Johtaminen
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipide Jouni Tuomikumpu

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko Putinia puo­lus­taa?

06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heimo Härmä

Lu­ki­jal­ta: Rops ja pe­li­kä­si­tys

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Kilpailu puheenjohtajuudesta kiinnostaa
Lukijalta Mielipide Juhani Happonen

Lu­ki­jal­ta: Kil­pai­lu pu­heen­joh­ta­juu­des­ta kiin­nos­taa

07.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Keskustalaiset pääsevät äänestämään puheenjohtajasta – Voittajan urakka näyttää erittäin haastavalta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään pu­heen­joh­ta­jas­ta – Voit­ta­jan urakka näyttää erit­täin haas­ta­val­ta

30.07.2020 18:13 2
Tilaajille
Jan Vapaavuori uskoo Suomen kaupunkien voivan hyötyä korona-ajasta – Helsingin pormestari kertoo teesinsä tulevaisuuden asumisesta, etätöistä ja kaupunkikulttuurista

Jan Va­paa­vuo­ri uskoo Suomen kau­pun­kien voivan hyötyä ko­ro­na-ajas­ta – Hel­sin­gin por­mes­ta­ri kertoo tee­sin­sä tu­le­vai­suu­den asu­mi­ses­ta, etä­töis­tä ja kau­pun­ki­kult­tuu­ris­ta

04.07.2020 08:00 2
Tilaajille
Kuin kotiin palaisi – Yle Lapin uusi päällikkö Riikka Heikkilä haluaa, että koko Lappi tulee nähdyksi ja kuulluksi

Kuin kotiin palaisi – Yle Lapin uusi pääl­lik­kö Riikka Heik­ki­lä haluaa, että koko Lappi tulee näh­dyk­si ja kuul­luk­si

02.07.2020 18:00 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajalta kuuden kohdan listaa säästöihin ja tuloihin: lue millä kaupungin talous aiotaan pelastaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta kuuden kohdan listaa sääs­töi­hin ja tu­loi­hin: lue millä kau­pun­gin talous aiotaan pe­las­taa

21.06.2020 11:00 7
Tilaajille
Hannele Pokka teki viimeiset vuodet töitä etelässä, mutta eläkepäivilleen hän palaa Lappiin

Hannele Pokka teki vii­mei­set vuodet töitä ete­läs­sä, mutta elä­ke­päi­vil­leen hän palaa Lappiin

13.06.2020 06:30 3
Tilaajille
Luottamushenkilövalinnat menevät uusiksi Kittilässä

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat menevät uusiksi Kit­ti­läs­sä

01.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Lukijalta: Johtaminen turvallisten elämysten perustana
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Joh­ta­mi­nen tur­val­lis­ten elä­mys­ten pe­rus­ta­na

23.04.2020 13:44 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli Säynäjäkangas

Lu­ki­jal­ta: Vii­sik­ko on osannut johtaa

15.04.2020 03:00 0
Tilaajille
Valtuutettujen enemmistö ei luota kunnanjohtaja Kristiina Tikkalaan  Kolarissa, päätös syntyi äänin 13-8

Val­tuu­tet­tu­jen enem­mis­tö ei luota kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­laan Ko­la­ris­sa, päätös syntyi äänin 13-8

06.04.2020 17:50 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolarilaisten into kunnanjohtajan erottamiseen tuntuu hätäiseltä ratkaisulta. Jos valtuusto päätyy erottamiseen, syyt pitää avata kuntalaisille.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­la­ri­lais­ten into kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mi­seen tuntuu hä­täi­sel­tä rat­kai­sul­ta. Jos val­tuus­to päätyy erot­ta­mi­seen, syyt pitää avata kun­ta­lai­sil­le.

04.04.2020 09:30 0
Tilaajille
Kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan luottamus punnitaan Kolarin valtuustossa maanantaina

Kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan luot­ta­mus pun­ni­taan Kolarin val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na

02.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta, Esko Lotvosen kanta voitti repivän kiistan

Kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, Esko Lot­vo­sen kanta voitti repivän kiistan

10.02.2020 20:10 0
Tilaajille
Käytännöt vaihtelevat kunnissa: Osassa kokoaikaisille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot kuukausipalkan lisäksi, osassa ei

Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat kun­nis­sa: Osassa ko­ko­ai­kai­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le mak­se­taan ko­kous­palk­kiot kuu­kau­si­pal­kan li­säk­si, osassa ei

24.01.2020 11:08 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja valittiin avoimin kortein, mutta muun pomoporukan kanssa meni vaikeaksi
Kolumni Pekka Rytkönen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja va­lit­tiin avoimin kor­tein, mutta muun po­mo­po­ru­kan kanssa meni vai­keak­si

19.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja aloittaa työnsä aprillipäivänä

Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työnsä ap­ril­li­päi­vä­nä

18.12.2019 17:44 0
Tilaajille
Kohu ei näytä loppuvan Rovaniemen johtajaruletissa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

Kohu ei näytä lop­pu­van Ro­va­nie­men joh­ta­ja­ru­le­tis­sa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

17.12.2019 12:22 0
Tilaajille