Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Remontointi
Heimo Flinck on luotsannut remonttifirmansa kolmen laman läpi ottamatta lanttiakaan velkaa – 38 vuoden jälkeen edessä on muutos, joka hirvittää

Heimo Flinck on luot­san­nut re­mont­ti­fir­man­sa kolmen laman läpi ot­ta­mat­ta lant­tia­kaan velkaa – 38 vuoden jälkeen edessä on muutos, joka hir­vit­tää

26.01.2024 17:00 8
Tilaajille
Rovaniemeläinen Remontti-S saneerasi kirkosta pilatessalin: “Purkutöiltä ei säästytty”
Mainos Oma Pilates & Remontti-S

Ro­va­nie­me­läi­nen Re­mont­ti-S sa­nee­ra­si kir­kos­ta pi­la­tes­sa­lin: “Pur­ku­töil­tä ei sääs­tyt­ty”

22.01.2024 06:00
Rovaniemen K-Rauta kulkee rakentajan vierellä koko rakentamisen ajan
Mainos K-Rauta Rovaniemi

Ro­va­nie­men K-Rauta kulkee ra­ken­ta­jan vie­rel­lä koko ra­ken­ta­mi­sen ajan

23.12.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aal­to-re­mont­ti on satsaus tu­le­vai­suu­teen

14.12.2023 05:00 3
Savukoski remontoi liiketiloihin asuntoja

Sa­vu­kos­ki re­mon­toi lii­ke­ti­loi­hin asun­to­ja

23.10.2023 21:21
Tilaajille
Kovin terassirakentamisen buumi tuli ja meni, mutta vasaraa ei ole heitetty nurkkaan – koronavuosien kalliit hinnat jääneet taakse

Kovin te­ras­si­ra­ken­ta­mi­sen buumi tuli ja meni, mutta vasaraa ei ole hei­tet­ty nurk­kaan – ko­ro­na­vuo­sien kalliit hinnat jääneet taakse

09.09.2023 09:43 2
Jo yhden reiän poraus voi olla vaarallinen ­– Suuri joukko suomalaisia altistuu asbestille tietämättömyyttään, vaikka määräykset ovat tiukat

Jo yhden reiän poraus voi olla vaa­ral­li­nen – Suuri joukko suo­ma­lai­sia al­tis­tuu as­bes­til­le tie­tä­mät­tö­myyt­tään, vaikka mää­räyk­set ovat tiukat

02.09.2023 06:30 6
Tilaajille
Mies teetätti itse uuden kylpyhuoneen, mutta joutui maksajaksi myös taloyhtiön yhteisestä laskusta – remonttikiista päätyi oikeuteen

Mies tee­tät­ti itse uuden kyl­py­huo­neen, mutta joutui mak­sa­jak­si myös ta­lo­yh­tiön yh­tei­ses­tä las­kus­ta – re­mont­ti­kiis­ta päätyi oi­keu­teen

16.06.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Vanhan torin leikkipuisto remontoidaan kesän aikana – Pöykkölään rakennetaan uusi leikkipaikka

Ro­va­nie­men Vanhan torin leik­ki­puis­to re­mon­toi­daan kesän aikana – Pöyk­kö­lään ra­ken­ne­taan uusi leik­ki­paik­ka

31.05.2023 11:25 3
Tilaajille
Rovaniemi remontoi liikuntapaikkojaan yli 400 000 eurolla – Ounashallin alkuperäiset ilmanvaihtokoneet menevät uusiksi

Ro­va­nie­mi re­mon­toi lii­kun­ta­paik­ko­jaan yli 400 000 eurolla – Ou­nas­hal­lin al­ku­pe­räi­set il­man­vaih­to­ko­neet menevät uusiksi

09.05.2023 14:01 4
Tilaajille
Energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin iäkkäisiin ihmisiin – "EU:n esityksen takia ei pidä sortua kauppamiesten puheisiin"

Ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin iäk­käi­siin ih­mi­siin – "EU:n esi­tyk­sen takia ei pidä sortua kaup­pa­mies­ten pu­hei­siin"

27.04.2023 20:30 15
Tilaajille
Monia taloja uhkaa pakkoremontti – EU:n energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin 1970-luvulla ja sitä ennen rakennettuihin taloihin

Monia taloja uhkaa pak­ko­re­mont­ti – EU:n ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin 1970-lu­vul­la ja sitä ennen ra­ken­net­tui­hin ta­loi­hin

26.04.2023 05:00 20
Tilaajille
Rakentaja-messut tuo Seija Strandin Rovaniemelle - tule hakemaan parhaat vinkit sisustuspulmiin
Mainos Pohjois-Suomen Messut

Ra­ken­ta­ja-mes­sut tuo Seija Stran­din Ro­va­nie­mel­le - tule ha­ke­maan parhaat vinkit si­sus­tus­pul­miin

16.04.2023 06:00
Talon remontteja ei saa lykätä liikaa – Rakennustutkimuksen pomo hyvästelee ainespulan: "Materiaalien saatavuus on nyt yleisesti hyvä"

Talon re­mont­te­ja ei saa lykätä liikaa – Ra­ken­nus­tut­ki­muk­sen pomo hy­väs­te­lee ai­nes­pu­lan: "Ma­te­riaa­lien saa­ta­vuus on nyt ylei­ses­ti hyvä"

18.03.2023 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemi aikoo remontoida Korundin – hinta-arvio vajaa kaksi miljoonaa euroa

Ro­va­nie­mi aikoo re­mon­toi­da Ko­run­din – hin­ta-ar­vio vajaa kaksi mil­joo­naa euroa

08.12.2022 14:16 5
Tilaajille
Pokemonjahti toi Villa Fridaan – torniolainen Heidi Kunnari ihastui täyden remontin tarpeessa olleeseen 170-vuotiaaseen hirsitaloon, joka sai uuden nimensä entisen asukkaansa mukaan

Po­ke­mon­jah­ti toi Villa Fridaan – ­tor­nio­lai­nen Heidi Kunnari ihastui täyden re­mon­tin tar­pees­sa ol­lee­seen 170-vuo­tiaa­seen hir­si­ta­loon, joka sai uuden nimensä entisen asuk­kaan­sa mukaan

03.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Päiväkirja: Omista ja korjaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Omista ja korjaa

02.08.2022 05:00
Tilaajille
Ylihintaisen sähköremontin peruminen johti kiukkuisiin puheluihin ja unettomiin öihin – Laki ei salli painostavaa ja aggressiivista kotimyyntiä

Yli­hin­tai­sen säh­kö­re­mon­tin pe­ru­mi­nen johti kiuk­kui­siin pu­he­lui­hin ja unet­to­miin öihin – Laki ei salli pai­nos­ta­vaa ja ag­gres­sii­vis­ta ko­ti­myyn­tiä

16.07.2022 08:00 10
Tilaajille
Lähiökerrostalon ylimmän kerroksen toimistosta tuli unelmakoti – taulujen sijaan voi ihailla kansallismaisemaa ikkunoista

Lä­hiö­ker­ros­ta­lon ylimmän ker­rok­sen toi­mis­tos­ta tuli unel­ma­ko­ti – tau­lu­jen sijaan voi ihailla kan­sal­lis­mai­se­maa ik­ku­nois­ta

09.07.2022 06:30
Tilaajille
Saatavuus heikentynyt osassa terassi- ja saunarakentamisessa käytetyistä puulajeista – sota Ukrainassa voi vaikeuttaa suomalaisten remontointia

Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

22.05.2022 09:59 1
Tilaajille