Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Terveys
Kuukausi
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

21.01.2022 10:53 1
Tilaajille
Terveys kaikki mitä ihmisellä on
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terveys kaikki mitä ih­mi­sel­lä on

18.01.2022 22:09
Tilaajille
"Miksi aivan järkevät ihmiset menevät vapaaehtoisesti kylmään veteen" – Heli Sillanpää tietää vastauksen tutkijan ihmettelyyn

"Miksi aivan jär­ke­vät ihmiset menevät va­paa­eh­toi­ses­ti kylmään veteen" – Heli Sil­lan­pää tietää vas­tauk­sen tut­ki­jan ih­met­te­lyyn

17.01.2022 06:30
Tilaajille
Pyydä apua -nappi otetaan käyttöön keväällä kuudessa Lapin kunnassa – tarkoitus on madaltaa nuorten ja lapsiperheiden kynnystä yhteydenottoon

Pyydä apua -nappi otetaan käyt­töön ke­vääl­lä kuu­des­sa Lapin kun­nas­sa – tar­koi­tus on ma­dal­taa nuorten ja lap­si­per­hei­den kyn­nys­tä yh­tey­den­ot­toon

16.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Parveketupakointi kielletty seitsemässä Rovaniemen talossa – yhtiökokouksen ei tarvitse olla yksimielinen, jos kielto halutaan asettaa

Par­ve­ke­tu­pa­koin­ti kiel­let­ty seit­se­mäs­sä Ro­va­nie­men talossa – yh­tiö­ko­kouk­sen ei tar­vit­se olla yk­si­mie­li­nen, jos kielto ha­lu­taan asettaa

27.12.2021 07:30 4
Tilaajille
"Mikä tämä on?" 3-vuotias Tushara osaa neljää kieltä ja kyselee koko ajan – Kokeile, oletko säilyttänyt tämän hyvinvoinnille tärkeän ominaisuuden

"Mikä tämä on?" 3-vuo­tias Tushara osaa neljää kieltä ja kyselee koko ajan – Ko­kei­le, oletko säi­lyt­tä­nyt tämän hy­vin­voin­nil­le tärkeän omi­nai­suu­den

27.12.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kolme vuotta sitten kanttori Sari Alakulppi sai tuskikseen rintasyövän, jota nimitti Ryökäleeksi – joka joulukuu hän pohtii, josko ikävä vieras on tullut takaisin

Kolme vuotta sitten kant­to­ri Sari Ala­kulp­pi sai tus­kik­seen rin­ta­syö­vän, jota nimitti Ryö­kä­leek­si – joka jou­lu­kuu hän pohtii, josko ikävä vieras on tullut ta­kai­sin

25.12.2021 06:00
Tilaajille
Anne Heikkinen laihtui ja ystävät kadehtivat, mutta tieto syystä oli järkytys – hiilareiden laskeminen on nyt pakollinen paha läpi elämän

Anne Heik­ki­nen laihtui ja ystävät ka­deh­ti­vat, mutta tieto syystä oli jär­ky­tys – hii­la­rei­den las­ke­mi­nen on nyt pa­kol­li­nen paha läpi elämän

20.12.2021 06:30
Tilaajille
Helvetillinen kipu iskee voimalla, mutta ei näy päälle – Hortonin neuralgia on harvinainen, eikä Yrjö Särkkä toivo sairauttaan edes pahimmalle viholliselle

Hel­ve­til­li­nen kipu iskee voi­mal­la, mutta ei näy pääl­le – Hor­to­nin neu­ral­gia on har­vi­nai­nen, eikä Yrjö Särkkä toivo sai­raut­taan edes pa­him­mal­le vi­hol­li­sel­le

13.12.2021 06:30 2
Tilaajille
Verikokeiden omatoiminen tulkinta voi johtaa pahasti harhaan – Lääkärit kertovat, mitkä veriarvot pitäisi testata säännöllisesti

Ve­ri­ko­kei­den oma­toi­mi­nen tul­kin­ta voi johtaa pahasti harhaan – Lää­kä­rit ker­to­vat, mitkä ve­ri­ar­vot pitäisi testata sään­nöl­li­ses­ti

29.11.2021 06:30
Tilaajille
Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Pol­vi­vai­vo­jen taus­tal­la on usein kolme syytä – jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue Huuh­ka­jien fy­sio­te­ra­peut­ti näyttää polvia huol­ta­via har­joi­tuk­sia

01.11.2021 06:30
Tilaajille
Kellojen siirto voi laukaista unihäiriöitä ja lievän aikaerorasituksen – helpota tilannetta asiantuntijan neuvoilla

Kel­lo­jen siirto voi lau­kais­ta uni­häi­riöi­tä ja lievän ai­ka­ero­ra­si­tuk­sen – helpota ti­lan­net­ta asian­tun­ti­jan neu­voil­la

30.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Aivopesurista ja rokotteesta voi tulla suomalaisia läpimurtoja muistisairauksien hoidossa, mutta toistaiseksi vain ennaltaehkäisy tehoaa – Tämä aivoterveydestä tiedetään

Ai­vo­pe­su­ris­ta ja ro­kot­tees­ta voi tulla suo­ma­lai­sia lä­pi­mur­to­ja muis­ti­sai­rauk­sien hoi­dos­sa, mutta tois­tai­sek­si vain en­nal­ta­eh­käi­sy tehoaa – Tämä ai­vo­ter­vey­des­tä tie­de­tään

25.10.2021 06:30
Tilaajille
Yli 90 prosenttia suomalaisista saa liikaa suolaa, ja se lisää verenpainetaudin yleisyyttä — asiantuntija vastasi yhdeksään verenpainetta koskevaan kysymykseen

Yli 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta saa liikaa suolaa, ja se lisää ve­ren­pai­ne­tau­din ylei­syyt­tä — asian­tun­ti­ja vastasi yh­dek­sään ve­ren­pai­net­ta kos­ke­vaan ky­sy­myk­seen

18.10.2021 06:30
Tilaajille
Sydänturvallisessa taloyhtiössä sydäniskuri saadaan käyttöön alle 5 minuutissa
Mainos Suomen Sydänliitto

Sy­dän­tur­val­li­ses­sa ta­lo­yh­tiös­sä sy­dän­is­ku­ri saadaan käyt­töön alle 5 mi­nuu­tis­sa

18.10.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö vaa­ran­taa op­pi­lai­den tur­val­li­suu­den

16.10.2021 05:30
Tilaajille
Kakka kiinnostaa akatemiatutkijaa – suolistomikrobit ovat nyt muodissa, kävi ilmi ensimmäisessä Tiedettä nuotiolla -tapahtumassa

Kakka kiin­nos­taa aka­te­mia­tut­ki­jaa – suo­lis­to­mik­ro­bit ovat nyt muo­dis­sa, kävi ilmi en­sim­mäi­ses­sä Tie­det­tä nuo­tiol­la -ta­pah­tu­mas­sa

15.10.2021 08:03
Tilaajille
Melkeinpä jokainen sairastaa lapsena angiinan tai tulirokon – pahimmillaan terveennäköisestä nielusta voi paljastua elämän synkistävä salaisuus

Mel­kein­pä jo­kai­nen sai­ras­taa lapsena an­gii­nan tai tu­li­ro­kon – pa­him­mil­laan ter­veen­nä­köi­ses­tä nie­lus­ta voi pal­jas­tua elämän syn­kis­tä­vä sa­lai­suus

11.10.2021 06:30
Tilaajille
Sairaalahoidossa ei ole ainoatakaan koronapotilasta Lapissa – "Matalalla kynnyksellä testiin meno on edelleen tärkeää"

Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei ole ai­noa­ta­kaan ko­ro­na­po­ti­las­ta Lapissa – "Ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä testiin meno on edel­leen tär­keää"

07.10.2021 10:54
Tilaajille
Päiväkirja: Tuliaisina häkämyrkytys – Mitä jos olisin jäänyt kotaan nukkumaan, niin kuin hetken harkitsin? Olisinko enää herännyt aamuun?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tu­liai­si­na hä­kä­myr­ky­tys – Mitä jos olisin jäänyt kotaan nuk­ku­maan, niin kuin hetken har­kit­sin? Oli­sin­ko enää he­rän­nyt aamuun?

02.10.2021 05:30
Tilaajille