Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Alvar Aalto
Lapin yliopiston opiskelijat toteuttavat lumiveistoksia Rovaniemen Aalto-keskukseen – inspiraatiota haettu myös Aallon taiteesta

Lapin ylio­pis­ton opis­ke­li­jat to­teut­ta­vat lu­mi­veis­tok­sia Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­seen – ins­pi­raa­tio­ta haettu myös Aallon tai­tees­ta

14.01.2024 13:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aal­to-re­mont­ti on satsaus tu­le­vai­suu­teen

14.12.2023 05:00 3
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Suojellussa talossa asuminen on toiselle elämys ja toiselle haaste – Alvar Aalto jakaa mielipiteitä

Suo­jel­lus­sa talossa asu­mi­nen on toi­sel­le elämys ja toi­sel­le haaste – Alvar Aalto jakaa mie­li­pi­tei­tä

25.11.2023 06:30 4
Tilaajille
Aalto esiin joulupukin varjosta – Rovaniemi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kaupungiksi matkailunkin saralla

Aalto esiin jou­lu­pu­kin var­jos­ta – ­Ro­va­nie­mi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kau­pun­gik­si mat­kai­lun­kin saralla

22.11.2023 16:27 7
Tilaajille
Lisätään allakkaan saamattomuuden vuosipäivä – rovaniemeläisenä hävettää, että hienoa taideteosta ei saada esille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­tään al­lak­kaan saa­mat­to­muu­den vuo­si­päi­vä – ro­va­nie­me­läi­se­nä hä­vet­tää, että hienoa tai­de­teos­ta ei saada esille

14.08.2023 05:00 3
Rovaniemi on investoinut Alvar Aallon arkkitehtuuriin kymmeniä miljoonia, mutta vasta nyt se herää hyödyntämään sitä
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi on in­ves­toi­nut Alvar Aallon ark­ki­teh­tuu­riin kym­me­niä mil­joo­nia, mutta vasta nyt se herää hyö­dyn­tä­mään sitä

18.07.2023 05:00 18
Lapin lennosto sai luvan kalustonäyttelyyn kiistellylle piha-alueelle – Rovaniemen linjaus Aalto-keskuksen pihan käytöstä odottaa kaupungintalon remonttia

Lapin len­nos­to sai luvan ka­lus­to­näyt­te­lyyn kiis­tel­lyl­le pi­ha-alueel­le – Ro­va­nie­men linjaus Aal­to-kes­kuk­sen pihan käy­tös­tä odottaa kau­pun­gin­ta­lon re­mont­tia

01.06.2023 09:44 3
Tilaajille
Kun leskeksi jäänyt Alvar Aalto joi suruunsa, toimistoon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet jaloilleen

Kun les­kek­si jäänyt Alvar Aalto joi su­ruun­sa, toi­mis­toon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet ja­loil­leen

07.04.2023 17:00 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon korjausvaihtoehto palautettiin valmisteluun –"Tilajaosto päätyi alustavasti yksimielisyyteen siitä, että tehtäisiin laaja arviolta 30 miljoonan remontti mahdollisimman lyhyessä ajassa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon kor­jaus­vaih­toeh­to pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun –"­Ti­la­jaos­to päätyi alus­ta­vas­ti yk­si­mie­li­syy­teen siitä, että teh­täi­siin laaja ar­viol­ta 30 mil­joo­nan re­mont­ti mah­dol­li­sim­man ly­hyes­sä ajassa"

21.02.2023 19:22 3
Tilaajille
Rovaniemi haluaa säästää kaupungintalon peruskorjauksessa ja korjata nykyistä ilmanvaihtojärjestelmää sen uusimisen sijasta – lopullisen päätöksen neljästä eri vaihtoehdosta tekee valtuusto

Ro­va­nie­mi haluaa säästää kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­ses­sa ja korjata ny­kyis­tä il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mää sen uu­si­mi­sen sijasta – lo­pul­li­sen pää­tök­sen nel­jäs­tä eri vaih­toeh­dos­ta tekee val­tuus­to

18.02.2023 13:14 21
Tilaajille
Rovaniemen Markkinakiinteistöt oy on tyytyväinen kaupungin ostamiin Aalto-kiinteistöhin – "Sijainti ja status tuovat lisäarvoa"

Ro­va­nie­men Mark­ki­na­kiin­teis­töt oy on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin os­ta­miin Aal­to-kiin­teis­tö­hin – "Si­jain­ti ja status tuovat li­säar­voa"

27.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Talvella lumikuutio, kesällä festarit? Santa Open Air -musiikkifestivaali halutaan järjestää Rovaniemen Aalto-keskuksen puistossa

Tal­vel­la lu­mi­kuu­tio, kesällä fes­ta­rit? Santa Open Air -mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li ha­lu­taan jär­jes­tää Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­sen puis­tos­sa

25.01.2023 14:19 9
Tilaajille
"Automainos häiritsee ja syö ympäristöään" – lumirakentamisen ja -taiteen asiantuntija Timo Jokela arvioi Lapin Kansalle Rovaniemen kiistellyn lumiteoksen

"Au­to­mai­nos häi­rit­see ja syö ym­pä­ris­töään" – lu­mi­ra­ken­ta­mi­sen ja -tai­teen asian­tun­ti­ja Timo Jokela arvioi Lapin Kan­sal­le Ro­va­nie­men kiis­tel­lyn lu­mi­teok­sen

12.01.2023 17:23 19
Tilaajille
Toimittajalta: Lumikuutio väärässä paikassa – automainos kohosi keskelle Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuu­tio vää­räs­sä pai­kas­sa – au­to­mai­nos kohosi kes­kel­le Ro­va­nie­men kult­tuu­ri- ja hal­lin­to­kes­kus­ta

12.01.2023 16:44 3
Tilaajille
Sähköautoa markkinoiva lumiteos nousee Rovaniemellä väärään paikkaan: "Tässä ei ole täysin ymmärretty Tapperin teoksen luonnetta"

Säh­köau­toa mark­ki­noi­va lu­mi­teos nousee Ro­va­nie­mel­lä väärään paik­kaan: "Tässä ei ole täysin ym­mär­ret­ty Tap­pe­rin teoksen luon­net­ta"

22.12.2022 17:30 38
Tilaajille
Toimenpidelupa puuttuu vielä – massiivisen lumirakennelman työt ovat alkaneet arvotontilla Rovaniemen Aalto-keskuksessa

Toi­men­pi­de­lu­pa puuttuu vielä – mas­sii­vi­sen lu­mi­ra­ken­nel­man työt ovat al­ka­neet ar­vo­ton­til­la Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­ses­sa

16.12.2022 18:11 24
Tilaajille
Olli Lehtovuoren kädenjälki näkyy Lapissa vahvana – 90 vuotta täyttänyt arkkitehti nauttii eläkepäivistä ja piirtää edelleen

Olli Leh­to­vuo­ren kä­den­jäl­ki näkyy Lapissa vahvana – 90 vuotta täyt­tä­nyt ark­ki­teh­ti nauttii elä­ke­päi­vis­tä ja piirtää edel­leen

14.10.2022 18:31
Tilaajille
Näyttely Elissa Aallosta avautuu Rovaniemen Lappia-talossa – Arkkitehti saattoi loppuun puolisonsa työn samaisen talon suunnittelijana

Näyt­te­ly Elissa Aal­los­ta avautuu Ro­va­nie­men Lap­pia-ta­los­sa – Ark­ki­teh­ti saattoi loppuun puo­li­son­sa työn sa­mai­sen talon suun­nit­te­li­ja­na

26.08.2022 14:35
Tilaajille
Alvar Aallon suunnittelema Aurora Borealis -reliefi ei palaa Rovaniemen katukuvaan hetkeen – ensin pitää konservoida teos ja korjata rakennus

Alvar Aallon suun­nit­te­le­ma Aurora Bo­rea­lis -re­lie­fi ei palaa Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vaan hetkeen – ensin pitää kon­ser­voi­da teos ja korjata ra­ken­nus

03.06.2022 16:23 3
Tilaajille