Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Teatteri
Arvio: Hetki lyö, meille hetki lyö – Henrik Hammarberg vetää verrattomasti rakastetun Kirkan roolin Rovaniemen Teatterin suurella näyttämöllä

Arvio: Hetki lyö, meille hetki lyö – Henrik Ham­mar­berg vetää ver­rat­to­mas­ti ra­kas­te­tun Kirkan roolin Ro­va­nie­men Teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä

26.09.2023 16:30
Tilaajille
40 vuoden näyttelijänura huipentuu monologiin – Rovaniemen teatterin näyttelijä Outi Nevanlinna jää joulukuussa eläkkeelle

40 vuoden näyt­te­li­jän­ura hui­pen­tuu mo­no­lo­giin – Ro­va­nie­men teat­te­rin näyt­te­li­jä Outi Ne­van­lin­na jää jou­lu­kuus­sa eläk­keel­le

19.09.2023 18:45
Tilaajille
Teatteriarvio: Ja torstainakin aion vanheta! – Outi Nevanlinna peilailee läksiäismonologissaan uuden elämänvaiheen tunnelmia

Teat­te­riar­vio: Ja tors­tai­na­kin aion van­he­ta! – Outi Ne­van­lin­na pei­lai­lee läk­siäis­mo­no­lo­gis­saan uuden elä­män­vai­heen tun­nel­mia

17.09.2023 12:31
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys -näytelmässä on ihmeellinen otus, joka liikkuu neljällä jalalla kuin oikea eläin – Näyttelijä Sami Lalou kertoo, miten hän muuttuu kehonsa äärirajoille vieväksi kiusanhengeksi

Pienen hauen pyy­dys­tys -näy­tel­mäs­sä on ih­meel­li­nen otus, joka liikkuu nel­jäl­lä jalalla kuin oikea eläin – Näyt­te­li­jä Sami Lalou kertoo, miten hän muuttuu kehonsa ää­ri­ra­joil­le vie­väk­si kiu­san­hen­gek­si

31.08.2023 19:28 1
Tilaajille
Martti Suosalo toi lapsuuden kotirantaan teatteriteltan, joka on iltapimeällä taianomainen näky – telttatiimi on täynnä Lapin ylioppilasteatterin kasvatteja

Martti Suosalo toi lap­suu­den ko­ti­ran­taan teat­te­ri­tel­tan, joka on il­ta­pi­meäl­lä taian­omai­nen näky – telt­ta­tii­mi on täynnä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin kas­vat­te­ja

31.08.2023 17:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Naiset marssivat jalat rakoilla irti saksalaishuoran leimasta – Nouseeko Oulun suurtuotannon erikoinen loppuratkaisu syksyn puheenaiheeksi?

Teat­te­riar­vio: Naiset mars­si­vat jalat ra­koil­la irti sak­sa­lais­huo­ran lei­mas­ta – Nou­see­ko Oulun suur­tuo­tan­non eri­koi­nen lop­pu­rat­kai­su syksyn pu­hee­nai­heek­si?

28.08.2023 17:30 1
Tilaajille
Kun Jussi Lappalaisen piti tehdä äänet teatterin syksyn suurtuotantoon, hän päätti ajaa läpi poltetun Lapin – auto hajosi, mutta pistotien varrelta löytyivät linnut

Kun Jussi Lap­pa­lai­sen piti tehdä äänet teat­te­rin syksyn suur­tuo­tan­toon, hän päätti ajaa läpi pol­te­tun Lapin – auto hajosi, mutta pis­to­tien var­rel­ta löy­tyi­vät linnut

24.08.2023 18:00
Tilaajille
Vastavalmistunut Riku Innamaa teki ensimmäisen ohjauksensa Rovaniemen teatterissa – 18 vuotta myöhemmin hän aloitti talon taiteellisena johtajana

Vas­ta­val­mis­tu­nut Riku Innamaa teki en­sim­mäi­sen oh­jauk­sen­sa Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa – 18 vuotta myö­hem­min hän aloitti talon tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

08.08.2023 10:20
Tilaajille
Tapasimme showpainin salaperäisen superpahiksen – näin yliopistotutkijasta kuoriutuu ylivoimainen Valioyksilö

Ta­pa­sim­me show­pai­nin sa­la­pe­räi­sen su­per­pa­hik­sen – näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

06.08.2023 06:00
Tilaajille
Kieringin värikäs ja taiteellinen kylä – kylän taidenäyttelyt ja -kurssit ovat kiinnostaneet ihmisiä saapumaan kauempaakin

Kie­rin­gin värikäs ja tai­teel­li­nen kylä – kylän tai­de­näyt­te­lyt ja -kurs­sit ovat kiin­nos­ta­neet ihmisiä saa­pu­maan kauem­paa­kin

04.08.2023 17:40 1
Tilaajille
Rovaniemen teatterin uusi taiteellinen johtaja Riku Innamaa aloitti työssään – teatterilla syyskuussa kolme ensi-iltaa

Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi tai­teel­li­nen johtaja Riku Innamaa aloitti työs­sään – teat­te­ril­la syys­kuus­sa kolme en­si-il­taa

02.08.2023 14:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kont­ti­sen Jo­ki­ran­nan rakit

02.08.2023 04:59
Räätäli Halme ihmettelisi nyky-Suomessa, näinkö nopeasti demokratian arvo unohdettiin
Kolumni

Räätäli Halme ih­met­te­li­si ny­ky-Suo­mes­sa, näinkö no­peas­ti de­mo­kra­tian arvo unoh­det­tiin

27.07.2023 05:00 35
Wiljamin lavalta Teatterikorkeakouluun – elokuvissa ja näytelmissä esiintynyt rovaniemeläinen Olavi Angervo lähtee opiskelemaan näyttelijäksi

Wil­ja­min lavalta Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun – elo­ku­vis­sa ja näy­tel­mis­sä esiin­ty­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Olavi Angervo lähtee opis­ke­le­maan näyt­te­li­jäk­si

18.07.2023 19:30 3
Tilaajille
Teatteriarvio: Konttinen haukkuu huolella katsojansa

Teat­te­riar­vio: Kont­ti­nen haukkuu huo­lel­la kat­so­jan­sa

12.07.2023 15:29
Tilaajille
Tommi Kinnunen saa arvostetun palkinnon Italiasta romaanista Neljäntienristeys – Arto Paasilinna voitti saman palkinnon Jäniksen vuodesta

Tommi Kin­nu­nen saa ar­vos­te­tun pal­kin­non Ita­lias­ta ro­maa­nis­ta Nel­jän­tien­ris­teys – Arto Paa­si­lin­na voitti saman pal­kin­non Jä­nik­sen vuo­des­ta

04.07.2023 12:23
Tilaajille
Uusia alkuja ja unelmia Kemin teatterissa

Uusia alkuja ja unelmia Kemin teat­te­ris­sa

22.06.2023 16:09
Käsikirjoittaja Esko Janhunen ei halua lässyttää lapsille – Kemijoen rannassa kulkevat koirat inspiroivat Konttisen kesäteatterin musiikkinäytelmän

Kä­si­kir­joit­ta­ja Esko Jan­hu­nen ei halua läs­syt­tää lap­sil­le – Ke­mi­joen ran­nas­sa kul­ke­vat koirat ins­pi­roi­vat Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­män

20.06.2023 13:00 2
Tilaajille
Sänkykohtauksen jälkeen piti niellä vielä kollegoiden kommentit, kun näyttelijä Jaana Kahra oli nuori – Nykyään seksikohtauksia suunnittelee kokonaan uusi ammattikunta

Sän­ky­koh­tauk­sen jälkeen piti niellä vielä kol­le­goi­den kom­men­tit, kun näyt­te­li­jä Jaana Kahra oli nuori – Nykyään sek­si­koh­tauk­sia suun­nit­te­lee ko­ko­naan uusi am­mat­ti­kun­ta

07.06.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemen teatterin kävijämäärät elpyneet poikkeusajoista – syyskausi käynnistyy Kirka-musikaalilla

Ro­va­nie­men teat­te­rin kä­vi­jä­mää­rät el­py­neet poik­keus­ajois­ta – syys­kau­si käyn­nis­tyy Kir­ka-mu­si­kaa­lil­la

29.05.2023 20:00
Tilaajille