Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hyvä elämä
Kuukausi
Sapastellen itsenäisyyspäivän viettoon – Nappaa tästä neljä helppoa näppipalaa kaamosajan kemuihin

Sa­pas­tel­len it­se­näi­syys­päi­vän viet­toon – Nappaa tästä neljä helppoa näp­pi­pa­laa kaa­mos­ajan ke­mui­hin

30.11.2023 06:30
Tilaajille
Näin saat umamia kasvisruokiin – "lihaisa" on yksi viidestä perusmausta, jonka tuot ruokaan ilman lihaakin

Näin saat umamia kas­vis­ruo­kiin – "li­hai­sa" on yksi vii­des­tä pe­rus­maus­ta, jonka tuot ruokaan ilman li­haa­kin

23.11.2023 06:30
Tilaajille
Näin jatkojalostat kolmen päivän ruoat minimivaivalla – kokoa värikäs "jämäbuffet" jääkaappiin kertyneistä kasviksista

Näin jat­ko­ja­los­tat kolmen päivän ruoat mi­ni­mi­vai­val­la – kokoa värikäs "jä­mä­buf­fet" jää­kaap­piin ker­ty­neis­tä kas­vik­sis­ta

16.11.2023 06:30
Tilaajille
Vähän uutta, paljon vanhaa ja sinistä – Sanni Pouttu ja Ville Leppäniemi innostuvat erityisesti kolmesta asiasta 60-luvun sisustuksessa

Vähän uutta, paljon vanhaa ja sinistä – Sanni Pouttu ja Ville Lep­pä­nie­mi in­nos­tu­vat eri­tyi­ses­ti kol­mes­ta asiasta 60-lu­vun si­sus­tuk­ses­sa

11.11.2023 06:30
Tilaajille
Näin korvaat maitovalmisteet ja munan – sekasyöjänkin kannattaa opetella muutama vegaanisen ruoanlaiton niksi

Näin korvaat mai­to­val­mis­teet ja munan – se­ka­syö­jän­kin kan­nat­taa ope­tel­la muutama ve­gaa­ni­sen ruoan­lai­ton niksi

09.11.2023 06:30
Tilaajille
Oululainen Hanna Karhu havahtui pitkään jatkuneeseen ylirasitukseen, kun lapsen syntymä pakotti treenitauolle – Pakkoliikunnassa kehon kuuntelu unohtuu, tässä varoitusmerkkejä

Ou­lu­lai­nen Hanna Karhu ha­vah­tui pitkään jat­ku­nee­seen yli­ra­si­tuk­seen, kun lapsen syntymä pakotti tree­ni­tauol­le – Pak­ko­lii­kun­nas­sa kehon kuun­te­lu unoh­tuu, tässä va­roi­tus­merk­ke­jä

06.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Eeva Lemströmin ja Veera Saarisen yhteiselo sujui yksiössä, vaikka se vaati järjestelyjä – Tässä 10 vinkkiä yhteiseen kotiin muuttavalle parille

Eeva Lem­strö­min ja Veera Saa­ri­sen yh­teis­elo sujui yk­siös­sä, vaikka se vaati jär­jes­te­ly­jä – Tässä 10 vinkkiä yh­tei­seen kotiin muut­ta­val­le parille

04.11.2023 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Pikkubudjetin kalaostokset vaativat tarkkuutta ja kekseliäisyyttä – näillä vinkeillä saat suositellut viikkoannokset täyteen

Pik­ku­bud­je­tin ka­la­os­tok­set vaa­ti­vat tark­kuut­ta ja kek­se­liäi­syyt­tä – näillä vin­keil­lä saat suo­si­tel­lut viik­ko­an­nok­set täyteen

02.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Tiktok muuttaa tapamme ajatella keittiössä – näin maailman suurimpiin kuuluvan ruokamedian näkökulma eroaa edeltäjiensä tavasta katsoa ruokaa

Tiktok muuttaa tapamme aja­tel­la keit­tiös­sä – näin maail­man suu­rim­piin kuu­lu­van ruo­ka­me­dian nä­kö­kul­ma eroaa edel­tä­jien­sä tavasta katsoa ruokaa

19.10.2023 06:30
Tilaajille
Moni suomalainen häpeää kotiaan, ja näin se ilmenee – pelko tuomituksi tulemisesta voi olla todellista tai omassa päässä

Moni suo­ma­lai­nen häpeää ko­tiaan, ja näin se ilmenee – pelko tuo­mi­tuk­si tu­le­mi­ses­ta voi olla to­del­lis­ta tai omassa päässä

14.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Maailman paras pulla: mehevän korvapuustin salaisuus löytyy täältä – Kumpaan koulukuntaan sinä kuulut muotoilussa?

Maail­man paras pulla: mehevän kor­va­puus­tin sa­lai­suus löytyy täältä – Kumpaan kou­lu­kun­taan sinä kuulut muo­toi­lus­sa?

12.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Mia Lehikoisen uuteen kotiin tuli miellyttävä äänimaailma yllättävällä kattomateriaalilla – tässä isoja ja pieniä konsteja kaiun ehkäisyyn

Mia Le­hi­koi­sen uuteen kotiin tuli miel­lyt­tä­vä ää­ni­maail­ma yl­lät­tä­väl­lä kat­to­ma­te­riaa­lil­la – tässä isoja ja pieniä kons­te­ja kaiun eh­käi­syyn

07.10.2023 06:30
Tilaajille
Verkkaisesti kypsyvä pataruoka pelastaa syyspidot – riista on ympäristötietoisen lihansyöjän valinta: näin löydät sitä

Verk­kai­ses­ti kypsyvä pa­ta­ruo­ka pe­las­taa syys­pi­dot – riista on ym­pä­ris­tö­tie­toi­sen li­han­syö­jän va­lin­ta: näin löydät sitä

05.10.2023 06:30
Tilaajille
Kuuselan perhe on onnistunut venyttämään kukkaroa edelleen opinto- ja vanhempainvapaalla – "Uusi tapa säästää on kylmä suihku", Miia Kuusela vinkkaa

Kuu­se­lan perhe on on­nis­tu­nut ve­nyt­tä­mään kuk­ka­roa edel­leen opinto- ja van­hem­pain­va­paal­la – "Uusi tapa säästää on kylmä suih­ku", Miia Kuusela vinkkaa

30.09.2023 06:30
Tilaajille
Perulainen mukula muutti historian kulun – höystä arkisena pidetty peruna kuningattarellekin maistuvaksi öljyllä, voilla tai tonnato-kastikkeella

Pe­ru­lai­nen mukula muutti his­to­rian kulun – höystä ar­ki­se­na pidetty peruna ku­nin­gat­ta­rel­le­kin mais­tu­vak­si öl­jyl­lä, voilla tai ton­na­to-kas­tik­keel­la

28.09.2023 06:30
Tilaajille
Piimävelli ja naurisleipä ovat ainutlaatuisia pohojalaasia perinneruokia – niitä ei kannata unohtaa nykykeittiössä

Pii­mä­vel­li ja nau­ris­lei­pä ovat ai­nut­laa­tui­sia po­ho­ja­laa­sia pe­rin­ne­ruo­kia – niitä ei kannata unohtaa ny­ky­keit­tiös­sä

21.09.2023 06:30
Tilaajille
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Taas on aika tunnelmoida kynttilöillä, joita voit tehdä helposti itse kolmesta eri materiaalista – Katso myös 5 vinkkiä mielenrauhaan sisustuksessa

Taas on aika tun­nel­moi­da kynt­ti­löil­lä, joita voit tehdä hel­pos­ti itse kol­mes­ta eri ma­te­riaa­lis­ta – Katso myös 5 vinkkiä mie­len­rau­haan si­sus­tuk­ses­sa

16.09.2023 06:30
Tilaajille
Pakkaa eväät reppuun ja lähde syysretkelle – muista erityisesti yksi asia, kun suunnittelet ruokailua ulkona

Pakkaa eväät reppuun ja lähde syys­ret­kel­le – muista eri­tyi­ses­ti yksi asia, kun suun­nit­te­let ruo­kai­lua ulkona

14.09.2023 06:30
Tilaajille
Ompelija haistaa korjattavaksi tuotavasta vaatteesta koko joukon asioita ihmisen elämästä – näin pääset eroon sitkeästä hajusta

Om­pe­li­ja haistaa kor­jat­ta­vak­si tuo­ta­vas­ta vaat­tees­ta koko joukon asioita ihmisen elä­mäs­tä – näin pääset eroon sit­keäs­tä hajusta

09.09.2023 06:30
Tilaajille