Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Osallistuva budjetointi
Mopoverstas on nuorten oma paikka –  "Täällä on tehty muun muassa paljon kaapeleiden purkamista, vaihdettu öljyjä ja maalattu osia"

Mo­po­vers­tas on nuorten oma paikka –  "Täällä on tehty muun muassa paljon kaa­pe­lei­den pur­ka­mis­ta, vaih­det­tu öljyjä ja maa­lat­tu osia"

02.02.2023 10:00
Inarilaiset pääsevät päättämään 10 000 euron käyttämisestä osallistuvassa budjetoinnissa

Ina­ri­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään 10 000 euron käyt­tä­mi­ses­tä osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

16.01.2023 14:10 1
Tilaajille
Tornion osallistuvan budjetoinnin loppusuoralle etenee yhdeksän ehdotusta

Tornion osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin lop­pu­suo­ral­le etenee yh­dek­sän eh­do­tus­ta

28.12.2022 19:44
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa opettajille työpuhelimet ja oppilaille kirjoja – kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vain pieniä muutoksia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa opet­ta­jil­le työ­pu­he­li­met ja op­pi­lail­le kirjoja – kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen vain pieniä muu­tok­sia

28.11.2022 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki toteuttaa frisbeegolfradan Mäntyvaaraan ja toiminnallisen puiston Korkalovaaraan osallistuvan budjetoinnin myötä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki to­teut­taa fris­bee­golf­ra­dan Män­ty­vaa­raan ja toi­min­nal­li­sen puiston Kor­ka­lo­vaa­raan osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin myötä

15.11.2022 10:21 2
Tilaajille
Sodankylään tulee kuntoportaat – osallistuvan budjetoinnin äänestykseen osallistui yli 600 sodankyläläistä

So­dan­ky­lään tulee kun­to­por­taat – osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tyk­seen osal­lis­tui yli 600 so­dan­ky­lä­läis­tä

01.11.2022 17:00
Tilaajille
Torniolaiset haluavat penkkejä ja roskiksia – osallistuva budjetointi tuo keskustaan ja lähialueille viihtyisyyttä

Tor­nio­lai­set ha­lua­vat penk­ke­jä ja ros­kik­sia – osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti tuo kes­kus­taan ja lä­hi­alueil­le viih­tyi­syyt­tä

21.10.2022 18:00
Tilaajille
Ranualaiset päättivät: osallistuvan budjetoinnin rahat käytetään kirkonkylän siistimiseen

Ra­nua­lai­set päät­ti­vät: osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin rahat käy­te­tään kir­kon­ky­län siis­ti­mi­seen

19.10.2022 14:05
Tilaajille
Sodankylässä osallistuvaan budjetointiin on varattu 30 000 euroa – eniten ehdotettiin kuntoportaita

So­dan­ky­läs­sä osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin on varattu 30 000 euroa – eniten eh­do­tet­tiin kun­to­por­tai­ta

12.10.2022 20:00 1
Tilaajille
Muksubusseja, puistonpenkkejä vai uimahallin Happy Hour? Torniolaiset saavat päättää, mihin 20 000 euroa kaupungin rahaa käytetään

Muk­su­bus­se­ja, puis­ton­penk­ke­jä vai ui­ma­hal­lin Happy Hour? Tor­nio­lai­set saavat päät­tää, mihin 20 000 euroa kau­pun­gin rahaa käy­te­tään

05.10.2022 06:30 1
Tilaajille
10 000 euroa leikkipuistoon, tiekyltteihin vai kukkiin? Ranualaiset pääsevät äänestämään osallistuvassa budjetoinnissa

10 000 euroa leik­ki­puis­toon, tie­kylt­tei­hin vai kuk­kiin? Ra­nua­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

23.09.2022 12:45 2
Tilaajille
Rovaniemellä äänestetään osallistuvan budjetin ehdotuksista – ehdotuksissa hyvinvointia nuorille ja Korkalovaaran asuinalueen kehittämistä

Ro­va­nie­mel­lä ää­nes­te­tään osal­lis­tu­van bud­je­tin eh­do­tuk­sis­ta – eh­do­tuk­sis­sa hy­vin­voin­tia nuo­ril­le ja Kor­ka­lo­vaa­ran asuin­alueen ke­hit­tä­mis­tä

15.09.2022 19:21 3
Tilaajille
Haluatko uuden frisbeegolf-radan Rovaniemelle vai sittenkin tapahtuman? Osallistuva budjetointi etenee nyt työpajoihin, joissa jalostetaan asukkaiden ideoita äänestettäväksi

Ha­luat­ko uuden fris­bee­golf-ra­dan Ro­va­nie­mel­le vai sit­ten­kin ta­pah­tu­man? Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti etenee nyt työ­pa­joi­hin, joissa ja­los­te­taan asuk­kai­den ideoita ää­nes­tet­tä­väk­si

16.08.2022 16:19
Tilaajille
Miten käyttäisit 30 000 euroa? – Rovaniemi kysyy asukkailta ideoita osallistuvan budjetoinnin kokeilussa

Miten käyt­täi­sit 30 000 euroa? – Ro­va­nie­mi kysyy asuk­kail­ta ideoita osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ko­kei­lus­sa

02.05.2022 09:50 7
Tilaajille