Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

So­dan­ky­lä­läi­set päät­ti­vät, että kuntaan tar­vi­taan kä­ve­ly­sil­ta Ki­ti­sen­joen yli – osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin tulos oli yli­juok­su

Sodankylän osallistuvan budjetoinnin jatkoäänestyksen lopputulos oli selvä: kuntalaiset päättivät, että 50 000 euron määräraha käytetään Kaanaanmaalta Kitisenjoen yli kulkevaan kävelysiltaan.

Äänestyksessä annettiin kaikkiaan 757 ääntä, joista kävelysilta keräsi 423 eli 56 prosenttia. Ääniä annettiin yli sata kappaletta enemmän kuin viimevuotisessa äänestyksessä. Tuolloin äänestyksen voitti kuntoportaat.

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kiittelee kunnan tiedotteessa asukkaita äänestysaktiivisuudesta.

– Seuraavaksi selvitämme, miten saisimme rakennettua kävelysillan. Osallistuvaan budjetointiin varattu määräraha riittää sillan yleissuunnitteluun. Sen perusteella tehdään lopullinen päätös rakentamisesta vuoden 2025 investointisuunnitelmassa. Toivon, että kuntalaisten tahtotila menisi maaliin, Rantapelkonen sanoo.

Seuraavaksi kunnanvaltuusto päättää lopullisesta määrärahan suuruudesta talousarviokeskustelussa joulukuussa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita