Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Pello
Kuukausi
Pellossa tehtiin opetushistoriaa 1980-luvulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­los­sa tehtiin ope­tus­his­to­riaa 1980-lu­vul­la

11.02.2024 17:00
Pellolainen mies teki toisen nimissä sähkösopimuksen ja huijasi tunnettua veistostaiteilijaa – tuomittiin petoksista ja identiteettivarkaudesta

Pel­lo­lai­nen mies teki toisen nimissä säh­kö­so­pi­muk­sen ja huijasi tun­net­tua veis­tos­tai­tei­li­jaa – tuo­mit­tiin pe­tok­sis­ta ja iden­ti­teet­ti­var­kau­des­ta

06.02.2024 14:17 1
Tilaajille
400 talkootuntia, 75 kilometriä latua – Pellossa kyläläiset ylläpitävät laajaa reitistöä ja säästävät sote-kuluja

400 tal­koo­tun­tia, 75 ki­lo­met­riä latua – Pel­los­sa ky­lä­läi­set yl­lä­pi­tä­vät laajaa rei­tis­töä ja sääs­tä­vät sote-ku­lu­ja

03.02.2024 17:00 7
Tilaajille
Pello vuokraa Nivanpään leirintäalueen ensi kesäksi – valituksen vuoksi leirintäalueen myynti ei vielä toteutunut

Pello vuokraa Ni­van­pään lei­rin­tä­alueen ensi kesäksi – ­va­li­tuk­sen vuoksi lei­rin­tä­alueen myynti ei vielä to­teu­tu­nut

30.01.2024 20:10 2
Tilaajille
Vanhemmat
Äänestysbussissa syttyi pieni sähköpalo Pellossa

Ää­nes­tys­bus­sis­sa syttyi pieni säh­kö­pa­lo Pel­los­sa

17.01.2024 15:33 1
Tilaajille
Lapin tuulirakentaminen hyytyy ilman puolustusvoimiakin – "Toteuttamiskelpoisia kohteita on vähän"

Lapin tuu­li­ra­ken­ta­mi­nen hyytyy ilman puo­lus­tus­voi­mia­kin – "To­teut­ta­mis­kel­poi­sia koh­tei­ta on vähän"

28.12.2023 19:30 12
Tilaajille
Verohallinto sulkee toimipisteet Torniossa, Pellossa ja Sodankylässä vuoden lopussa

Ve­ro­hal­lin­to sulkee toi­mi­pis­teet Tor­nios­sa, Pel­los­sa ja So­dan­ky­läs­sä vuoden lopussa

13.12.2023 15:42 2
Tilaajille
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 3
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Rovaniemen ympäristötarkastaja antoi maanottoluvan pohjavesialueelle Pelloon – ely-keskus pitää lupapäätöstä lainvastaisena

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja antoi maan­ot­to­lu­van poh­ja­ve­si­alueel­le Pelloon – ely-kes­kus pitää lu­pa­pää­tös­tä lain­vas­tai­se­na

21.11.2023 16:11 3
Tilaajille
Lapin ely-keskus rakennuttaa Portimokoskelle kaksi kalatietä vaelluskaloille

Lapin ely-kes­kus ra­ken­nut­taa Por­ti­mo­kos­kel­le kaksi ka­la­tie­tä vael­lus­ka­loil­le

14.11.2023 10:18 7
Tilaajille
Simo Sova valittiin Pellon sivistysjohtajaksi – kh esittää myös veroprosentin korotusta

Simo Sova va­lit­tiin Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si – kh esittää myös ve­ro­pro­sen­tin ko­ro­tus­ta

07.11.2023 21:37
Tilaajille
Pellon sivistysjohtajaksi kuusi hakijaa, valinta vielä tämän vuoden aikana

Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si kuusi ha­ki­jaa, valinta vielä tämän vuoden aikana

31.10.2023 17:23
Tilaajille
"Emme hae hirveää kasvua, vaan tasaista rauhallista menoa" – Pellon Vuoden yrittäjä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työpäiviä

"Emme hae hirveää kasvua, vaan ta­sais­ta rau­hal­lis­ta menoa" – Pellon Vuoden yrit­tä­jä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työ­päi­viä

28.10.2023 19:00 3
Tilaajille
Ruotsissa suositun ja Pellossa kesiään viettäneen Markus Krunegårdin biisihanat aukesivat suomeksi – "Sitä varten piti lentää toiselle puolelle maapalloa"

Ruot­sis­sa suo­si­tun ja Pel­los­sa kesiään viet­tä­neen Markus Kru­negår­din bii­si­ha­nat au­ke­si­vat suo­mek­si – "Sitä varten piti lentää toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa"

15.10.2023 05:00
Tilaajille
Sakke Rantala aloittaa Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajana keskellä energia-alan murrosta – yhtiö investoi 100 miljoonaa euroa verkkoihin ja tuotantoon

Sakke Rantala aloit­taa Tor­nion­laak­son Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kes­kel­lä ener­gia-alan mur­ros­ta – yhtiö in­ves­toi 100 mil­joo­naa euroa verk­koi­hin ja tuo­tan­toon

04.10.2023 19:30 3
Tilaajille
Pellolainen Tornionjoen lohen vankka puolustaja Seppo Räty on kuollut

Pel­lo­lai­nen Tor­nion­joen lohen vankka puo­lus­ta­ja Seppo Räty on kuollut

28.09.2023 16:12 1
Tilaajille
120 kilometrin tuntinopeudella kuudenkympin alueella Torniossa – 18-vuotiaan ajokortti otettiin pois

120 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la kuu­den­kym­pin alueel­la Tor­nios­sa – 18-vuo­tiaan ajo­kort­ti otet­tiin pois

24.09.2023 11:41
Tilaajille
Levyarvio: Markus Krunegårdin paluu äitinsä suvun maisemiin on epätasainen ja ihana kuin elämä

Le­vyar­vio: Markus Kru­negår­din paluu äitinsä suvun mai­se­miin on epä­ta­sai­nen ja ihana kuin elämä

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Pello sai kunniamaininnan koiraystävällisyydestään – "Näkyy kuntastrategiassa"

Pello sai kun­nia­mai­nin­nan koi­ra­ys­tä­väl­li­syy­des­tään – "Näkyy kun­tast­ra­te­gias­sa"

15.09.2023 10:55 2
Tilaajille