Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Terveys
Kuukausi

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

20.09.2021 06:30 1
Tilaajille

Sirkku Nuolemo rakasti au­rin­gon­ot­toa vuo­si­kym­me­niä, kunnes tuli stoppi – nyt hän saa bio­lo­gis­ta lää­ket­tä, joka pitää vaikeat iho-oi­reet kurissa

13.09.2021 06:30
Tilaajille

Tu­han­sil­la suo­ma­lai­sil­la on elin­ikäi­nen vamma lap­suu­den po­lio­tar­tun­nas­ta ja ikävät muistot eris­tys­ajas­ta – Kul­ku­tau­tiin tepsi ro­ko­tus, Tapio Ran­ta­sen kä­ve­ly­ky­kyyn taas iso­sis­kon neu­vok­kaat kou­lu­tus­kons­tit

11.09.2021 14:55 3
Tilaajille

Iho ei palaudu rajusta pai­non­pu­do­tuk­ses­ta – Ennen ja jälkeen -ku­vis­ta näkyy, miten vat­san­peit­tei­den kor­jaus­leik­kaus ki­ris­tää elämää näh­nyt­tä nahkaa

06.09.2021 06:30
Tilaajille

Sanni Tik­ki­nen nyr­jäyt­ti ran­ta­ki­vi­kos­sa nilk­kan­sa, joka parani hi­taas­ti – hän kokee saa­neen­sa pu­na­va­los­ta apua, mutta näyttö vai­ku­tuk­ses­ta puuttuu

30.08.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat

Onko seksi liian or­gas­mi­kes­keis­tä? Orgasmi tukee hy­vin­voin­tia ja lisää elin­voi­maa – mutta ilman sitäkin voi elää

23.08.2021 06:30
Tilaajille

Sa­ta­tu­hat­ta ki­lo­met­riä tuttuja katuja – Pekka Sö­der­lund tuntee Ro­va­nie­men pyö­rä­tei­den jo­kai­sen mutkan ja montun pa­rem­min kuin ehkä kukaan muu

22.08.2021 12:04 7
Tilaajille

Suo­ma­lai­set menevät nykyään hie­ron­taan eri syystä kuin ennen – Hie­ro­jat näkevät työs­sään huo­les­tut­ta­van ke­hi­tys­suun­nan seu­rauk­set

09.08.2021 06:30
Tilaajille

Tut­ki­mus: Tu­pa­koi­vien syö­pä­po­ti­lai­den kuol­lei­suus on suu­rem­pi kuin sa­vut­to­mien – ­tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­nen kan­nat­taa myös diag­noo­sin jälkeen

02.08.2021 21:27

Sy­dän­ope­raa­tios­ta toi­pu­nut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seu­raa­vak­si pää­mi­nis­te­rik­si: " Hal­li­tus pelaa ve­lan­otol­la ve­nä­läis­tä ru­let­tia"

02.08.2021 20:10 9
Tilaajille

Yhdessä nau­ra­mi­nen hellii kehoa ja mieltä, mutta on eri asia nauraa toisten kanssa kuin toi­sel­le – "Nau­ra­mis­ta voi käyttää myös vallan ja alis­ta­mi­sen vä­li­nee­nä"

02.08.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En tiedä, miltä ko­ro­na­tes­ti tuntuu, koska en ole ker­taa­kaan käynyt tes­tis­sä

26.07.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko pu­he­lin­riip­pu­vai­nen?

25.07.2021 16:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rikos ja ran­gais­tus

24.07.2021 05:25
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Korkea he­mo­glo­bii­ni­ta­so ei vält­tä­mät­tä ole aina ter­vey­den kan­nal­ta ta­voi­tel­ta­vaa – ma­ta­lam­pi he­mo­glo­bii­ni saattaa suojata li­ha­vuu­del­ta

14.07.2021 22:34
Tilaajille

Avo­ja­loin, kunnes maa jäätyy – tans­si­ja Outi Kal­lak­sel­le avo­ja­loin kä­ve­le­mi­nen on ollut it­ses­tään­sel­vyys lap­ses­ta asti

13.07.2021 15:00

Näin hank­kiu­dut eroon sil­mä­pus­seis­ta – väsynyt ja nuu­tu­nut yleis­il­me voi olla ul­ko­nä­kö­hait­ta, mutta ter­vey­del­le pus­seis­ta ei ole vaaraa

10.07.2021 06:30
Tilaajille

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­dus­ten määrä on Län­si-Poh­jas­sa on seit­sen­ker­tais­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa – ris­ki­aluei­ta Simo ja Kemin ete­lä­osat

06.07.2021 08:38
Tilaajille

It­ke­mi­nen ei ole heik­kous: se lie­vit­tää stres­siä ja rau­hoit­taa mieltä – Kris­tii­na Kois­ti­sel­le häm­men­ty­neet lää­kä­rit ovat jopa tyr­kyt­tä­neet ma­sen­nus­lääk­kei­tä

28.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Ei kai tans­ka­lai­sen jal­ka­pal­loi­li­jan kohtalo osu omalle koh­dal­le? Tapani Ruohon sydän luuli ole­van­sa koko ajan len­kil­lä – näistä oi­reis­ta tun­nis­tat ryt­mi­häi­riön

21.06.2021 06:30
Tilaajille