­lon väri vaihtuu pe­rus­kor­jauk­ses­sa – ra­ken­nuk­sel­le ei ole mää­ri­tel­ty ra­ken­ta­mis­ta­pa­oh­jet­ta

27.09.2022 15:07 8
Tilaajille
Tornion Kukkolankosken historiallinen Kalapuohi kunnostetaan vastaamaan nykyisiä hygienia- ja ympäristövaatimuksia

Tornion Kuk­ko­lan­kos­ken his­to­rial­li­nen Ka­la­puo­hi kun­nos­te­taan vas­taa­maan ny­kyi­siä hy­gie­nia- ja ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­sia

22.09.2022 21:56
Tilaajille
Keisarinmaja odottaa edelleen maalausta – Metsähallituksen intressissä ei ole omistaa rakennusta eikä Ylitornion kunta halua ostaa sitä nykyisessä kunnossa

Kei­sa­rin­ma­ja odottaa edel­leen maa­laus­ta – ­Met­sä­hal­li­tuk­sen int­res­sis­sä ei ole omistaa ra­ken­nus­ta eikä Yli­tor­nion kunta halua ostaa sitä ny­kyi­ses­sä kun­nos­sa

03.09.2022 18:00 8
Tilaajille
Muutokset taloyhtiön hallituksessa kertovat: RoPSin Bingotalon ostivat yökerho Half moonin yrittäjäveljekset

Muu­tok­set ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa ker­to­vat: RoPSin Bin­go­ta­lon ostivat yökerho Half moonin yrit­tä­jä­vel­jek­set

10.07.2022 19:00 7
Tilaajille
Ylitornio purkaa kaksi vanhaa koulua

Yli­tor­nio purkaa kaksi vanhaa koulua

07.06.2022 20:18
Tilaajille
Ounaskosken koulurakennuksen purku on alkanut Rovaniemellä – 50-luvulla rakennetun talon kohtalosta kiisteltiin vuosia

Ou­nas­kos­ken kou­lu­ra­ken­nuk­sen purku on alkanut Ro­va­nie­mel­lä – 50-lu­vul­la ra­ken­ne­tun talon koh­ta­los­ta kiis­tel­tiin vuosia

06.04.2022 18:47 1
Tilaajille
Meltauksen koulurakennukset puretaan heinäkuun loppuun mennessä

Mel­tauk­sen kou­lu­ra­ken­nuk­set pu­re­taan hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

05.04.2022 15:53
Tilaajille
Rovaniemellä kaupataan taas kokonaista rivitaloa – rakennus kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin lastensairaala, joka aiotaan purkaa

Ro­va­nie­mel­lä kau­pa­taan taas ko­ko­nais­ta ri­vi­ta­loa – ra­ken­nus kuuluu samaan ko­ko­nai­suu­teen kuin las­ten­sai­raa­la, joka aiotaan purkaa

06.03.2022 20:07 3
Tilaajille
Rovaniemi purkaa tyhjilleen jääneitä kouluja –Muurolan lukiota puretaan parhaillaan, Meltauksen koulun purku alkaa maaliskuussa

Ro­va­nie­mi purkaa tyh­jil­leen jää­nei­tä kouluja –Muu­ro­lan lukiota pu­re­taan par­hail­laan, Mel­tauk­sen koulun purku alkaa maa­lis­kuus­sa

21.02.2022 18:24
Tilaajille
Länsi-Pohja myy kiinteistöjään – Huutokaupassa eniten kiinnostavat loma-asunnot

Län­si-Poh­ja myy kiin­teis­tö­jään – Huu­to­kau­pas­sa eniten kiin­nos­ta­vat lo­ma-asun­not

09.02.2022 17:00
Muurolan lukion purkaminen alkaa keskiviikkona – työt jatkuvat huhtikuun loppuun

Muu­ro­lan lukion pur­ka­mi­nen alkaa kes­ki­viik­ko­na – työt jat­ku­vat huh­ti­kuun loppuun

01.02.2022 12:49 2
Tilaajille
Kova tuuli vaikeutti pölyhaittojen hallintaa Oppipojan työmaalla Rovaniemellä viime viikolla

Kova tuuli vai­keut­ti pö­ly­hait­to­jen hal­lin­taa Op­pi­po­jan työ­maal­la Ro­va­nie­mel­lä viime vii­kol­la

15.06.2021 10:13
Tilaajille
Kemijärven vanha kauppakeskus Särkiportti puretaan – Tiloissa ehti 45 vuoden aikana toimia useita eri alojen liikkeitä

Ke­mi­jär­ven vanha kaup­pa­kes­kus Sär­ki­port­ti pu­re­taan – Ti­lois­sa ehti 45 vuoden aikana toimia useita eri alojen liik­kei­tä

16.05.2021 16:00 4
Tilaajille
Rovaniemi aikoo keventää rakennusten parkkipaikkojen määrää koskevia vaatimuksia – "Muutos laskee uusien asuntojen hintoja"

Ro­va­nie­mi aikoo ke­ven­tää ra­ken­nus­ten park­ki­paik­ko­jen määrää kos­ke­via vaa­ti­muk­sia – "Muutos laskee uusien asun­to­jen hin­to­ja"

27.04.2021 19:30 8
Tilaajille
Iso muutos katukuvaan: Rovaniemen Piston ja Polarin tontille suunnitellaan kerrostaloja – 1960-luvun rakennukset ovat omistajien mukaan elinkaarensa päässä

Iso muutos ka­tu­ku­vaan: Ro­va­nie­men Piston ja Polarin ton­til­le suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja – 1960-lu­vun ra­ken­nuk­set ovat omis­ta­jien mukaan elin­kaa­ren­sa päässä

22.04.2021 17:14 2
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille