Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Leikkipuistot
Kaupunki ilmoitti sulkevansa leikkipuiston Kemin Ritikassa – alueen asukkaat eivät tyytyneet kohtaloonsa vaan pelastivat puiston

Kau­pun­ki il­moit­ti sul­ke­van­sa leik­ki­puis­ton Kemin Ri­ti­kas­sa – alueen asuk­kaat eivät tyy­ty­neet koh­ta­loon­sa vaan pe­las­ti­vat puiston

11.06.2023 16:30 1
Tilaajille
Rovaniemen Vanhan torin leikkipuisto remontoidaan kesän aikana – Pöykkölään rakennetaan uusi leikkipaikka

Ro­va­nie­men Vanhan torin leik­ki­puis­to re­mon­toi­daan kesän aikana – Pöyk­kö­lään ra­ken­ne­taan uusi leik­ki­paik­ka

31.05.2023 11:25 3
Tilaajille
Yleisö-wc rakennetaan viimein Konttisen puistoon – Rovaniemen suosittuun Angry Birds -leikkipuistoon on toivottu vessaa vuosikausia

Ylei­sö-wc ra­ken­ne­taan viimein Kont­ti­sen puis­toon – Ro­va­nie­men suo­sit­tuun Angry Birds -leik­ki­puis­toon on toi­vot­tu vessaa vuo­si­kau­sia

10.05.2023 15:22 3
Tilaajille
Rovaniemen Konttisenpuistoon on tulossa kauan kaivattu julkinen wc – Konttisen kesäteatteri saamassa katetun katsomon

Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon on tulossa kauan kai­vat­tu jul­ki­nen wc – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri saa­mas­sa katetun kat­so­mon

27.10.2022 18:08 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ehosti puistorakennuskohteita – Kuukkelintien päähän rakennettiin kokonaan uusi leikkipaikka

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ehosti puis­to­ra­ken­nus­koh­tei­ta – Kuuk­ke­lin­tien päähän ra­ken­net­tiin ko­ko­naan uusi leik­ki­paik­ka

27.10.2022 15:36 3
Tilaajille
Päihteidenkäyttäjien ajanvietto leikkikentillä huolestuttaa - häiriökäytöksestä kannattaa tehdä ilmoitus

Päih­tei­den­käyt­tä­jien ajan­viet­to leik­ki­ken­til­lä huo­les­tut­taa - häi­riö­käy­tök­ses­tä kan­nat­taa tehdä il­moi­tus

13.07.2022 10:30
Torniossa vahingoitettiin 6 000 euron leikkivälinettä tulella

Tor­nios­sa va­hin­goi­tet­tiin 6 000 euron leik­ki­vä­li­net­tä tulella

05.07.2022 20:05
Tilaajille
Perheleikkipuistossa riittää touhua

Per­he­leik­ki­puis­tos­sa riittää touhua

03.07.2022 09:00
Helle houkutteli lappilaiset rannalle ja leikkipuistoon – "Kyllä me tästä nautimme, vaikka olemmekin enemmän talvi-ihmisiä"

Helle hou­kut­te­li lap­pi­lai­set ran­nal­le ja leik­ki­puis­toon – "Kyllä me tästä nau­tim­me, vaikka olem­me­kin enemmän tal­vi-ih­mi­siä"

01.07.2022 17:07
Tilaajille
Uusi katsomo kesäteatterille Rovaniemen Konttisenpuistoon? – Myös wc-tilojen hankinta puistoihin tulee lautakunnan päätettäväksi

Uusi katsomo ke­sä­teat­te­ril­le Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon? – Myös wc-ti­lo­jen han­kin­ta puis­toi­hin tulee lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si

20.05.2022 13:52
Tilaajille
150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta

150 lasta per leik­ki­paik­ka – Ro­va­nie­mel­lä pu­re­taan pois 15 leik­ki­paik­kaa ja ra­ken­ne­taan tilalle 8 uutta

18.05.2022 14:17 2
Tilaajille
Rovaniemen Ounasmetsän alueelle uusi leikkipuisto

Ro­va­nie­men Ou­nas­met­sän alueel­le uusi leik­ki­puis­to

05.05.2022 18:04
Tilaajille
Päiväkirja: Enää 61 päivän odotus
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Enää 61 päivän odotus

31.03.2022 10:07 2
Tilaajille
Sevettijärven lapset saivat äkäisen näköisen joululahjan koulun pihalle

Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

04.12.2021 11:25 3
Tilaajille
Rovaniemi rakensi uuden leikkipaikan Vennivaarantielle – Puistolammen leikkipaikka peruskorjattiin

Ro­va­nie­mi rakensi uuden leik­ki­pai­kan Ven­ni­vaa­ran­tiel­le – Puis­to­lam­men leik­ki­paik­ka pe­rus­kor­jat­tiin

20.10.2021 09:39 1
Perheet toivovat Rovaniemen leikkipaikoille keinuja, hoidettuja nurmikoita ja penkkejä – kaupunki päivittää leikkipaikkojen peruskorjausohjelmansa ensi vuonna

Perheet toi­vo­vat Ro­va­nie­men leik­ki­pai­koil­le kei­nu­ja, hoi­det­tu­ja nur­mi­koi­ta ja penk­ke­jä – kau­pun­ki päi­vit­tää leik­ki­paik­ko­jen pe­rus­kor­jaus­oh­jel­man­sa ensi vuonna

19.10.2021 19:45
Tilaajille
Päiväkirja: Lapsen silmin kaupunki on pelkkää taloa talon perään ja paikka, josta puuttuu leikki
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lapsen silmin kau­pun­ki on pelkkää taloa talon perään ja paikka, josta puuttuu leikki

15.10.2021 07:00
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää vessojen rakentamista Angry Birds -puistoon ja Vanhan torin leikkipuistoon

Val­tuus­to­aloi­te esittää ves­so­jen ra­ken­ta­mis­ta Angry Birds -puis­toon ja Vanhan torin leik­ki­puis­toon

21.09.2021 14:20 1
Lainaanrannan kadut kapenevat tulevaisuudessa – Heppapuisto uudistetaan jo lähivuosina

Lai­naan­ran­nan kadut ka­pe­ne­vat tu­le­vai­suu­des­sa – Hep­pa­puis­to uu­dis­te­taan jo lä­hi­vuo­si­na

15.09.2021 08:29
’’Joko mennään liikennepuistoon?’’ – Liikennepuisto on monelle lapselle paikka, josta ei malttaisi lähteä pois

’’Joko mennään lii­ken­ne­puis­toon?’’ – Lii­ken­ne­puis­to on monelle lap­sel­le paikka, josta ei malt­tai­si lähteä pois

12.07.2021 14:53