Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kehysriihi
Kehysriihen tuloksessa maistuu vaalibudjetti – professorin mielestä nyt jaetaan yli tarpeen

Ke­hys­rii­hen tu­lok­ses­sa maistuu vaa­li­bud­jet­ti – pro­fes­so­rin mie­les­tä nyt jaetaan yli tarpeen

06.04.2022 18:30 2
Tilaajille
Lapin kauppakamari on huolissaan kehysriihen leikkauksista – "Pohjoisen teiden kunnossapidosta ja korjauksista ei voi leikata"

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri on huo­lis­saan ke­hys­rii­hen leik­kauk­sis­ta – "Poh­joi­sen teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta ja kor­jauk­sis­ta ei voi lei­ka­ta"

05.04.2022 10:52 9
Tilaajille
Keskusta uhkaa kaataa taas hallituksen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pelkästä uhkauksesta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta uhkaa kaataa taas hal­li­tuk­sen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pel­käs­tä uh­kauk­ses­ta

22.11.2021 21:34 20
Tilaajille
Katri Kulmuni pitää riihen lopputulosta laihana kompromissina ja vaatii kovempaa menokuria – velanotolla ei ratkaista Suomen ongelmia

Katri Kulmuni pitää riihen lop­pu­tu­los­ta laihana komp­ro­mis­si­na ja vaatii ko­vem­paa me­no­ku­ria – ve­lan­otol­la ei rat­kais­ta Suomen on­gel­mia

01.05.2021 06:00 22
Tilaajille
Turveyrittäjät marssivat Helsinkiin – Ministeri myönsi, että jatkossa ilmastotoimien inhimillisiä vaikutuksia pitää ennakoida paremmin

Tur­ve­yrit­tä­jät mars­si­vat Hel­sin­kiin – Mi­nis­te­ri myönsi, että jat­kos­sa il­mas­to­toi­mien in­hi­mil­li­siä vai­ku­tuk­sia pitää en­na­koi­da pa­rem­min

01.05.2021 12:14 6
Hallitus haluaa kiirehtiä muutosta: Öljylämmityksen korvaamisremontista saa tuhansien eurojen alennuksen

Hal­li­tus haluaa kii­reh­tiä muu­tos­ta: Öl­jy­läm­mi­tyk­sen kor­vaa­mis­re­mon­tis­ta saa tu­han­sien eurojen alen­nuk­sen

30.04.2021 20:48 10
Analyysi: Näitä tavoitteitaan puolueet saivat läpi puoliväliriihessä – kuka joutui nöyrtymään?

Ana­lyy­si: Näitä ta­voit­tei­taan puo­lueet saivat läpi puo­li­vä­li­rii­hes­sä – kuka joutui nöyr­ty­mään?

30.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Keskustan Lepän mukaan turvekysymys ratkesi mallikkaasti – Vihreiden Ohisalo: "Varmasti liikenteen ja maatalouden puolella käydään keskustelua, mistä lisää päästövähenemiä tulee"

Kes­kus­tan Lepän mukaan tur­ve­ky­sy­mys ratkesi mal­lik­kaas­ti – Vih­rei­den Ohi­sa­lo: "Var­mas­ti lii­ken­teen ja maa­ta­lou­den puo­lel­la käydään kes­kus­te­lua, mistä lisää pääs­tö­vä­he­ne­miä tulee"

29.04.2021 11:43 10
Hallituskriisi on tällä erää ohi, mutta vaikeuksia on luvassa jatkossakin
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­krii­si on tällä erää ohi, mutta vai­keuk­sia on luvassa jat­kos­sa­kin

28.04.2021 20:00 9
Tilaajille
Mediatiedot: Hallituspuolueet sopineet kehyksen ylittymisestä 500 miljoonalla eurolla vuonna 2023 – Turpeelle tulossa tukea

Me­dia­tie­dot: Hal­li­tus­puo­lueet so­pi­neet ke­hyk­sen ylit­ty­mi­ses­tä 500 mil­joo­nal­la eurolla vuonna 2023 – Tur­peel­le tulossa tukea

28.04.2021 18:00 8
Kommentti: Helpotus ja väsymys välittyivät viisikosta, kun sopuun oli päästy – Annika Saarikko: "Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on"

Kom­ment­ti: Hel­po­tus ja väsymys vä­lit­tyi­vät vii­si­kos­ta, kun sopuun oli päästy – Annika Saa­rik­ko: "Sopu ei ole täy­del­li­nen, mutta harvoin elämä on"

28.04.2021 16:05 7
Tilaajille
Hallitus löysi sovun ja isot kysymykset on ratkottu – pääministeri Marin: "Olemme tulleet kaikki toisiamme vastaan"

Hal­li­tus löysi sovun ja isot ky­sy­myk­set on rat­kot­tu – pää­mi­nis­te­ri Marin: "Olemme tulleet kaikki toi­siam­me vas­taan"

28.04.2021 13:13 13
Kommentti: Viisikko joutuu paikkailemaan arpiaan – puheissa sopu löytyi, mutta kulisseissa kiehuu

Kom­ment­ti: Vii­sik­ko joutuu paik­kai­le­maan arpiaan – pu­heis­sa sopu löytyi, mutta ku­lis­seis­sa kiehuu

28.04.2021 16:49 3
Tilaajille
Hallituskriisi on laukeamassa – Keskustan puheenjohtaja Saarikko: ”Palaset alkavat loksahdella kohdalleen”

Hal­li­tus­krii­si on lau­kea­mas­sa – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko: ”Pa­la­set alkavat lok­sah­del­la koh­dal­leen”

28.04.2021 11:36 4
Pääministeri Sanna Marin Twitterissä: Neuvottelut ovat päättyneet tältä päivältä

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Twit­te­ris­sä: Neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet tältä päi­väl­tä

27.04.2021 22:29
Kriisiytyneen kehysriihen merkitys on kasvanut vähitellen, ennen väännettiin budjettiriihessä – mutta miksi puhutaan riihestä?

Krii­siy­ty­neen ke­hys­rii­hen mer­ki­tys on kas­va­nut vä­hi­tel­len, ennen vään­net­tiin bud­jet­ti­rii­hes­sä – mutta miksi pu­hu­taan rii­hes­tä?

27.04.2021 17:04 1
Tilaajille
Hallitusviisikon vaikeat kehysneuvottelut venyvät seitsemännelle päivälle – Pääministeri: "Nähtäväksi jää, millainen tulos täältä tulee"

Hal­li­tus­vii­si­kon vaikeat ke­hys­neu­vot­te­lut venyvät seit­se­män­nel­le päi­väl­le – Pää­mi­nis­te­ri: "Näh­tä­väk­si jää, mil­lai­nen tulos täältä tulee"

27.04.2021 10:27
Näkökulma: Hallitus pisti teatterit kiinni ja käynnisti sellaisen itse – se on hyvä, sillä ideologia saa näkyä politiikassa

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus pisti teat­te­rit kiinni ja käyn­nis­ti sel­lai­sen itse – se on hyvä, sillä ideo­lo­gia saa näkyä po­li­tii­kas­sa

26.04.2021 19:31 6
Tilaajille
Marin: Tilanne kehysriihineuvotteluissa on vaikeutunut perjantaista, kaikilta puolueilta vaaditaan tahtoa

Marin: Tilanne ke­hys­rii­hi­neu­vot­te­luis­sa on vai­keu­tu­nut per­jan­tais­ta, kai­kil­ta puo­lueil­ta vaa­di­taan tahtoa

25.04.2021 11:50 13
Vanhanen Ylellä: Riihi muuttunut hallitusneuvotteluiden kaltaiseksi – "Jos täällä ei jotain päätetä, sitten tulee kiire"

Van­ha­nen Ylellä: Riihi muut­tu­nut hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den kal­tai­sek­si – "Jos täällä ei jotain pää­te­tä, sitten tulee kiire"

24.04.2021 11:54