Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Osallistuva budjetointi
Sodankyläläiset päättivät, että kuntaan tarvitaan kävelysilta Kitisenjoen yli – osallistuvan budjetoinnin tulos oli ylijuoksu

So­dan­ky­lä­läi­set päät­ti­vät, että kuntaan tar­vi­taan kä­ve­ly­sil­ta Ki­ti­sen­joen yli – osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin tulos oli yli­juok­su

20.11.2023 12:06 5
Tilaajille
Sodankyläläiset saavat ehdotettavakseen 50 000 euron määrärahan käytön

So­dan­ky­lä­läi­set saavat eh­do­tet­ta­vak­seen 50 000 euron mää­rä­ra­han käytön

15.09.2023 13:43
Tilaajille
Torniolaisilta pyydetään ideoita 20 000 euron käyttöön osallistuvassa budjetoinnissa

Tor­nio­lai­sil­ta pyy­de­tään ideoita 20 000 euron käyt­töön osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

31.08.2023 14:19 1
Tilaajille
Sodankylään rakennetaan kuntoportaat – haasteeksi muodostui sopivien rinteiden puute

So­dan­ky­lään ra­ken­ne­taan kun­to­por­taat – haas­teek­si muo­dos­tui so­pi­vien rin­tei­den puute

29.06.2023 12:17 1
Tilaajille
Inarissa osallistuvan budjetoinnin määräraha kirkonkylän kuntoportaisiin

Ina­ris­sa osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­ha kir­kon­ky­län kun­to­por­tai­siin

20.06.2023 22:17
Tilaajille
Marianrannan uimalaituri kunnostetaan Keminmaassa – voitti osallistuvan budjetoinnin

Ma­rian­ran­nan ui­ma­lai­tu­ri kun­nos­te­taan Ke­min­maas­sa – voitti osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin

15.06.2023 21:22
Tilaajille
Posiolaiset saavat päättää miten 10 000 euroa käytetään – kunta otti käyttöön osallistuvan budjetoinnin

Po­sio­lai­set saavat päättää miten 10 000 euroa käy­te­tään – kunta otti käyt­töön osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin

24.05.2023 20:14
Tilaajille
Ranua kasvattaa osallistuvan budjetoinnin määrärahaa 10 000 eurolla ensi vuodeksi

Ranua kas­vat­taa osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­haa 10 000 eurolla ensi vuo­dek­si

09.05.2023 15:54
Tilaajille
Kittiläläiset saavat ehdottaa kohteita 30 000 euron edestä osallistuvassa budjetoinnissa – äänestys järjestetään huhtikuussa

Kit­ti­lä­läi­set saavat eh­dot­taa koh­tei­ta 30 000 euron edestä osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa – ää­nes­tys jär­jes­te­tään huh­ti­kuus­sa

27.02.2023 09:45 1
Tilaajille
Mopoverstas on nuorten oma paikka –  "Täällä on tehty muun muassa paljon kaapeleiden purkamista, vaihdettu öljyjä ja maalattu osia"

Mo­po­vers­tas on nuorten oma paikka –  "Täällä on tehty muun muassa paljon kaa­pe­lei­den pur­ka­mis­ta, vaih­det­tu öljyjä ja maa­lat­tu osia"

02.02.2023 10:00
Inarilaiset pääsevät päättämään 10 000 euron käyttämisestä osallistuvassa budjetoinnissa

Ina­ri­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään 10 000 euron käyt­tä­mi­ses­tä osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

16.01.2023 14:10 1
Tilaajille
Tornion osallistuvan budjetoinnin loppusuoralle etenee yhdeksän ehdotusta

Tornion osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin lop­pu­suo­ral­le etenee yh­dek­sän eh­do­tus­ta

28.12.2022 19:44
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa opettajille työpuhelimet ja oppilaille kirjoja – kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vain pieniä muutoksia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa opet­ta­jil­le työ­pu­he­li­met ja op­pi­lail­le kirjoja – kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen vain pieniä muu­tok­sia

28.11.2022 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki toteuttaa frisbeegolfradan Mäntyvaaraan ja toiminnallisen puiston Korkalovaaraan osallistuvan budjetoinnin myötä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki to­teut­taa fris­bee­golf­ra­dan Män­ty­vaa­raan ja toi­min­nal­li­sen puiston Kor­ka­lo­vaa­raan osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin myötä

15.11.2022 10:21 2
Tilaajille
Sodankylään tulee kuntoportaat – osallistuvan budjetoinnin äänestykseen osallistui yli 600 sodankyläläistä

So­dan­ky­lään tulee kun­to­por­taat – osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tyk­seen osal­lis­tui yli 600 so­dan­ky­lä­läis­tä

01.11.2022 17:00
Tilaajille
Torniolaiset haluavat penkkejä ja roskiksia – osallistuva budjetointi tuo keskustaan ja lähialueille viihtyisyyttä

Tor­nio­lai­set ha­lua­vat penk­ke­jä ja ros­kik­sia – osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti tuo kes­kus­taan ja lä­hi­alueil­le viih­tyi­syyt­tä

21.10.2022 18:00
Tilaajille
Ranualaiset päättivät: osallistuvan budjetoinnin rahat käytetään kirkonkylän siistimiseen

Ra­nua­lai­set päät­ti­vät: osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin rahat käy­te­tään kir­kon­ky­län siis­ti­mi­seen

19.10.2022 14:05
Tilaajille
Sodankylässä osallistuvaan budjetointiin on varattu 30 000 euroa – eniten ehdotettiin kuntoportaita

So­dan­ky­läs­sä osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin on varattu 30 000 euroa – eniten eh­do­tet­tiin kun­to­por­tai­ta

12.10.2022 20:00 1
Tilaajille
Muksubusseja, puistonpenkkejä vai uimahallin Happy Hour? Torniolaiset saavat päättää, mihin 20 000 euroa kaupungin rahaa käytetään

Muk­su­bus­se­ja, puis­ton­penk­ke­jä vai ui­ma­hal­lin Happy Hour? Tor­nio­lai­set saavat päät­tää, mihin 20 000 euroa kau­pun­gin rahaa käy­te­tään

05.10.2022 06:30 1
Tilaajille
10 000 euroa leikkipuistoon, tiekyltteihin vai kukkiin? Ranualaiset pääsevät äänestämään osallistuvassa budjetoinnissa

10 000 euroa leik­ki­puis­toon, tie­kylt­tei­hin vai kuk­kiin? Ra­nua­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

23.09.2022 12:45 2
Tilaajille