Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kesäteatteri
Arvio: Oli juhla ja juhannusilta — Keminmaan Talkootanssit on kesäteatteria kaikkein klassisimmillaan

Arvio: Oli juhla ja ju­han­nus­il­ta — Ke­min­maan Tal­koo­tans­sit on ke­sä­teat­te­ria kaik­kein klas­si­sim­mil­laan

14.07.2023 11:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Konttinen haukkuu huolella katsojansa

Teat­te­riar­vio: Kont­ti­nen haukkuu huo­lel­la kat­so­jan­sa

12.07.2023 15:29
Tilaajille
Teatteriarvio: Messeviä miehiä, muhevaa musaa

Teat­te­riar­vio: Mes­se­viä miehiä, muhevaa musaa

05.07.2023 17:05
Tilaajille
"Päätalon tarina on traaginen mutta upea, ja on hienoa päästä kuvittamaan sitä" – kesäteatterin lavalla pääroolissa nähdään rovaniemeläinen 19-vuotias Olavi Angervo

"Pää­ta­lon tarina on traa­gi­nen mutta upea, ja on hienoa päästä ku­vit­ta­maan sitä" – ke­sä­teat­te­rin lavalla pää­roo­lis­sa nähdään ro­va­nie­me­läi­nen 19-vuo­tias Olavi Angervo

04.07.2023 17:00
Tilaajille
Potunnostopäivä saapuu Sanulle – Kranniteatterin esitys vierailee Rovaniemellä

Po­tun­nos­to­päi­vä saapuu Sanulle – Kran­ni­teat­te­rin esitys vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä

28.06.2023 16:02 1
Tilaajille
Konttisen rannassa koiratkin laulavat – Konttisen kesäteatteri valmistautuu torstaina alkavaa esityskauttaan varten

Kont­ti­sen ran­nas­sa koi­rat­kin lau­la­vat – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri val­mis­tau­tuu tors­tai­na alkavaa esi­tys­kaut­taan varten

27.06.2023 19:30
Tilaajille
Käsikirjoittaja Esko Janhunen ei halua lässyttää lapsille – Kemijoen rannassa kulkevat koirat inspiroivat Konttisen kesäteatterin musiikkinäytelmän

Kä­si­kir­joit­ta­ja Esko Jan­hu­nen ei halua läs­syt­tää lap­sil­le – Ke­mi­joen ran­nas­sa kul­ke­vat koirat ins­pi­roi­vat Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­män

20.06.2023 13:00 2
Tilaajille
Meri-Lapin teatterikesässä tapahtuu

Me­ri-La­pin teat­te­ri­ke­säs­sä ta­pah­tuu

15.06.2023 13:00
Pelloon suunnitellaan kesäteatteria kauppakeskus Vihreän Pysäkin yhteyteen

Pelloon suun­ni­tel­laan ke­sä­teat­te­ria kaup­pa­kes­kus Vihreän Pysäkin yh­tey­teen

23.09.2022 21:10 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta pus­ka­teat­te­rei­ta

20.08.2022 05:00
Tilaajille
Mimmit ja mies vievät nostalgiatripille nuoruuteen Valdemarin kesäteatterissa

Mimmit ja mies vievät nos­tal­giat­ri­pil­le nuo­ruu­teen Val­de­ma­rin ke­sä­teat­te­ris­sa

05.07.2022 18:47
Tilaajille
Arvio: Kevyttä kesäviihdettä kolmisin — Valdemarin musiikkikomedia luottaa omiin biiseihin

Arvio: Kevyttä ke­sä­viih­det­tä kol­mi­sin — Val­de­ma­rin mu­siik­ki­ko­me­dia luottaa omiin bii­sei­hin

01.07.2022 14:54 2
Tilaajille
"Jo pelkästään lavasteet naurattavat" – Meri-Lapin kesäteatterit luottavat huumorin voimaan

"Jo pel­käs­tään la­vas­teet nau­rat­ta­vat" – Me­ri-La­pin ke­sä­teat­te­rit luot­ta­vat huu­mo­rin voimaan

30.06.2022 09:42
Konttisen kesäteatterin Prinsessa Ruususessa tuttua satukeitosta maustavat tuoreet yrtit

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin Prin­ses­sa Ruu­su­ses­sa tuttua sa­tu­kei­tos­ta maus­ta­vat tuoreet yrtit

29.06.2022 13:00
Tilaajille
Arvio: Ruusulinnan moninainen väki – värikkäät hahmot kantavat Eljas Liinamaan ohjaamaa satuklassikkoa

Arvio: Ruu­su­lin­nan mo­ni­nai­nen väki – vä­rik­käät hahmot kan­ta­vat Eljas Lii­na­maan oh­jaa­maa sa­tu­klas­sik­koa

26.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Ruusunen päivittyy bossladyksi – Konttisen kesäteatterin versio klassikkosadusta saa ensi-iltansa juhannusaattona

Ruu­su­nen päi­vit­tyy boss­la­dyk­si – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin versio klas­sik­ko­sa­dus­ta saa en­si-il­tan­sa ju­han­nus­aat­to­na

08.06.2022 10:30 2
Tilaajille
Arvostelu: Pikkukunta pääsee parrasvaloihin

Ar­vos­te­lu: Pik­ku­kun­ta pääsee par­ras­va­loi­hin

28.07.2021 18:27
Tilaajille
Vierailuesitys Konttisen kesäteatterissa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

Vie­rai­lu­esi­tys Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

20.07.2021 13:49
Kemppateatterin kotieläimet pohtivat erilaisuutta – "Eläinten avulla pyrimme kertomaan, miten uusi tulokas pitäisi ottaa vastaan"

Kemp­pa­teat­te­rin ko­ti­eläi­met poh­ti­vat eri­lai­suut­ta – "E­läin­ten avulla pyrimme ker­to­maan, miten uusi tulokas pitäisi ottaa vas­taan"

02.07.2021 21:24
Tilaajille
Ronja Ryövärintytär ottaa Konttisen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuotanto ei ole verrattavissa millään tavalla muihin vuosiin”

Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär ottaa Kont­ti­sen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuo­tan­to ei ole ver­rat­ta­vis­sa millään tavalla muihin vuo­siin”

22.06.2021 14:23