Tiede
Tieteen akateemikon arvonimet Kari Alitalolle ja Kaisa Häkkiselle

Tieteen aka­tee­mi­kon ar­vo­ni­met Kari Ali­ta­lol­le ja Kaisa Häk­ki­sel­le

27.11.2020 13:06 0
Värriön tutkimusaseman johtaja Mikko Sipilä on yksi alansa siteeratuimpia tutkijoita maailmassa – "Olen saanut olla mukana tutkimusryhmissä, joissa tehdään kovatasoista ja globaalisti merkittävää tutkimusta"

Värriön tut­ki­mus­ase­man johtaja Mikko Sipilä on yksi alansa si­tee­ra­tuim­pia tut­ki­joi­ta maail­mas­sa – "Olen saanut olla mukana tut­ki­mus­ryh­mis­sä, joissa tehdään ko­va­ta­sois­ta ja glo­baa­lis­ti mer­kit­tä­vää tut­ki­mus­ta"

25.11.2020 12:58 1
Tilaajille
Pikkuisen pelkoa ja hulluna huuhaata – Tutkija-tiedebloggaaja Pauli Ohukainen tietää, kuinka kunnon pöhinää herättävä salaliittoteoria rakennetaan

Pik­kui­sen pelkoa ja hulluna huu­haa­ta – Tut­ki­ja-tie­deb­log­gaa­ja Pauli Ohu­kai­nen tietää, kuinka kunnon pöhinää he­rät­tä­vä sa­la­liit­to­teo­ria ra­ken­ne­taan

28.10.2020 20:58 1
Tilaajille
Tuleeko koirista demokratian mittari? Tieteen ja tutkimuksen vapaus on tärkeä perusoikeus, jonka rajoittaminen on vaarallinen tie
Kolumni Marjo Oikarinen

Tuleeko koi­ris­ta de­mo­kra­tian mit­ta­ri? Tieteen ja tut­ki­muk­sen vapaus on tärkeä pe­ru­soi­keus, jonka ra­joit­ta­mi­nen on vaa­ral­li­nen tie

17.10.2020 08:00 0
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa ennätykselliset 12,8 miljoonaa euroa – Katso tästä lappilaisittain kiinnostavia apurahoja

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa en­nä­tyk­sel­li­set 12,8 mil­joo­naa euroa – Katso tästä lap­pi­lai­sit­tain kiin­nos­ta­via apu­ra­ho­ja

09.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Ilman taiteiden tiedekuntaa ei ehkä olisi koko Lapin yliopistoa – Rovaniemi ja Oulu kävivät kovaa vääntöä taideopetuksesta 1980-luvulla, tiedekunta ollut yliopiston kivijalka jo 30 vuotta

Ilman tai­tei­den tie­de­kun­taa ei ehkä olisi koko Lapin yli­opis­toa – Ro­va­nie­mi ja Oulu kävivät kovaa vääntöä tai­de­ope­tuk­ses­ta 1980-lu­vul­la, tie­de­kun­ta ollut yli­opis­ton ki­vi­jal­ka jo 30 vuotta

26.08.2020 06:30 4
Tilaajille
Tutkimus: Perhosen siivistä apua aurinkopaneeleiden kehitystyössä – markkinat ovat valtavat

Tut­ki­mus: Per­ho­sen sii­vis­tä apua au­rin­ko­pa­nee­lei­den ke­hi­tys­työs­sä – mark­ki­nat ovat val­ta­vat

24.06.2020 08:42 0
Radiosignaali suoraan suolistosta – yliopistossa tutkitaan kehon sisäistä tietoliikennettä

Ra­dio­sig­naa­li suoraan suo­lis­tos­ta – yli­opis­tos­sa tut­ki­taan kehon si­säis­tä tie­to­lii­ken­net­tä

10.05.2020 14:48 0
Tilaajille
Voisitko kuvitella, että saisit koko vuodeksi energiaa ämpärillisestä raskasta vettä ja neljän läppärin akusta? 30 vuoden päästä se on ehkä mahdollista

Voi­sit­ko ku­vi­tel­la, että saisit koko vuo­dek­si ener­giaa äm­pä­ril­li­ses­tä ras­kas­ta vettä ja neljän läp­pä­rin akusta? 30 vuoden päästä se on ehkä mah­dol­lis­ta

10.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kun vastuu siirtyy kuulijalle
Kolumni Henripekka Kallio

Kun vastuu siirtyy kuu­li­jal­le

11.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaipaan tietoa uskon sijasta
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Kaipaan tietoa uskon sijasta

16.12.2019 08:33 0
Tilaajille
Tieto ja avoimuus lisäävät luottamusta
Kolumni Mika Nykänen

Tieto ja avoi­muus li­sää­vät luot­ta­mus­ta

11.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Tutkija Nafisa Yeasmin valittu Vuoden tieteentekijäksi

Tutkija Nafisa Yeasmin valittu Vuoden tie­teen­te­ki­jäk­si

25.10.2019 11:00 0
Tilaajille
Tiede ei ole kriisissä, torppaa Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä – "Pitää olla sen verran yleissivistystä, ettei päädy pitämään hömppää auktoriteettina"

Tiede ei ole krii­sis­sä, torppaa Hel­sin­gin yli­opis­ton rehtori Jari Niemelä – "Pitää olla sen verran yleis­si­vis­tys­tä, ettei päädy pi­tä­mään hömppää auk­to­ri­teet­ti­na"

19.10.2019 08:00 0
Tilaajille

Kolme so­lu­tut­ki­jaa sai lää­ke­tie­teen No­bel-pal­kin­non

07.10.2019 13:09 0
Tiede sen todistaa: Unohda sähköpostit aamuisin ja ideapalaverit iltapäivisin, äläkä koskaan mene iltapäivällä lääkäriin – Nämä vinkit parantavat päätöksiäsi

Tiede sen to­dis­taa: Unohda säh­kö­pos­tit aa­mui­sin ja idea­pa­la­ve­rit il­ta­päi­vi­sin, äläkä koskaan mene il­ta­päi­väl­lä lää­kä­riin – Nämä vinkit pa­ran­ta­vat pää­tök­siä­si

05.10.2019 08:00 0
Tilaajille
Arctic Award -palkinto Lappiin

Arctic Award -pal­kin­to Lappiin

23.09.2019 14:49 0
Tilaajille