Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tuulivoima
Kuukausi
Ranualle laaditaan tuulivoimaohjelma – tavoitteena kirjata selkeät kriteerit tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen ja selvittää kuntalaisten mielipiteitä

Ra­nual­le laa­di­taan tuu­li­voi­ma­oh­jel­ma – ta­voit­tee­na kirjata selkeät kri­tee­rit tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­sen oh­jauk­seen ja sel­vit­tää kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä

14.02.2024 11:22 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­maa tar­vi­taan lisää

09.02.2024 17:00
"Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia, vaan vaatii paikallisen hyväksynnän"

"Vihreä siir­ty­mä ei ole il­moi­tu­sa­sia, vaan vaatii pai­kal­li­sen hy­väk­syn­nän"

01.02.2024 18:15 3
Tilaajille
Mistä tuulee, kuntapäättäjä?
Kolumni

Mistä tuulee, kun­ta­päät­tä­jä?

01.02.2024 05:51
Maanantaiaamuna syntyi uusi tuulivoimaennätys, ja tuulivoimayhdistys ennustaa lisää kasvua

Maa­nan­tai­aa­mu­na syntyi uusi tuu­li­voi­maen­nä­tys, ja tuu­li­voi­ma­yh­dis­tys en­nus­taa lisää kasvua

29.01.2024 14:53 5
Tilaajille
Vanhemmat
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 07:00 19
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­puis­to ei ole puistoa näh­nyt­kään

17.01.2024 17:01 9
Karhakkamaan tuulipuistokaavan luonnos tulee nähtäville – Tornionlaakson hanke jakaa näkemyksiä kahta puolen rajajokea

Kar­hak­ka­maan tuu­li­puis­to­kaa­van luonnos tulee näh­tä­vil­le – ­Tor­nion­laak­son hanke jakaa nä­ke­myk­siä kahta puolen ra­ja­jo­kea

13.01.2024 17:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen Ranuan tuulivoimalinjauksesta

Hal­lin­to-oi­keus jätti tut­ki­mat­ta va­li­tuk­sen Ranuan tuu­li­voi­ma­lin­jauk­ses­ta

05.01.2024 15:26 3
Tilaajille
Norjan Fosenin kiistellystä tuulivoimapuistosta syntyi osittainen sopu – "Huolestuttavaa, jos tämä antaa jonkinlaisen ennakkotapauksen", toteaa saamelaisneuvoston puheenjohtaja

Norjan Fosenin kiis­tel­lys­tä tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta syntyi osit­tai­nen sopu – "Huo­les­tut­ta­vaa, jos tämä antaa jon­kin­lai­sen en­nak­ko­ta­pauk­sen", toteaa saa­me­lais­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja

04.01.2024 05:00 12
Tilaajille
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

02.01.2024 14:16 3
Tilaajille
Puolustusvoimat torjuu nyt myös Länsi-Lapin tuulivoimahankkeita – yhä useampi pohjoisen kunta on jäämässä ilman toivottuja tuulituloja
Pääkirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat torjuu nyt myös Län­si-La­pin tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta – yhä useampi poh­joi­sen kunta on jää­mäs­sä ilman toi­vot­tu­ja tuu­li­tu­lo­ja

01.01.2024 17:00 10
Lapin tuulirakentaminen hyytyy ilman puolustusvoimiakin – "Toteuttamiskelpoisia kohteita on vähän"

Lapin tuu­li­ra­ken­ta­mi­nen hyytyy ilman puo­lus­tus­voi­mia­kin – "To­teut­ta­mis­kel­poi­sia koh­tei­ta on vähän"

28.12.2023 19:30 12
Tilaajille
Puolustusvoimat pysäyttää uudet tuulipuistot lähes koko Länsi-Lapissa pysyvästi

Puo­lus­tus­voi­mat py­säyt­tää uudet tuu­li­puis­tot lähes koko Län­si-La­pis­sa py­sy­väs­ti

22.12.2023 17:00 59
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Jäävi ei voi päättää tuu­li­voi­mas­ta

22.12.2023 17:00
Ranuan tuulivoimakaavoitus kompastui valtuustossa jääviysongelmiin – "Tämä on yhtä sirkusta"

Ranuan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus kom­pas­tui val­tuus­tos­sa jää­viys­on­gel­miin – "Tämä on yhtä sir­kus­ta"

19.12.2023 09:29 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­hyö­ty­jä ta­sat­ta­va kun­nil­le

18.12.2023 05:00 1
Valtio uhkaa viedä verotulot voimalaitoskunnilta – esimerkiksi Tervola ja Simo menettäisivät miljoonia

Valtio uhkaa viedä ve­ro­tu­lot voi­ma­lai­tos­kun­nil­ta – esi­mer­kik­si Tervola ja Simo me­net­täi­si­vät mil­joo­nia

11.12.2023 05:00 24
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Junt­taus on­nis­tui Ter­vo­las­sa

08.12.2023 05:30