Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Sodankylä
Kuukausi

So­dan­ky­län lap­sil­le elo­ku­va­kas­va­tus­ta ko­ti­ky­län elo­ku­va­juh­lil­ta

15.09.2021 15:52
Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä alkaa per­jan­tai­na viikon mit­tai­nen ker­taus­har­joi­tus

14.09.2021 22:00
Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Täh­ti­kun­nan koulun Ki­ti­sen­ran­nan toi­mi­pis­teen kou­lu­lai­sia ja hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin

12.09.2021 18:52

Ar­vos­te­lu: So­dan­ky­län idea­lis­tin rat­kai­se­vat voi­ma­sa­nat

12.09.2021 18:01
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ron suun­taa­mi­nen osin kai­vos­paik­ka­kun­nil­le on mer­kit­tä­vä ja ter­ve­tul­lut päätös

10.09.2021 14:00 3
Tilaajille

Jukka Tar­kiai­nen jär­jes­tää nimeään kan­ta­vat Juk­ka-fes­ta­rit: "Tar­peek­si kahjo idea pitää to­teut­taa"

02.09.2021 07:57
Tilaajille

Päivi sulkee Kam­ma­rin­sa So­dan­ky­läs­sä ja toivoo pai­kal­le uutta ra­vin­to­loit­si­jaa: ”O­li­si­pa tässä paikka py­säh­tyä jat­kos­sa­kin”

30.08.2021 09:21 1
Tilaajille

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 07:00
Tilaajille

So­dan­ky­län op­pi­laat ju­lis­ta­vat kes­ki­viik­ko­na kou­lu­rau­han Suomen kaik­kiin kou­lui­hin – ta­pah­tu­maa voi seurata netistä

24.08.2021 20:00
Tilaajille
Vanhemmat

Ar­vos­te­lu: Haakana – erä­kir­jal­li­suu­den uu­dis­ta­ja ja paljon muuta

20.08.2021 17:30
Tilaajille

Tie 80 So­dan­ky­län ja Kit­ti­län välillä sul­je­taan ko­ko­naan lii­ken­teel­tä tors­tai-il­ta­na kello 20:30 eteen­päin

19.08.2021 19:46
Tilaajille

Viian­kiaa­van ren­gas­rei­tin pit­kos­puut uu­sit­tiin So­dan­ky­läs­sä

19.08.2021 11:54
Tilaajille

Lii­ken­ne­va­lot tur­vaa­vat jättien kulun Kitisen sil­lal­la

16.08.2021 14:00 5
Tilaajille

Port­ti­pah­ta antoi yhden tai­me­nen, 300 kiloa haukea ja 80 kiloa pulskia ahvenia – Ve­to­uis­te­lun Lapin mes­ta­rik­si kip­pa­roi Roni Kar­ja­lai­nen

15.08.2021 12:22 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mat­to­mien me­nes­tys ja kes­kus­tan vaa­li­tap­pio vai­keut­ta­vat paik­ko­jen ja­ka­mis­ta monessa kun­nas­sa –So­dan­ky­läs­sä lienee pahin um­pi­sol­mu

11.08.2021 18:00 5
Tilaajille

So­dan­ky­län vanha ter­veys­kes­kus tulee uu­del­leen myyn­tiin – Kunta huu­to­kaup­paa myös ri­vi­ta­lon

10.08.2021 14:08 1
Tilaajille

Mummo nousee yhä nos­tu­rin koppiin – ­So­dan­ky­lä­läi­nen Leena Vaa­ra­la, 76, on tiet­tä­väs­ti Suomen vanhin töitä tekevä nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja

08.08.2021 11:52 11
Tilaajille

Kaksi pa­ket­ti­au­toa ja hen­ki­lö­au­toa kol­hi­vat toi­siaan Ne­los­tiel­lä So­dan­ky­läs­sä

04.08.2021 19:35 2
Tilaajille

Runo valtaa So­dan­ky­län Askassa tans­si­la­van vii­kon­lop­pu­na – Kitisen tun­tu­mas­sa koetaan myös Runolla mer­kit­ty paikka en­si­esi­tyk­se­nä

04.08.2021 17:00
Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä tek­ni­nen vaa­li­liit­to jul­kai­si eh­do­tuk­sen­sa lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­jis­ta

02.08.2021 21:04
Tilaajille