Pello
Viimeisin tunti
Valtuuston koko puntarissa Ylitorniolla – Pello päätti jo nostaa minimistä neljällä paikalla

Val­tuus­ton koko pun­ta­ris­sa Yli­tor­niol­la – Pello päätti jo nostaa mi­ni­mis­tä nel­jäl­lä pai­kal­la

06:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Maria Peuran Kantajat kertoo Tornionjokilaakson joppauksesta

Maria Peuran Kan­ta­jat kertoo Tor­nion­jo­ki­laak­son jop­pauk­ses­ta

16.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Pello hakee valtiolta tukea 800 000 eurolla – Uuden koulun rakentaminen, koronaepidemia ja sote-kulut ovat ajaneet kunnan talouden tuskaiseen tilanteeseen

Pello hakee val­tiol­ta tukea 800 000 eurolla – Uuden koulun ra­ken­ta­mi­nen, ko­ro­na­epi­de­mia ja so­te-ku­lut ovat ajaneet kunnan ta­lou­den tus­kai­seen ti­lan­tee­seen

31.08.2020 20:11 0
Tilaajille
Pantsarin Saha kirkasti toimintavisiotaan:  Päätuotteeksi valittiin painekyllästetty lauta, automatiikkaa uusittiin ja ulkomaan markkinoista luovuttiin  –toimitusjohtajakin haettiin perheen ulkopuolelta

Pant­sa­rin Saha kir­kas­ti toi­min­ta­vi­sio­taan: Pää­tuot­teek­si va­lit­tiin pai­ne­kyl­läs­tet­ty lauta, au­to­ma­tiik­kaa uu­sit­tiin ja ul­ko­maan mark­ki­nois­ta luo­vut­tiin –toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin haet­tiin perheen ul­ko­puo­lel­ta

28.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Loisteputkivalaismen kärähtäminen aiheutti hälytyksen Pellossa

Lois­te­put­ki­va­lais­men kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

22.08.2020 22:56 1
Vanhemmat
Traktori sytytti rehusiilon palamaan Pellossa – tuli oli leviämässä navettarakennukseen

Trak­to­ri sytytti re­hu­sii­lon pa­la­maan Pel­los­sa – tuli oli le­viä­mäs­sä na­vet­ta­ra­ken­nuk­seen

12.08.2020 08:56 1
Pellon Vaaranperässä on rotkojärvi, jonka sanotaan vetävän vertoja itse Pakasaivolle: "Rotkoa ei muovannut luonto, vaan rautatien rakentajat"

Pellon Vaa­ran­pe­räs­sä on rot­ko­jär­vi, jonka sa­no­taan vetävän vertoja itse Pa­ka­sai­vol­le: "Rotkoa ei muo­van­nut luonto, vaan rau­ta­tien ra­ken­ta­jat"

07.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi kallioleikkaukseen ja romuttui pahoin Pellossa – kuljettajaa ei löytynyt onnettomuuspaikalta

Hen­ki­lö­au­to törmäsi kal­lio­leik­kauk­seen ja ro­mut­tui pahoin Pel­los­sa – kul­jet­ta­jaa ei löy­ty­nyt on­net­to­muus­pai­kal­ta

05.08.2020 06:35 0
Auto suistui tieltä ojaan Pellossa – kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Auto suistui tieltä ojaan Pel­los­sa – kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

02.08.2020 08:55 0
Pellossa ulosajo, Kittilässä yksi loukkaantui kylkikosketuksessa auton kanssa

Pel­los­sa ulo­sa­jo, Kit­ti­läs­sä yksi louk­kaan­tui kyl­ki­kos­ke­tuk­ses­sa auton kanssa

30.07.2020 21:40 0
Tilaajille
Pellossa suunnitellaan yksityistämisiä ja kunnan tärkeimmän liikekeskuksen myyntiä

Pel­los­sa suun­ni­tel­laan yk­si­tyis­tä­mi­siä ja kunnan tär­keim­män lii­ke­kes­kuk­sen myyntiä

29.07.2020 20:53 1
Tilaajille
Salama iski tolppamuuntajaan Pellossa – sähköjä poikki Penkonniemessä

Salama iski tolp­pa­muun­ta­jaan Pel­los­sa – sähköjä poikki Pen­kon­nie­mes­sä

22.07.2020 19:56 0
Tilaajille
Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla kulkee nyt vain kymmenisen prosenttia tavanomaisesta liikenteestä – "Trendi on hyvä"

Yli­tor­nion, Pellon, Ko­la­rin, Muonion ja Ka­re­su­van­non ra­jan­yli­tys­pai­koil­la kulkee nyt vain kym­me­ni­sen pro­sent­tia ta­van­omai­ses­ta lii­ken­tees­tä – "Trendi on hyvä"

13.07.2020 20:45 2
Tilaajille
Arvostelu: Olohuone anarkialle ja estetiikalle

Ar­vos­te­lu: Olo­huo­ne anar­kial­le ja es­te­tii­kal­le

13.07.2020 15:24 0
Tilaajille
Allan Lehto jakoi 22 500 euron edestä stipendejä

Allan Lehto jakoi 22 500 euron edestä sti­pen­de­jä

10.07.2020 15:07 0
Tilaajille
Arvostelu: Kivisen kukkulan kuninkaat

Ar­vos­te­lu: Kivisen kuk­ku­lan ku­nin­kaat

08.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Tornionjoen sairastuneella lohenpoikasella oli vesihome – Näytteitä jatkotukimuksia varten on otettu

Tor­nion­joen sai­ras­tu­neel­la lo­hen­poi­ka­sel­la oli ve­si­ho­me – Näyt­tei­tä jat­ko­tu­ki­muk­sia varten on otettu

07.07.2020 16:34 0
Tilaajille
Nyt sairastuvat lohenpoikaset Tornionjoella – Tänä kesänä havaintoja 11 kuolleesta lohesta

Nyt sai­ras­tu­vat lo­hen­poi­ka­set Tor­nion­joel­la – Tänä kesänä ha­vain­to­ja 11 kuol­lees­ta lohesta

06.07.2020 15:37 1
Tilaajille
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0
Keskisuomalainen kalastaja löytyi kuolleena Kattilakoskelta

Kes­ki­suo­ma­lai­nen ka­las­ta­ja löytyi kuol­lee­na Kat­ti­la­kos­kel­ta

17.06.2020 16:05 0
Tilaajille