Kehysriihi
Näkökulma: Historiallinen 4,1 miljardin lisäbudjetti on vasta alkusoittoa – tarvitaan lisää rahaa ja todennäköisesti uusia entistä tiukempia rajoituksia

Nä­kö­kul­ma: His­to­rial­li­nen 4,1 mil­jar­din li­sä­bud­jet­ti on vasta al­ku­soit­toa – tar­vi­taan lisää rahaa ja to­den­nä­köi­ses­ti uusia entistä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia

08.04.2020 20:25 0
Tilaajille
Hallitus esittää lisää tukea koronakriisin kärsijöille 4,1 miljardin lisätalousarviossa: vanhemmille uusi tuki, suojavarusteisiin 600 miljoonaa euroa

Hal­li­tus esittää lisää tukea ko­ro­na­krii­sin kär­si­jöil­le 4,1 mil­jar­din li­sä­ta­lou­sar­vios­sa: van­hem­mil­le uusi tuki, suo­ja­va­rus­tei­siin 600 mil­joo­naa euroa

08.04.2020 14:54 0
Hallitus antaa 450 miljoonaa euroa lisää suoria avustuksia yrityksille – avustuspotti nousee jo liki 1,5 miljardiin euroon

Hal­li­tus antaa 450 mil­joo­naa euroa lisää suoria avus­tuk­sia yri­tyk­sil­le – avus­tus­pot­ti nousee jo liki 1,5 mil­jar­diin euroon

08.04.2020 14:47 0
Kehysriihineuvottelut jatkuvat – hallitus on koolla Säätytalolla

Ke­hys­rii­hi­neu­vot­te­lut jat­ku­vat – hal­li­tus on koolla Sää­ty­ta­lol­la

08.04.2020 09:41 0
Suomen Pankin Rehn: Korona voi leikata Suomen talouskasvua jopa 13 prosenttia – riski pitempiaikaisista vaurioista kasvanut

Suomen Pankin Rehn: Korona voi leikata Suomen ta­lous­kas­vua jopa 13 pro­sent­tia – riski pi­tem­pi­ai­kai­sis­ta vau­riois­ta kas­va­nut

07.04.2020 14:21 0
Kehysriihi alkoi koronan varjossa – Kulmuni: Akuutin kriisin jälkeen tavoitellaan myös talouden tasapainoa

Ke­hys­rii­hi alkoi koronan var­jos­sa – Kul­mu­ni: Akuutin kriisin jälkeen ta­voi­tel­laan myös ta­lou­den ta­sa­pai­noa

07.04.2020 09:55 0
Moni odottaa pelastuspakettia hallituksen kehysriihestä – Kuntaliitto vaatii kuntien uusien tehtävien perumista

Moni odottaa pe­las­tus­pa­ket­tia hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­tä – Kun­ta­liit­to vaatii kuntien uusien teh­tä­vien pe­ru­mis­ta

07.04.2020 07:00 0
Hallituksen kehysriihi muuttui koronariiheksi – joka suunnalta tulvii uusia menoja miljardiluokan lisäbudjettiin

Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hi muuttui ko­ro­na­rii­hek­si – joka suun­nal­ta tulvii uusia menoja mil­jar­di­luo­kan li­sä­bud­jet­tiin

05.04.2020 08:24 0
Tilaajille
Katri Kulmuni HS:lle: Hallitusohjelmalta on lähtenyt taloudellinen pohja, leikkauksia on tulossa ja tehtyjä menolisäyksiä voidaan joutua perumaan

Katri Kulmuni HS:lle: Hal­li­tus­oh­jel­mal­ta on läh­te­nyt ta­lou­del­li­nen pohja, leik­kauk­sia on tulossa ja tehtyjä me­no­li­säyk­siä voidaan joutua pe­ru­maan

05.04.2020 08:16 0
Tilaajille
Valtiovarainministeriö aloittaa tänään neuvottelut muiden ministeriöiden kanssa seuraavien vuosien menosuunnitelmasta

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö aloit­taa tänään neu­vot­te­lut muiden mi­nis­te­riöi­den kanssa seu­raa­vien vuosien me­no­suun­ni­tel­mas­ta

10.03.2020 07:00 0