Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Hotellit
Rovaniemen kaupunki laittoi tarjolle hotellitontin Pajakylästä – mahdollisuus jopa alueen korkeimpaan rakennukseen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki laittoi tar­jol­le ho­tel­li­ton­tin Pa­ja­ky­läs­tä – mah­dol­li­suus jopa alueen kor­keim­paan ra­ken­nuk­seen

14.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen hotelli Arctic Treehouse palkittiin vuoden 2022 Pohjois-Euroopan kestävänä luksushotellina

Ro­va­nie­me­läi­nen hotelli Arctic Tree­hou­se pal­kit­tiin vuoden 2022 Poh­jois-Eu­roo­pan kes­tä­vä­nä luk­sus­ho­tel­li­na

23.10.2022 13:30 8
Tilaajille
Lapland Hotelsin lumikylä rakentuu jälleen Kittilään jouluksi – teemana maailman eri nähtävyydet

Lapland Ho­tel­sin lu­mi­ky­lä ra­ken­tuu jälleen Kit­ti­lään jou­luk­si – teemana maail­man eri näh­tä­vyy­det

13.10.2022 14:55 3
Tilaajille
Arinan Rovaniemen-tornihotelli voisi olla valmis jo joulusesonkina kolmen vuoden päästä – mallia haetaan Tampereen vetonaulahotellista

Arinan Ro­va­nie­men-tor­ni­ho­tel­li voisi olla valmis jo jou­lu­se­son­ki­na kolmen vuoden päästä – mallia haetaan Tam­pe­reen ve­to­nau­la­ho­tel­lis­ta

11.10.2022 19:30 15
Tilaajille
Hotelli Kultahovi vaihtaa omistajaa – vuosikymmeniä saman perheen omistuksessa toiminut perinteinen hotelli siirtyy nyt toiselle inarilaiselle perheyritykselle

Hotelli Kul­ta­ho­vi vaihtaa omis­ta­jaa – vuo­si­kym­me­niä saman perheen omis­tuk­ses­sa toi­mi­nut pe­rin­tei­nen hotelli siirtyy nyt toi­sel­le ina­ri­lai­sel­le per­he­yri­tyk­sel­le

04.10.2022 10:43 1
Tilaajille
Pyhälle valmistuu tulevalle kaudelle uusi hotelli ja uusi rinne

Pyhälle val­mis­tuu tu­le­val­le kau­del­le uusi hotelli ja uusi rinne

07.09.2022 12:28 2
Tilaajille
”Ei uutta Leviä” – Kilpisjärven matkailun kehittäminen on tasapainoilua ympäristön kestokyvyn ja matkailun lisääntymisen kanssa

”Ei uutta Leviä” – Kil­pis­jär­ven mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on ta­sa­pai­noi­lua ym­pä­ris­tön kes­to­ky­vyn ja mat­kai­lun li­sään­ty­mi­sen kanssa

05.08.2022 18:00 12
Tilaajille
Kakslauttasen yrittäjä Juhani Eiramo haluaa ajeluttaa matkailijoita moottorikelkoilla Utsjoen kylän kupeessa – kunta puoltaa ideaa, osa kyläläisistä haraa vastaan

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jä Juhani Eiramo haluaa aje­lut­taa mat­kai­li­joi­ta moot­to­ri­kel­koil­la Utsjoen kylän ku­pees­sa – kunta puoltaa ideaa, osa ky­lä­läi­sis­tä haraa vastaan

16.06.2022 06:30 20
Tilaajille
Rovaniemelle kaavailtu Arinan tornihotelli lyheni hieman – neuvottelut kaavasta etenevät nyt vauhdilla

Ro­va­nie­mel­le kaa­vail­tu Arinan tor­ni­ho­tel­li lyheni hieman – neu­vot­te­lut kaa­vas­ta ete­ne­vät nyt vauh­dil­la

03.02.2022 06:30 6
Tilaajille
Lapissa oli joulukuussa ennätysmäärä turisteja Britanniasta – hotellihuoneiden hinnat pomppasivat ylös Rovaniemellä

Lapissa oli jou­lu­kuus­sa en­nä­tys­mää­rä tu­ris­te­ja Bri­tan­nias­ta – ho­tel­li­huo­nei­den hinnat pomp­pa­si­vat ylös Ro­va­nie­mel­lä

27.01.2022 10:27 8
Tilaajille
Sittenkin jouluksi reissuun? – Varaussivustot kertovat, että Lapissa on nyt kaikkien aikojen äkkilähtöjoulu

Sit­ten­kin jou­luk­si reis­suun? – Va­raus­si­vus­tot ker­to­vat, että Lapissa on nyt kaik­kien aikojen äk­ki­läh­tö­jou­lu

23.12.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­työn vas­tuu­ton­ta te­hos­ta­mis­ta mat­kai­lu­alal­la

23.12.2021 06:00
Tilaajille
Jo useamman Lapin-loma on jatkunut kymmenen päivän koronaeristyksellä – kuluista vastaa ensisijaisesti matkailija itse

Jo useam­man La­pin-lo­ma on jat­ku­nut kym­me­nen päivän ko­ro­na­eris­tyk­sel­lä – ku­luis­ta vastaa en­si­si­jai­ses­ti mat­kai­li­ja itse

14.12.2021 08:41 9
Tilaajille
Asiakkaat ovat palanneet Lapin hotelleihin – eurooppalaiset matkaajat ovat varanneet hyvin huoneita

Asiak­kaat ovat pa­lan­neet Lapin ho­tel­lei­hin – eu­roop­pa­lai­set mat­kaa­jat ovat va­ran­neet hyvin huo­nei­ta

02.12.2021 18:01 13
Tilaajille
Hotelliaamiaisen sai Helsingissä syödä omassa rauhassa – majoituksen kysyntä ryöpsähti kasvuun etenkin Itä-Suomessa, Turussa ja Tampereella

Ho­tel­li­aa­miai­sen sai Hel­sin­gis­sä syödä omassa rau­has­sa – ma­joi­tuk­sen kysyntä ryöp­säh­ti kasvuun etenkin Itä-Suo­mes­sa, Turussa ja Tam­pe­reel­la

22.07.2021 18:30
Tilaajille
Minibaarien tuotteet kelpaavat kotimaisille matkailijoille nyt tavallista paremmin – Osa Lapin hotelleista täyttyy, osa kituuttaa

Mi­ni­baa­rien tuot­teet kel­paa­vat ko­ti­mai­sil­le mat­kai­li­joil­le nyt ta­val­lis­ta pa­rem­min – Osa Lapin ho­tel­leis­ta täyt­tyy, osa ki­tuut­taa

22.07.2021 18:30 3
Tilaajille
Park Hotellilla on värikäs historia – Toimijat ja painopisteet ovat vaihtuneet, mutta perinteinen kaupunkihotelli on pitänyt pintansa

Park Ho­tel­lil­la on värikäs his­to­ria – Toi­mi­jat ja pai­no­pis­teet ovat vaih­tu­neet, mutta pe­rin­tei­nen kau­pun­ki­ho­tel­li on pitänyt pin­tan­sa

15.07.2021 19:30
Tilaajille
Kilpisjärven uuden hotellin rakennustyöt on aloitettu – "Aiomme tarjota uusia toimintoja, joita täällä ei vielä ole"

Kil­pis­jär­ven uuden ho­tel­lin ra­ken­nus­työt on aloi­tet­tu – "Aiomme tarjota uusia toi­min­to­ja, joita täällä ei vielä ole"

21.06.2021 07:00 11
Tilaajille
Rovaniemi aikoo keventää rakennusten parkkipaikkojen määrää koskevia vaatimuksia – "Muutos laskee uusien asuntojen hintoja"

Ro­va­nie­mi aikoo ke­ven­tää ra­ken­nus­ten park­ki­paik­ko­jen määrää kos­ke­via vaa­ti­muk­sia – "Muutos laskee uusien asun­to­jen hin­to­ja"

27.04.2021 19:30 8
Tilaajille
Kilpisjärvelle suunnitellaan uutta hotellia maisemapaikalle – revontulijahtiin voi lähteä vaikka sähköpyörällä

Kil­pis­jär­vel­le suun­ni­tel­laan uutta ho­tel­lia mai­se­ma­pai­kal­le – re­von­tu­li­jah­tiin voi lähteä vaikka säh­kö­pyö­räl­lä

14.03.2021 16:00 8
Tilaajille