Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Rakennukset
Kova tuuli vaikeutti pölyhaittojen hallintaa Oppipojan työmaalla Rovaniemellä viime viikolla

Kova tuuli vai­keut­ti pö­ly­hait­to­jen hal­lin­taa Op­pi­po­jan työ­maal­la Ro­va­nie­mel­lä viime vii­kol­la

15.06.2021 10:13
Tilaajille
Kemijärven vanha kauppakeskus Särkiportti puretaan – Tiloissa ehti 45 vuoden aikana toimia useita eri alojen liikkeitä

Ke­mi­jär­ven vanha kaup­pa­kes­kus Sär­ki­port­ti pu­re­taan – Ti­lois­sa ehti 45 vuoden aikana toimia useita eri alojen liik­kei­tä

16.05.2021 16:00 4
Tilaajille
Rovaniemi aikoo keventää rakennusten parkkipaikkojen määrää koskevia vaatimuksia – "Muutos laskee uusien asuntojen hintoja"

Ro­va­nie­mi aikoo ke­ven­tää ra­ken­nus­ten park­ki­paik­ko­jen määrää kos­ke­via vaa­ti­muk­sia – "Muutos laskee uusien asun­to­jen hin­to­ja"

27.04.2021 19:30 8
Tilaajille
Iso muutos katukuvaan: Rovaniemen Piston ja Polarin tontille suunnitellaan kerrostaloja – 1960-luvun rakennukset ovat omistajien mukaan elinkaarensa päässä

Iso muutos ka­tu­ku­vaan: Ro­va­nie­men Piston ja Polarin ton­til­le suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja – 1960-lu­vun ra­ken­nuk­set ovat omis­ta­jien mukaan elin­kaa­ren­sa päässä

22.04.2021 17:14 2
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dot­to­muuk­sia kyet­tä­vä muut­ta­maan

24.02.2021 05:15
Tilaajille
Tutkimus: Kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät sopivan hyvin rakennusten eristeeksi

Tut­ki­mus: Kut­te­rin­las­tu, rah­ka­sam­mal ja turve näyt­täi­si­vät sopivan hyvin ra­ken­nus­ten eris­teek­si

08.02.2021 16:25 2
Tilaajille
Lapin leivän isän kämppä myynnissä – Hugo Sandberg rakennutti pirtin Pöyliöjärven rannalle 113 vuotta sitten

Lapin leivän isän kämppä myyn­nis­sä – Hugo Sand­berg ra­ken­nut­ti pirtin Pöy­liö­jär­ven ran­nal­le 113 vuotta sitten

01.01.2021 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ihmisen mit­ta­kaa­va

10.10.2020 05:45
Tilaajille
Metsähallitus suunnittellee Rovaniemen Kuohungin savottakämppää myytäväksi purkulupien kera

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­tel­lee Ro­va­nie­men Kuo­hun­gin sa­vot­ta­kämp­pää myy­tä­väk­si pur­ku­lu­pien kera

29.09.2020 19:30
Tilaajille
Kemi myi Pajusaaren koulun ja pari muuta rakennusta tammisaarelaiselle perheyhtiölle – luvassa majoitustilaa Metsä Fibren tehtaan rakentajille ja matkailijoille

Kemi myi Pa­ju­saa­ren koulun ja pari muuta ra­ken­nus­ta tam­mi­saa­re­lai­sel­le per­he­yh­tiöl­le – luvassa ma­joi­tus­ti­laa Metsä Fibren tehtaan ra­ken­ta­jil­le ja mat­kai­li­joil­le

06.05.2020 06:30
Tilaajille
Tuore selvitys: Rovaniemen kaupunki voisi luopua lähes 40 rakennuksesta

Tuore sel­vi­tys: Ro­va­nie­men kau­pun­ki voisi luopua lähes 40 ra­ken­nuk­ses­ta

27.04.2020 06:00
Tilaajille
Pajalan uimahalli suljettiin turvallisuussyistä – lumikuorman pelätään vaurioittaneen rakenteita

Pajalan ui­ma­hal­li sul­jet­tiin tur­val­li­suus­syis­tä – lu­mi­kuor­man pe­lä­tään vau­rioit­ta­neen ra­ken­tei­ta

24.02.2020 14:49
Tilaajille

Paavo Väy­ry­nen myi entisen Por­ti­mon koulun ra­nua­lais­yrit­tä­jäl­le – uusi omis­ta­ja aikoo ma­joit­taa Su­han­gon kai­vos­pro­jek­tin väkeä

22.10.2019 15:39
Tilaajille
Selvitys: Sisäilmaongelmia esiintyy eniten peruskouluissa ja lukioissa, syynä useimmin kiinteistöjen ikä ja investointien puute – Ilmanvaihto yleisin ongelma

Sel­vi­tys: Si­sä­il­ma­on­gel­mia esiin­tyy eniten pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa, syynä useim­min kiin­teis­tö­jen ikä ja in­ves­toin­tien puute – Il­man­vaih­to yleisin ongelma

17.10.2019 11:00
Isoja päiväkoteja tulee pienten tilalle – Rovaniemen uudessa jättipäiväkodissa on tilaa jopa 200 lapselle

Isoja päi­vä­ko­te­ja tulee pienten tilalle – Ro­va­nie­men uudessa jät­ti­päi­vä­ko­dis­sa on tilaa jopa 200 lap­sel­le

16.10.2019 18:30
Suomen vilkkaimmalla paikalla on synnytty ja kuoltu – Täällä myös palkittu valtiomies jännitti ensitreffejään tulevan vaimonsa kanssa

Suomen vilk­kaim­mal­la pai­kal­la on syn­nyt­ty ja kuoltu – Täällä myös pal­kit­tu val­tio­mies jän­nit­ti en­si­tref­fe­jään tulevan vai­mon­sa kanssa

21.09.2019 07:00
Tilaajille