Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Teatteri
Näin tehdään näyttelijästä hahmo

Näin tehdään näyt­te­li­jäs­tä hahmo

12.05.2022 08:52
Tilaajille
Maskeeraus ja puvustus loihtivat naisista miehiä ja ihmisistä poroja – Rovaniemen teatterin taustatiimi muuttaa näyttelijän hahmosta toiseen sekunneissa

Mas­kee­raus ja pu­vus­tus loih­ti­vat nai­sis­ta miehiä ja ih­mi­sis­tä poroja – Ro­va­nie­men teat­te­rin taus­ta­tii­mi muuttaa näyt­te­li­jän hah­mos­ta toiseen se­kun­neis­sa

11.05.2022 17:49 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Ylioppilasteattereiden odotus palkittiin — festivaali tarjosi Rovaniemelle valikoiman uutta, tasokasta harrastajateatteria

Teat­te­riar­vio: Yli­op­pi­las­teat­te­rei­den odotus pal­kit­tiin — fes­ti­vaa­li tarjosi Ro­va­nie­mel­le va­li­koi­man uutta, ta­so­kas­ta har­ras­ta­ja­teat­te­ria

25.04.2022 17:30
Tilaajille
"Näin sinnikästä porukkaa saa kyllä hakea" – Satu Talalla ja Sirpa Filpalla on 39 ja 38 vuoden ura näyttämöllä

"Näin sin­ni­käs­tä po­ruk­kaa saa kyllä hakea" – Satu Talalla ja Sirpa Fil­pal­la on 39 ja 38 vuoden ura näyt­tä­möl­lä

23.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Teatterifestivaali avaa tapahtumakevään Rovaniemellä – kaupunkiin saapuu satoja teatterinystäviä ympäri Suomen

Teat­te­ri­fes­ti­vaa­li avaa ta­pah­tu­ma­ke­vään Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­kiin saapuu satoja teat­te­rin­ys­tä­viä ympäri Suomen

20.04.2022 17:30
Tilaajille
Kemin teatterin lakkauttamisuhka väistyi  – toiminta jatkuu rajusti leikatulla budjetilla, myös lippujen hinnat nousevat

Kemin teat­te­rin lak­kaut­ta­mis­uh­ka väistyi  – toi­min­ta jatkuu rajusti lei­ka­tul­la bud­je­til­la, myös lip­pu­jen hinnat nou­se­vat

19.04.2022 19:49 10
Tilaajille
Prinsessa Homssantomssa tekee kuninkaallisen vierailun Rovaniemen kirjastoihin

Prin­ses­sa Homs­san­toms­sa tekee ku­nin­kaal­li­sen vie­rai­lun Ro­va­nie­men kir­jas­toi­hin

01.04.2022 08:42
Teatteriarvio: Huutolaisen harharetket – Kalle Päätalon veijaritarina on dramatisoitu näyttäväksi komediaksi

Teat­te­riar­vio: Huu­to­lai­sen har­ha­ret­ket – Kalle Pää­ta­lon vei­ja­ri­ta­ri­na on dra­ma­ti­soi­tu näyt­tä­väk­si ko­me­diak­si

28.03.2022 15:57 1
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille
Kemin teatterinjohtaja Mikko Bredenberg irtisanoutui – "Tällaisessa epäluottamuksen ja vastustuksen ilmapiirissä on mahdotonta jatkaa", Bredenberg toteaa

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja Mikko Bre­den­berg ir­ti­sa­nou­tui – "Täl­lai­ses­sa epä­luot­ta­muk­sen ja vas­tus­tuk­sen il­ma­pii­ris­sä on mah­do­ton­ta jat­kaa", Bre­den­berg toteaa

25.02.2022 12:15 2
Tilaajille
Rovaniemen teatteri etsii taiteellista johtajaa – Miika Muranen jatkaa vielä optiovuoden 2022–2023

Ro­va­nie­men teat­te­ri etsii tai­teel­lis­ta joh­ta­jaa – Miika Muranen jatkaa vielä op­tio­vuo­den 2022–2023

25.02.2022 11:46
Tilaajille
"Ennemminkin antisankari" – Pirjo Leppänen, 72, palaa näyttämölle mystisenä Poronaisena Vikke Nilon elämäntarinassa

"En­nem­min­kin an­ti­san­ka­ri" – Pirjo Lep­pä­nen, 72, palaa näyt­tä­möl­le mys­ti­se­nä Po­ro­nai­se­na Vikke Nilon elä­män­ta­ri­nas­sa

22.02.2022 20:29
Tilaajille
Kuuluuko huumori-hommien naurattaa? – Rimpparemmin uutuusteoksessa sukelletaan komiikan maailmaan

Kuu­luu­ko huu­mo­ri-hom­mien nau­rat­taa? – Rimp­pa­rem­min uu­tuus­teok­ses­sa su­kel­le­taan ko­mii­kan maail­maan

22.02.2022 15:00
Tilaajille
"Jos me nyt vihdoin pääsisimme pois rajoitusajasta" – Rovaniemen Teatteri joutui perumaan 70 esitystä alkuvuodelta

"Jos me nyt vihdoin pää­si­sim­me pois ra­joi­tu­sa­jas­ta" – Ro­va­nie­men Teat­te­ri joutui pe­ru­maan 70 esi­tys­tä al­ku­vuo­del­ta

09.02.2022 11:15
Tilaajille
Aino armas kippuravarvas vilkuttaa heipat – Pukija Aino Kasvi on työskennellyt Oulun teatterissa 49 vuotta

Aino armas kip­pu­ra­var­vas vil­kut­taa heipat – Pukija Aino Kasvi on työs­ken­nel­lyt Oulun teat­te­ris­sa 49 vuotta

30.01.2022 16:26
Tilaajille
Aino Kasvi

Aino Kasvi

30.01.2022 16:26
Tilaajille
"Kun teatterissa on kyse rakkaudesta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rakkaus"

"Kun teat­te­ris­sa on kyse rak­kau­des­ta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rak­kaus"

19.01.2022 17:28
Tilaajille
Kemin teatterin raamit kutistuvat alle puoleen – "Taustalla on ylimpien virkahenkilöiden näkemys siitä, mikä on kaupungin kyky satsata teatteriin", teatterinjohtaja Mikko Bredenberg kertoo

Kemin teat­te­rin raamit ku­tis­tu­vat alle puoleen – "Taus­tal­la on ylim­pien vir­ka­hen­ki­löi­den näkemys siitä, mikä on kau­pun­gin kyky satsata teat­te­riin", teat­te­rin­joh­ta­ja Mikko Bre­den­berg kertoo

19.01.2022 16:54 3
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin kulttuurin kruununjalokivi aloittaa juhlavuotensa kriisitunnelmissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin kult­tuu­rin kruu­nun­ja­lo­ki­vi aloit­taa juh­la­vuo­ten­sa krii­si­tun­nel­mis­sa

16.01.2022 10:14 2
Tilaajille
"Täytyyhän tässä olla toiveikas" – Teattereissa valmistaudutaan kevätkauden näytöksiin innolla koronarajoituksista huolimatta

"Täy­tyy­hän tässä olla toi­vei­kas" – Teat­te­reis­sa val­mis­tau­du­taan ke­vät­kau­den näy­tök­siin innolla ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta

05.01.2022 17:30 1
Tilaajille