Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Johtaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hartiat eivät kan­nat­ta­neet

22.01.2024 17:00
Hallinto-oikeus: Pelkosenniemen hyvinvointijohtajan virkavaali kumottava

Hal­lin­to-oi­keus: Pel­ko­sen­nie­men hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­ka­vaa­li ku­mot­ta­va

02.01.2024 16:41 7
Tilaajille
Markku Vehkaoja Kolarin kunnanjohtajaksi

Markku Veh­ka­oja Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si

15.12.2023 11:03 2
Tilaajille
Päivi Kontio valittiin Utsjoen kunnanjohtajaksi

Päivi Kontio va­lit­tiin Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si

30.11.2023 08:47 2
Tilaajille
Simo Sova valittiin Pellon sivistysjohtajaksi – kh esittää myös veroprosentin korotusta

Simo Sova va­lit­tiin Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si – kh esittää myös ve­ro­pro­sen­tin ko­ro­tus­ta

07.11.2023 21:37
Tilaajille
Satu Laiho valittiin Sallan uudeksi matkailupäälliköksi

Satu Laiho va­lit­tiin Sallan uudeksi mat­kai­lu­pääl­li­kök­si

07.11.2023 19:12 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa hoi­to­työn joh­ta­mi­sen ala­sa­jos­ta?

10.10.2023 22:00
Utsjoen kunnanjohtajan paikkaa tavoittelee peräti 32 henkilöä – toinen hakukierros toi tuntuvan lisäyksen hakijamäärään

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee peräti 32 hen­ki­löä – toinen ha­ku­kier­ros toi tun­tu­van li­säyk­sen ha­ki­ja­mää­rään

06.10.2023 09:13 2
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi teki oikaisuvaatimuksen omasta irtisanoutumisestaan – kaupunginjohtaja esittää hylkäämistä

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­joh­ta­ja Jaakko Rantsi teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen omasta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­taan – kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää hyl­kää­mis­tä

13.09.2023 18:41 13
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajan paikalta irtisanoutunut Kristiina Tikkala: Minulla on itsesuojeluvaisto tallella

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pai­kal­ta ir­ti­sa­nou­tu­nut Kris­tii­na Tik­ka­la: Minulla on it­se­suo­je­lu­vais­to tal­lel­la

08.09.2023 09:47 10
Tilaajille
Tornion kirkkoherra sai piispalta harvinaisen työnjohdollisen varoituksen

Tornion kirk­ko­her­ra sai piis­pal­ta har­vi­nai­sen työn­joh­dol­li­sen va­roi­tuk­sen

09.08.2023 05:00 13
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajan pestiä tavoittelee kymmenen hakijaa – joukossa muun muassa rovaniemeläinen lukiolainen

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan pestiä ta­voit­te­lee kym­me­nen hakijaa – jou­kos­sa muun muassa ro­va­nie­me­läi­nen lu­kio­lai­nen

08.08.2023 15:16 6
Tilaajille
Pellon uusi kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö uskoo pellolaisten palveluiden järjestyvän tiiviimmällä yhteistyöllä – "Kaikkia palveluita ei ole jokaisen järkevää tuottaa yksin"

Pellon uusi kun­nan­joh­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö uskoo pel­lo­lais­ten pal­ve­lui­den jär­jes­ty­vän tii­viim­mäl­lä yh­teis­työl­lä – "Kaik­kia pal­ve­lui­ta ei ole jo­kai­sen jär­ke­vää tuottaa yksin"

28.06.2023 19:30 5
Tilaajille
Heikki Hannola valittiin Lapin urheiluopiston uudeksi rehtoriksi

Heikki Hannola va­lit­tiin Lapin ur­hei­lu­opis­ton uudeksi reh­to­rik­si

15.06.2023 14:47 1
Tilaajille
Enontekiön kunnanhallitus esittää Petri Härköstä kunnanjohtajaksi – valtuusto tekee päätöksen ennen juhannusta

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää Petri Här­kös­tä kun­nan­joh­ta­jak­si – val­tuus­to tekee pää­tök­sen ennen ju­han­nus­ta

07.06.2023 13:57 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tiik­kaa johtaa pre­si­dent­ti

05.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­mas­sa

29.05.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako rehtori näyttää tun­teen­sa?

17.05.2023 05:00
Utsjoen kunnanjohtaja Taina Pieski on irtisanoutunut reilun vuoden virassaolon jälkeen – "Lapissa kunnanjohtajan virat tuntuvat olevan tuulisia paikkoja"

Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja Taina Pieski on ir­ti­sa­nou­tu­nut reilun vuoden vi­ras­sao­lon jälkeen – "La­pis­sa kun­nan­joh­ta­jan virat tun­tu­vat olevan tuu­li­sia paik­ko­ja"

16.05.2023 17:29 12
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtajaksi ehdolla yli 20 henkilöä – uusi hakukierros tuplasi hakijamäärän

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ehdolla yli 20 hen­ki­löä – uusi ha­ku­kier­ros tuplasi ha­ki­ja­mää­rän

02.05.2023 13:35 5
Tilaajille