Rakentaminen
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Jo riittää vä­häi­nen poik­kea­mi­nen

06.05.2021 07:55 3
Tilaajille

Myös John Deere in­ves­toi Ro­va­nie­mel­le – Ra­ken­taa kol­mel­la mil­joo­nal­la eurolla uudet tilat Ala­kor­ka­loon

01.05.2021 11:00 3
Tilaajille

Kielan kak­kos­vai­he etenee Ro­va­nie­mel­lä: Ou­nas­kos­ken yläaste pu­re­taan 2022 ja maa­lais­kun­nan kun­nan­ta­lo 2024

30.04.2021 12:52 5

Ro­va­nie­mel­lä myön­net­tiin tukku ra­ken­nus­lu­pia: ker­ros­ta­lo­ja, ri­vi­ta­lo­ja, mar­ke­tin laa­jen­nus ja Norr­hyd­ron uudet tilat

28.04.2021 20:07 2
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le tulossa viisi uutta ker­ros­ta­loa

28.04.2021 10:26
Tilaajille

Ro­va­nie­mi aikoo ke­ven­tää ra­ken­nus­ten park­ki­paik­ko­jen määrää kos­ke­via vaa­ti­muk­sia – "Muutos laskee uusien asun­to­jen hin­to­ja"

27.04.2021 19:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mitä mahtuu Kemissä neljään ki­lo­met­riin?

16.04.2021 06:00
Tilaajille

Vaa­ran­lam­men uusi koulu avaa ovensa 2024

14.04.2021 20:03 3
Tilaajille
Vanhemmat

Oma­ko­ti­ta­lo­ton­tit lop­pui­vat Kil­pis­jär­vel­tä – Kylän vii­mei­set kolme tonttia myytiin al­ku­vuo­des­ta

16.03.2021 18:00 2
Tilaajille

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pe­rus­tuk­sien te­räs­be­to­ni­paa­lu­ja pitkin voisi kävellä Kemistä Uts­joel­le asti – maahan is­ke­tään peräti 600 ki­lo­met­riä paalua vuoden loppuun men­nes­sä

12.03.2021 06:30 2
Tilaajille

Erä­maa­mö­kin voi saada 30 000 eurolla – Korona ei hil­jen­tä­nyt ra­ken­ta­mis­ta ja kauppaa Ina­ris­sa

11.03.2021 11:05
Tilaajille

Ro­va­nie­men Po­ro­kul­maan jopa 12-ker­rok­si­nen talo? – Kaa­voi­tus­vaih­toeh­dot ensi kertaa esillä

09.03.2021 14:34 5

Tämän oven takana moni ro­va­nie­me­läi­nen on viet­tä­nyt iloista iltaa – pian Kan­san­ka­dun ra­ken­nus pu­re­taan: lue rai­lak­kaat ra­vin­to­la­muis­tot ja katso, miltä tuleva talo näyttää

05.03.2021 16:53 3

Tämä ker­ros­ta­lo pu­re­taan pois Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta – Katso, miltä pai­kal­le ra­ken­net­ta­va kuu­si­ker­rok­si­nen talo näyttää

27.01.2021 08:59 2

Korona ei vienyt oma­ko­ti­ta­lon vie­hä­tys­tä Ro­va­nie­mel­lä – Ha­ki­joi­ta kiin­nos­ti­vat muu­ta­mat Ven­ni­vaa­ran tontit yli muiden

19.12.2020 06:30 2
Tilaajille

Uusi Hä­kin­vaa­ran koulu tulee lähelle Va­la­jas­kos­ken­tie­tä

07.12.2020 12:44 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ra­ken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­ta­va his­to­ria

16.11.2020 07:47
Tilaajille

Asun­to­lai­no­ja on haettu Lapissa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta en­nä­tyk­sel­li­sen paljon

30.10.2020 06:30 1
Tilaajille

Kumpi näistä ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­meen? Kaa­va­luon­nos esittää kaksi kil­pai­lu­töis­tä tii­vis­ty­nyt­tä vaih­toeh­toa

21.10.2020 13:02 1

Ta­lo­kaup­po­jen pur­ka­mi­nen on har­vi­nais­ta – "Huo­lel­li­sel­le­kin voi tulla huono kohde vas­taan, mutta riskiä voi itse pie­nen­tää"

09.10.2020 15:45 1
Tilaajille