Sodankylä
Kuukausi
Teurastamorakennus paloi Sodankylässä – Rakennuksesta 500 neliömetriä tuhoutui täysin

Teu­ras­ta­mo­ra­ken­nus paloi So­dan­ky­läs­sä – Ra­ken­nuk­ses­ta 500 ne­liö­met­riä tu­hou­tui täysin

01.08.2020 14:14 0
Tilaajille
Tankavaarassa huuhdotaan SM-mitaleista, menestyminen vaatii silmää ja näppäryyttä – "Laji on niin hieno, eikä rajoja oikeastaan ole"

Tan­ka­vaa­ras­sa huuh­do­taan SM-mi­ta­leis­ta, me­nes­ty­mi­nen vaatii silmää ja näp­pä­ryyt­tä – "Laji on niin hieno, eikä rajoja oi­keas­taan ole"

30.07.2020 19:40 0
Tilaajille
Kitisen veden outo haju aiheuttaa huolta Sodankylässä

Kitisen veden outo haju ai­heut­taa huolta So­dan­ky­läs­sä

20.07.2020 17:29 4
Tilaajille
Ulosajo Sodankylässä: auto romuttui ajokelvottomaksi, kyydissä viisi henkilöä

Ulosajo So­dan­ky­läs­sä: auto ro­mut­tui ajo­kel­vot­to­mak­si, kyy­dis­sä viisi hen­ki­löä

20.07.2020 06:44 0
Kivarin Raindance Sodankylän ainoa Toto4-suosikkivoittaja

Kivarin Rain­dan­ce So­dan­ky­län ainoa Toto4-suo­sik­ki­voit­ta­ja

18.07.2020 20:26 1
Tilaajille
Ravivihje: Sodankylässä yöttömän yön päiväravit

Ra­vi­vih­je: So­dan­ky­läs­sä yöt­tö­män yön päi­vä­ra­vit

17.07.2020 17:39 0
Tilaajille
Potilaat ovat palelleet Sodankylän uudessa Sopukassa: "Neljä peittoa, että tarkenee" – YIT lupaa hoitaa asian

Po­ti­laat ovat pa­lel­leet So­dan­ky­län uudessa So­pu­kas­sa: "Neljä peit­toa, että tar­ke­nee" – YIT lupaa hoitaa asian

17.07.2020 16:06 2
Tilaajille
Orposen riippusilta asetettiin käyttökieltoon Urho Kekkosen kansallispuistossa Sodankylässä

Orposen riip­pu­sil­ta ase­tet­tiin käyt­tö­kiel­toon Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa So­dan­ky­läs­sä

14.07.2020 14:08 0
Tilaajille
Loppuneesta hiihtourasta tulikin sodankyläläiselle Aleksi Harjulalle Oulussa ammatti

Lop­pu­nees­ta hiih­to­uras­ta tulikin so­dan­ky­lä­läi­sel­le Aleksi Har­ju­lal­le Oulussa ammatti

13.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Eliisa Lintula, 37, Riipi: "Olen oppinut luottamaan omaan vaistoon"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Eliisa Lin­tu­la, 37, Riipi: "Olen oppinut luot­ta­maan omaan vais­toon"

09.07.2020 12:10 0
Lokkaan haluttiin uusia ammattikalastajia – tavoite täyttyi moninkertaisesti

Lokkaan ha­lut­tiin uusia am­mat­ti­ka­las­ta­jia – tavoite täyttyi mo­nin­ker­tai­ses­ti

04.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 08:30 3
Tilaajille
Vuotovahinkoja Sakatin työmaa-alueella Sodankylän Kuusivaarassa, Natura-alueen ulkopuolella

Vuo­to­va­hin­ko­ja Sakatin työ­maa-alueel­la So­dan­ky­län Kuu­si­vaa­ras­sa, Na­tu­ra-alueen ul­ko­puo­lel­la

01.07.2020 20:44 1
Tilaajille
Porttipahdasta irti liki kolmannes enemmän sähköä – Ensimmäinen peruskorjaus 40 vuoteen seitsemällä miljoonalla eurolla

Port­ti­pah­das­ta irti liki kol­man­nes enemmän sähköä – En­sim­mäi­nen pe­rus­kor­jaus 40 vuoteen seit­se­mäl­lä mil­joo­nal­la eurolla

30.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Ruotsinsuomalainen Pia-Karin Nikkinen vannoi, ettei koskaan muuta lökäpöksyjen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää Sodankylässä

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen Pia-Ka­rin Nik­ki­nen vannoi, ettei koskaan muuta lö­kä­pök­sy­jen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää So­dan­ky­läs­sä

25.06.2020 21:57 1
Tilaajille
Sodankylässä paloi uudehko hevostalli, palo levisi myös maastoon

So­dan­ky­läs­sä paloi uudehko he­vos­tal­li, palo levisi myös maas­toon

25.06.2020 17:05 0
Tilaajille
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Topi Mikkola, 71, Kersilö: Kulttuurin tekijöitä ei pidetty 1970-luvulla pohjoisessa ihan täysjärkisinä

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Topi Mik­ko­la, 71, Ker­si­lö: Kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä ei pidetty 1970-lu­vul­la poh­joi­ses­sa ihan täys­jär­ki­si­nä

25.06.2020 13:00 0
Puutavaralastissa ollut rekka ja traktori törmäsivät Sodankylässä

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka ja trak­to­ri tör­mä­si­vät So­dan­ky­läs­sä

24.06.2020 15:55 0
Tilaajille
Kaivoshankkeen uusi johtaja uskoo Sakatin tuovan vaurautta Sodankylään, Lappiin ja koko Suomeen – "Pelkkä verojalanjälki on miljardeja"

Kai­vos­hank­keen uusi johtaja uskoo Sakatin tuovan vau­raut­ta So­dan­ky­lään, Lappiin ja koko Suomeen – "Pelkkä ve­ro­ja­lan­jäl­ki on mil­jar­de­ja"

21.06.2020 18:30 7
Tilaajille
Sodankylä sinetöi monitoimikeskuksen toteuttamisen – hintalappu 2400 euroa neliöltä, oppimissoluja ilman käytäviä

So­dan­ky­lä sinetöi mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen to­teut­ta­mi­sen – hin­ta­lap­pu 2400 euroa ne­liöl­tä, op­pi­mis­so­lu­ja ilman käy­tä­viä

18.06.2020 21:56 1
Tilaajille