Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Kesäteatteri

Ar­vos­te­lu: Pik­ku­kun­ta pääsee par­ras­va­loi­hin

28.07.2021 18:27
Tilaajille

Vie­rai­lu­esi­tys Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

20.07.2021 13:49

Kemp­pa­teat­te­rin ko­ti­eläi­met poh­ti­vat eri­lai­suut­ta – "E­läin­ten avulla pyrimme ker­to­maan, miten uusi tulokas pitäisi ottaa vas­taan"

02.07.2021 21:24
Tilaajille

Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär ottaa Kont­ti­sen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuo­tan­to ei ole ver­rat­ta­vis­sa millään tavalla muihin vuo­siin”

22.06.2021 14:23

Epä­var­muu­des­sa elävät Me­ri-La­pin pienet ja suuret ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät - Satama openin lip­pu­kaup­pa käy kuu­ma­na: ih­mi­sil­le on ker­ty­nyt bi­le­tys­pa­tou­mia

09.06.2021 12:39

Kont­ti­sen Ke­sä­kis­ka avaa luuk­kun­sa – kios­kin­pi­tä­jä haluaa ro­va­nie­me­läis­ten kes­kuu­teen enemmän yh­tei­söl­li­syyt­tä

08.06.2021 14:50

Väy­län­var­teen ra­ken­tuu oma kier­tä­vä ke­sä­teat­te­ri – Ko­ti­seu­dun is­kel­mä­täh­tien tarina tuodaan lavalle

31.08.2020 18:30
Tilaajille

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

19.07.2020 09:57
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Mut­ka­ton­ta is­kel­mä­nos­tal­giaa

08.07.2020 17:13
Tilaajille

“Yh­des­sä olemme kuin teat­te­ri­per­he” - Kran­ni­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­mä en­si-il­taan.

24.06.2020 11:08

Hetki lyö -mu­siik­ki­näy­tel­mä pii­pah­taa ju­han­nuk­se­na Val­de­ma­ris­sa

17.06.2020 08:46

Ke­sä­teat­te­ria sit­ten­kin Ro­va­nie­mel­lä

04.06.2020 22:14
Tilaajille