pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Terveys
Viimeisin 12 tuntia
Posion sote-palveluyksiköissä leimahtanut koronaepidemia – yhteensä yli 40 henkilöä saanut tartunnan

Posion so­te-pal­ve­luyk­si­köis­sä lei­mah­ta­nut ko­ro­na­epi­de­mia – yh­teen­sä yli 40 hen­ki­löä saanut tar­tun­nan

21:33 2
Tilaajille
Vanhemmat
Nuoret puhuvat mielenterveyden vaivoista kuin edellinen sukupolvi säätilasta – diagnoosin tukena käytetty masennuskysely saa kuitenkin kritiikkiä

Nuoret puhuvat mie­len­ter­vey­den vai­vois­ta kuin edel­li­nen su­ku­pol­vi sää­ti­las­ta – diag­noo­sin tukena käy­tet­ty ma­sen­nus­ky­se­ly saa kui­ten­kin kri­tiik­kiä

20.06.2022 06:30
Tilaajille
Tornion Kromilaakson teollisuusalueen lähellä asuvat kokevat ympäristö- ja terveyshaittoja

Tornion Kro­mi­laak­son teol­li­suus­alueen lähellä asuvat kokevat ym­pä­ris­tö- ja ter­veys­hait­to­ja

09.06.2022 18:09 2
Tilaajille
Toimi näin: Huolehdi henkisestä hyvinvoinnistasi

Toimi näin: Huo­leh­di hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta­si

28.05.2022 06:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la vaa­ran­taa ter­vey­den

28.05.2022 05:00
Tilaajille
"Ihon täytyy tottua aurinkoon joka kevät uudelleen" – aikoinaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt oululainen Esko Puuperä reagoi jopa tehdashallin loisteputkivaloihin

"Ihon täytyy tottua au­rin­koon joka kevät uu­del­leen" – ai­koi­naan työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keel­le jäänyt ou­lu­lai­nen Esko Puuperä reagoi jopa teh­das­hal­lin lois­te­put­ki­va­loi­hin

02.05.2022 06:30
Tilaajille
"Eläin on luotettava, se ei teeskentele koskaan" – oululainen Leena Ervast otti eläinavusteisen terapian käyttöön perinteisten kuntoutusmenetelmien tueksi

"Eläin on luo­tet­ta­va, se ei tees­ken­te­le kos­kaan" – ou­lu­lai­nen Leena Ervast otti eläin­avus­tei­sen te­ra­pian käyt­töön pe­rin­teis­ten kun­tou­tus­me­ne­tel­mien tueksi

25.04.2022 06:30
Tilaajille
Pääsiäinen keskeyttää hoitajalakon, mutta vain hetkeksi – Ainakin Etelä-Pohjanmaa aikoo turvautua naapurisairaaloihin, jos potilasturvallisuus on vaarassa

Pää­siäi­nen kes­keyt­tää hoi­ta­ja­la­kon, mutta vain het­kek­si – Ainakin Ete­lä-Poh­jan­maa aikoo tur­vau­tua naa­pu­ri­sai­raa­loi­hin, jos po­ti­las­tur­val­li­suus on vaa­ras­sa

14.04.2022 06:30
Tilaajille
"Sinun ei pitäisi juosta noilla polvilla" – Monen korvien välissä asuu peikko, mutta fysioterapeutti Sini Huhtala on varma, että useimmat voivat nauttia juoksemisesta

"Sinun ei pitäisi juosta noilla pol­vil­la" – Monen korvien välissä asuu peikko, mutta fy­sio­te­ra­peut­ti Sini Huhtala on varma, että useim­mat voivat nauttia juok­se­mi­ses­ta

11.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Syöpä on lapselle raskas ja vaikeasti käsitettävä sairaus – Luusarkoomaan sairastunut oululainen Juho Halonen ajatteli, että hänestä tulisi transformer-robotti

Syöpä on lap­sel­le raskas ja vai­keas­ti kä­si­tet­tä­vä sairaus – Luu­sar­koo­maan sai­ras­tu­nut ou­lu­lai­nen Juho Halonen ajat­te­li, että hänestä tulisi trans­for­mer-ro­bot­ti

28.03.2022 06:30
Tilaajille
Oululainen Pekka Pohjanheimo sairastui leukemiaan kolmekymppisenä, kun perheeseen oli tulossa toinen lapsi – "Syöpä ei lopu akuuttivaiheeseen"

Ou­lu­lai­nen Pekka Poh­jan­hei­mo sai­ras­tui leu­ke­miaan kol­me­kymp­pi­se­nä, kun per­hee­seen oli tulossa toinen lapsi – "Syöpä ei lopu akuut­ti­vai­hee­seen"

28.03.2022 06:30
Tilaajille
Oululaisen Jonna Ojalan Alisa-tytär on ollut 12 vuotta hiljaa vieraiden ihmisten seurassa – Mitä voi tehdä, jos lapsi lopettaa puhumisen?

Ou­lu­lai­sen Jonna Ojalan Ali­sa-ty­tär on ollut 12 vuotta hiljaa vie­rai­den ih­mis­ten seu­ras­sa – Mitä voi tehdä, jos lapsi lo­pet­taa pu­hu­mi­sen?

21.03.2022 06:30
Tilaajille
Omaishoitaja Jouni Kotiranta huolestui, kun Parkinsonin tautia sairastava vaimo taantui lyhyillä jaksoilla hoitokodissa – tilanne parani, kun syy selvisi

Omais­hoi­ta­ja Jouni Ko­ti­ran­ta huo­les­tui, kun Par­kin­so­nin tautia sai­ras­ta­va vaimo taantui ly­hyil­lä jak­soil­la hoi­to­ko­dis­sa – tilanne parani, kun syy selvisi

07.03.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­kun­nan edis­tä­mi­nen kes­kiöön

24.02.2022 19:28
Tilaajille
Jo vartin musiikkiannos päivässä auttaa korjaamaan aivoissa tapahtuneita vaurioita – ja yksi laulu voi muuttaa työikäisen koko elämän

Jo vartin mu­siik­ki­an­nos päi­väs­sä auttaa kor­jaa­maan ai­vois­sa ta­pah­tu­nei­ta vau­rioi­ta – ja yksi laulu voi muuttaa työ­ikäi­sen koko elämän

21.02.2022 06:30 2
Tilaajille
Näistä ulkolajeista Suomi villiintyi pandemiarajoitusten aikana – Katso vinkit tuttuihin ja uusiin suosikkiharrastuksiin

Näistä ul­ko­la­jeis­ta Suomi vil­liin­tyi pan­de­mia­ra­joi­tus­ten aikana – Katso vinkit tut­tui­hin ja uusiin suo­sik­ki­har­ras­tuk­siin

14.02.2022 06:30
Tilaajille
Kuolema, sairaus, avioero ja muut ikävät asiat eivät katoa vaikenemalla – psykoterapeutti Aino Juusola neuvoo, miten niistä voi puhua lapsen kanssa

Kuo­le­ma, sai­raus, avioero ja muut ikävät asiat eivät katoa vai­ke­ne­mal­la – psy­ko­te­ra­peut­ti Aino Juusola neuvoo, miten niistä voi puhua lapsen kanssa

07.02.2022 06:30
Tilaajille
Mitä lihaksessa tapahtuu, kun se kipeytyy uudesta lajista – "Elimistö sanoo, että ota nyt vähän iisimmin, korjaukset ovat kesken"

Mitä li­hak­ses­sa ta­pah­tuu, kun se ki­pey­tyy uudesta lajista – "E­li­mis­tö sanoo, että ota nyt vähän ii­sim­min, kor­jauk­set ovat kesken"

31.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

21.01.2022 10:53 1
Tilaajille