Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Tuulivoima
Viimeisin 4 tuntia
Metanolitehdas toisi Ranuan Näätäaavalle valtavan tuulipuiston – jo hankkeen luvitukseen menee vuosia

Me­ta­no­li­teh­das toisi Ranuan Nää­tä­aa­val­le val­ta­van tuu­li­puis­ton – jo hank­keen lu­vi­tuk­seen menee vuosia

11:00
Tilaajille
Kuukausi
Ranuan kielteinen tuulivoimalinjaus ei estä ET Fuelsin jätti-investointia – "Tämä olisi kunnalle megaluokan hanke"

Ranuan kiel­tei­nen tuu­li­voi­ma­lin­jaus ei estä ET Fuelsin jät­ti-in­ves­toin­tia – "Tämä olisi kun­nal­le me­ga­luo­kan hanke"

27.01.2023 11:25 9
Tilaajille
Maakotka voi estää tuulivoimahankkeen Pohjois-Suomessa – Metsähallitus julkaisi uuden oppaan auttamaan tuulivoimayhtiöiden suunnittelua

Maa­kot­ka voi estää tuu­li­voi­ma­hank­keen Poh­jois-Suo­mes­sa – ­Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si uuden oppaan aut­ta­maan tuu­li­voi­ma­yh­tiöi­den suun­nit­te­lua

18.01.2023 14:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan

12.01.2023 16:48 2
Tilaajille
Tutkimus: Lepakot välttelevät tuulivoimaloita – "Jos otetaan huomioon kaikki suunnitellut voimalat, noin 7 prosenttia Suomen pinta-alasta muuttuu lepakoille epäsuotuisaksi"

Tut­ki­mus: Lepakot vält­te­le­vät tuu­li­voi­ma­loi­ta – "Jos otetaan huo­mioon kaikki suun­ni­tel­lut voi­ma­lat, noin 7 pro­sent­tia Suomen pin­ta-alas­ta muuttuu le­pa­koil­le epä­suo­tui­sak­si"

05.01.2023 12:25 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vaih­to­eh­toa vel­kaan­tu­mi­sel­le?

28.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämäkö on en­nal­lis­ta­mis­ta?

18.12.2022 17:40
Tilaajille
Lisääkin alueita tuulivoimalle? – Posion yhteismetsä tunnustelee parhaillaan tuulivoimayhtiöiden kiinnostusta rakentaa lisää tuulivoimaa

Li­sää­kin alueita tuu­li­voi­mal­le? – Posion yh­teis­met­sä tun­nus­te­lee par­hail­laan tuu­li­voi­ma­yh­tiöi­den kiin­nos­tus­ta ra­ken­taa lisää tuu­li­voi­maa

07.12.2022 15:20 2
Tilaajille
Onko tuulivoima karkaamassa lapasesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko tuu­li­voi­ma kar­kaa­mas­sa la­pa­ses­ta?

30.11.2022 03:07 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuut­to­mia tuu­li­voi­ma­vaa­tei­ta

29.11.2022 05:00
Tilaajille
Lapin liiton selvityksen mukaan merkittävin este tuulivoiman lisärakentamiselle on puolustusvoimat – tutkaongelmaan on löydettävä ratkaisu
Pääkirjoitus

Lapin liiton sel­vi­tyk­sen mukaan mer­kit­tä­vin este tuu­li­voi­man li­sä­ra­ken­ta­mi­sel­le on puo­lus­tus­voi­mat – tut­ka­on­gel­maan on löy­det­tä­vä rat­kai­su

17.11.2022 22:00 6
Tilaajille
Lapin liiton selvityksessä Rovaniemelle ei jäänyt kuin pari mahdollista tuulivoima-aluetta – katso oman kuntasi alueet kartalta

Lapin liiton sel­vi­tyk­ses­sä Ro­va­nie­mel­le ei jäänyt kuin pari mah­dol­lis­ta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – katso oman kuntasi alueet kar­tal­ta

16.11.2022 19:30 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat päät­tä­kööt tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­ses­ta

12.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Pohjoinen valttia Suomen energiamurroksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen valttia Suomen ener­gia­mur­rok­ses­sa

10.11.2022 19:15 5
Tilaajille
Markkinat odottavat nyt, että sähkö halpenee radikaalisti talven hintapiikin jälkeen

Mark­ki­nat odot­ta­vat nyt, että sähkö hal­pe­nee ra­di­kaa­lis­ti talven hin­ta­pii­kin jälkeen

08.11.2022 21:08 5
Tilaajille
Ilmatieteen laitos alkaa julkaista ennusteita energiasäästä – ensi viikolle povataan hyviä olosuhteita

Il­ma­tie­teen laitos alkaa jul­kais­ta en­nus­tei­ta ener­gia­sääs­tä – ensi vii­kol­le po­va­taan hyviä olo­suh­tei­ta

03.11.2022 18:30
Tervolan Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville

Ter­vo­lan Kuo­rin­gin ja Vit­sa­kan­kaan tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­vo­jen osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

26.10.2022 14:52
Tilaajille
Utsjoen kunta ei halua suurtehovoimaverkkoja, tuulivoimapuistoja eikä kaivoksia alueelleen

Utsjoen kunta ei halua suur­te­ho­voi­ma­verk­ko­ja, tuu­li­voi­ma­puis­to­ja eikä kai­vok­sia alueel­leen

19.10.2022 16:50
Tilaajille
Tuulivoiman määrä nelikertaistuu kymmenessä vuodessa, mikä tietää entistä kiivaampaa valitusrumbaa – valitusten käsittelyä on nopeutettava
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man määrä ne­li­ker­tais­tuu kym­me­nes­sä vuo­des­sa, mikä tietää entistä kii­vaam­paa va­li­tus­rum­baa – va­li­tus­ten kä­sit­te­lyä on no­peu­tet­ta­va

07.10.2022 19:00 8
Tilaajille
Murtotuulen ensimmäiset voimalat kytkettiin verkkoon Posiolla – koko tuulivoimapuisto on tarkoitus saada käyttöön vuoden loppuun mennessä

Mur­to­tuu­len en­sim­mäi­set voi­ma­lat kyt­ket­tiin verk­koon Po­siol­la – koko tuu­li­voi­ma­puis­to on tar­koi­tus saada käyt­töön vuoden loppuun men­nes­sä

03.10.2022 11:35 5
Tilaajille