Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pello
Kuukausi
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 3
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Rovaniemen ympäristötarkastaja antoi maanottoluvan pohjavesialueelle Pelloon – ely-keskus pitää lupapäätöstä lainvastaisena

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja antoi maan­ot­to­lu­van poh­ja­ve­si­alueel­le Pelloon – ely-kes­kus pitää lu­pa­pää­tös­tä lain­vas­tai­se­na

21.11.2023 16:11 3
Tilaajille
Lapin ely-keskus rakennuttaa Portimokoskelle kaksi kalatietä vaelluskaloille

Lapin ely-kes­kus ra­ken­nut­taa Por­ti­mo­kos­kel­le kaksi ka­la­tie­tä vael­lus­ka­loil­le

14.11.2023 10:18 7
Tilaajille
Vanhemmat
Simo Sova valittiin Pellon sivistysjohtajaksi – kh esittää myös veroprosentin korotusta

Simo Sova va­lit­tiin Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si – kh esittää myös ve­ro­pro­sen­tin ko­ro­tus­ta

07.11.2023 21:37
Tilaajille
Pellon sivistysjohtajaksi kuusi hakijaa, valinta vielä tämän vuoden aikana

Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si kuusi ha­ki­jaa, valinta vielä tämän vuoden aikana

31.10.2023 17:23
Tilaajille
"Emme hae hirveää kasvua, vaan tasaista rauhallista menoa" – Pellon Vuoden yrittäjä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työpäiviä

"Emme hae hirveää kasvua, vaan ta­sais­ta rau­hal­lis­ta menoa" – Pellon Vuoden yrit­tä­jä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työ­päi­viä

28.10.2023 19:00 3
Tilaajille
Ruotsissa suositun ja Pellossa kesiään viettäneen Markus Krunegårdin biisihanat aukesivat suomeksi – "Sitä varten piti lentää toiselle puolelle maapalloa"

Ruot­sis­sa suo­si­tun ja Pel­los­sa kesiään viet­tä­neen Markus Kru­negår­din bii­si­ha­nat au­ke­si­vat suo­mek­si – "Sitä varten piti lentää toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa"

15.10.2023 05:00
Tilaajille
Sakke Rantala aloittaa Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajana keskellä energia-alan murrosta – yhtiö investoi 100 miljoonaa euroa verkkoihin ja tuotantoon

Sakke Rantala aloit­taa Tor­nion­laak­son Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kes­kel­lä ener­gia-alan mur­ros­ta – yhtiö in­ves­toi 100 mil­joo­naa euroa verk­koi­hin ja tuo­tan­toon

04.10.2023 19:30 3
Tilaajille
Pellolainen Tornionjoen lohen vankka puolustaja Seppo Räty on kuollut

Pel­lo­lai­nen Tor­nion­joen lohen vankka puo­lus­ta­ja Seppo Räty on kuollut

28.09.2023 16:12 1
Tilaajille
120 kilometrin tuntinopeudella kuudenkympin alueella Torniossa – 18-vuotiaan ajokortti otettiin pois

120 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la kuu­den­kym­pin alueel­la Tor­nios­sa – 18-vuo­tiaan ajo­kort­ti otet­tiin pois

24.09.2023 11:41
Tilaajille
Levyarvio: Markus Krunegårdin paluu äitinsä suvun maisemiin on epätasainen ja ihana kuin elämä

Le­vyar­vio: Markus Kru­negår­din paluu äitinsä suvun mai­se­miin on epä­ta­sai­nen ja ihana kuin elämä

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Pello sai kunniamaininnan koiraystävällisyydestään – "Näkyy kuntastrategiassa"

Pello sai kun­nia­mai­nin­nan koi­ra­ys­tä­väl­li­syy­des­tään – "Näkyy kun­tast­ra­te­gias­sa"

15.09.2023 10:55 2
Tilaajille

Joni Niep­po­la kaa­sut­te­li kaksi voittoa Pellon jo­ka­mies­luo­kan ki­sois­sa

09.09.2023 20:21
Tilaajille
Metsämarssi-tapahtumia Ivalossa, Pellossa ja Tervolassa

Met­sä­mars­si-ta­pah­tu­mia Iva­los­sa, Pel­los­sa ja Ter­vo­las­sa

08.09.2023 19:16
Tilaajille
Pellossa ajettiin jokamiesluokan joukkuekilpailun eli SM liigan karsinnat – neljä lappilaistiimiä jatkaa sunnuntaina taistelua Suomen mestaruudesta

Pel­los­sa ajet­tiin jo­ka­mies­luo­kan jouk­kue­kil­pai­lun eli SM liigan kar­sin­nat – neljä lap­pi­lais­tii­miä jatkaa sun­nun­tai­na tais­te­lua Suomen mes­ta­ruu­des­ta

26.08.2023 18:54 1
Tilaajille
Pellossa ajetaan viikonloppuna jokamiesluokan joukkuekilpailun Suomen mestaruudesta – SM liigafinaalina tunnettu tapahtuma järjestetään Lapissa ensimmäistä kertaa

Pel­los­sa ajetaan vii­kon­lop­pu­na jo­ka­mies­luo­kan jouk­kue­kil­pai­lun Suomen mes­ta­ruu­des­ta – SM lii­ga­fi­naa­li­na tun­net­tu ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Lapissa en­sim­mäis­tä kertaa

23.08.2023 19:30
Tilaajille
Pellossa tehdään maailman pohjoisinta kirjamuovia – klassikkotuotteen ohella maailmalle lähtee rullakaupalla tavaraa, johon tehdas ei saa painaa edes omaa logoaan

Pel­los­sa tehdään maail­man poh­joi­sin­ta kir­ja­muo­via – klas­sik­ko­tuot­teen ohella maail­mal­le lähtee rul­la­kau­pal­la ta­va­raa, johon tehdas ei saa painaa edes omaa logoaan

19.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Viikonloppuna rattijuopumuksia Meri-Lapin alueella

Vii­kon­lop­pu­na rat­ti­juo­pu­muk­sia Me­ri-La­pin alueel­la

30.07.2023 11:31
Tilaajille