Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Hyvä elämä
Suola on enemmän kuin mauste: se säilöö, kypsyttää, marinoi ja lisää sitkoa – Tutustu perusmakuihin uudessa juttusarjassa, joka poimii reseptejä maun mukaan

Suola on enemmän kuin mauste: se säilöö, kyp­syt­tää, marinoi ja lisää sitkoa – Tutustu pe­rus­ma­kui­hin uudessa jut­tu­sar­jas­sa, joka poimii re­sep­te­jä maun mukaan

27.01.2022 06:30
Tilaajille
Kuuluuko lumet kolata talon sokkelin viereen vai heittää poispäin – tässä vihdoin vastaus lumitöiden tekijöille

Kuu­luu­ko lumet kolata talon sok­ke­lin viereen vai heittää pois­päin – tässä vihdoin vastaus lu­mi­töi­den te­ki­jöil­le

22.01.2022 06:30 8
Tilaajille
Leipää, leipää, enemmän leipää – itse tehty, vastapaistettu leipä on elämän ylellisyys, johon meistä jokaisella on varaa

Leipää, leipää, enemmän leipää – itse tehty, vas­ta­pais­tet­tu leipä on elämän ylel­li­syys, johon meistä jo­kai­sel­la on varaa

20.01.2022 06:30
Tilaajille
"Mikä tämä on?" 3-vuotias Tushara osaa neljää kieltä ja kyselee koko ajan – Kokeile, oletko säilyttänyt tämän hyvinvoinnille tärkeän ominaisuuden

"Mikä tämä on?" 3-vuo­tias Tushara osaa neljää kieltä ja kyselee koko ajan – Ko­kei­le, oletko säi­lyt­tä­nyt tämän hy­vin­voin­nil­le tärkeän omi­nai­suu­den

27.12.2021 06:30
Tilaajille
Jos perinteinen jouluruoka kyllästyttää, kokeile kampasimpukoita ja maailman herkullisimmaksi listattua lihapataa

Jos pe­rin­tei­nen jou­lu­ruo­ka kyl­läs­tyt­tää, kokeile kam­pa­sim­pu­koi­ta ja maail­man her­kul­li­sim­mak­si lis­tat­tua li­ha­pa­taa

23.12.2021 06:30
Tilaajille
Katso, kuinka upea joulu syntyy vaikka risukasaan – Katja Kannisto sairastui vakavasti ja juhlat anoppilassa vaihtuivat erinäköiseen kotijouluun

Katso, kuinka upea joulu syntyy vaikka ri­su­ka­saan – Katja Kan­nis­to sai­ras­tui va­ka­vas­ti ja juhlat anop­pi­las­sa vaih­tui­vat eri­nä­köi­seen ko­ti­jou­luun

23.12.2021 06:30
Tilaajille
Joulu saapui kotiin jo marraskuussa – Olkkosen perheessä asuu jouluttaja, mutta uuden vuoden näkee koristeista korkeintaan joulukuusi

Joulu saapui kotiin jo mar­ras­kuus­sa – Olk­ko­sen per­hees­sä asuu jou­lut­ta­ja, mutta uuden vuoden näkee ko­ris­teis­ta kor­kein­taan jou­lu­kuu­si

18.12.2021 06:30
Tilaajille
Raikas ja sitruksinen voitti oululaisten asiantuntijoiden testin – ruokakaupassa alkoholittomia oluita myydään jo enemmän kuin ulkomaisia erikoisoluita

Raikas ja sit­ruk­si­nen voitti ou­lu­lais­ten asian­tun­ti­joi­den testin – ruo­ka­kau­pas­sa al­ko­ho­lit­to­mia oluita myydään jo enemmän kuin ul­ko­mai­sia eri­kois­olui­ta

16.12.2021 06:30
Tilaajille
Helvetillinen kipu iskee voimalla, mutta ei näy päälle – Hortonin neuralgia on harvinainen, eikä Yrjö Särkkä toivo sairauttaan edes pahimmalle viholliselle

Hel­ve­til­li­nen kipu iskee voi­mal­la, mutta ei näy pääl­le – Hor­to­nin neu­ral­gia on har­vi­nai­nen, eikä Yrjö Särkkä toivo sai­raut­taan edes pa­him­mal­le vi­hol­li­sel­le

13.12.2021 06:30 2
Tilaajille
Yhä useampi käsityöharrastaja osallistuu neulekinkereihin etänä – Hailuodon pappilasta on otettu yhteyksiä maailmalle ja neulomisen ohessa on naurettu ja itketty

Yhä useampi kä­si­työ­har­ras­ta­ja osal­lis­tuu neu­le­kin­ke­rei­hin etänä – Hai­luo­don pap­pi­las­ta on otettu yh­teyk­siä maail­mal­le ja neu­lo­mi­sen ohessa on nau­ret­tu ja itketty

11.12.2021 18:30
Tilaajille
Emilia Pippola vähentää jätettä arjen valinnoilla: ruokaa voi ostaa omaan astiaan ja kahvia kestomukiin – Näin säästyy myös rahaa

Emilia Pippola vä­hen­tää jätettä arjen va­lin­noil­la: ruokaa voi ostaa omaan astiaan ja kahvia kes­to­mu­kiin – Näin säästyy myös rahaa

11.12.2021 06:30
Tilaajille
Lahjo läheiset lempiherkuillasi – nämä itsetehdyt ruokalahjat valmistuvat vaivatta ja yllättävät saajansa iloisesti

Lahjo lä­hei­set lem­pi­her­kuil­la­si – nämä it­se­teh­dyt ruo­ka­lah­jat val­mis­tu­vat vai­vat­ta ja yl­lät­tä­vät saa­jan­sa iloi­ses­ti

09.12.2021 06:30
Tilaajille
Tiesitkö tämän talvi-ihon hoidosta?  "En laittaisi iholle rasvaa juuri ennen ulos lähtemistä"

Tie­sit­kö tämän tal­vi-ihon hoi­dos­ta?  "En lait­tai­si iholle rasvaa juuri ennen ulos läh­te­mis­tä"

07.12.2021 07:00
Tilaajille
Jos odottaja kärsii lantion liitoskivuista, syy voi yllättäen olla muu kuin kehon löystyminen – "Vauvan hyvinvointi lähtee kohtuajasta ja syntymästä"

Jos odot­ta­ja kärsii lantion lii­tos­ki­vuis­ta, syy voi yl­lät­täen olla muu kuin kehon löys­ty­mi­nen – "Vauvan hy­vin­voin­ti lähtee koh­tua­jas­ta ja syn­ty­mäs­tä"

06.12.2021 06:30
Tilaajille
Verikokeiden omatoiminen tulkinta voi johtaa pahasti harhaan – Lääkärit kertovat, mitkä veriarvot pitäisi testata säännöllisesti

Ve­ri­ko­kei­den oma­toi­mi­nen tul­kin­ta voi johtaa pahasti harhaan – Lää­kä­rit ker­to­vat, mitkä ve­riar­vot pitäisi testata sään­nöl­li­ses­ti

29.11.2021 06:30
Tilaajille
Aikuisiän akne vaivaa erityisesti 25–50-vuotiaita naisia – Jenni Liikaoja ehti vaipua masennuksen partaalle ennen kuin löysi keinot, joilla pärjää

Ai­kui­siän akne vaivaa eri­tyi­ses­ti 25–50-vuo­tiai­ta naisia – Jenni Lii­kao­ja ehti vaipua ma­sen­nuk­sen par­taal­le ennen kuin löysi keinot, joilla pärjää

22.11.2021 06:30
Tilaajille
Kausivaloja on kaupat pullollaan – Sisustussuunnittelija ymmärtää tuskan, jota moni kokee etsiessään tyylikkäitä ja muuhun valaistukseen sopivia tunnelmavaloja

Kau­si­va­lo­ja on kaupat pul­lol­laan – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja ym­mär­tää tuskan, jota moni kokee et­sies­sään tyy­lik­käi­tä ja muuhun va­lais­tuk­seen sopivia tun­nel­ma­va­lo­ja

20.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Keskivertokodissa on yli 10 000 tavaraa, joista yli puolet on käytössä ani harvoin – Katso ammattilaisten järjestelyvinkit ja selätä kaaos

Kes­ki­ver­to­ko­dis­sa on yli 10 000 ta­va­raa, joista yli puolet on käy­tös­sä ani harvoin – Katso am­mat­ti­lais­ten jär­jes­te­ly­vin­kit ja selätä kaaos

13.11.2021 06:30
Tilaajille
Kokkaa kuin ranskalainen – tämä klassinen menu pysyy aina muodissa

Kokkaa kuin rans­ka­lai­nen – tämä klas­si­nen menu pysyy aina muo­dis­sa

11.11.2021 06:30
Tilaajille
Tunnista oma tai läheisen syömishäiriö – miesten syömishäiriöissä on yksi erityispiirre, joka ei täytä sairauden nykyisiä kriteereitä

Tun­nis­ta oma tai lä­hei­sen syö­mis­häi­riö – miesten syö­mis­häi­riöis­sä on yksi eri­tyis­piir­re, joka ei täytä sai­rau­den ny­kyi­siä kri­tee­rei­tä

08.11.2021 06:30
Tilaajille