Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Johtaminen
Näkökulma: Ministerit valitsivat lapsen vallassa roikkumisen sijaan – enteileekö nuorten naisjohtajien esimerkki yhteiskunnallista muutosta myös miehillä?

Nä­kö­kul­ma: Mi­nis­te­rit va­lit­si­vat lapsen val­las­sa roik­ku­mi­sen sijaan – en­tei­lee­kö nuorten nais­joh­ta­jien esi­merk­ki yh­teis­kun­nal­lis­ta muu­tos­ta myös mie­hil­lä?

03.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Päälliköistä ei tehdä vielä johtajia Rovaniemellä

Pääl­li­köis­tä ei tehdä vielä joh­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä

21.09.2021 10:41 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jatkoon

26.08.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­junt­ta jyräsi vaa­li­tu­lok­sen Ro­va­nie­mel­lä

11.08.2021 12:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­säi­nen vies­tin­tä ja työ­hy­vin­voin­ti kes­kei­set kom­pas­tus­ki­vet

09.08.2021 05:00
Tilaajille
Perussuomalaisten puheenjohtajalla on isot haasteet edessään – Hallitusvastuu mittaisi kyvyt perusteellisesti
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jal­la on isot haas­teet edes­sään – Hal­li­tus­vas­tuu mit­tai­si kyvyt pe­rus­teel­li­ses­ti

28.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Seuraa johtajaa, mutta millä hinnalla? Valmentajien johtaminen on murroksessa, jossa alatyylisyyttä ei suvaita

Seuraa joh­ta­jaa, mutta millä hin­nal­la? Val­men­ta­jien joh­ta­mi­nen on mur­rok­ses­sa, jossa ala­tyy­li­syyt­tä ei suvaita

29.06.2021 06:30
Tilaajille
Hyvä johtaja on kiinnostunut alaisistaan – Vuoden 2021 rauhanturvaajaksi valittu Katariina Lausto johtaa esimerkillä ja avoimuudella

Hyvä johtaja on kiin­nos­tu­nut alai­sis­taan – Vuoden 2021 rau­han­tur­vaa­jak­si valittu Ka­ta­rii­na Lausto johtaa esi­mer­kil­lä ja avoi­muu­del­la

01.06.2021 17:04 3
Tilaajille
Valtiovarainministeriksi noussut Annika Saarikko: "Aiemmin keskustaan oli tunkua, nyt kaikki menevät laidoille"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 16
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään jälleen rukousaamiainen johtajille ja vaikuttajille – Rukous pienessä osassa, verkostoituminen pääasia

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään jälleen ru­kous­aa­miai­nen joh­ta­jil­le ja vai­kut­ta­jil­le – Rukous pie­nes­sä osassa, ver­kos­toi­tu­mi­nen pääasia

14.05.2021 16:22 5
Tilaajille
Mitä Kittillä voisi Rovaniemelle opettaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Kit­til­lä voisi Ro­va­nie­mel­le opet­taa?

12.04.2021 05:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sau­na­il­to­ja­kaan ei ole pidetty

08.04.2021 21:54
Tilaajille
Opisto yhtiön kurimuksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opisto yhtiön ku­ri­muk­ses­sa

08.04.2021 18:35 1
Tilaajille

Kuusi elin­voi­ma­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­ta­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä

29.03.2021 20:57 1
Tilaajille

Suun­nit­te­lu­joh­ta­jan pesti kiin­nos­taa

29.03.2021 19:44
Tilaajille
Lapin lennoston uusi komentaja haluaa lisää yhteistyötä paikallisten kanssa. Korona lisäsi lentäjien kiinnostusta ilmavoimiin

Lapin len­nos­ton uusi ko­men­ta­ja haluaa lisää yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten kanssa. Korona lisäsi len­tä­jien kiin­nos­tus­ta il­ma­voi­miin

25.02.2021 09:02
Tilaajille

Jukka Kujalan paikka auki Ro­va­nie­mel­lä – Ro­va­nie­mi hakee uutta elin­voi­ma­joh­ta­jaa

18.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­ta­mis­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä poh­joi­ses­sa

28.01.2021 13:42
Tilaajille
Rovaniemellä on varaa yhteen täysipäiväiseen hallituksen puheenjohtajaan. Johtajan paikalle pitää voida nousta myös yksityiseltä sektorilta.
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on varaa yhteen täy­si­päi­väi­seen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaan. Joh­ta­jan pai­kal­le pitää voida nousta myös yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta.

17.01.2021 21:00 4
Tilaajille
Liisa Ansala ei todennäköisesti jatka Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajana: "Nyt on aika lähteä eteenpäin"

Liisa Ansala ei to­den­nä­köi­ses­ti jatka Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na: "Nyt on aika lähteä eteen­päin"

13.01.2021 06:30 6
Tilaajille