Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Konttisen kesäteatteri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kont­ti­sen Jo­ki­ran­nan rakit

02.08.2023 04:59
Teatteriarvio: Konttinen haukkuu huolella katsojansa

Teat­te­riar­vio: Kont­ti­nen haukkuu huo­lel­la kat­so­jan­sa

12.07.2023 15:29
Tilaajille
Arvio: Koiranelämän ylä- ja alamäkiä — Konttisen kesäteatterissa kohtaavat rakastetut ja kaltoinkohdellut haukkujat

Arvio: Koi­ran­elä­män ylä- ja ala­mä­kiä — Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa koh­taa­vat ra­kas­te­tut ja kal­toin­koh­del­lut hauk­ku­jat

30.06.2023 16:00
Tilaajille
Konttisen rannassa koiratkin laulavat – Konttisen kesäteatteri valmistautuu torstaina alkavaa esityskauttaan varten

Kont­ti­sen ran­nas­sa koi­rat­kin lau­la­vat – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri val­mis­tau­tuu tors­tai­na alkavaa esi­tys­kaut­taan varten

27.06.2023 19:30
Tilaajille
Käsikirjoittaja Esko Janhunen ei halua lässyttää lapsille – Kemijoen rannassa kulkevat koirat inspiroivat Konttisen kesäteatterin musiikkinäytelmän

Kä­si­kir­joit­ta­ja Esko Jan­hu­nen ei halua läs­syt­tää lap­sil­le – Ke­mi­joen ran­nas­sa kul­ke­vat koirat ins­pi­roi­vat Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­män

20.06.2023 13:00 2
Tilaajille
Yleisö-wc rakennetaan viimein Konttisen puistoon – Rovaniemen suosittuun Angry Birds -leikkipuistoon on toivottu vessaa vuosikausia

Ylei­sö-wc ra­ken­ne­taan viimein Kont­ti­sen puis­toon – Ro­va­nie­men suo­sit­tuun Angry Birds -leik­ki­puis­toon on toi­vot­tu vessaa vuo­si­kau­sia

10.05.2023 15:22 3
Tilaajille
Rovaniemen Konttisenpuistoon on tulossa kauan kaivattu julkinen wc – Konttisen kesäteatteri saamassa katetun katsomon

Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon on tulossa kauan kai­vat­tu jul­ki­nen wc – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri saa­mas­sa katetun kat­so­mon

27.10.2022 18:08 3
Tilaajille
Konttisen kesäteatterin Prinsessa Ruususessa tuttua satukeitosta maustavat tuoreet yrtit

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin Prin­ses­sa Ruu­su­ses­sa tuttua sa­tu­kei­tos­ta maus­ta­vat tuoreet yrtit

29.06.2022 13:00
Tilaajille
Ruusunen päivittyy bossladyksi – Konttisen kesäteatterin versio klassikkosadusta saa ensi-iltansa juhannusaattona

Ruu­su­nen päi­vit­tyy boss­la­dyk­si – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin versio klas­sik­ko­sa­dus­ta saa en­si-il­tan­sa ju­han­nus­aat­to­na

08.06.2022 10:30 2
Tilaajille
Uusi katsomo kesäteatterille Rovaniemen Konttisenpuistoon? – Myös wc-tilojen hankinta puistoihin tulee lautakunnan päätettäväksi

Uusi katsomo ke­sä­teat­te­ril­le Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon? – Myös wc-ti­lo­jen han­kin­ta puis­toi­hin tulee lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si

20.05.2022 13:52
Tilaajille
”Käsittämätöntä sekaannusta ja viivyttelyä” –  Valtuustoaloite Konttisen kesäteatterin kattamisesta unohtui väärän viranhaltijan pöydälle

”Kä­sit­tä­mä­tön­tä se­kaan­nus­ta ja vii­vyt­te­lyä” – Val­tuus­to­aloi­te Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kat­ta­mi­ses­ta unohtui väärän vi­ran­hal­ti­jan pöy­däl­le

26.04.2022 14:59 2
Tilaajille
Toimittajalta: Montako valtuustoaloitetta tarvitaan, että Konttisen kesäteatterin katsomoon saadaan katto?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Montako val­tuus­to­aloi­tet­ta tar­vi­taan, että Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kat­so­moon saadaan katto?

26.04.2022 14:50 5
Tilaajille
Konttisen kesäteatterin kausi paketissa, nyt korjataan rankkasateen runtelema katsomo

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kausi pa­ke­tis­sa, nyt kor­ja­taan rank­ka­sa­teen run­te­le­ma katsomo

10.08.2021 14:30
Vierailuesitys Konttisen kesäteatterissa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

Vie­rai­lu­esi­tys Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

20.07.2021 13:49
Arvio: Ryövärintyttären hallitut seikkailut

Arvio: Ryö­vä­rin­tyt­tä­ren hal­li­tut seik­kai­lut

04.07.2021 17:04
Tilaajille
Ronja Ryövärintytär ottaa Konttisen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuotanto ei ole verrattavissa millään tavalla muihin vuosiin”

Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär ottaa Kont­ti­sen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuo­tan­to ei ole ver­rat­ta­vis­sa millään tavalla muihin vuo­siin”

22.06.2021 14:23
Konttisen Kesäkiska avaa luukkunsa – kioskinpitäjä haluaa rovaniemeläisten keskuuteen enemmän yhteisöllisyyttä

Kont­ti­sen Ke­sä­kis­ka avaa luuk­kun­sa – kios­kin­pi­tä­jä haluaa ro­va­nie­me­läis­ten kes­kuu­teen enemmän yh­tei­söl­li­syyt­tä

08.06.2021 14:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä viipyy Kont­ti­sen teat­te­rin katos?

07.06.2021 16:05
Tilaajille
Konttisen kesäteatteri ansaitsee kattonsa, mutta ei muiden kustannuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri an­sait­see kat­ton­sa, mutta ei muiden kus­tan­nuk­sel­la

30.04.2021 08:58 1
Lukijalta: Katetaan Konttisen kesäteatteri – kustannukset Rovaniemen teatterin ja orkesterin budjetista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­te­taan Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri – kus­tan­nuk­set Ro­va­nie­men teat­te­rin ja or­kes­te­rin bud­je­tis­ta

28.04.2021 08:36