Terveys
Uudistus tukki puhelinpalvelun – YTHS sai Lapissa tuhansia uusia opiskelijoita hoidettavaksi

Uu­dis­tus tukki pu­he­lin­pal­ve­lun – YTHS sai Lapissa tu­han­sia uusia opis­ke­li­joi­ta hoi­det­ta­vak­si

16.01.2021 07:30
Tilaajille
Taloyhtiöiden tupakointikiellosta päättämistä halutaan helpottaa – nyt kielto vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen

Ta­lo­yh­tiöi­den tu­pa­koin­ti­kiel­los­ta päät­tä­mis­tä ha­lu­taan hel­pot­taa – nyt kielto vaatii kaik­kien osak­kai­den suos­tu­muk­sen

11.01.2021 09:01 2
Jos jalkojesi suonissa tuntuu joskus virtaavan sihisevä kokis, voit kärsiä tästä oireyhtymästä – Tarja Nylander listaa lisää tuntemuksia

Jos jal­ko­je­si suo­nis­sa tuntuu joskus vir­taa­van si­hi­se­vä kokis, voit kärsiä tästä oi­re­yh­ty­mäs­tä – Tarja Ny­lan­der listaa lisää tun­te­muk­sia

11.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Joskus arvesta tulee pahemman näköinen kuin itse haava on – arven liikakasvu on harvinainen vaiva, toisilla taas arpi voi kutista ja punoittaa

Joskus arvesta tulee pa­hem­man nä­köi­nen kuin itse haava on – arven lii­ka­kas­vu on har­vi­nai­nen vaiva, toi­sil­la taas arpi voi kutista ja pu­noit­taa

21.12.2020 07:00
Tilaajille
Terveellistä sekä koiralle että ihmiselle: maaseutu, eläinlajien rikkaus ja iso perhe

Ter­veel­lis­tä sekä koi­ral­le että ih­mi­sel­le: maa­seu­tu, eläin­la­jien rikkaus ja iso perhe

15.12.2020 12:39
Tuore väitöstutkimus: Äidin tupakointi ja alkoholin käyttö raskausaikana voivat jopa kaksinkertaistaa lapsen murtumariskin

Tuore väi­tös­tut­ki­mus: Äidin tu­pa­koin­ti ja al­ko­ho­lin käyttö ras­kaus­ai­ka­na voivat jopa kak­sin­ker­tais­taa lapsen mur­tu­ma­ris­kin

07.12.2020 22:48
Ehkäisyn käyttämättä jättäminen on yleisempää koululaisella kuin lukiolaisella – aiheesta puhuminen voi tuntua nuoresta nololta

Eh­käi­syn käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on ylei­sem­pää kou­lu­lai­sel­la kuin lu­kio­lai­sel­la – ai­hees­ta pu­hu­mi­nen voi tuntua nuo­res­ta nololta

07.12.2020 18:59
Tilaajille
RoPSin ex-valmentaja Kari Virtasen törmäys maalivahdin kanssa johti nivelrikkoon nelikymppisenä – Nivelrikon etenemisessä on suuria yksilöllisiä eroja

RoPSin ex-val­men­ta­ja Kari Vir­ta­sen törmäys maa­li­vah­din kanssa johti ni­vel­rik­koon ne­li­kymp­pi­se­nä – Ni­vel­ri­kon ete­ne­mi­ses­sä on suuria yk­si­löl­li­siä eroja

07.12.2020 07:00 3
Tilaajille
Kuntokeskukset osa koronaratkaisua
Lukijalta Mielipide

Kun­to­kes­kuk­set osa ko­ro­na­rat­kai­sua

03.12.2020 05:58
Tilaajille
Uusi leukanivel mittatilauksena – Jenni Ruotsi sai proteesit pari vuosikymmentä jatkuneiden purentakipujen jälkeen, kun muuta vaihtoehtoa ei enää ollut

Uusi leu­ka­ni­vel mit­ta­ti­lauk­se­na – Jenni Ruotsi sai pro­tee­sit pari vuo­si­kym­men­tä jat­ku­nei­den pu­ren­ta­ki­pu­jen jäl­keen, kun muuta vaih­to­eh­toa ei enää ollut

30.11.2020 07:00
Tilaajille
Onko sukkien pukeminen lapsellesi tuskaa? Kyseessä voi olla aistiyliherkkyys – Rovaniemeläinen Ville ei kestä kosketusta jalkoihinsa, ja kittiläläinen Matilda käyttää kuulosuojaimia koululuokassa

Onko sukkien pu­ke­mi­nen lap­sel­le­si tuskaa? Ky­sees­sä voi olla ais­ti­yli­herk­kyys – Ro­va­nie­me­läi­nen Ville ei kestä kos­ke­tus­ta jal­koi­hin­sa, ja kit­ti­lä­läi­nen Matilda käyttää kuu­lo­suo­jai­mia kou­lu­luo­kas­sa

23.11.2020 07:01
Tilaajille
Hammashoidon jonot venyneet merkittävästi monilla paikkakunnilla – myös lapsia jonottaa tarkastuksiin ja oikomishoitoon

Ham­mas­hoi­don jonot ve­ny­neet mer­kit­tä­väs­ti monilla paik­ka­kun­nil­la – myös lapsia jo­not­taa tar­kas­tuk­siin ja oi­ko­mis­hoi­toon

16.11.2020 21:32
Tilaajille
Suomea uhkaa pian kaihipommi, silmän omalla linssillä on parasta ennen -päiväys – Klaus Laakson näköä kaihi hämärsi jo alle kuusikymppisenä, ainoa parannuskeino oli leikkaus

Suomea uhkaa pian kai­hi­pom­mi, silmän omalla lins­sil­lä on parasta ennen -päi­väys – Klaus Laakson näköä kaihi hämärsi jo alle kuu­si­kymp­pi­se­nä, ainoa pa­ran­nus­kei­no oli leik­kaus

16.11.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Pieni paniikki pitää virkeänä

Päi­vä­kir­ja: Pieni pa­niik­ki pitää vir­keä­nä

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Jäykkäkouristus voi aiheuttaa kuoleman, oletko sinä huolehtinut suojautumisesta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon influenssa- ja jäykkäkouristusrokotukset

Jäyk­kä­kou­ris­tus voi ai­heut­taa kuo­le­man, oletko sinä huo­leh­ti­nut suo­jau­tu­mi­ses­ta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon inf­luens­sa- ja jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­ko­tuk­set

05.11.2020 11:24
Tilaajille
Suomalaisilla on aivan liikaa rasvaa veressä – Vain vastasyntyneillä kolesterolit luonnollisella tasolla: "Vauvoja ei ole vielä pilattu ruoalla"

Suo­ma­lai­sil­la on aivan liikaa rasvaa veressä – Vain vas­ta­syn­ty­neil­lä ko­les­te­ro­lit luon­nol­li­sel­la ta­sol­la: "Vau­vo­ja ei ole vielä pilattu ruoal­la"

02.11.2020 07:00 3
Tilaajille
Influenssarokotukset alkavat Rovaniemellä maanantaina

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

30.10.2020 11:16
Tilaajille
Vältä suolaiset sudenkuopat
Lukijalta Mielipide

Vältä suo­lai­set su­den­kuo­pat

22.10.2020 05:00
Tilaajille
"Muistan ilman lappua yhden asian, mutta kolme on jo liikaa" – Seppo Kjellberg auttoi kokoamaan kahdeksan kohdan listan muistisairaan fiksusta kohtelusta

"Muis­tan ilman lappua yhden asian, mutta kolme on jo liikaa" – Seppo Kjell­berg auttoi ko­koa­maan kah­dek­san kohdan listan muis­ti­sai­raan fik­sus­ta koh­te­lus­ta

19.10.2020 07:00
Tilaajille
Lauantaivieras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pandemian keskellä
Kolumni Niina Oinas

Lauan­tai­vie­ras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pan­de­mian kes­kel­lä

16.10.2020 08:43