Johtaminen

Hyvä johtaja on kiin­nos­tu­nut alai­sis­taan – Vuoden 2021 rau­han­tur­vaa­jak­si valittu Ka­ta­rii­na Lausto johtaa esi­mer­kil­lä ja avoi­muu­del­la

01.06.2021 17:04 3
Tilaajille

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 16
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään jälleen ru­kous­aa­miai­nen joh­ta­jil­le ja vai­kut­ta­jil­le – Rukous pie­nes­sä osassa, ver­kos­toi­tu­mi­nen pääasia

14.05.2021 16:22 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mitä Kit­til­lä voisi Ro­va­nie­mel­le opet­taa?

12.04.2021 05:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sau­na­il­to­ja­kaan ei ole pidetty

08.04.2021 21:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Opisto yhtiön ku­ri­muk­ses­sa

08.04.2021 18:35 1
Tilaajille

Kuusi elin­voi­ma­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­ta­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä

29.03.2021 20:57 1
Tilaajille

Suun­nit­te­lu­joh­ta­jan pesti kiin­nos­taa

29.03.2021 19:44
Tilaajille

Lapin len­nos­ton uusi ko­men­ta­ja haluaa lisää yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten kanssa. Korona lisäsi len­tä­jien kiin­nos­tus­ta il­ma­voi­miin

25.02.2021 09:02
Tilaajille

Jukka Kujalan paikka auki Ro­va­nie­mel­lä – Ro­va­nie­mi hakee uutta elin­voi­ma­joh­ta­jaa

18.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Joh­ta­mis­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä poh­joi­ses­sa

28.01.2021 13:42
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on varaa yhteen täy­si­päi­väi­seen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaan. Joh­ta­jan pai­kal­le pitää voida nousta myös yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta.

17.01.2021 21:00 4
Tilaajille

Liisa Ansala ei to­den­nä­köi­ses­ti jatka Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na: "Nyt on aika lähteä eteen­päin"

13.01.2021 06:30 6
Tilaajille

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

02.01.2021 09:09 1
Tilaajille
Kolumni

Kasvot li­sää­vät ää­nes­tä­jien kiin­nos­tus­ta po­li­tiik­kaan

17.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sanna Luoman vas­ti­ne: Kiu­saa­ja vaihtaa koulua, ei kiu­sat­tu

15.12.2020 10:23 7
Tilaajille

Kun­ta­liit­to tarjoaa kun­nan­joh­ta­jil­le il­mas­to­kou­lua, sillä toi­min­ta­kult­tuu­ria pitää muuttaa – "Il­mas­toa­siois­sa joh­ta­mi­sen rooli ko­ros­tuu"

28.09.2020 18:00
Pääkirjoitus

Por­mes­ta­ri­mal­lia voisi harkita La­pis­sa­kin

28.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Siksi Ilari

15.09.2020 05:00 1
Tilaajille

Lapin kes­kus­ta­lai­set saat­ta­vat antaa yl­lät­tä­vän kovan kan­na­tuk­sen Annika Saa­ri­kol­le – Kahden kär­ki­eh­dok­kaan ää­ni­mää­rä voi mennä tasan

04.09.2020 20:48 6
Tilaajille