Tuulivoima
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Kuka maksaa pur­ku­työt?

14:58 5
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Kenelle valta onkaan lui­su­mas­sa?

05:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kittilä ei käynnistä tuulivoimakaavoitusta Kellovuoman alueelle

Kittilä ei käyn­nis­tä tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus­ta Kel­lo­vuo­man alueel­le

28.04.2021 13:51 1
Tilaajille
Ennätystuloksia takova LKAB mukaan myös tuulivoiman kehittämiseen

En­nä­tys­tu­lok­sia takova LKAB mukaan myös tuu­li­voi­man ke­hit­tä­mi­seen

28.04.2021 13:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Hin­ku-pro­jek­ti tuu­li­voi­man bul­vaa­ni­na – "päät­tä­jät py­ri­tään ma­ni­pu­loi­maan tuu­li­voi­ma­teol­li­suu­del­le myö­tä­mie­li­sik­si"

18.04.2021 12:38 2
Tilaajille
Norjalaiset eivät ole tuulivoimasta yhtä innoissaan kuin ennen, joten suomalaisten suursuunnitelma Finnmarkissa seisoo

Nor­ja­lai­set eivät ole tuu­li­voi­mas­ta yhtä in­nois­saan kuin ennen, joten suo­ma­lais­ten suur­suun­ni­tel­ma Finn­mar­kis­sa seisoo

02.04.2021 12:34 6
EU saavutti virstanpylvään uusiutuvassa energiassa – Suomessa jo 85 prosenttia sähköstä hiilivapaata

EU saa­vut­ti virs­tan­pyl­vään uu­siu­tu­vas­sa ener­gias­sa – Suo­mes­sa jo 85 pro­sent­tia säh­kös­tä hii­li­va­paa­ta

21.03.2021 12:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Pääkkönen

Vihreää ener­giaa Ro­va­nie­mel­le

11.03.2021 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ta­sai­sem­paa säh­kön­tuo­tan­toa

25.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Ikea Suomen hankkeet palkittiin vuoden 2020 Tuulivoimatekona

Ikea Suomen hank­keet pal­kit­tiin vuoden 2020 Tuu­li­voi­ma­te­ko­na

16.02.2021 16:44
Tilaajille
Kodin lähistölle kaavailtu tuulipuisto sai Tanja Uokkolan vastarintaan – "Ihmiset ovat hädissään"

Kodin lä­his­töl­le kaa­vail­tu tuu­li­puis­to sai Tanja Uok­ko­lan vas­ta­rin­taan – "Ih­mi­set ovat hä­dis­sään"

11.02.2021 07:01 16
Tilaajille
Simo on Lapin suurin tuulivoimalakunta – Kunnat saivat tuulivoimaloista 2,6 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja

Simo on Lapin suurin tuu­li­voi­ma­la­kun­ta – Kunnat saivat tuu­li­voi­ma­lois­ta 2,6 mil­joo­naa euroa kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja

10.02.2021 12:53
Tilaajille
Tuulivoiman houkutus kasvaa, kun kiinteistöveron merkitys nousee – Katso, miten soteuudistus muuttaa kotikuntasi rahavirtoja

Tuu­li­voi­man hou­ku­tus kasvaa, kun kiin­teis­tö­ve­ron mer­ki­tys nousee – Katso, miten so­teuu­dis­tus muuttaa ko­ti­kun­ta­si ra­ha­vir­to­ja

10.02.2021 06:51 3
Tilaajille
Simo pohtii pitkää suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille

Simo pohtii pitkää suo­ja­etäi­syyt­tä tuu­li­voi­ma­loi­den ja asu­tuk­sen välille

05.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Mikä on turbulenttinen jättömelu?
Lukijalta Mielipide

Mikä on tur­bu­lent­ti­nen jät­tö­me­lu?

01.02.2021 04:24 1
Tilaajille
Kittiläläiset eivät innostu tuulivoimasta – kuntalaiskyselyssä haitat arvioitiin isommiksi kuin hyöty

Kit­ti­lä­läi­set eivät innostu tuu­li­voi­mas­ta – kun­ta­lais­ky­se­lys­sä haitat ar­vioi­tiin isom­mik­si kuin hyöty

20.01.2021 13:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tuu­les­ta sähköä, mutta pal­jon­ko?

03.12.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­mam­me ei vähennä pääs­tö­jäm­me

26.11.2020 19:48 3
Tilaajille
Ruotsin pelitapa tuo tulosta – naapurissa ilmastonmuutos kääntyy akkutehtaiksi ja päästöttömiksi kaivoksiksi

Ruotsin pe­li­ta­pa tuo tulosta – naa­pu­ris­sa il­mas­ton­muu­tos kääntyy ak­ku­teh­taik­si ja pääs­töt­tö­mik­si kai­vok­sik­si

24.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Tuulivoimahankkeet eivät veljiä keskenään
Lukijalta Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Tuu­li­voi­ma­hank­keet eivät veljiä kes­ke­nään

21.11.2020 05:45
Tilaajille