Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pello
Viimeisin 24 tuntia
Pellolaisen hotelliyrityksen konkurssi oikeudessa – syyttäjä vaatii yrittäjänelikolle vankeutta ja liiketoimintakieltoja vakavista talousrikoksista, yksi uhreista on marjayrittäjä Jukka Kriston kiinteistöyhtiö

Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta, yksi uh­reis­ta on mar­ja­yrit­tä­jä Jukka Kriston kiin­teis­tö­yh­tiö

30.01.2023 12:28 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pello jatkaa kunnanjohtajan hakua

Pello jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua

25.01.2023 19:43
Tilaajille
Pellon johtoon 16 hakijaa – hakijoiden joukossa muun muassa Antti Mulari

Pellon johtoon 16 hakijaa – ha­ki­joi­den jou­kos­sa muun muassa Antti Mulari

20.01.2023 17:23
Tilaajille
Pello haluaa pitempiaikaisen toimijan Nivanpään leirintäalueelle – alue kilpailutukseen

Pello haluaa pi­tem­pi­ai­kai­sen toi­mi­jan Ni­van­pään lei­rin­tä­alueel­le – alue kil­pai­lu­tuk­seen

14.12.2022 14:08
Tilaajille
Lato tuhoutui tulipalossa Pellossa

Lato tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pel­los­sa

07.12.2022 11:03
Tilaajille
Pelloon kaavaillaan viiden miljoonan euron uimahallia ja ulkoilmateatteria

Pelloon kaa­vail­laan viiden mil­joo­nan euron ui­ma­hal­lia ja ul­ko­il­ma­teat­te­ria

04.12.2022 16:30 15
Tilaajille
Polttoöljyä kuljettanut auto kaatui ojaan Pellossa – ei vaaraa ympäristölle

Polt­to­öl­jyä kul­jet­ta­nut auto kaatui ojaan Pel­los­sa – ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

30.11.2022 09:03
Tilaajille
Kaksi miestä kuoli nokkakolarissa Pellossa

Kaksi miestä kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­los­sa

26.11.2022 20:27 3
Tilaajille
Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo jää eläkkeelle ensi kesänä

Pellon kun­nan­joh­ta­ja Eero Ylitalo jää eläk­keel­le ensi kesänä

25.11.2022 08:17
Tilaajille
Rekan perävaunun akselistossa syttyi palo – pelastuslaitos varmisti palon sammumisen

Rekan pe­rä­vau­nun ak­se­lis­tos­sa syttyi palo – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti palon sam­mu­mi­sen

17.11.2022 17:47
Tilaajille
Meri-Lapissa viikonloppuna törkeä pahoinpitelyn yritys, törkeä ylinopeus ja huumeratti

Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na törkeä pa­hoin­pi­te­lyn yritys, törkeä yli­no­peus ja huu­me­rat­ti

13.11.2022 10:28 2
Tilaajille
Osa Lapin maatalousyrittäjistä on vapautettu aseellisesta palveluksesta – "Minusta on enemmän hyötyä tuottamassa maitoa ja lihaa kuin poterossa"

Osa Lapin maa­ta­lous­yrit­tä­jis­tä on va­pau­tet­tu aseel­li­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta – "Mi­nus­ta on enemmän hyötyä tuot­ta­mas­sa maitoa ja lihaa kuin po­te­ros­sa"

04.11.2022 16:30 5
Tilaajille
Pellon vuoden yrittäjät ovat Paula ja Jari Vanha – perheyrityksessä asiakkaiden hyvinvointi on etusijalla

Pellon vuoden yrit­tä­jät ovat Paula ja Jari Vanha – per­he­yri­tyk­ses­sä asiak­kai­den hy­vin­voin­ti on etu­si­jal­la

30.10.2022 06:00
Tilaajille
Teiden talvihoidon laatuvaatimukset kiristyvät Lapissa – myös aurausvallien aurauksiin tulee muutoksia

Teiden tal­vi­hoi­don laa­tu­vaa­ti­muk­set ki­ris­ty­vät Lapissa – myös au­raus­val­lien au­rauk­siin tulee muu­tok­sia

14.10.2022 10:10 16
Tilaajille

Pa­ket­ti­au­to ajoi ros­ka-au­ton perään Pel­los­sa

14.10.2022 08:40 1
Tilaajille

On­net­to­muus hait­ta­si lii­ken­net­tä Pel­los­sa tiellä 21, lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si

07.10.2022 15:17 1
Kyydissä ollut potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – 53-vuotiasta naista epäillään tapon yrityksestä

Kyy­dis­sä ollut potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – 53-vuo­tias­ta naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

03.10.2022 11:19 3
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Eläkeläisenä kaupunkiin, omakotitalo lapsuusmaisemista ja parempi arki Muoniossa – tässä muuttoketjussa yhden lähtö tarjosi toiselle kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väestöennuste

Elä­ke­läi­se­nä kau­pun­kiin, oma­ko­ti­ta­lo lap­suus­mai­se­mis­ta ja parempi arki Muo­nios­sa – tässä muut­to­ket­jus­sa yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väes­tö­en­nus­te

30.09.2022 19:08
Tilaajille
Pelloon suunnitellaan kesäteatteria kauppakeskus Vihreän Pysäkin yhteyteen

Pelloon suun­ni­tel­laan ke­sä­teat­te­ria kaup­pa­kes­kus Vihreän Pysäkin yh­tey­teen

23.09.2022 21:10 7
Tilaajille