Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Leikkipuistot
Rovaniemen Konttisenpuistoon on tulossa kauan kaivattu julkinen wc – Konttisen kesäteatteri saamassa katetun katsomon

Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon on tulossa kauan kai­vat­tu jul­ki­nen wc – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri saa­mas­sa katetun kat­so­mon

27.10.2022 18:08 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ehosti puistorakennuskohteita – Kuukkelintien päähän rakennettiin kokonaan uusi leikkipaikka

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ehosti puis­to­ra­ken­nus­koh­tei­ta – Kuuk­ke­lin­tien päähän ra­ken­net­tiin ko­ko­naan uusi leik­ki­paik­ka

27.10.2022 15:36 3
Tilaajille
Päihteidenkäyttäjien ajanvietto leikkikentillä huolestuttaa - häiriökäytöksestä kannattaa tehdä ilmoitus

Päih­tei­den­käyt­tä­jien ajan­viet­to leik­ki­ken­til­lä huo­les­tut­taa - häi­riö­käy­tök­ses­tä kan­nat­taa tehdä il­moi­tus

13.07.2022 10:30
Torniossa vahingoitettiin 6 000 euron leikkivälinettä tulella

Tor­nios­sa va­hin­goi­tet­tiin 6 000 euron leik­ki­vä­li­net­tä tulella

05.07.2022 20:05
Tilaajille
Perheleikkipuistossa riittää touhua

Per­he­leik­ki­puis­tos­sa riittää touhua

03.07.2022 09:00
Helle houkutteli lappilaiset rannalle ja leikkipuistoon – "Kyllä me tästä nautimme, vaikka olemmekin enemmän talvi-ihmisiä"

Helle hou­kut­te­li lap­pi­lai­set ran­nal­le ja leik­ki­puis­toon – "Kyllä me tästä nau­tim­me, vaikka olem­me­kin enemmän tal­vi-ih­mi­siä"

01.07.2022 17:07
Tilaajille
Uusi katsomo kesäteatterille Rovaniemen Konttisenpuistoon? – Myös wc-tilojen hankinta puistoihin tulee lautakunnan päätettäväksi

Uusi katsomo ke­sä­teat­te­ril­le Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon? – Myös wc-ti­lo­jen han­kin­ta puis­toi­hin tulee lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si

20.05.2022 13:52
Tilaajille
150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta

150 lasta per leik­ki­paik­ka – Ro­va­nie­mel­lä pu­re­taan pois 15 leik­ki­paik­kaa ja ra­ken­ne­taan tilalle 8 uutta

18.05.2022 14:17 2
Tilaajille
Rovaniemen Ounasmetsän alueelle uusi leikkipuisto

Ro­va­nie­men Ou­nas­met­sän alueel­le uusi leik­ki­puis­to

05.05.2022 18:04
Tilaajille
Päiväkirja: Enää 61 päivän odotus
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Enää 61 päivän odotus

31.03.2022 10:07 2
Tilaajille
Sevettijärven lapset saivat äkäisen näköisen joululahjan koulun pihalle

Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

04.12.2021 11:25 3
Tilaajille
Rovaniemi rakensi uuden leikkipaikan Vennivaarantielle – Puistolammen leikkipaikka peruskorjattiin

Ro­va­nie­mi rakensi uuden leik­ki­pai­kan Ven­ni­vaa­ran­tiel­le – Puis­to­lam­men leik­ki­paik­ka pe­rus­kor­jat­tiin

20.10.2021 09:39 1
Perheet toivovat Rovaniemen leikkipaikoille keinuja, hoidettuja nurmikoita ja penkkejä – kaupunki päivittää leikkipaikkojen peruskorjausohjelmansa ensi vuonna

Perheet toi­vo­vat Ro­va­nie­men leik­ki­pai­koil­le kei­nu­ja, hoi­det­tu­ja nur­mi­koi­ta ja penk­ke­jä – kau­pun­ki päi­vit­tää leik­ki­paik­ko­jen pe­rus­kor­jaus­oh­jel­man­sa ensi vuonna

19.10.2021 19:45
Tilaajille
Päiväkirja: Lapsen silmin kaupunki on pelkkää taloa talon perään ja paikka, josta puuttuu leikki
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lapsen silmin kau­pun­ki on pelkkää taloa talon perään ja paikka, josta puuttuu leikki

15.10.2021 07:00
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää vessojen rakentamista Angry Birds -puistoon ja Vanhan torin leikkipuistoon

Val­tuus­to­aloi­te esittää ves­so­jen ra­ken­ta­mis­ta Angry Birds -puis­toon ja Vanhan torin leik­ki­puis­toon

21.09.2021 14:20 1
Lainaanrannan kadut kapenevat tulevaisuudessa – Heppapuisto uudistetaan jo lähivuosina

Lai­naan­ran­nan kadut ka­pe­ne­vat tu­le­vai­suu­des­sa – Hep­pa­puis­to uu­dis­te­taan jo lä­hi­vuo­si­na

15.09.2021 08:29
’’Joko mennään liikennepuistoon?’’ – Liikennepuisto on monelle lapselle paikka, josta ei malttaisi lähteä pois

’’Joko mennään lii­ken­ne­puis­toon?’’ – Lii­ken­ne­puis­to on monelle lap­sel­le paikka, josta ei malt­tai­si lähteä pois

12.07.2021 14:53

Per­he­leik­ki-puis­to­toi­min­ta alkaa taas Tor­nios­sa

02.06.2021 09:42
Kysyimme Rovaniemen leikkipaikoista – Toiveissa vessa ja lisää eväspaikkoja

Ky­syim­me Ro­va­nie­men leik­ki­pai­kois­ta – Toi­veis­sa vessa ja lisää eväs­paik­ko­ja

26.05.2021 16:16
Toimittajalta: Leikkipaikat kartalle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Leik­ki­pai­kat kar­tal­le

26.05.2021 11:09