Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin ylioppilasteatteri
Arvio: Yksin ja yhdessä viimeisellä rannalla – suorasukaista tunteiden myllerrystä Lapin ylioppilasteatterin uutuudessa

Arvio: Yksin ja yhdessä vii­mei­sel­lä ran­nal­la – suo­ra­su­kais­ta tun­tei­den myl­ler­rys­tä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin uu­tuu­des­sa

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Arvio: Hupaillen lämmitetty Sammon ryöstö – Lapin ylioppilasteatterin Kalevala-tulkinta on kepoinen ja kirjava

Arvio: Hu­pail­len läm­mi­tet­ty Sammon ryöstö – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin Ka­le­va­la-tul­kin­ta on ke­poi­nen ja kirjava

30.10.2023 10:30 1
Tilaajille
Arvio: Keikkamuistoista komediaksi — Lapin ylioppilasteatteri tarjoaa takuuabsurdia improa, mutta selkeytyykö vierailijan rooli?

Arvio: Keik­ka­muis­tois­ta ko­me­diak­si — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri tarjoaa ta­kuuab­sur­dia improa, mutta sel­key­tyy­kö vie­rai­li­jan rooli?

21.07.2023 18:00
Tilaajille
Wiljamin lavalta Teatterikorkeakouluun – elokuvissa ja näytelmissä esiintynyt rovaniemeläinen Olavi Angervo lähtee opiskelemaan näyttelijäksi

Wil­ja­min lavalta Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun – elo­ku­vis­sa ja näy­tel­mis­sä esiin­ty­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Olavi Angervo lähtee opis­ke­le­maan näyt­te­li­jäk­si

18.07.2023 19:30 3
Tilaajille
Arvio: Tuhat runoa kaipuusta – Lapin ylioppilasteatterin kolme luonnosmaista monologia yhdistyvät tiiviiksi elämykseksi

Arvio: Tuhat runoa kai­puus­ta – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin kolme luon­nos­mais­ta mo­no­lo­gia yh­dis­ty­vät tii­viik­si elä­myk­sek­si

14.05.2023 11:45
Tilaajille
Teatteriarvio: Rennossa lennossa luovaa uskallusta – Lapin ylioppilasteatterin ensi-ilta sukeltaa tiivistii ohjaamiseen ja ohjattavana olemiseen

Teat­te­riar­vio: Ren­nos­sa len­nos­sa luovaa us­kal­lus­ta – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin en­si-il­ta su­kel­taa tii­vis­tii oh­jaa­mi­seen ja oh­jat­ta­va­na ole­mi­seen

09.05.2023 09:49
Tilaajille
Risto Ukkosen gradusta tuli 25 ihmisen projekti ja se nähdään teatterilavalla – keskeinen kysymys on, millaista johtamista ammattinäyttelijät ovat kokeneet

Risto Ukkosen gra­dus­ta tuli 25 ihmisen pro­jek­ti ja se nähdään teat­te­ri­la­val­la – kes­kei­nen kysymys on, mil­lais­ta joh­ta­mis­ta am­mat­ti­näyt­te­li­jät ovat ko­ke­neet

02.05.2023 18:54 1
Tilaajille
Teatteriarvio: ”Tässä keskellä näytellään” — Ylioppilasteatterin dokumenttiteos on hauska ja tarkka tutkielma yhteisön dynamiikasta

Teat­te­riar­vio: ”Tässä kes­kel­lä näy­tel­lään” — Yli­op­pi­las­teat­te­rin do­ku­ment­ti­teos on hauska ja tarkka tut­kiel­ma yh­tei­sön dy­na­mii­kas­ta

28.04.2023 14:20
Tilaajille
”Omstart, suudelkaa!” Speksilavalla voi tapahtua mitä tahansa — näyttelijöiden on reagoitava välittömästi, kun yleisö käskee

”Oms­tart, suu­del­kaa!” Spek­si­la­val­la voi ta­pah­tua mitä tahansa — näyt­te­li­jöi­den on rea­goi­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti, kun yleisö käskee

02.04.2023 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­söl­li­syys on voi­ma­va­ra

25.02.2023 05:05
Teatteriarvio: Nuoruuden innolla ja suurella sydämellä – Lapin ylioppilasteatteri johdattaa katsojat syvälle pimeään metsään

Teat­te­riar­vio: Nuo­ruu­den innolla ja suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri joh­dat­taa kat­so­jat syvälle pimeään metsään

04.02.2023 10:00
Tilaajille
Unohtumaton satumetsän valloitus — Lapin ylioppilasteatterin suurmusikaali on voimannäyttö, josta puhutaan pitkään

Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

31.01.2023 16:20 1
Tilaajille
Lapin ylioppilasteatterissa nähdään Suomen lavoilla harvinainen musikaali – tekijöille se on pitkään odotettu jälleennäkeminen

Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ris­sa nähdään Suomen la­voil­la har­vi­nai­nen mu­si­kaa­li – te­ki­jöil­le se on pitkään odo­tet­tu jäl­leen­nä­ke­mi­nen

21.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Ylioppilasteattereiden odotus palkittiin — festivaali tarjosi Rovaniemelle valikoiman uutta, tasokasta harrastajateatteria

Teat­te­riar­vio: Yli­op­pi­las­teat­te­rei­den odotus pal­kit­tiin — fes­ti­vaa­li tarjosi Ro­va­nie­mel­le va­li­koi­man uutta, ta­so­kas­ta har­ras­ta­ja­teat­te­ria

25.04.2022 17:30
Tilaajille
Teatterifestivaali avaa tapahtumakevään Rovaniemellä – kaupunkiin saapuu satoja teatterinystäviä ympäri Suomen

Teat­te­ri­fes­ti­vaa­li avaa ta­pah­tu­ma­ke­vään Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­kiin saapuu satoja teat­te­rin­ys­tä­viä ympäri Suomen

20.04.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Kun koulutie muuttui umpikujaksi

Arvio: Kun kou­lu­tie muuttui um­pi­ku­jak­si

05.12.2021 16:30
Tilaajille
Miksi elämä lähti väärille urille – Lapin ylioppilasteatteri kantaesittää sodankyläläisen Tiinaliisa Multamäen näytelmän, joka pohjautuu nuorten vankien koulukokemuksiin

Miksi elämä lähti vää­ril­le urille – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri kan­ta­esit­tää so­dan­ky­lä­läi­sen Tii­na­lii­sa Mul­ta­mäen näy­tel­män, joka poh­jau­tuu nuorten vankien kou­lu­ko­ke­muk­siin

01.12.2021 10:59
Tilaajille
Arvostelu: Viisi näkymää Macbethin maisemiin

Ar­vos­te­lu: Viisi näkymää Mac­bet­hin mai­se­miin

21.10.2021 21:05
Tilaajille
Lapin ylioppilasteatteri valittiin vuoden nuorisoseuraksi

Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri va­lit­tiin vuoden nuo­ri­so­seurak­si

21.03.2021 16:43
Tilaajille
Arvostelu: Miksi kävellä, jos voi lentää?

Ar­vos­te­lu: Miksi kä­vel­lä, jos voi lentää?

01.02.2021 17:17
Tilaajille