Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tiede
Kuukausi
Oulun seudulta löydettiin ensimmäistä kertaa Suomessa suurikokoinen savutorakka: "Tuholaislajiksi sen voinee laskea"

Oulun seu­dul­ta löy­det­tiin en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa suu­ri­ko­koi­nen sa­vu­to­rak­ka: "Tu­ho­lais­la­jik­si sen voinee laskea"

08.12.2023 10:59
Lahjoitusvaroin OYSiin saatu aivopesuri seisoo tyhjän panttina, sillä sen käyttöön ei ole saatu lupaa – odotellessa kehitettiin aivojen esipesumenetelmä

Lah­joi­tus­va­roin OYSiin saatu ai­vo­pe­su­ri seisoo tyhjän pant­ti­na, sillä sen käyt­töön ei ole saatu lupaa – odo­tel­les­sa ke­hi­tet­tiin aivojen esi­pe­su­me­ne­tel­mä

05.12.2023 18:00 5
Tilaajille
Lehtikuusi selviää tykky- ja tuulivaurioista mäntyä paremmin, ja siitä pitävät myös liito-orava ja poro

Leh­ti­kuu­si selviää tykky- ja tuu­li­vau­riois­ta mäntyä pa­rem­min, ja siitä pitävät myös lii­to-ora­va ja poro

03.12.2023 13:37 4
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 10:00
Tilaajille
Toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläinen sai Journalistiliitosta tarpeekseen ja erosi – syynä Maria Petterssoniin liittyvä kirjajupakka

Toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Tuomas Rim­pi­läi­nen sai Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta tar­peek­seen ja erosi – syynä Maria Pet­ters­so­niin liit­ty­vä kir­ja­ju­pak­ka

29.11.2023 15:41 1
Àile Aikio tutkii väitöskirjassaan, minkälaista on saamelainen museoajattelu ja -työ

Àile Aikio tutkii väi­tös­kir­jas­saan, min­kä­lais­ta on saa­me­lai­nen mu­seo­ajat­te­lu ja -työ

29.11.2023 11:37
Tilaajille
Lääkäri Jussi Sutinen on saanut sanoa kuolemaan varautuneelle potilaalleen: "Et sinä kuolekaan tähän tautiin" – Tehokas hiv-lääkitys on tieteen riemuvoittoja

Lääkäri Jussi Sutinen on saanut sanoa kuo­le­maan va­rau­tu­neel­le po­ti­laal­leen: "Et sinä kuo­le­kaan tähän tau­tiin" – Tehokas hiv-lää­ki­tys on tieteen rie­mu­voit­to­ja

25.11.2023 06:30
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­to sahaa omaa ok­saan­sa

23.11.2023 04:45
Näkökulma: Törhönen taiteen, tieteen ja käytännön risteymäpisteessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Tör­hö­nen tai­teen, tieteen ja käy­tän­nön ris­tey­mä­pis­tees­sä

21.11.2023 09:34 8
Reilusti yli tarpeen nautitut antioksidantit voivat kiihdyttää syövän kasvua – hiirikokeissa tehokkaimmin etäpesäkkeitä levitti tuttu vitamiini

Rei­lus­ti yli tarpeen nau­ti­tut an­ti­ok­si­dan­tit voivat kiih­dyt­tää syövän kasvua – hii­ri­ko­keis­sa te­hok­kaim­min etä­pe­säk­kei­tä levitti tuttu vi­ta­mii­ni

20.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Tutkija kääntää kaiken päinvastoin – näin betoni saadaan sitomaan kasvihuonekaasuja

Tutkija kääntää kaiken päin­vas­toin – näin betoni saadaan si­to­maan kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja

16.11.2023 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ottaa väi­tös­kir­ja­huo­let va­ka­vas­ti

16.11.2023 05:00 2
He päättävät Törhösen kohuväitöskirjan kohtalosta – tiedekuntaneuvosto koolla joulukuussa

He päät­tä­vät Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös­kir­jan koh­ta­los­ta – tie­de­kun­ta­neu­vos­to koolla jou­lu­kuus­sa

14.11.2023 20:29 5
Tilaajille
Kulttuurintutkimuksen seura: Törhösen väitösprosessissa tehty vakavia virheitä –Vastuu ennen kaikkea ohjaajilla ja tiedekuntaneuvostolla

Kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen seura: Tör­hö­sen väi­tös­pro­ses­sis­sa tehty vakavia vir­hei­tä –Vastuu ennen kaikkea oh­jaa­jil­la ja tie­de­kun­ta­neu­vos­tol­la

14.11.2023 12:47 11
Tilaajille
Hevosenpääsumusta saatiin ennätyksellisen tarkkoja ja laajoja kuvia – Oulun yliopiston yliopistonlehtori Aku Venhola on mukana etsimässä uusia galakseja

He­vo­sen­pää­su­mus­ta saatiin en­nä­tyk­sel­li­sen tark­ko­ja ja laajoja kuvia – Oulun yli­opis­ton yli­opis­ton­leh­to­ri Aku Venhola on mukana et­si­mäs­sä uusia ga­lak­se­ja

10.11.2023 20:08 1
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

09.11.2023 05:00
Tilaajille
Kohuväitös tempaisi Lapin yliopiston mediamyllerrykseen – mainehaitta ehti jo syntyä
Kolumni

Ko­hu­väi­tös tem­pai­si Lapin yli­opis­ton me­dia­myl­ler­ryk­seen – mai­ne­hait­ta ehti jo syntyä

08.11.2023 16:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Her­ra­seu­ra­teo­riois­ta syytä luopua Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­jan suhteen

07.11.2023 13:20 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kantaa vastuun Tör­hö­sen väi­tök­ses­tä?

04.11.2023 05:00 2