Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen kaupungintalo
Rovaniemi on investoinut Alvar Aallon arkkitehtuuriin kymmeniä miljoonia, mutta vasta nyt se herää hyödyntämään sitä
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi on in­ves­toi­nut Alvar Aallon ark­ki­teh­tuu­riin kym­me­niä mil­joo­nia, mutta vasta nyt se herää hyö­dyn­tä­mään sitä

18.07.2023 05:00 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­ta­lon ym­pä­ris­tö kuin ra­ken­nus­työ­maa

31.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintaloon tehdään laaja peruskorjaus kolmessa vuodessa – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­loon tehdään laaja pe­rus­kor­jaus kol­mes­sa vuo­des­sa – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

15.05.2023 18:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus esittää kaupungintalon laajaa peruskorjausta kolmessa vuodessa –  kustannusarvio 30 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esittää kau­pun­gin­ta­lon laajaa pe­rus­kor­jaus­ta kol­mes­sa vuo­des­sa – kus­tan­nus­ar­vio 30 mil­joo­naa euroa

25.04.2023 09:16 5
Tilaajille
Kun leskeksi jäänyt Alvar Aalto joi suruunsa, toimistoon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet jaloilleen

Kun les­kek­si jäänyt Alvar Aalto joi su­ruun­sa, toi­mis­toon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet ja­loil­leen

07.04.2023 17:00 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tilajaosto puoltaa kaupungintalon 30 miljoonan euron remonttia – asia etenee kaupunginhallitukseen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­la­jaos­to puoltaa kau­pun­gin­ta­lon 30 mil­joo­nan euron re­mont­tia – asia etenee kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

22.03.2023 20:04
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalolle esitetään taas laajaa peruskorjausta – 30 miljoonan euron remontti ratkaisisi sisäilmaongelmat varmimmin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lol­le esi­te­tään taas laajaa pe­rus­kor­jaus­ta – 30 mil­joo­nan euron re­mont­ti rat­kai­si­si si­sä­il­ma­on­gel­mat var­mim­min

20.03.2023 12:44 21
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontista tarvitaan päättäjien ratkaisu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tis­ta tar­vi­taan päät­tä­jien rat­kai­su

22.02.2023 09:13
Rovaniemen kaupungintalon korjausvaihtoehto palautettiin valmisteluun –"Tilajaosto päätyi alustavasti yksimielisyyteen siitä, että tehtäisiin laaja arviolta 30 miljoonan remontti mahdollisimman lyhyessä ajassa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon kor­jaus­vaih­to­eh­to pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun –"­Ti­la­jaos­to päätyi alus­ta­vas­ti yk­si­mie­li­syy­teen siitä, että teh­täi­siin laaja ar­viol­ta 30 mil­joo­nan re­mont­ti mah­dol­li­sim­man ly­hyes­sä ajassa"

21.02.2023 19:22 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus vaatii taas päätöksiä – "Valmistelu on edennyt asiallisesti", kaupunginjohtaja vastaa arvosteluun

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus vaatii taas pää­tök­siä – "Val­mis­te­lu on edennyt asial­li­ses­ti", kau­pun­gin­joh­ta­ja vastaa ar­vos­te­luun

21.02.2023 19:21 5
Tilaajille
Kaupungintalon remontti on pian katastrofi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti on pian ka­tast­ro­fi

21.02.2023 08:00 5
Rovaniemi haluaa säästää kaupungintalon peruskorjauksessa ja korjata nykyistä ilmanvaihtojärjestelmää sen uusimisen sijasta – lopullisen päätöksen neljästä eri vaihtoehdosta tekee valtuusto

Ro­va­nie­mi haluaa säästää kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­ses­sa ja korjata ny­kyis­tä il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mää sen uu­si­mi­sen sijasta – lo­pul­li­sen pää­tök­sen nel­jäs­tä eri vaih­to­eh­dos­ta tekee val­tuus­to

18.02.2023 13:14 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luiska kor­jat­ta­va heti

21.11.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskentän palkitusta Railo-katsomosta on tullut kaupungin leväperäisen kiinteistöpolitiikan monumentti – tilahallinnassa löytyy paljon petrattavaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän pal­ki­tus­ta Rai­lo-kat­so­mos­ta on tullut kau­pun­gin le­vä­pe­räi­sen kiin­teis­tö­po­li­tii­kan mo­nu­ment­ti – ti­la­hal­lin­nas­sa löytyy paljon pet­rat­ta­vaa

19.09.2022 20:30 15
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus on nytkähtämässä viimein eteenpäin – Aalto-kokonaisuuteen kuuluvan talon remontti maksaa vähintään 20 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus on nyt­käh­tä­mäs­sä viimein eteen­päin – Aal­to-ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­van talon re­mont­ti maksaa vä­hin­tään 20 mil­joo­naa euroa

17.09.2022 07:00 22
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalolla annetaan jopa tuhat koronarokotusta päivässä – kävimme tutustumassa Lapin suurimpaan rokotusoperaatioon

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lol­la an­ne­taan jopa tuhat ko­ro­na­ro­ko­tus­ta päi­väs­sä – kävimme tu­tus­tu­mas­sa Lapin suu­rim­paan ro­ko­tus­ope­raa­tioon

28.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi uudet sijoitustoimintaa koskevat ohjeet – tavoitteina pitkäaikaiset sijoitukset ja riskien hajauttaminen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi uudet si­joi­tus­toi­min­taa kos­ke­vat ohjeet – ta­voit­tei­na pit­kä­ai­kai­set si­joi­tuk­set ja riskien ha­jaut­ta­mi­nen

29.11.2021 18:51 10
Tilaajille
Maalaisjärki toivelistalla kaupungintalon suhteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lais­jär­ki toi­ve­lis­tal­la kau­pun­gin­ta­lon suhteen

02.05.2021 18:12 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontti alkaa kesällä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti alkaa kesällä

15.04.2021 07:00 10
Tilaajille
Kun Aallon aarteesta tuli ongelma
Kolumni

Kun Aallon aar­tees­ta tuli ongelma

20.02.2021 07:00 11
Tilaajille