Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rakentaminen
Kuukausi
Pelkosenniemen koulu valmistuu riitaisissa tunnelmissa – pääurakoitsija: "En kommentoi"

Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

27.01.2023 16:30 9
Tilaajille
Daniel Wallenius on kiertänyt kaikki Suomen kunnat ja kuvannut satoja autiotaloja – milleniaalille aikamatka hylättyihin 1980-luvun koteihin on ollut hämmentävä

Daniel Wal­le­nius on kier­tä­nyt kaikki Suomen kunnat ja ku­van­nut satoja au­tio­ta­lo­ja – mil­le­niaa­lil­le ai­ka­mat­ka hy­lät­tyi­hin 1980-lu­vun ko­tei­hin on ollut häm­men­tä­vä

21.01.2023 06:30
Tilaajille
Pallas rakennus hakee taas jatkoaikaa Lapinaukean rakentamiselle

Pallas ra­ken­nus hakee taas jat­ko­ai­kaa La­pi­nau­kean ra­ken­ta­mi­sel­le

12.01.2023 16:05 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus yrittää saada Valionrannan kaavamuutoksen käsiteltyä viimein maanantaina – kerrostalojen rakentaminen alkaisi kolmessa vuodessa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus yrittää saada Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tok­sen kä­si­tel­tyä viimein maa­nan­tai­na – ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen alkaisi kol­mes­sa vuo­des­sa

12.01.2023 12:16 3
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti omakotitalon tontille kaksi rivitaloa – hallinto-oikeus kumosi kaavan

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti oma­ko­ti­ta­lon ton­til­le kaksi ri­vi­ta­loa – hal­lin­to-oi­keus kumosi kaavan

04.01.2023 17:48 11
Tilaajille
Ounasvaaran miljoonatontit jäivät myymättä – Rovaniemi aikoo nyt mahdollistaa tonttien vuokraamisen saadakseen alueelle matkailutoimijoita

Ou­nas­vaa­ran mil­joo­na­ton­tit jäivät myy­mät­tä – Ro­va­nie­mi aikoo nyt mah­dol­lis­taa tont­tien vuok­raa­mi­sen saa­dak­seen alueel­le mat­kai­lu­toi­mi­joi­ta

03.01.2023 17:04 6
Tilaajille
Vanhemmat
Tarvitaan tervaa, tuohta, pelkkahirttä ja tekijöitä – vanhoja pirttejä löytyy kunnostettaviksi, mutta nyt on myös aika palauttaa rintamamiestaloja entiseen loistoonsa

Tar­vi­taan tervaa, tuohta, pelk­ka­hirt­tä ja te­ki­jöi­tä – ­van­ho­ja pirt­te­jä löytyy kun­nos­tet­ta­vik­si, mutta nyt on myös aika pa­laut­taa rin­ta­ma­mies­ta­lo­ja en­ti­seen lois­toon­sa

27.12.2022 17:30
Tilaajille
Monimetrisen muotin alla valmistuu lumirakennelma, jonka pelättiin vaurioittavan rovaniemeläistä taideympäristöä – lupa-asiat ovat nyt kunnossa

Mo­ni­met­ri­sen muotin alla val­mis­tuu lu­mi­ra­ken­nel­ma, jonka pe­lät­tiin vau­rioit­ta­van ro­va­nie­me­läis­tä tai­de­ym­pä­ris­töä – lu­pa-asiat ovat nyt kun­nos­sa

21.12.2022 18:23 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus siirsi Valionrannan päätökset ensi vuoteen – "Päättäjillä nousi niin paljon kysymyksiä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus siirsi Va­lion­ran­nan pää­tök­set ensi vuoteen – "­Päät­tä­jil­lä nousi niin paljon ky­sy­myk­siä"

20.12.2022 20:00 9
Tilaajille
Rovaniemi perustaa kaksi uutta työmaapäällikön virkaa – toinen vetämään Vaaranlammen monitoimitalohanketta

Ro­va­nie­mi pe­rus­taa kaksi uutta työ­maa­pääl­li­kön virkaa – toinen ve­tä­mään Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lo­han­ket­ta

20.12.2022 08:58 13
Tilaajille
Keminmaa tutkii koulukeskuksen peruskorjaamista tai uudisrakennuksen tekemistä sen tilalle

Ke­min­maa tutkii kou­lu­kes­kuk­sen pe­rus­kor­jaa­mis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­sen te­ke­mis­tä sen tilalle

19.12.2022 20:30
Tilaajille
Ranuan uuden päiväkodin rakentaja on valittu – päiväkoti valmistuu vuonna 2024

Ranuan uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja on valittu – päi­vä­ko­ti val­mis­tuu vuonna 2024

19.12.2022 13:18 2
Tilaajille
Uuden päiväkodin rakentaja valitaan Ranualla ensi viikolla – urakoitsijaksi esitetään kemiläistä rakennusyritystä, hinta noin kolme miljoonaa

Uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja va­li­taan Ra­nual­la ensi vii­kol­la – ura­koit­si­jak­si esi­te­tään ke­mi­läis­tä ra­ken­nu­sy­ri­tys­tä, hinta noin kolme mil­joo­naa

15.12.2022 11:55
Tilaajille
Ruma mutta rakas Rovaniemi – kaupungin viihtyisyys on paljon muutakin kuin sitä ympäröivä luonto
Kolumni

Ruma mutta rakas Ro­va­nie­mi – kau­pun­gin viih­tyi­syys on paljon muu­ta­kin kuin sitä ym­pä­röi­vä luonto

14.12.2022 06:00 10
Tilaajille
Joulupukin Pajakylään rakennetaan uusi katu ja kevyen liikenteen väylä – työt tarkoitus aloittaa jo tammikuussa

Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään ra­ken­ne­taan uusi katu ja kevyen lii­ken­teen väylä – työt tar­koi­tus aloit­taa jo tam­mi­kuus­sa

13.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Puurakentaminen on lisännyt sääsuojauksen tarvetta rakennustyömailla – rakennusten kastuminen jo urakkavaiheessa on kosteusvaurioriski

Puu­ra­ken­ta­mi­nen on li­sän­nyt sää­suo­jauk­sen tar­vet­ta ra­ken­nus­työ­mail­la – ra­ken­nus­ten kas­tu­mi­nen jo urak­ka­vai­hees­sa on kos­teus­vau­rio­ris­ki

11.12.2022 05:00 4
Pelkosenniemen päiväkoti pääsee maanantaina uudisrakennukseen – koulu siirtyy sinne joululoman jälkeen

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti pääsee maa­nan­tai­na uu­dis­ra­ken­nuk­seen – koulu siirtyy sinne jou­lu­lo­man jälkeen

09.12.2022 15:46
Tilaajille
Entisen RoPS:n talon ullakko muutetaan asunnoiksi, mutta talon korkeus ei kasva – Toripuistikko 2:een tulee lisää korkeuttakin, jos lisäkerros toteutuu

Entisen RoPS:n talon ullakko muu­te­taan asun­noik­si, mutta talon korkeus ei kasva – To­ri­puis­tik­ko 2:een tulee lisää kor­keut­ta­kin, jos li­sä­ker­ros to­teu­tuu

09.12.2022 14:40
Tilaajille
Matkailuyritys rakensi Rovaniemen Lehtojärvelle ison hallin ilman rakennuslupaa: ympäristölautakunta tekee ilmoituksen poliisille

Mat­kai­lu­yri­tys rakensi Ro­va­nie­men Leh­to­jär­vel­le ison hallin ilman ra­ken­nus­lu­paa: ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta tekee il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

08.12.2022 19:34 46
Tilaajille
Sallatunturin vetovoima kasvanut kansallispuiston myötä – kunnassa on pulaa vakituisista asunnoista

Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­ma kas­va­nut kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nas­sa on pulaa va­ki­tui­sis­ta asun­nois­ta

26.11.2022 11:40
Tilaajille