Hotellit
Kuukausi
"Verrattuna aiempaan vuoteen ulkomaisten asiakkaiden määrä tulee olemaan 85 prosenttia alhaisempi tänä vuonna" – Osa Lapin hotelleista pitää oviaan edelleen kiinni

"Ver­rat­tu­na aiem­paan vuoteen ul­ko­mais­ten asiak­kai­den määrä tulee olemaan 85 pro­sent­tia al­hai­sem­pi tänä vuonna" – Osa Lapin ho­tel­leis­ta pitää oviaan edel­leen kiinni

20.09.2020 14:30 1
Tilaajille
Viiden tähden hotellihanke voi edetä Rovaniemellä: hallinto-oikeus ei tutki yrittäjän tekemää valitusta

Viiden tähden ho­tel­li­han­ke voi edetä Ro­va­nie­mel­lä: hal­lin­to-oi­keus ei tutki yrit­tä­jän tekemää va­li­tus­ta

14.09.2020 11:58 5
Tilaajille
"Monelta paikkakunnalta häviää se viimeinen hotelli" – Timo Lapista tuli kasvot matkailulle, joka on syvissä vaikeuksissa

"Mo­nel­ta paik­ka­kun­nal­ta häviää se vii­mei­nen ho­tel­li" – Timo Lapista tuli kasvot mat­kai­lul­le, joka on syvissä vai­keuk­sis­sa

12.09.2020 08:00 2
Tilaajille
Lapland Hotels suunnittelee kattoterassia ja saunamaailmaa Tampereen Uros live -areenalle – areenan yhteyteen rakentuu ketjun 19. hotelli

Lapland Hotels suun­nit­te­lee kat­to­te­ras­sia ja sau­na­maail­maa Tam­pe­reen Uros live -a­ree­nal­le – areenan yh­tey­teen ra­ken­tuu ketjun 19. hotelli

10.09.2020 12:58 0
Tilaajille
Lapland Hotelsin viides kaupunkihotelli avataan Tampereen uudelle jättiareenalle ensi vuoden joulukuussa – Hotelliin tulee 273 huonetta ja yli 250 henkilöä vetävä ravintola

Lapland Ho­tel­sin viides kau­pun­ki­ho­tel­li avataan Tam­pe­reen uudelle jät­ti­aree­nal­le ensi vuoden jou­lu­kuus­sa – Ho­tel­liin tulee 273 huo­net­ta ja yli 250 hen­ki­löä vetävä ra­vin­to­la

26.08.2020 10:52 0
Tilaajille
Vanhemmat
Hotellien ennusteet matkailijamääristä menivät alakanttiin – matkailijat suuntaavat tänä vuonna pohjoiseen, hotelleissa yövytään yö tai kaksi

Ho­tel­lien en­nus­teet mat­kai­li­ja­mää­ris­tä menivät ala­kant­tiin – mat­kai­li­jat suun­taa­vat tänä vuonna poh­joi­seen, ho­tel­leis­sa yö­vy­tään yö tai kaksi

04.07.2020 15:08 2
Tilaajille
Ensi sesonkiin: Hotellinjohtaja Jussi Perkkiö uskoo, että kotimaanmatkailu piristyy ja aikoo itsekin matkustaa Turkuun

Ensi se­son­kiin: Ho­tel­lin­joh­ta­ja Jussi Perkkiö uskoo, että ko­ti­maan­mat­kai­lu pi­ris­tyy ja aikoo itsekin mat­kus­taa Turkuun

17.06.2020 09:00 0
Hotellibisnes alkaa elpyä hiljalleen – isot ketjut avaamassa puolet hotelleistaan, suurimmat iskut ottaa Helsinki ja Lappi

Ho­tel­li­bis­nes alkaa elpyä hil­jal­leen – isot ketjut avaa­mas­sa puolet ho­tel­leis­taan, suu­rim­mat iskut ottaa Hel­sin­ki ja Lappi

05.06.2020 11:09 0
Nämä asiat muuttuvat, kun hotelleja avataan vähitellen kesän kuluessa – "Asiakkaita ei olisi saanut liikkeelle ilman ravintoloiden avaamista"

Nämä asiat muut­tu­vat, kun ho­tel­le­ja avataan vä­hi­tel­len kesän ku­lues­sa – "A­siak­kai­ta ei olisi saanut liik­keel­le ilman ra­vin­to­loi­den avaa­mis­ta"

01.06.2020 16:56 0
Hotellit avaavat ovensa porrastetusti: "Jos uskaltaa asua kerrostalossa, uskaltaa yöpyä hotellissa"

Ho­tel­lit avaavat ovensa por­ras­te­tus­ti: "Jos us­kal­taa asua ker­ros­ta­los­sa, us­kal­taa yöpyä ho­tel­lis­sa"

27.05.2020 10:43 0
Tilaajille
Kolumni: Ei Arktikumia, Citymarket keskustassa
Kolumni Outi Torvinen

Ko­lum­ni: Ei Ark­ti­ku­mia, Ci­ty­mar­ket kes­kus­tas­sa

12.05.2020 07:00 0
Tilaajille
"Täällä me yhä olemme" – poikkeusaikana työmatkalaiset, komennusmiehet ja rajavartijat ovat harvojen avoinna olevien hotellien asiakkaita

"Täällä me yhä olemme" – poik­keus­ai­ka­na työ­mat­ka­lai­set, ko­men­nus­mie­het ja ra­ja­var­ti­jat ovat har­vo­jen avoinna olevien ho­tel­lien asiak­kai­ta

08.05.2020 16:49 0
Tilaajille
Scandic Kemi sulkee ovensa, samoin Arinan hotellit – Torniossa Mustaparta on yhä auki kahden ihmisen voimin

Scandic Kemi sulkee ovensa, samoin Arinan ho­tel­lit – Tor­nios­sa Mus­ta­par­ta on yhä auki kahden ihmisen voimin

03.04.2020 15:03 0
Tilaajille
Scandic lomauttaa koko henkilöstönsä – kesto jopa kolme kuukautta

Scandic lo­maut­taa koko hen­ki­lös­tön­sä – kesto jopa kolme kuu­kaut­ta

17.03.2020 21:20 0
Hotelli Merihovi sulkee ovensa Kemissä palvelujen kysynnän romahdettua: "Olemme joutuneet äärimmäisen hankalaan tilanteeseen Koronavirusepidemian johdosta"

Hotelli Me­ri­ho­vi sulkee ovensa Kemissä pal­ve­lu­jen ky­syn­nän ro­mah­det­tua: "Olemme jou­tu­neet ää­rim­mäi­sen han­ka­laan ti­lan­tee­seen Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian joh­dos­ta"

16.03.2020 22:27 0
Tilaajille
Inarin kylä herää uinumasta, matkailu vilkastuttaa pitäjän vanhaa hiljennyttä keskuspaikkaa

Inarin kylä herää ui­nu­mas­ta, mat­kai­lu vil­kas­tut­taa pitäjän vanhaa hil­jen­nyt­tä kes­kus­paik­kaa

10.03.2020 20:58 0
Tilaajille
Hotelliyö maksoi kalleimmillaan keskimäärin 192 euroa viime vuonna – Sesonki ohjailee hotelliyön hintaa Lapissa

Ho­tel­li­yö maksoi kal­leim­mil­laan kes­ki­mää­rin 192 euroa viime vuonna – Sesonki oh­jai­lee ho­tel­li­yön hintaa Lapissa

08.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Vanha Osuuskaupan talo muuttui hotelliksi Rovaniemellä – kaupunki palkitsee kiinalaisomistajan kunniakirjalla

Vanha Osuus­kau­pan talo muuttui ho­tel­lik­si Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki pal­kit­see kii­na­lais­omis­ta­jan kun­nia­kir­jal­la

26.02.2020 19:23 0
Tilaajille
700 000 euroa ei riitä – City-hotellin naapuri peruu valituksensa, jos hotelliyrittäjä maksaa tiloista 1,6 miljoonaa euroa

700 000 euroa ei riitä – Ci­ty-ho­tel­lin naapuri peruu va­li­tuk­sen­sa, jos ho­tel­li­yrit­tä­jä maksaa ti­lois­ta 1,6 mil­joo­naa euroa

16.01.2020 14:03 1
Tilaajille
"Hotellialalla tapahtuu Suomessa nyt enemmän kuin viimeiseen 15 vuoteen" – Markkinajohtajat Scandic ja Sokos Hotellit avaavat uusia hotelleja ja uudistavat vanhoja kovaa tahtia

"Ho­tel­lia­lal­la ta­pah­tuu Suo­mes­sa nyt enemmän kuin vii­mei­seen 15 vuo­teen" – Mark­ki­na­joh­ta­jat Scandic ja Sokos Ho­tel­lit avaavat uusia ho­tel­le­ja ja uu­dis­ta­vat vanhoja kovaa tahtia

14.01.2020 06:00 0