Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tuulivoima
Viimeisin 4 tuntia
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

19:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Junt­taus on­nis­tui Ter­vo­las­sa

05:30 1
Kuukausi
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Kemijärven Saukkolammen tuulivoimapuistoon tulisi 20–30 voimalaa – tavoite on ottaa ne käyttöön vuonna  2030

Ke­mi­jär­ven Sauk­ko­lam­men tuu­li­voi­ma­puis­toon tulisi 20–30 voi­ma­laa – tavoite on ottaa ne käyt­töön vuonna 2030

03.12.2023 11:14 3
Tilaajille
NRK: Finnmarkin suurin maanomistaja FeFo asettui vastustamaan Davvin tuulivoimahanketta

NRK: Finn­mar­kin suurin maan­omis­ta­ja FeFo asettui vas­tus­ta­maan Davvin tuu­li­voi­ma­han­ket­ta

05.12.2023 16:14
Tilaajille
Sammuvatko valot suljetulla itärajalla?
Kolumni

Sam­mu­vat­ko valot sul­je­tul­la itä­ra­jal­la?

25.11.2023 05:00 7
Pyhällä tunturilla puhaltaa kylmä tuuli – energiayhtiöiden ahneus ei tunne rajoja
Kolumni

Pyhällä tun­tu­ril­la pu­hal­taa kylmä tuuli – ener­gia­yh­tiöi­den ahneus ei tunne rajoja

23.11.2023 09:35 7
Kemijärvelle suunnitteilla lisää tuulivoimaa – sijoittuisi Nuolivaaran itäpuolelle

Ke­mi­jär­vel­le suun­nit­teil­la lisää tuu­li­voi­maa – si­joit­tui­si Nuo­li­vaa­ran itä­puo­lel­le

20.11.2023 21:54 3
Tilaajille
Simo kääri hurjat 1,65 miljoonan euron kiinteistöverot tuulivoimaloilla

Simo kääri hurjat 1,65 mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rot tuu­li­voi­ma­loil­la

13.11.2023 10:56 19
Tilaajille
Energiayhtiö St1 suunnittelee Saamenmaalle valtavaa tuulivoimapuistoa, jota saamelaiset yli valtiorajojen vastustavat – saamelaiskäräjien puheenjohtaja: "Klassinen tapaus"

Ener­gia­yh­tiö St1 suun­nit­te­lee Saa­men­maal­le val­ta­vaa tuu­li­voi­ma­puis­toa, jota saa­me­lai­set yli val­tio­ra­jo­jen vas­tus­ta­vat – saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja: "K­las­si­nen tapaus"

13.11.2023 09:44 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puheet eivät enää riitä, tar­vi­taan tekoja

09.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ranuan valtuusto muutti kunnan tuulivoimalinjausta: kaavoitukset valtuuston käsiteltäviksi ja linjaus myönteiseksi

Ranuan val­tuus­to muutti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jaus­ta: kaa­voi­tuk­set val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vik­si ja linjaus myön­tei­sek­si

30.10.2023 20:14 5
Tilaajille
Suomen suurimman tuulivoimapuiston yleisötilaisuus ei kiinnostanut Savukoskella

Suomen suu­rim­man tuu­li­voi­ma­puis­ton ylei­sö­ti­lai­suus ei kiin­nos­ta­nut Sa­vu­kos­kel­la

28.10.2023 10:47 2
Tilaajille
Aika poistaa tuulivoimatyhjiö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika poistaa tuu­li­voi­ma­tyh­jiö

21.10.2023 05:00 1
52 tuulivoimalan puisto tuottaisi energiaa metanolitehtaaseen Ranualla – edustajat vierailivat kunnassa kertomassa visioista

52 tuu­li­voi­ma­lan puisto tuot­tai­si ener­giaa me­ta­no­li­teh­taa­seen Ra­nual­la – edus­ta­jat vie­rai­li­vat kun­nas­sa ker­to­mas­sa vi­siois­ta

19.10.2023 14:40 12
Tilaajille
Ranualla halutaan tuulivoimaa koskevat aloitteet sittenkin valtuuston käsittelyyn – kunnanhallitus äänesti kunnan tuulivoimalinjauksesta

Ra­nual­la ha­lu­taan tuu­li­voi­maa kos­ke­vat aloit­teet sit­ten­kin val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn – kun­nan­hal­li­tus äänesti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jauk­ses­ta

18.10.2023 13:51
Tilaajille
Finnmarkin tunturialueelle suunniteltu tuulipuisto saamelaisessa vastatuulessa Utsjoella

Finn­mar­kin tun­tu­ri­alueel­le suun­ni­tel­tu tuu­li­puis­to saa­me­lai­ses­sa vas­ta­tuu­les­sa Uts­joel­la

12.10.2023 17:30 12
Tilaajille
Ranualla toivotaan tuulivoimaa koskevat aloitteet sittenkin valtuuston käsittelyyn

Ra­nual­la toi­vo­taan tuu­li­voi­maa kos­ke­vat aloit­teet sit­ten­kin val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

11.10.2023 15:21
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Mikä on oikea hinta tuulivoi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – metsäasiantuntija painottaa, että sopimuksessa on muutakin tärkeää katsottavaa kuin vuokrataso

Mikä on oikea hinta tuu­li­voi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – met­sä­asian­tun­ti­ja pai­not­taa, että so­pi­muk­ses­sa on muu­ta­kin tärkeää kat­sot­ta­vaa kuin vuok­ra­ta­so

22.09.2023 11:16
Tilaajille