Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nukkuminen
Myöhäisillan ruutuaika lisää uniongelmia – moni nukkuu jatkuvasti liian vähän

Myö­häis­il­lan ruu­tu­ai­ka lisää uni­on­gel­mia – moni nukkuu jat­ku­vas­ti liian vähän

16.04.2023 12:00
Tutkija Pälvi Rantala kirjoitti kirjan valvojista ja antoi samalla kasvot unettomuudelle – "Se täytyy hyväksyä osaksi elämää"

Tutkija Pälvi Rantala kir­joit­ti kirjan val­vo­jis­ta ja antoi samalla kasvot unet­to­muu­del­le – "Se täytyy hy­väk­syä osaksi elämää"

31.03.2023 20:24
Tilaajille
Painajaisten noidat ovat vaihtuneet zombeihin – varhaisin säilynyt suomalainen unikuvaus paljastaa, että työstressi on piinannut ihmisiä jo vuosisatoja sitten

Pai­na­jais­ten noidat ovat vaih­tu­neet zom­bei­hin – ­var­hai­sin säi­ly­nyt suo­ma­lai­nen uni­ku­vaus pal­jas­taa, että työ­stres­si on pii­nan­nut ihmisiä jo vuo­si­sa­to­ja sitten

12.11.2022 16:05
Päiväkirja: Repaleisten öiden tuska ja onni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­pa­leis­ten öiden tuska ja onni

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tyytyväinen unikeko matkustaa tropiikkiin ja sanoo kaikille suorat sanat
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tyy­ty­väi­nen unikeko mat­kus­taa tro­piik­kiin ja sanoo kai­kil­le suorat sanat

30.07.2022 05:00
Tilaajille
Patista kuorsaava puoliso tutkimuksiin: Uupunut ja kärttyinen saattaa kärsiä uniapneasta

Patista kuor­saa­va puoliso tut­ki­muk­siin: Uupunut ja kärt­tyi­nen saattaa kärsiä uniap­neas­ta

09.11.2021 18:21 4
Tilaajille
Erilaisia unihäiriöitä on lähes sata, mutta somnologi Janne Kanervisto tarjoaa lohtua niistä kärsiville: "Kaikkiin unihäiriöihin pystytään vaikuttamaan elintavoilla"

Eri­lai­sia uni­häi­riöi­tä on lähes sata, mutta som­no­lo­gi Janne Ka­ner­vis­to tarjoaa lohtua niistä kär­si­vil­le: "Kaik­kiin uni­häi­riöi­hin pys­ty­tään vai­kut­ta­maan elin­ta­voil­la"

25.10.2021 07:30
Tilaajille
Aamuherätyksistä valittavat eivät näe pullamössölautasiaan pidemmälle
Kolumni

Aa­mu­he­rä­tyk­sis­tä va­lit­ta­vat eivät näe pul­la­mös­sö­lau­ta­siaan pi­dem­mäl­le

18.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Kerrankin oli räjähtävä lähtö
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ker­ran­kin oli rä­jäh­tä­vä lähtö

15.09.2021 19:22
Tilaajille
Nukkumatti jätti Mikaelin väliin – Niina Hirvosen perheessä oli hauskuus kaukana, kun lapsen uniongelma teki vanhemmista väsyneitä

Nuk­ku­mat­ti jätti Mi­kae­lin väliin – Niina Hir­vo­sen per­hees­sä oli haus­kuus kau­ka­na, kun lapsen uni­on­gel­ma teki van­hem­mis­ta vä­sy­nei­tä

19.07.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Aamuja ja haaveita
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Aamuja ja haa­vei­ta

14.04.2021 07:00
Tilaajille
Onko oman unen sääntelystä tulossa sosiaalista pääomaa? – Kulttuurihistorioitsija tutkii unettomuuden ja valvomisen kauneutta ja kauheutta

Onko oman unen sään­te­lys­tä tulossa so­siaa­lis­ta pääo­maa? – Kult­tuu­ri­his­to­rioit­si­ja tutkii unet­to­muu­den ja val­vo­mi­sen kau­neut­ta ja kau­heut­ta

07.03.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Herätyskellon sulosointu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: He­rä­tys­kel­lon su­lo­soin­tu

26.11.2020 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Aikuisen unikoulu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ai­kui­sen uni­kou­lu

02.10.2020 06:30
Tilaajille