Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Teatteri

Arvio : Kyllä kaverin kanssa pärjää

15.09.2021 11:07
Tilaajille

Elling en­si-il­taan Kemin Tul­li­ma­ka­sii­nil­la

08.09.2021 14:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­ri säi­ly­tet­tä­vä osana lu­kio-ope­tus­ta

02.09.2021 05:00
Tilaajille

Pitkä tie en­si-il­taan - alun­pe­rin Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin las­ten­näy­tel­män piti saada en­si-il­tan­sa jo vuoden 2020 huh­ti­kuus­sa

25.08.2021 10:32

Huo­li­nu­ket tans­sah­te­le­vat lavalla koko perheen esi­tyk­ses­sä

24.08.2021 14:58

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri su­pis­taa toi­min­taan­sa ja vetää syksyn esi­tyk­set pois pää­näyt­tä­möl­tään Pir­til­tä

23.08.2021 12:59 4
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri uusien päät­tä­jien asia­lis­tal­le – Teat­te­rin­joh­ta­jan valinta venyy syys­kuul­le, tilat mukaan ta­lous­ar­vio­kes­kus­te­luun

10.08.2021 18:00
Tilaajille

Evers­tin­na palasi Yli­tor­niol­le – Annikki Ka­rin­nie­men in­noit­ta­man mo­no­lo­gin ko­ti­seu­tu­en­si-il­ta nähtiin Aa­va­sak­sal­la

01.08.2021 18:04 1
Tilaajille
Kolumni

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja: Ma­ja­kan­var­ti­jan tois­tai­sek­si vii­mei­nen lo­ki­kir­ja

14.07.2021 10:32

Rosa Lik­so­min ro­maa­nis­ta dra­ma­ti­soi­tu Evers­tin­na palaa näyt­tä­möl­le Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2021 09:19

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri stree­maa las­ten­teat­te­ria tors­tai­sin – lä­he­tyk­sen ovat kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa il­mai­sek­si

21.04.2021 11:40

Eri­tyis­ryh­mien har­ras­ta­ja­teat­te­ril­le olisi ti­laus­ta Kemissä

21.04.2021 11:35

Ro­va­nie­men teat­te­ri suuntaa syksyyn toi­veik­kaa­na – Luvassa on ta­val­lis­ta run­saam­pi oh­jel­mis­to ja uusia avauk­sia

21.04.2021 09:42

Ar­vos­te­lu: Kemin kau­pun­gin sa­tust­rii­mis­sä kul­jet­tiin viik­sek­käi­den muu­ra­hais­ten mat­kas­sa

18.04.2021 15:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­rin tuet uuteen har­kin­taan

14.04.2021 05:00 1
Tilaajille
Kolumni

Teat­te­rin johtaja kertoo, mitä teat­te­ril­la teh­dään, kun esi­tyk­siä ei ole

31.03.2021 14:10

Näyt­te­li­jä Johanna Ahonen val­mis­tau­tuu Maa on syn­ti­nen laulu -näy­tel­män Martan rooliin - "aluksi säi­käh­din kirjan rajuja ta­pah­tu­mia"

27.01.2021 12:39

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 20:10
Tilaajille

Näy­tel­mä­kir­jai­li­ja saa palkan vasta, kun teat­te­ri myy lippuja – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pal­jas­ti­vat omi­tui­sen ti­lan­teen teat­te­rei­den käy­tän­teis­tä: "Tämä on kau­hus­ke­naa­rio"

26.01.2021 12:18
Tilaajille
Kolumni

Kuka päättää Kemi teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta? - ti­la-asiaa on pyö­ri­tel­ty kohta kaksi ja puoli vuotta ilman rat­kai­sua

16.12.2020 14:37