Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sodankylä
Kuukausi
Rovaniemen tammikuu ei ole ainakaan 70 vuoteen ollut näin lauha –keskilämpötila jäi alle kuuteen pakkasasteeseen

Ro­va­nie­men tam­mi­kuu ei ole ai­na­kaan 70 vuoteen ollut näin lauha –kes­ki­läm­pö­ti­la jäi alle kuuteen pak­kas­as­tee­seen

01.02.2023 12:47 6
Tilaajille
Kemin mielestä myös kaivosten lähikuntien tulisi saada osansa kaivosverosta

Kemin mie­les­tä myös kai­vos­ten lä­hi­kun­tien tulisi saada osansa kai­vos­ve­ros­ta

27.01.2023 18:00 5
Tilaajille
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Ulkorakennus tuhoutui palossa Sodankylässä

Ul­ko­ra­ken­nus tu­hou­tui palossa So­dan­ky­läs­sä

22.01.2023 11:52
Tilaajille
Lauantain peli: Atro Berg palaa Hurrikaanina Sodankylään

Lauan­tain peli: Atro Berg palaa Hur­ri­kaa­ni­na So­dan­ky­lään

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Mies menetti autonsa hallinnan ja törmäsi vastaan tulevaan autoon Sodankylässä – käräjäoikeus tuomitsi 480 euron sakkoihin

Mies menetti autonsa hal­lin­nan ja törmäsi vastaan tu­le­vaan autoon So­dan­ky­läs­sä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si 480 euron sak­koi­hin

16.01.2023 16:35
Tilaajille
Matias Riipi veti pitemmän korren Revontulihiihtojen voittokamppailussa – katso kaikki tulokset

Matias Riipi veti pi­tem­män korren Re­von­tu­li­hiih­to­jen voit­to­kamp­pai­lus­sa – katso kaikki tu­lok­set

14.01.2023 16:20
Tilaajille
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt puhuu kultasakaalin kettuna ampunut sodankyläläinen metsästäjä: "Oli se jonkinlainen shokki"

Nyt puhuu kul­ta­sa­kaa­lin kettuna ampunut so­dan­ky­lä­läi­nen met­säs­tä­jä: "Oli se jon­kin­lai­nen shokki"

28.12.2022 05:00 9
Tilaajille
Kelkat, mopot ja sahat saavat sodankyläläisen Akseli Nissisen, 11, käsissä uuden elämän – ”Laitteita rassatessa mieli rauhoittuu ja ympäröivä maailma unohtuu”

Kelkat, mopot ja sahat saavat so­dan­ky­lä­läi­sen Akseli Nis­si­sen, 11, käsissä uuden elämän – ”Lait­tei­ta ras­sa­tes­sa mieli rau­hoit­tuu ja ym­pä­röi­vä maailma unoh­tuu”

22.12.2022 16:32 7
Tilaajille
Martti-auto viestii kelitietoja kuskille ja väistää jalankulkijoita – Sodankylässä testataan, kuinka 5G-yhteys tuo turvaa teille

Mart­ti-au­to viestii ke­li­tie­to­ja kus­kil­le ja väistää ja­lan­kul­ki­joi­ta – So­dan­ky­läs­sä tes­ta­taan, kuinka 5G-yh­teys tuo turvaa teille

20.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Sodankylä hankki kiertävän matkailuauton kohtaavaan nuorisotyöhön – "Autosta tulee työväline nuorten tasavertaiseen kohtaamiseen asuipa sitten kirkonkylällä tai sivukylillä"

So­dan­ky­lä hankki kier­tä­vän mat­kai­lu­au­ton koh­taa­vaan nuo­ri­so­työ­hön – "Au­tos­ta tulee työ­vä­li­ne nuorten ta­sa­ver­tai­seen koh­taa­mi­seen asuipa sitten kir­kon­ky­läl­lä tai si­vu­ky­lil­lä"

14.12.2022 18:10
Tilaajille
Sodankylän geofysiikan observatoriolle tunnustus 110 vuotta kestäneestä toiminnasta – "Observatoriot ovat yhteiskunnan pitkäaikaismuisti"

So­dan­ky­län geo­fy­sii­kan ob­ser­va­to­riol­le tun­nus­tus 110 vuotta kes­tä­nees­tä toi­min­nas­ta – "Ob­ser­va­to­riot ovat yh­teis­kun­nan pit­käai­kais­muis­ti"

08.12.2022 09:26 1
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaan kuntoon Sodankylässä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­maan kuntoon So­dan­ky­läs­sä

03.12.2022 08:49
Sodankylän Ikkariin voi nousta yhtä iso kultakaivos kuin Kittilään – yva alkaa vuodenvaihteessa

So­dan­ky­län Ik­ka­riin voi nousta yhtä iso kul­ta­kai­vos kuin Kit­ti­lään – yva alkaa vuo­den­vaih­tees­sa

02.12.2022 09:13 21
Tilaajille
Avaruusjättiläinen palveli 30 vuotta yliajalla Sodankylässä – vuonna 1978 valmistunut 32-metrinen suurtehotutka korvataan 10 000 miniantennin kentällä

Ava­ruus­jät­ti­läi­nen palveli 30 vuotta yli­ajal­la So­dan­ky­läs­sä – ­vuon­na 1978 val­mis­tu­nut 32-met­ri­nen suur­te­ho­tut­ka kor­va­taan 10 000 mi­ni­an­ten­nin ken­täl­lä

24.11.2022 20:30 1
Tilaajille
Sodankylä, Keminmaa ja Kittilä saavat 2–4 miljoonan euron pysyvän lisätulon uuden kaivosveron myötä – hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime viikolla

So­dan­ky­lä, Ke­min­maa ja Kittilä saavat 2–4 mil­joo­nan euron pysyvän li­sä­tu­lon uuden kai­vos­ve­ron myötä – hal­li­tus antoi la­ki­esi­tyk­sen edus­kun­nal­le viime vii­kol­la

23.11.2022 16:30 12
Tilaajille
Inari, Utsjoki, Savukoski ja Pelkosenniemi lähtevät mukaan Sodankylän perustamaan ateriapalveluja tuottavaan yhtiöön

Inari, Uts­jo­ki, Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi läh­te­vät mukaan So­dan­ky­län pe­rus­ta­maan ate­ria­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vaan yhtiöön

23.11.2022 13:09
Tilaajille
JBus tuo asiakkaita kaukaakin – Sodankylän vuoden yritys liikuttaa ihmisiä ja tavaraa

JBus tuo asiak­kai­ta kau­kaa­kin – So­dan­ky­län vuoden yritys lii­kut­taa ihmisiä ja tavaraa

19.11.2022 21:00 1
Tilaajille
Sodankylä päätti lakkauttaa Vaalajärven kyläkoulun

So­dan­ky­lä päätti lak­kaut­taa Vaa­la­jär­ven ky­lä­kou­lun

15.11.2022 19:29
Tilaajille