Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Teatteri
Lapin ylioppilasteatterissa nähdään Suomen lavoilla harvinainen musikaali – tekijöille se on pitkään odotettu jälleennäkeminen

Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ris­sa nähdään Suomen la­voil­la har­vi­nai­nen mu­si­kaa­li – te­ki­jöil­le se on pitkään odo­tet­tu jäl­leen­nä­ke­mi­nen

21.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Teatterin kotipesä työn alla – Kemin teatterin väki tekee kevään esityksiä evakkotiloissa

Teat­te­rin ko­ti­pe­sä työn alla – Kemin teat­te­rin väki tekee kevään esi­tyk­siä evak­ko­ti­lois­sa

20.01.2023 17:51
Tilaajille
Teatteriarvio: Kun elämä hapertuu ja kulissit kaatuvat – Kauppamatkustajan kuolemassa on menestyksen halun ja epäonnistumisen häpeän monikerroksinen kuvaus

Teat­te­riar­vio: Kun elämä ha­per­tuu ja ku­lis­sit kaa­tu­vat – Kaup­pa­mat­kus­ta­jan kuo­le­mas­sa on me­nes­tyk­sen halun ja epä­on­nis­tu­mi­sen häpeän mo­ni­ker­rok­si­nen kuvaus

14.12.2022 12:51
Tilaajille
Kemin teatterinjohtaja eduskunnan lahjasta: "Toiminta saadaan alusta asti hyvälle tasolle"

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja edus­kun­nan lah­jas­ta: "Toi­min­ta saadaan alusta asti hyvälle ta­sol­le"

13.12.2022 14:14 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Elämän tilinpäätöksessä ei jää voitolle – Ola Tuomisen ohjauksessa Kauppamatkustajan kuoleman karu tarina pääsee paljaana esille Rovaniemen Teatterissa

Teat­te­riar­vio: Elämän ti­lin­pää­tök­ses­sä ei jää voi­tol­le – Ola Tuo­mi­sen oh­jauk­ses­sa Kaup­pa­mat­kus­ta­jan kuo­le­man karu tarina pääsee pal­jaa­na esille Ro­va­nie­men Teat­te­ris­sa

01.12.2022 17:30 1
Tilaajille
Yleisön toiveita ja uusi pienten lasten esitys – Rovaniemen Teatterin kevätkausi on Miika Murasen viimeinen

Yleisön toi­vei­ta ja uusi pienten lasten esitys – Ro­va­nie­men Teat­te­rin ke­vät­kau­si on Miika Murasen vii­mei­nen

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Nostalgiahittejä ja päivänpolttavia puheenaiheita – Kouta-teatteritapahtuma kokosi pohjoiset harrastajaryhmät Posiolle

Arvio: Nos­tal­gia­hit­te­jä ja päi­vän­polt­ta­via pu­heen­ai­hei­ta – Kou­ta-teat­te­ri­ta­pah­tu­ma kokosi poh­joi­set har­ras­ta­ja­ryh­mät Po­siol­le

20.11.2022 17:34
Tilaajille
Sallassa nostetaan evakkoajat näyttämölle – harrastajateatteriryhmää ehdittiin odottaa jo pitkään

Sal­las­sa nos­te­taan evak­ko­ajat näyt­tä­möl­le – har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mää eh­dit­tiin odottaa jo pitkään

17.11.2022 08:00
Tilaajille
60-vuotias Kylli Köngäs on esittänyt vuosikymmenten aikana teatterin lavalla noin sataa eri henkilöä – näin roolihahmon nahkoihin sujahtaminen tapahtuu

60-vuo­tias Kylli Köngäs on esit­tä­nyt vuo­si­kym­men­ten aikana teat­te­rin lavalla noin sataa eri hen­ki­löä – näin roo­li­hah­mon nah­koi­hin su­jah­ta­mi­nen ta­pah­tuu

15.11.2022 15:23 1
Tilaajille
Taidemuseon uusi näyttely esittelee Kemin kulttuurin pitkää historiaa – juhlaseminaari käsittelee taidelaitosten vaiheita

Tai­de­mu­seon uusi näyt­te­ly esit­te­lee Kemin kult­tuu­rin pitkää his­to­riaa – juh­la­se­mi­naa­ri kä­sit­te­lee tai­de­lai­tos­ten vai­hei­ta

10.11.2022 16:25
Kirja-arvio: Dramaturgi Jussi Moila jatkaa esikoisromaanissaan Tuntemattoman sotilaan teemoilla mutta tällä kertaa aviokriisin ja työpaineiden rintamilla

Kir­ja-ar­vio: Dra­ma­tur­gi Jussi Moila jatkaa esi­kois­ro­maa­nis­saan Tun­te­mat­to­man so­ti­laan tee­moil­la mutta tällä kertaa avio­krii­sin ja työ­pai­nei­den rin­ta­mil­la

08.11.2022 13:00
Tilaajille
Näyttelijä Paula Miettinen laittaa luumun huuleen kulissien takana – Nunnia ja konnia -musikaalissa tehdään valtavasti työtä piilossa yleisön katseilta

Näyt­te­li­jä Paula Miet­ti­nen laittaa luumun huuleen ku­lis­sien takana – Nunnia ja konnia -mu­si­kaa­lis­sa tehdään val­ta­vas­ti työtä pii­los­sa yleisön kat­seil­ta

05.11.2022 05:00 2
Tilaajille
"Näytellessä sai elää monta elämää" – Maritta "Ruttu" Viitamäki nousi parikymppisenä kuuluisuuteen Maa on syntinen laulu -elokuvan myötä

"Näy­tel­les­sä sai elää monta elämää" – ­Ma­rit­ta "Ruttu" Vii­ta­mä­ki nousi pa­ri­kymp­pi­se­nä kuu­lui­suu­teen Maa on syn­ti­nen laulu -e­lo­ku­van myötä

03.11.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Peruukki pois, Maupertuis! — monitaiteellinen karnevalistinen tutkimusmatka on pohjoista yhteistyötä parhaimmillaan

Arvio: Pe­ruuk­ki pois, Mau­per­tuis! — mo­ni­tai­teel­li­nen kar­ne­va­lis­ti­nen tut­ki­mus­mat­ka on poh­jois­ta yh­teis­työ­tä par­haim­mil­laan

27.10.2022 15:25
Tilaajille
Wiljamin lava täyttyy tanssitaiteesta – katsojat viedään luutalennolle ja kohti Orlandoa

Wil­ja­min lava täyttyy tans­si­tai­tees­ta – kat­so­jat viedään luu­ta­len­nol­le ja kohti Or­lan­doa

06.10.2022 15:06
Valokeiloja ja klubeja – Rovaniemen teatterin Saivo-näyttämöllä nähdään laaja kattaus esityksiä ja tapahtumia

Va­lo­kei­lo­ja ja klubeja – Ro­va­nie­men teat­te­rin Sai­vo-näyt­tä­möl­lä nähdään laaja kattaus esi­tyk­siä ja ta­pah­tu­mia

04.10.2022 14:50
Tilaajille
Kirja-arvio: Annina Holmberg kirjoitti kattavan elämäkerran isästään Kalle Holmbergista

Kir­ja-ar­vio: Annina Holm­berg kir­joit­ti kat­ta­van elä­mä­ker­ran isäs­tään Kalle Holm­ber­gis­ta

30.09.2022 17:30 1
Tilaajille
Rovaniemen teatterin taiteellisen johtajan yllätti korona ja kaupungin nihkeä asenne: "Rovaniemi ei ole kulttuurimyönteinen"

Ro­va­nie­men teat­te­rin tai­teel­li­sen joh­ta­jan yllätti korona ja kau­pun­gin nihkeä asenne: "Ro­va­nie­mi ei ole kult­tuu­ri­myön­tei­nen"

22.09.2022 17:30 4
Tilaajille
Arvio: Kuinka värit tulivat maailmaan – Johanna Virsunen räiskyy perheen pienimmille suunnatussa runonäytelmässä

Arvio: Kuinka värit tulivat maail­maan – Johanna Vir­su­nen räiskyy perheen pie­nim­mil­le suun­na­tus­sa ru­no­näy­tel­mäs­sä

11.09.2022 15:28
Tilaajille
Ihmeellinen maalari avaa Kemin teatterisyksyn – kaupunginteatteri tuo kaksi ensi-iltaa Tullimakasiinin näyttämölle

Ih­meel­li­nen maalari avaa Kemin teat­te­ri­syk­syn – kau­pun­gin­teat­te­ri tuo kaksi en­si-il­taa Tul­li­ma­ka­sii­nin näyt­tä­möl­le

07.09.2022 17:30
Tilaajille