Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rakentaminen
Kuukausi
”Keskustelun voi aina avata” – professori Mari Vaattovaara ehdottaa lain vaatimusta laajempaa kansalaiskeskustelua tornitalojen mittakaavan rakennushankkeista

”Kes­kus­te­lun voi aina avata” – pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra eh­dot­taa lain vaa­ti­mus­ta laa­jem­paa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua tor­ni­ta­lo­jen mit­ta­kaa­van ra­ken­nus­hank­keis­ta

29.09.2023 15:55
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti tontin Lakkapään uudelle rakennustarvike- ja konemyymälälle – rakennusalan lama ei vaikuta yrityksen suunnitelmiin

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti tontin Lak­ka­pään uudelle ra­ken­nus­tar­vi­ke- ja ko­ne­myy­mä­läl­le – ra­ken­nus­alan lama ei vaikuta yri­tyk­sen suun­ni­tel­miin

25.09.2023 17:34 6
Tilaajille
UR kysyi: Enemmistö vastustaa Rovaniemelle suunniteltuja tornirakennuksia – kyselyyn vastasi yli 900 henkilöä

UR kysyi: Enem­mis­tö vas­tus­taa Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu­ja tor­ni­ra­ken­nuk­sia – ky­se­lyyn vastasi yli 900 hen­ki­löä

21.09.2023 07:00 3
Tilaajille
Golfkentäntien tontit eivät ensin käyneet kaupaksi, mutta nyt niille suunnitellaan kahta eri hotellia – kokosimme yhteen Rovaniemen hotellihankkeet

Golf­ken­tän­tien tontit eivät ensin käyneet kau­pak­si, mutta nyt niille suun­ni­tel­laan kahta eri ho­tel­lia – ko­ko­sim­me yhteen Ro­va­nie­men ho­tel­li­hank­keet

15.09.2023 20:34 6
Tilaajille
Uusi Rovaniemi kysyy: Sopiiko korkea rakentaminen ja kaavaillut tornirakennukset mielestäsi Rovaniemelle?

Uusi Ro­va­nie­mi kysyy: Sopiiko korkea ra­ken­ta­mi­nen ja kaa­vail­lut tor­ni­ra­ken­nuk­set mie­les­tä­si Ro­va­nie­mel­le?

14.09.2023 14:47 11
Napsun monitoimitalo on etenemässä toteutusvaiheeseen – hankkeen kustannukset pienenivät noin 1,25 miljoonaa euroa

Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lo on ete­ne­mäs­sä to­teu­tus­vai­hee­seen – hank­keen kus­tan­nuk­set pie­ne­ni­vät noin 1,25 mil­joo­naa euroa

12.09.2023 12:03 3
Tilaajille
Keminmaalainen LVI-Kilpimaa hakeutui konkurssiin – perheyrityksen muut osat jatkavat terveeltä pohjalta

Ke­min­maa­lai­nen LVI-Kil­pi­maa ha­keu­tui kon­kurs­siin – per­he­yri­tyk­sen muut osat jat­ka­vat ter­veel­tä poh­jal­ta

11.09.2023 15:48 5
Tilaajille
Kovin terassirakentamisen buumi tuli ja meni, mutta vasaraa ei ole heitetty nurkkaan – koronavuosien kalliit hinnat jääneet taakse

Kovin te­ras­si­ra­ken­ta­mi­sen buumi tuli ja meni, mutta vasaraa ei ole hei­tet­ty nurk­kaan – ko­ro­na­vuo­sien kalliit hinnat jääneet taakse

09.09.2023 09:43 2
Rovaniemen keskustasta tuli turistilähiö – siinä syy, miksi keskusta on kadottanut vetovoimansa asuinalueena
Kolumni

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta tuli tu­ris­ti­lä­hiö – siinä syy, miksi kes­kus­ta on ka­dot­ta­nut ve­to­voi­man­sa asuin­aluee­na

07.09.2023 05:00 16
Oletko tilannut talopaketin tai harkitsetko sen tilaamista? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Oletko ti­lan­nut ta­lo­pa­ke­tin tai har­kit­set­ko sen ti­laa­mis­ta? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

04.09.2023 13:08 1
Vanhemmat
Rovaniemelle suunnitteilla kaksi uutta kerrostaloa – "Tavoitteena on päästä rakentamaan vielä ennen talven tuloa"

Ro­va­nie­mel­le suun­nit­teil­la kaksi uutta ker­ros­ta­loa – "Ta­voit­tee­na on päästä ra­ken­ta­maan vielä ennen talven tuloa"

29.08.2023 08:21 4
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen keskustan uudet ”vetovoimaiset” maamerkit – torahampaat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kes­kus­tan uudet ”ve­to­voi­mai­set” maa­mer­kit – to­ra­ham­paat

24.08.2023 15:26 4
Tilaajille
Veitsiluodon uudet yritykset työllistäisivät 300 – Kemi ja erityisesti Veitsiluoto kiinnostavat nyt vihreän siirtymän teollisuushankkeita ja -yrityksiä

Veit­si­luo­don uudet yri­tyk­set työl­lis­täi­si­vät 300 – Kemi ja eri­tyi­ses­ti Veit­si­luo­to kiin­nos­ta­vat nyt vihreän siir­ty­män teol­li­suus­hank­kei­ta ja -y­ri­tyk­siä

17.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Simon yhtenäiskoulun rakentajaksi on ehdolla kolme yritystä – joulukuussa selviää mikä niistä aloittaa rakentamisen ensi vuonna

Simon yh­te­näis­kou­lun ra­ken­ta­jak­si on ehdolla kolme yri­tys­tä – jou­lu­kuus­sa selviää mikä niistä aloit­taa ra­ken­ta­mi­sen ensi vuonna

16.08.2023 18:00
Tilaajille
YIT lupasi maksaa asunnonostajien vastikkeet, mutta kauppa ei käy siltikään – Rovaniemen kerrostaloissa on pian paljon uusia, tyhjiä asuntoja

YIT lupasi maksaa asun­non­os­ta­jien vas­tik­keet, mutta kauppa ei käy sil­ti­kään – Ro­va­nie­men ker­ros­ta­lois­sa on pian paljon uusia, tyhjiä asun­to­ja

11.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Simon Leuannokan tonteista on viisi varattu – uudelle asuinalueelle on rakennettu kunnallistekniikka kesän aikana

Simon Leuan­no­kan ton­teis­ta on viisi varattu – uudelle asuin­alueel­le on ra­ken­net­tu kun­nal­lis­tek­niik­ka kesän aikana

09.08.2023 13:47 1
Tilaajille
Toimittajalta: Talo talolta vai kokonaisuutena
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Talo talolta vai ko­ko­nai­suu­te­na

02.08.2023 15:42 1
Päivi Lundvall lumoutui 120-vuotiaan maalaistalon rauhasta – erikoista autiotaloa on kunnostettu pikkuhiljaa perinteisin menetelmin

Päivi Lund­vall lu­mou­tui 120-vuo­tiaan maa­lais­ta­lon rau­has­ta – eri­kois­ta au­tio­ta­loa on kun­nos­tet­tu pik­ku­hil­jaa pe­rin­tei­sin me­ne­tel­min

29.07.2023 06:30 4
Tilaajille
Valmis pihasauna 23 900 eurolla, kannattaako? Näin löylyvalmiin saunan tilaus ja toimitus sujuivat – melkein ilman yllätyksiä

Valmis pi­ha­sau­na 23 900 eu­rol­la, kan­nat­taa­ko? Näin löy­ly­val­miin saunan tilaus ja toi­mi­tus su­jui­vat – melkein ilman yl­lä­tyk­siä

22.07.2023 06:30
Tilaajille
Uusien asuntojen rakentaminen hyytyi Rovaniemellä, koska kauppa käy huonosti – uudisasuntojen hintojen laskua on kuitenkin turha odottaa

Uusien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen hyytyi Ro­va­nie­mel­lä, koska kauppa käy huo­nos­ti – uu­dis­asun­to­jen hin­to­jen laskua on kui­ten­kin turha odottaa

10.07.2023 05:00 4
Tilaajille