kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Pello
Kuukausi
Kyydissä ollut potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – 53-vuotiasta naista epäillään tapon yrityksestä

Kyy­dis­sä ollut potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – 53-vuo­tias­ta naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

03.10.2022 11:19 2
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Eläkeläisenä kaupunkiin, omakotitalo lapsuusmaisemista ja parempi arki Muoniossa – tässä muuttoketjussa yhden lähtö tarjosi toiselle kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väestöennuste

Elä­ke­läi­se­nä kau­pun­kiin, oma­ko­ti­ta­lo lap­suus­mai­se­mis­ta ja parempi arki Muo­nios­sa – tässä muut­to­ket­jus­sa yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väes­tö­en­nus­te

30.09.2022 19:08
Tilaajille
Pelloon suunnitellaan kesäteatteria kauppakeskus Vihreän Pysäkin yhteyteen

Pelloon suun­ni­tel­laan ke­sä­teat­te­ria kaup­pa­kes­kus Vihreän Pysäkin yh­tey­teen

23.09.2022 21:10 7
Tilaajille
Tieasiat esillä Pellon kunnan eduskuntavierailulla

Tie­asiat esillä Pellon kunnan edus­kun­ta­vie­rai­lul­la

19.09.2022 16:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa tal­koi­siin

15.09.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lem­mik­kien hau­taus­maa kuntoon Pel­los­sa

04.09.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

P-paik­ka ei ole yö­paik­ka

25.08.2022 05:00
Tilaajille
Pellossa paloi omakotitalo lauantai-iltana

Pel­los­sa paloi oma­ko­ti­ta­lo lauan­tai-il­ta­na

21.08.2022 10:22
Tilaajille
Vene upposi Miekojärvellä Pellossa – perhe pelastautui saareen

Vene upposi Mie­ko­jär­vel­lä Pel­los­sa – perhe pe­las­tau­tui saareen

21.08.2022 08:39
Pellon ensimmäiset ukrainalaispakolaiset saapuvat keskiviikkona – asuntoja jo sisustettu valmiiksi,  kuntalaisille yhteinen keskustelutilausuus maanantaina

Pellon en­sim­mäi­set uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set saa­pu­vat kes­ki­viik­ko­na – asun­to­ja jo si­sus­tet­tu val­miik­si, kun­ta­lai­sil­le yh­tei­nen kes­kus­te­lu­ti­lau­suus maa­nan­tai­na

17.08.2022 11:01 1
Tilaajille
Olitko Sentencedin keikalla? – Sen piti tuoda kunnan nuorisotoimintaan rahaa, mutta toisin kävi
Kolumni

Olitko Sen­ten­ce­din kei­kal­la? – Sen piti tuoda kunnan nuo­ri­so­toi­min­taan rahaa, mutta toisin kävi

17.08.2022 06:01 1
Tilaajille
Pellolaisten oma pappi ei jää pappeudesta eläkkeelle – kuolemaan tuomitun kohtaaminen sytytti lähetyspapin liekin Murmanskin suuntaan

Pel­lo­lais­ten oma pappi ei jää pap­peu­des­ta eläk­keel­le – kuo­le­maan tuo­mi­tun koh­taa­mi­nen sytytti lä­he­tys­pa­pin liekin Mur­mans­kin suun­taan

12.08.2022 17:30 1
Tilaajille
Arvio: Tšingis-kaani ja Timur Lenk Orankiharjulla – Oranki Art tarjoaa tänä vuonna mustan huumorin värittämää ulkoilua

Arvio: Tšin­gis-kaa­ni ja Timur Lenk Oran­ki­har­jul­la – O­ran­ki Art tarjoaa tänä vuonna mustan huu­mo­rin vä­rit­tä­mää ul­koi­lua

01.08.2022 17:30 1
Tilaajille
Ruskon Betoni osti Pellon Betonin – ostaja tähyää Ruotsin markkinoille ja isompiin kohteisiin

Ruskon Betoni osti Pellon Betonin – ostaja tähyää Ruotsin mark­ki­noil­le ja isom­piin koh­tei­siin

29.07.2022 14:39
Tilaajille
Pelloon rakennetaan Arhmaan toimintapuistoa – uuteen puistoon tulee Lapin ensimmäinen kiinteä pumptrack-rata

Pelloon ra­ken­ne­taan Arhmaan toi­min­ta­puis­toa – uuteen puis­toon tulee Lapin en­sim­mäi­nen kiinteä pumpt­rack-ra­ta

28.07.2022 07:59
Tilaajille
Pellon kunta toivoo lisää lahjoituksia ukrainalaisille pakolaisille – "Tulijoiden määrä on ennakoitua suurempi"

Pellon kunta toivoo lisää lah­joi­tuk­sia uk­rai­na­lai­sil­le pa­ko­lai­sil­le – "Tu­li­joi­den määrä on en­na­koi­tua suu­rem­pi"

26.07.2022 13:46
Tilaajille
Muusikko Lasse Ylitalon muistoa kunnioitetaan pihakonsertilla Pellossa

Muu­sik­ko Lasse Yli­ta­lon muistoa kun­nioi­te­taan pi­ha­kon­ser­til­la Pel­los­sa

26.07.2022 12:13 1
Tilaajille
Rauhanjuoksu vie palavaa soihtua Norjan Nordkapista Pellon Napapiirille

Rau­han­juok­su vie palavaa soihtua Norjan Nord­ka­pis­ta Pellon Na­pa­pii­ril­le

26.07.2022 11:09
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ikiaikaisia ja uusia takojia

Näyt­te­lyar­vio: Iki­ai­kai­sia ja uusia takojia

18.07.2022 17:30
Tilaajille