Teatteri

Rosa Lik­so­min ro­maa­nis­ta dra­ma­ti­soi­tu Evers­tin­na palaa näyt­tä­möl­le Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2021 09:19

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri stree­maa las­ten­teat­te­ria tors­tai­sin – lä­he­tyk­sen ovat kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa il­mai­sek­si

21.04.2021 11:40

Eri­tyis­ryh­mien har­ras­ta­ja­teat­te­ril­le olisi ti­laus­ta Kemissä

21.04.2021 11:35

Ro­va­nie­men teat­te­ri suuntaa syksyyn toi­veik­kaa­na – Luvassa on ta­val­lis­ta run­saam­pi oh­jel­mis­to ja uusia avauk­sia

21.04.2021 09:42

Ar­vos­te­lu: Kemin kau­pun­gin sa­tust­rii­mis­sä kul­jet­tiin viik­sek­käi­den muu­ra­hais­ten mat­kas­sa

18.04.2021 15:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teat­te­rin tuet uuteen har­kin­taan

14.04.2021 05:00 1
Tilaajille
Kolumni

Teat­te­rin johtaja kertoo, mitä teat­te­ril­la teh­dään, kun esi­tyk­siä ei ole

31.03.2021 14:10

Näyt­te­li­jä Johanna Ahonen val­mis­tau­tuu Maa on syn­ti­nen laulu -näy­tel­män Martan rooliin - "aluksi säi­käh­din kirjan rajuja ta­pah­tu­mia"

27.01.2021 12:39

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 20:10
Tilaajille

Näy­tel­mä­kir­jai­li­ja saa palkan vasta, kun teat­te­ri myy lippuja – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pal­jas­ti­vat omi­tui­sen ti­lan­teen teat­te­rei­den käy­tän­teis­tä: "Tämä on kau­hus­ke­naa­rio"

26.01.2021 12:18
Tilaajille
Kolumni

Kuka päättää Kemi teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta? - ti­la-asiaa on pyö­ri­tel­ty kohta kaksi ja puoli vuotta ilman rat­kai­sua

16.12.2020 14:37

Teat­te­riar­vio: "Täm­mö­nen on minun men­hei­syys" – vai­kut­ta­va Evers­tin­na on täynnä mer­ki­tyk­siä

03.11.2020 14:43

Titanic uppoaa kol­mes­ti Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin lavalla

27.10.2020 14:10

Ar­vos­te­lu: ”E­vers­ti ja mie olima yhtä”

26.10.2020 18:20
Tilaajille

Arvio: Koi­ran­elä­män va­lo­pilk­ku­ja

25.10.2020 18:27
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Kolme erää ih­mis­suh­de­shak­kia

18.10.2020 16:50
Tilaajille

Kun Kemin Woody Allen näy­tel­mää kuvasi

14.10.2020 17:00 1
Tilaajille

Aurore B:n mo­no­lo­gi Evers­tin­na ottaa etäi­syyt­tä Annikki Ka­ri­nie­meen

12.10.2020 17:30
Tilaajille

80 vuotta täyt­tä­vä Esko Sal­mi­nen on viih­ty­nyt lap­ses­ta saakka teat­te­rin il­ma­pii­ris­sä: "Kun ihminen lakkaa unel­moi­mas­ta, hän kuolee"

11.10.2020 13:15
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Pikku sai­tu­rei­ta tai­dam­me olla kaikki

09.10.2020 16:31
Tilaajille