Pello
Kuukausi

Ää­nes­tä­jän ter­vei­set: "Talous on kun­nal­le tär­kein" – Pello haluaa laa­jem­mat hartiat pää­tök­sen­te­koon val­tuus­tos­sa

06.05.2021 07:00
Tilaajille

Ohi­kul­ki­ja huomasi lie­keh­ti­vän hen­ki­lö­au­ton talon pihassa Pel­los­sa – Palo oli jo sam­mu­nut pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le

01.05.2021 20:13
Tilaajille

Varkaat mur­tau­tui­vat asut­tuun taloon Pel­los­sa – Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry vietiin

24.04.2021 10:04 1
Tilaajille

Pellon kun­nan­hal­li­tus esitti, että so­te-pal­ve­lut tuo­tet­tai­siin yh­teis­yri­tyk­se­nä – val­tuus­to haluaa yk­si­tyis­koh­dis­ta li­sä­tie­toa, päätös siirtyy tou­ko­kuul­le

19.04.2021 21:18 3
Tilaajille
Vanhemmat

Hyvä si­sä­il­ma ja eko­lo­gi­suus myyvät hir­si­ta­lo­ja – Perttu Pör­hö­län uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pal­kan­neel­la Pel­lo­puul­la on kovat kas­vu­ta­voit­teet

11.04.2021 19:29 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hiih­to­muis­to­ja Pel­los­ta 69 vuoden takaa: "Se oli ainut kerta, kun Män­ty­ran­nal­le hä­vi­sin"

09.04.2021 19:52
Tilaajille

Tänään Tor­nion­laak­sos­sa on liki kym­me­nen läm­pöas­tet­ta, mutta sitten vii­le­nee – Me­teo­ro­lo­gi: "Lämmin rintama on teidät jo ylit­tä­nyt"

23.03.2021 09:44
Tilaajille

Suomeen tu­le­vien ko­ro­na­tes­tit otetaan ter­veys­kes­kuk­sis­sa – "Onko sitä tes­ti­mah­dol­li­suut­ta edes ole­mas­sa, kun kukaan ei puhu mitään"

18.03.2021 18:33 1
Tilaajille

Pellon kunta ostaa sään­nöl­lis­tä seuraa vii­del­le ikä­ih­mi­sel­le – Hank­keel­la tor­ju­taan yk­si­näi­syyt­tä ja edis­te­tään on­nel­lis­ta van­huut­ta

18.03.2021 15:01 3
Tilaajille

Kul­je­tus­ten am­mat­ti­lai­nen ja lääkäri läh­ti­vät Pel­los­sa ehdolle – val­tuus­ton koko kasvaa nel­jäl­lä

10.03.2021 18:15 1
Tilaajille

Pyö­rä­kuor­maa­ja paloi oma­ko­ti­ta­lon pihalla Pel­los­sa

07.03.2021 14:29
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Yksi tar­tun­nois­ta yh­tey­des­sä MM-ral­liin

23.02.2021 12:39
Tilaajille

Puun­kor­jaa­jat uh­ka­si­vat joutua yli­mää­räi­sel­le 100 ki­lo­met­rin aa­mu­len­kil­le – Muut­tu­vat säännöt ja au­ki­olo­ajat ras­saa­vat ra­ja-ar­kea Pel­los­sa

19.02.2021 06:30
Tilaajille

Korona sulki Pellon ovet – pie­nes­sä kun­nas­sa tieto liikkuu no­peas­ti ja ihmiset toi­mi­vat ri­peäs­ti, mutta myös "S­ta­si-in­to" nostaa päätään

18.02.2021 16:07 4
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­ta kes­keyt­tää Pel­los­sa lä­hio­pe­tuk­sen, eilen meni kiinni kun­nan­ta­lo – jo sa­ta­kun­ta pel­lo­lais­ta ka­ran­tee­nis­sa

16.02.2021 17:54 3

Pellon kun­nan­vi­ras­ton työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta – ovet pannaan kiinni hel­mi­kuun ajaksi

15.02.2021 20:00 3

Moni Lapin kunta on saa­mas­sa uuden po­lii­si­ase­man – Po­lii­si­hal­li­tus on nos­ta­nut Lapin vanhat toi­mi­ti­lat val­ta­kun­nal­li­sen kor­jaus­lis­tan kärkeen

12.02.2021 19:31
Tilaajille

Ra­jan­yli­tys­pai­kat Pel­los­ta poh­joi­seen sul­je­taan yöksi ensi maa­nan­tais­ta alkaen – Muutos on voi­mas­sa puo­li­tois­ta viikkoa eikä koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä tai muuta vält­tä­mä­tön­tä lii­ken­net­tä

11.02.2021 22:27
Tilaajille

”Hen­ki­löau­tol­la pitää päästä yli” – Pellon kunta on aset­ta­nut pi­ha­tei­den au­raus­val­leil­le mak­si­mi­kor­keu­den

31.01.2021 18:24 9
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat pe­las­ti­vat heik­ko­kun­toi­sen ja ek­sy­neen kook­kaan sorsan So­dan­ky­läs­sä – pilk­ka­sii­ven tarina sai on­nel­li­sen lopun

26.01.2021 14:26 1
Tilaajille