Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Rakentaminen
Viimeisin 12 tuntia
Särkitunturin parkkipaikka laajennetaan – reitti suljettu turvallisuussyistä ainakin heinäkuun loppuun asti

Sär­ki­tun­tu­rin park­ki­paik­ka laa­jen­ne­taan – reitti sul­jet­tu tur­val­li­suus­syis­tä ainakin hei­nä­kuun loppuun asti

13:05
Tilaajille
Kuukausi
Puuilo ja Citytalli tulevat Torppiin – Kaksi rakennuskohdetta valmistuu tämän vuoden syksyllä

Puuilo ja Ci­ty­tal­li tulevat Torp­piin – Kaksi ra­ken­nus­koh­det­ta val­mis­tuu tämän vuoden syk­syl­lä

13.05.2022 16:27
Keminmaan kunnanvirastolla avajaiset – Peruskorjausremontti pysyi lähes budjetissa ja aikataulussa

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­tol­la ava­jai­set – Pe­rus­kor­jaus­re­mont­ti pysyi lähes bud­je­tis­sa ja ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2022 19:55
Timo Karinen rakensi itselleen hirsitalon Ylläkselle Youtube-videoiden avulla – kalusteetkin syntyivät omassa verstaassa ilman aiempaa rakentamiskokemusta

Timo Karinen rakensi it­sel­leen hir­si­ta­lon Yl­läk­sel­le You­tu­be-vi­deoi­den avulla – ka­lus­teet­kin syn­tyi­vät omassa vers­taas­sa ilman aiempaa ra­ken­ta­mis­ko­ke­mus­ta

10.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Rakentajamessut ensi viikonloppuna Rovaniemellä

Ra­ken­ta­ja­mes­sut ensi vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä

04.05.2022 10:49
Tilaajille
Siidan uudistamisen kakkosvaihe valmistui alkuperäistä kunnioittaen

Siidan uu­dis­ta­mi­sen kak­kos­vai­he val­mis­tui al­ku­pe­räis­tä kun­nioit­taen

29.04.2022 17:30
Tilaajille
Kaksikymmentä kasvun vuotta – katso ilmakuvista, miltä Rovaniemi näytti vuonna 2002 juuri ennen kuin väkiluku ampaisi nousuun

Kak­si­kym­men­tä kasvun vuotta – katso il­ma­ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti vuonna 2002 juuri ennen kuin vä­ki­lu­ku ampaisi nousuun

26.04.2022 20:30 6
Tilaajille
Kemin liikuntahallin rakentaminen viivästyy – rakentamishankkeen kilpailutuksen saaminen loppuun venyy loppukesään ja rakentamisen aloittaminen ihan loppuvuoteen

Kemin lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­tyy – ra­ken­ta­mis­hank­keen kil­pai­lu­tuk­sen saa­mi­nen loppuun venyy lop­pu­ke­sään ja ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen ihan lop­pu­vuo­teen

26.04.2022 16:15 6
Tilaajille
Lapissa korjataan tänä vuonna siltoja noin 3,5 miljoonalla eurolla – yhteensä Lapissa on yli 1300 maantiesiltaa

Lapissa kor­ja­taan tänä vuonna siltoja noin 3,5 mil­joo­nal­la eurolla – yh­teen­sä Lapissa on yli 1300 maan­tie­sil­taa

25.04.2022 10:41 1
Tilaajille
Metsäruususta tulikin Pöyliöranta – nimissä pitää olla paikallisuutta eikä illuusioita, sanoo karttoihin kädenjälkensä jättävä Marketta Harju-Autti

Met­sä­ruu­sus­ta tulikin Pöy­liö­ran­ta – nimissä pitää olla pai­kal­li­suut­ta eikä il­luu­sioi­ta, sanoo kart­toi­hin kä­den­jäl­ken­sä jättävä Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti

22.04.2022 17:59 13
Tilaajille
Vanhemmat
Valtuustoaloite Rovaniemellä: kaupungin tulee hakea Asuntomessuja Pöyliövaaran uudelle asuinalueelle

Val­tuus­to­aloi­te Ro­va­nie­mel­lä: kau­pun­gin tulee hakea Asun­to­mes­su­ja Pöy­liö­vaa­ran uudelle asuin­alueel­le

14.04.2022 14:43 14
Tilaajille
Rakentajat haalivat tavaraa: Puutavaraa on varastoissa vielä riittänyt, mutta laattojakin joudutaan jo vaihtamaan

Ra­ken­ta­jat haa­li­vat ta­va­raa: Puu­ta­va­raa on va­ras­tois­sa vielä riit­tä­nyt, mutta laat­to­ja­kin jou­du­taan jo vaih­ta­maan

12.04.2022 19:36 2
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto linjasi: Pöyliövaaran asuinalueiden suunnittelua voidaan jatkaa

Ro­va­nie­men val­tuus­to lin­ja­si: Pöy­liö­vaa­ran asuin­aluei­den suun­nit­te­lua voidaan jatkaa

11.04.2022 19:22 15
Tilaajille
Rovaniemen Talvitien päiväkoti halutaan vuokramallilla

Ro­va­nie­men Tal­vi­tien päi­vä­ko­ti ha­lu­taan vuok­ra­mal­lil­la

02.03.2022 09:30 2
Tilaajille
Työttömyys laski Lapissa jo koronaa edeltävälle tasolle – matkailu ja rakentaminen ovat piristyneet

Työt­tö­myys laski Lapissa jo koronaa edel­tä­väl­le tasolle – mat­kai­lu ja ra­ken­ta­mi­nen ovat pi­ris­ty­neet

22.02.2022 09:03
Tilaajille
Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdolle Rovaniemeltä Vaalaan – Runkauksen luonnonpuisto kierretään lännestä

Fingrid on va­lin­nut reitin kan­ta­ver­kon voi­ma­joh­dol­le Ro­va­nie­mel­tä Vaalaan – Run­kauk­sen luon­non­puis­to kier­re­tään län­nes­tä

17.02.2022 16:45
Tilaajille
Rotkon paikalle nousee neljä kerrostaloa – ainakin ensimmäisenä valmistuvassa talossa airbnb-toiminta kielletään yhtiöjärjestyksellä

Rotkon pai­kal­le nousee neljä ker­ros­ta­loa – ainakin en­sim­mäi­se­nä val­mis­tu­vas­sa talossa airbnb-toi­min­ta kiel­le­tään yh­tiö­jär­jes­tyk­sel­lä

15.02.2022 17:29 16
Tilaajille
Rovaniemen Hillapolulle uusi liikekeskus nykyisen tilalle ehkä jo ensi vuonna – kiinteistökehittäjän ostotarjous odottaa Rovaniemen kaupungin hyväksyntää

Ro­va­nie­men Hil­la­po­lul­le uusi lii­ke­kes­kus ny­kyi­sen tilalle ehkä jo ensi vuonna – kiin­teis­tö­ke­hit­tä­jän os­to­tar­jous odottaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin hy­väk­syn­tää

03.02.2022 15:31 2
Tilaajille
Rovaniemelle kaavailtu Arinan tornihotelli lyheni hieman – neuvottelut kaavasta etenevät nyt vauhdilla

Ro­va­nie­mel­le kaa­vail­tu Arinan tor­ni­ho­tel­li lyheni hieman – neu­vot­te­lut kaa­vas­ta ete­ne­vät nyt vauh­dil­la

03.02.2022 06:30 6
Tilaajille
Ympäristöministeriön valtavalle rakennuslain luonnokselle harvinaisen yksimielinen tyrmäys – Juha Sipilä: ”Tällaisena se ei etene eikä siis valmistu tällä kaudella”

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön val­ta­val­le ra­ken­nus­lain luon­nok­sel­le har­vi­nai­sen yk­si­mie­li­nen tyrmäys – Juha Sipilä: ”Täl­lai­se­na se ei etene eikä siis val­mis­tu tällä kau­del­la”

01.02.2022 18:30 3
Tilaajille