Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Teatteri
Rovaniemen teatterin taiteellisen johtajan yllätti korona ja kaupungin nihkeä asenne: "Rovaniemi ei ole kulttuurimyönteinen"

Ro­va­nie­men teat­te­rin tai­teel­li­sen joh­ta­jan yllätti korona ja kau­pun­gin nihkeä asenne: "Ro­va­nie­mi ei ole kult­tuu­ri­myön­tei­nen"

22.09.2022 17:30 4
Tilaajille
Arvio: Kuinka värit tulivat maailmaan – Johanna Virsunen räiskyy perheen pienimmille suunnatussa runonäytelmässä

Arvio: Kuinka värit tulivat maail­maan – Johanna Vir­su­nen räiskyy perheen pie­nim­mil­le suun­na­tus­sa ru­no­näy­tel­mäs­sä

11.09.2022 15:28
Tilaajille
Ihmeellinen maalari avaa Kemin teatterisyksyn – kaupunginteatteri tuo kaksi ensi-iltaa Tullimakasiinin näyttämölle

Ih­meel­li­nen maalari avaa Kemin teat­te­ri­syk­syn – kau­pun­gin­teat­te­ri tuo kaksi en­si-il­taa Tul­li­ma­ka­sii­nin näyt­tä­möl­le

07.09.2022 17:30
Tilaajille
Sallassa houkutellaan eläkeläismiehiä teatterin pariin – eräiltamiin pääsee ottamalla retkituolin kainaloon ja saapumalla Pyhäjärven rantaan

Sal­las­sa hou­ku­tel­laan elä­ke­läis­mie­hiä teat­te­rin pariin – erä­il­ta­miin pääsee ot­ta­mal­la ret­ki­tuo­lin kai­na­loon ja saa­pu­mal­la Py­hä­jär­ven rantaan

24.08.2022 07:00
Tilaajille
Lisman ministeri hymyilyttää jälleen – Sortinsakin näytelmässä naureskellaan hyväntahtoisesti lappilaisten hyväuskoisuudelle

Lisman mi­nis­te­ri hy­myi­lyt­tää jälleen – Sor­tin­sa­kin näy­tel­mäs­sä nau­res­kel­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti lap­pi­lais­ten hy­vä­us­koi­suu­del­le

23.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Kemin kaupunginteatteri ei muuta Lumilinnaan

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri ei muuta Lu­mi­lin­naan

22.08.2022 18:27 2
Tilaajille
70 on vain numero, mutta millainen numero – sitä on hyvä kysyä näyttelijä Hannele Laurilta

70 on vain numero, mutta mil­lai­nen numero – sitä on hyvä kysyä näyt­te­li­jä Hannele Lau­ril­ta

20.07.2022 17:30
Tilaajille
Martti Suosalo rakastaa Italiaa – "Kun Italiassa menee vaikkapa taksiin, tuntuu kuin hyppäisi teatteriin"

Martti Suosalo ra­kas­taa Italiaa – "Kun Ita­lias­sa menee vaik­ka­pa tak­siin, tuntuu kuin hyp­päi­si teat­te­riin"

16.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Rajat ylittävää taidetta - torniolainen Titta Court toimii koreografina kolmen valtakunnan ainutlaatuisessa yhteistyöhankkeessa.

Rajat ylit­tä­vää tai­det­ta - tor­nio­lai­nen Titta Court toimii ko­reo­gra­fi­na kolmen val­ta­kun­nan ai­nut­laa­tui­ses­sa yh­teis­työ­hank­kees­sa.

29.06.2022 15:21
"Kemijärvi on kokenut monenlaista, mutta toisaalta täällä osataan nauraa itselleen" – Kemppateatterissa nauretaan Kemijärven ikuisuusaiheille

"Ke­mi­jär­vi on kokenut mo­nen­lais­ta, mutta toi­saal­ta täällä osataan nauraa it­sel­leen" – Kemp­pa­teat­te­ris­sa nau­re­taan Ke­mi­jär­ven ikui­suus­ai­heil­le

12.06.2022 17:00
Tilaajille
Ruusunen päivittyy bossladyksi – Konttisen kesäteatterin versio klassikkosadusta saa ensi-iltansa juhannusaattona

Ruu­su­nen päi­vit­tyy boss­la­dyk­si – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin versio klas­sik­ko­sa­dus­ta saa en­si-il­tan­sa ju­han­nus­aat­to­na

08.06.2022 10:30 2
Tilaajille
Näin tehdään näyttelijästä hahmo

Näin tehdään näyt­te­li­jäs­tä hahmo

12.05.2022 08:52
Tilaajille
Maskeeraus ja puvustus loihtivat naisista miehiä ja ihmisistä poroja – Rovaniemen teatterin taustatiimi muuttaa näyttelijän hahmosta toiseen sekunneissa

Mas­kee­raus ja pu­vus­tus loih­ti­vat nai­sis­ta miehiä ja ih­mi­sis­tä poroja – Ro­va­nie­men teat­te­rin taus­ta­tii­mi muuttaa näyt­te­li­jän hah­mos­ta toiseen se­kun­neis­sa

11.05.2022 17:49 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Ylioppilasteattereiden odotus palkittiin — festivaali tarjosi Rovaniemelle valikoiman uutta, tasokasta harrastajateatteria

Teat­te­riar­vio: Yli­op­pi­las­teat­te­rei­den odotus pal­kit­tiin — fes­ti­vaa­li tarjosi Ro­va­nie­mel­le va­li­koi­man uutta, ta­so­kas­ta har­ras­ta­ja­teat­te­ria

25.04.2022 17:30
Tilaajille
"Näin sinnikästä porukkaa saa kyllä hakea" – Satu Talalla ja Sirpa Filpalla on 39 ja 38 vuoden ura näyttämöllä

"Näin sin­ni­käs­tä po­ruk­kaa saa kyllä hakea" – Satu Talalla ja Sirpa Fil­pal­la on 39 ja 38 vuoden ura näyt­tä­möl­lä

23.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Teatterifestivaali avaa tapahtumakevään Rovaniemellä – kaupunkiin saapuu satoja teatterinystäviä ympäri Suomen

Teat­te­ri­fes­ti­vaa­li avaa ta­pah­tu­ma­ke­vään Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­kiin saapuu satoja teat­te­rin­ys­tä­viä ympäri Suomen

20.04.2022 17:30
Tilaajille
Kemin teatterin lakkauttamisuhka väistyi  – toiminta jatkuu rajusti leikatulla budjetilla, myös lippujen hinnat nousevat

Kemin teat­te­rin lak­kaut­ta­mis­uh­ka väistyi  – toi­min­ta jatkuu rajusti lei­ka­tul­la bud­je­til­la, myös lip­pu­jen hinnat nou­se­vat

19.04.2022 19:49 10
Tilaajille
Prinsessa Homssantomssa tekee kuninkaallisen vierailun Rovaniemen kirjastoihin

Prin­ses­sa Homs­san­toms­sa tekee ku­nin­kaal­li­sen vie­rai­lun Ro­va­nie­men kir­jas­toi­hin

01.04.2022 08:42
Teatteriarvio: Huutolaisen harharetket – Kalle Päätalon veijaritarina on dramatisoitu näyttäväksi komediaksi

Teat­te­riar­vio: Huu­to­lai­sen har­ha­ret­ket – Kalle Pää­ta­lon vei­ja­ri­ta­ri­na on dra­ma­ti­soi­tu näyt­tä­väk­si ko­me­diak­si

28.03.2022 15:57 1
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille