Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Johtaminen
Rovaniemen elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi teki oikaisuvaatimuksen omasta irtisanoutumisestaan – kaupunginjohtaja esittää hylkäämistä

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­joh­ta­ja Jaakko Rantsi teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen omasta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­taan – kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää hyl­kää­mis­tä

13.09.2023 18:41 13
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajan paikalta irtisanoutunut Kristiina Tikkala: Minulla on itsesuojeluvaisto tallella

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pai­kal­ta ir­ti­sa­nou­tu­nut Kris­tii­na Tik­ka­la: Minulla on it­se­suo­je­lu­vais­to tal­lel­la

08.09.2023 09:47 10
Tilaajille
Tornion kirkkoherra sai piispalta harvinaisen työnjohdollisen varoituksen

Tornion kirk­ko­her­ra sai piis­pal­ta har­vi­nai­sen työn­joh­dol­li­sen va­roi­tuk­sen

09.08.2023 05:00 13
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajan pestiä tavoittelee kymmenen hakijaa – joukossa muun muassa rovaniemeläinen lukiolainen

Utsjoen kun­nan­joh­ta­jan pestiä ta­voit­te­lee kym­me­nen hakijaa – jou­kos­sa muun muassa ro­va­nie­me­läi­nen lu­kio­lai­nen

08.08.2023 15:16 6
Tilaajille
Pellon uusi kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö uskoo pellolaisten palveluiden järjestyvän tiiviimmällä yhteistyöllä – "Kaikkia palveluita ei ole jokaisen järkevää tuottaa yksin"

Pellon uusi kun­nan­joh­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö uskoo pel­lo­lais­ten pal­ve­lui­den jär­jes­ty­vän tii­viim­mäl­lä yh­teis­työl­lä – "Kaik­kia pal­ve­lui­ta ei ole jo­kai­sen jär­ke­vää tuottaa yksin"

28.06.2023 19:30 5
Tilaajille
Heikki Hannola valittiin Lapin urheiluopiston uudeksi rehtoriksi

Heikki Hannola va­lit­tiin Lapin ur­hei­lu­opis­ton uudeksi reh­to­rik­si

15.06.2023 14:47 1
Tilaajille
Enontekiön kunnanhallitus esittää Petri Härköstä kunnanjohtajaksi – valtuusto tekee päätöksen ennen juhannusta

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää Petri Här­kös­tä kun­nan­joh­ta­jak­si – val­tuus­to tekee pää­tök­sen ennen ju­han­nus­ta

07.06.2023 13:57 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tiik­kaa johtaa pre­si­dent­ti

05.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­mas­sa

29.05.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako rehtori näyttää tun­teen­sa?

17.05.2023 05:00
Utsjoen kunnanjohtaja Taina Pieski on irtisanoutunut reilun vuoden virassaolon jälkeen – "Lapissa kunnanjohtajan virat tuntuvat olevan tuulisia paikkoja"

Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja Taina Pieski on ir­ti­sa­nou­tu­nut reilun vuoden vi­ras­sao­lon jälkeen – "La­pis­sa kun­nan­joh­ta­jan virat tun­tu­vat olevan tuu­li­sia paik­ko­ja"

16.05.2023 17:29 12
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtajaksi ehdolla yli 20 henkilöä – uusi hakukierros tuplasi hakijamäärän

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ehdolla yli 20 hen­ki­löä – uusi ha­ku­kier­ros tuplasi ha­ki­ja­mää­rän

02.05.2023 13:35 5
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtaja eroaa – osapuolet eivät kommentoi eron syitä

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja eroaa – osa­puo­let eivät kom­men­toi eron syitä

06.04.2023 13:41 14
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa kaupunginjohtajan hakuaikaa

Ke­mi­jär­vi jatkaa kau­pun­gin­joh­ta­jan ha­ku­ai­kaa

27.03.2023 19:34
Tilaajille
Antti Palomaata esitetään Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi – kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina

Antti Pa­lo­maa­ta esi­te­tään So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­joh­ta­jak­si – kun­nan­val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

15.03.2023 18:05 2
Tilaajille
Pellon kunnanhallitus esittää Pellon uudeksi kunnanjohtajaksi nykyistä elinvoimajohtajaa Katja Jaako-Körkköä

Pellon kun­nan­hal­li­tus esittää Pellon uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si ny­kyis­tä elin­voi­ma­joh­ta­jaa Katja Jaa­ko-Körk­köä

14.03.2023 19:14 1
Tilaajille
Mari Valonmeri kirjoitti kirjan erityisherkistä johtajista, sillä hänen mielestään esihenkilöiden herkkyys on edelleen Suomessa tabu

Mari Va­lon­me­ri kir­joit­ti kirjan eri­tyis­her­kis­tä joh­ta­jis­ta, sillä hänen mie­les­tään esi­hen­ki­löi­den herk­kyys on edel­leen Suo­mes­sa tabu

08.03.2023 17:30
Tilaajille
Hoitajia kuunneltava uudistuksissa, joilla hoitajapulaa yritetään ratkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jia kuun­nel­ta­va uu­dis­tuk­sis­sa, joilla hoi­ta­ja­pu­laa yri­te­tään ratkoa

10.02.2023 07:00 4
Tilaajille
Näistä neljästä valitaan Kittilän uusi kunnanjohtaja – valtuusto päättää uuden kunnanjohtajan ensi viikon kokouksessaan

Näistä nel­jäs­tä va­li­taan Kit­ti­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – val­tuus­to päättää uuden kun­nan­joh­ta­jan ensi viikon ko­kouk­ses­saan

08.12.2022 10:04 11
Tilaajille
Atte Rantasen palvelussuhde Kemijärvellä päättyy joulukuun lopussa – valtuusto päättää Rantaselle maksettavasta erilliskorvauksesta

Atte Ran­ta­sen pal­ve­lus­suh­de Ke­mi­jär­vel­lä päättyy jou­lu­kuun lopussa – val­tuus­to päättää Ran­ta­sel­le mak­set­ta­vas­ta eril­lis­kor­vauk­ses­ta

02.12.2022 20:22 6
Tilaajille