Tuulivoima
Viimeisin tunti
Lukijalta: Ei toisteta vanhoja virheitä
Lukijalta Mielipide Heikki Puolamaa

Lu­ki­jal­ta: Ei tois­te­ta vanhoja vir­hei­tä

05:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemen kaupunki pyytää ympäristöministeriöltä avustusta mahdollisten tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja varten

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pyytää ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä avus­tus­ta mah­dol­lis­ten tuu­li­voi­ma­loi­den si­joi­tus­paik­ko­ja varten

14.09.2020 15:48 2
Tilaajille
Lukijalta: Tuulivoimaloita kulttuurimaisemaan
Lukijalta Mielipide Piritta Peurasaari

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma­loi­ta kult­tuu­ri­mai­se­maan

10.09.2020 04:20 0
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus: Kellovuoman tuulivoimahanke vaatii yhä jatkovalmistelua

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus: Kel­lo­vuo­man tuu­li­voi­ma­han­ke vaatii yhä jat­ko­val­mis­te­lua

26.08.2020 13:55 0
Tilaajille
Melu ja vilkkuvat valot puheena Karungissa – Tuulivoiman vastustajat tulivat joukolla Karhakkamaan kaavan yleisötilaisuuteen

Melu ja vilk­ku­vat valot puheena Ka­run­gis­sa – Tuu­li­voi­man vas­tus­ta­jat tulivat jou­kol­la Kar­hak­ka­maan kaavan ylei­sö­ti­lai­suu­teen

19.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimalle alkaa kaavoitus

Yli­tor­nion Re­väs­vaa­ran tuu­li­voi­mal­le alkaa kaa­voi­tus

17.08.2020 18:23 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu Heinonen

Lu­ki­jal­ta: Ki­lo­met­reit­täin tuu­li­voi­ma­ro­mua

17.08.2020 05:00 1
Tilaajille
Toinen yritys – Ylitornion Reväsvaaraan kaavaillaan 12 tuulimyllyn rakentamiseksi osayleiskaavaa

Toinen yritys – Yli­tor­nion Re­väs­vaa­raan kaa­vail­laan 12 tuu­li­myl­lyn ra­ken­ta­mi­sek­si osa­yleis­kaa­vaa

12.08.2020 16:34 2
Tilaajille
Lukijalta: Haudatkaa sydämeni Tornionlaaksoon
Lukijalta Mielipide Hannu Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Hau­dat­kaa sy­dä­me­ni Tor­nion­laak­soon

12.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Vaarallista kuitujätettä
Lukijalta Mielipide Jaakko Ojaniemi

Vaa­ral­lis­ta kui­tu­jä­tet­tä

11.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Tuulivoimaloiden siipien kierrätystä kehitetään– Tuuliwatti uusii Simon Leipiössä neljän voimalan siivet nykyaikaisempiin

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kier­rä­tys­tä ke­hi­te­tään– Tuu­li­wat­ti uusii Simon Lei­piös­sä neljän voi­ma­lan siivet ny­ky­ai­kai­sem­piin

06.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Kohta Suomessa pyörii jo lähes 400 tuulivoimalaa ilman verorahaa, ja suunnitelmissa on tuhansia lisää – Professori: "Suomikin tulee olemaan voimakas sähkönviejä"

Kohta Suo­mes­sa pyörii jo lähes 400 tuu­li­voi­ma­laa ilman ve­ro­ra­haa, ja suun­ni­tel­mis­sa on tu­han­sia lisää – Pro­fes­so­ri: "Suo­mi­kin tulee olemaan voi­ma­kas säh­kön­vie­jä"

28.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kittilä haluaa Tuohivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn

Kittilä haluaa Tuo­hi­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-me­net­te­lyyn

23.06.2020 10:43 0
Tilaajille
Pello torppasi tuulivoimakaavoituksen

Pello torp­pa­si tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­sen

25.05.2020 20:49 0
Tilaajille
Fingrid: Tuulivoimarakentamista pitäisi ohjata Perämereltä myös muualle Suomeen

Fing­rid: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta pitäisi ohjata Pe­rä­me­rel­tä myös muualle Suomeen

16.05.2020 18:00 0
Tervolan Valkiavaaraan suunnitellaan 41 tuulivoimalan puistoa – hankkeen eteneminen riippuu alueen maanomistajista

Ter­vo­lan Val­kia­vaa­raan suun­ni­tel­laan 41 tuu­li­voi­ma­lan puistoa – hank­keen ete­ne­mi­nen riippuu alueen maan­omis­ta­jis­ta

14.05.2020 12:26 0
Tilaajille
Kittilässä käydään tuulivoimasta periaatekeskustelu

Kit­ti­läs­sä käydään tuu­li­voi­mas­ta pe­ri­aa­te­kes­kus­te­lu

06.05.2020 16:31 0
Tilaajille
Tuulivoima-asiat jäivät pöydälle Kittilässä – Hallitus haluaa selvittää kunnan periaatteellisen kannan

Tuu­li­voi­ma-asiat jäivät pöy­däl­le Kit­ti­läs­sä – Hal­li­tus haluaa sel­vit­tää kunnan pe­ri­aat­teel­li­sen kannan

05.05.2020 20:50 0
Tilaajille
Esitys: Kittilän Kellovuoman alueelle kaavoitetaan 5–10 tuulivoimalaa – myös Tuohivaaran tulossa 4–6 voimalaa

Esitys: Kit­ti­län Kel­lo­vuo­man alueel­le kaa­voi­te­taan 5–10 tuu­li­voi­ma­laa – myös Tuo­hi­vaa­ran tulossa 4–6 voi­ma­laa

15.04.2020 21:32 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19 0
Tilaajille