Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tuulivoima
Kuukausi
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2
Rakennuskielto Tornion tuulivoimakaava-alueille – valtuuston päätös ei ollut yksimielinen

Ra­ken­nus­kiel­to Tornion tuu­li­voi­ma­kaa­va-alueil­le – val­tuus­ton päätös ei ollut yk­si­mie­li­nen

21.06.2022 10:02 14
Tilaajille
Tornioon on mahdollisesti tulossa reilu sata tuulivoimalaa – isot tuulivoimapuistot jakavat mielipiteitä: omaan naapuriin niitä ei haluta, mutta periaatteessa tuulivoimaa voidaan kannattaa

Tor­nioon on mah­dol­li­ses­ti tulossa reilu sata tuu­li­voi­ma­laa – isot tuu­li­voi­ma­puis­tot jakavat mie­li­pi­tei­tä: omaan naa­pu­riin niitä ei haluta, mutta pe­ri­aat­tees­sa tuu­li­voi­maa voidaan kan­nat­taa

13.06.2022 09:27 16
Tilaajille
Kalixin tuulivoimalat tulossa Perämerelle Sandskärin ja Malourin naapuriin – merituulipuistoon suunnitteilla jopa 120 voimalaa

Kalixin tuu­li­voi­ma­lat tulossa Pe­rä­me­rel­le Sands­kä­rin ja Ma­lou­rin naa­pu­riin – me­ri­tuu­li­puis­toon suun­nit­teil­la jopa 120 voi­ma­laa

12.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pai­kal­li­sia ei kuultu?

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Myrsky Energia tuomitsee sääksen pesäpuun kaatamisen Tervolan Vitsakankaalla – "Tapahtunut on jyrkästi vastoin arvojamme ja toimintatapojamme"

Myrsky Energia tuo­mit­see sääksen pe­sä­puun kaa­ta­mi­sen Ter­vo­lan Vit­sa­kan­kaal­la – "Ta­pah­tu­nut on jyr­käs­ti vastoin ar­vo­jam­me ja toi­min­ta­ta­po­jam­me"

20.05.2022 11:27 3
Tilaajille
Tornio voisi olla maan isoin tuulivoimakunta – neljä tuulikaavaa vireillä

Tornio voisi olla maan isoin tuu­li­voi­ma­kun­ta – neljä tuu­li­kaa­vaa vi­reil­lä

19.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mai­se­ma­vai­ku­tuk­sia sel­vi­te­tään

19.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat oma­va­rai­suu­den jarruna

19.05.2022 05:00 4
Tilaajille
Tuulivoimayhtiö veti kaavoitusaloitteen pois Ranualla, kun kunnanjohtaja ehdotti sen hylkäämistä – Ranuan seudun matkailulle tulossa lainantakaus

Tuu­li­voi­ma­yh­tiö veti kaa­voi­tus­aloit­teen pois Ra­nual­la, kun kun­nan­joh­ta­ja ehdotti sen hyl­kää­mis­tä – Ranuan seudun mat­kai­lul­le tulossa lai­nan­ta­kaus

17.05.2022 17:47 1
Tilaajille
Tervola löysi Leiri-Kätkälle ostajan – kunnanhallitus päätti myös henkilöstön matkakulujen korvaamisesta ja tuulivoimasta

Tervola löysi Lei­ri-Kät­käl­le ostajan – kun­nan­hal­li­tus päätti myös hen­ki­lös­tön mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­ses­ta ja tuu­li­voi­mas­ta

16.05.2022 20:43 1
Tilaajille
Simon Lyypäkin tuulivoimapuiston yva-ohjelma asetettu nähtäville – puistoon tulossa noin 40 voimalaa

Simon Lyy­pä­kin tuu­li­voi­ma­puis­ton yva-oh­jel­ma ase­tet­tu näh­tä­vil­le – puis­toon tulossa noin 40 voi­ma­laa

16.05.2022 15:09 2
Tilaajille
Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila ehdottaa, että kunnanhallitus hylkää Suhangon tuulivoima oy:n kaavoitusaloitteen

Ranuan kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Aikkila eh­dot­taa, että kun­nan­hal­li­tus hylkää Su­han­gon tuu­li­voi­ma oy:n kaa­voi­tus­aloit­teen

11.05.2022 20:05 9
Tilaajille
Esteettinen näkökulma tuulivoimaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­teet­ti­nen nä­kö­kul­ma tuu­li­voi­maan

03.05.2022 20:43 2
Tilaajille
Pohjoiseen kaavaillaan 1 000-kilometristä vetyverkostoa, joka vaatisi tuulivoimatuotannon moninkertaistamista – onko Lapissa siihen valmiutta?
Pääkirjoitus

Poh­joi­seen kaa­vail­laan 1 000-ki­lo­met­ris­tä ve­ty­ver­kos­toa, joka vaatisi tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non mo­nin­ker­tais­ta­mis­ta – onko Lapissa siihen val­miut­ta?

27.04.2022 20:00 7
Tilaajille
Kaavoitusaloite valmis käsiteltäväksi: Rovaniemen Lamurin alueelle suunnitellaan jopa 50 tuulivoimalaa

Kaa­voi­tus­aloi­te valmis kä­si­tel­tä­väk­si: Ro­va­nie­men Lamurin alueel­le suun­ni­tel­laan jopa 50 tuu­li­voi­ma­laa

22.04.2022 08:40 6
Tilaajille
Tuulivoimaloista myrkkypäästöjä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­lois­ta myrk­ky­pääs­tö­jä?

21.04.2022 05:30 6
Tilaajille
Jo kahdelle Kemijärven tuulivoimahankkeelle on näytetty punaista – Puolustusvoimia toivotaan mukaan keskusteluun: "Muuten näiden vieminen eteenpäin on rahan polttamista"

Jo kah­del­le Ke­mi­jär­ven tuu­li­voi­ma­hank­keel­le on näy­tet­ty pu­nais­ta – Puo­lus­tus­voi­mia toi­vo­taan mukaan kes­kus­te­luun: "Muuten näiden vie­mi­nen eteen­päin on rahan polt­ta­mis­ta"

11.04.2022 19:34 17
Tilaajille
Ranuan valtuusto tyrmäsi tuulivoimalat kiperän äänestyksen kautta

Ranuan val­tuus­to tyrmäsi tuu­li­voi­ma­lat kiperän ää­nes­tyk­sen kautta

11.04.2022 19:17 26
Tilaajille
Tervola käynnistää Vitsakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan – tuulivoimayhtiön tavoitteena rakentaa alueelle noin 20 voimalaa

Tervola käyn­nis­tää Vit­sa­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­van laa­din­nan – tuu­li­voi­ma­yh­tiön ta­voit­tee­na ra­ken­taa alueel­le noin 20 voi­ma­laa

08.04.2022 11:55 3
Tilaajille