Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Säästöt
Tehy Lapin hyvinvointialueen kannanotto työnantajan suunnittelemaan talouden sopeuttamisohjelmaan
Mielipidekirjoitus

Tehy Lapin hy­vin­voin­ti­alueen kan­nan­ot­to työn­an­ta­jan suun­nit­te­le­maan ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­maan

16.02.2024 16:19 2
Lapin hyvinvointialueen säästöohjelma veisi vuodeosastot pienistä kunnista ja synnytykset Kemistä – "Olemme kovan paikan edessä"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen sääs­tö­oh­jel­ma veisi vuo­de­osas­tot pie­nis­tä kun­nis­ta ja syn­ny­tyk­set Kemistä – "Olemme kovan paikan edessä"

13.02.2024 13:30 60
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen on­gel­mat ra­ken­teel­li­sia

22.01.2024 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­hal­li­tus: Luon­to­pal­ve­lu­jen sääs­tö­toi­mia vasta suun­ni­tel­laan

11.01.2024 15:13 2
Retkeilyn suosio jatkuu vahvana samaan aikaan, kun Metsähallituksen Luontopalvelut karsii retkeilypalvelujaan – kestävä luontomatkailu uhkaa muuttua vähemmän kestäväksi
Pääkirjoitus

Ret­kei­lyn suosio jatkuu vahvana samaan aikaan, kun Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lut karsii ret­kei­ly­pal­ve­lu­jaan – kestävä luon­to­mat­kai­lu uhkaa muuttua vä­hem­män kes­tä­väk­si

10.01.2024 17:00 9
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

08.01.2024 20:15 30
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Pirk­kiön kou­lus­ta tehtiin syn­ti­puk­ki

19.12.2023 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­pal­ve­luis­ta ei saa säästää

15.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen es­tet­tä­vä

30.11.2023 05:30 1
Valtionosuuksien leikkaus pakottaa Rovaniemen etsimään miljoonasäästöjä – säästötoimista päätetään yksi kerrallaan kesäkuun loppuun mennessä

Val­tion­osuuk­sien leik­kaus pa­kot­taa Ro­va­nie­men et­si­mään mil­joo­na­sääs­tö­jä – sääs­tö­toi­mis­ta pää­te­tään yksi ker­ral­laan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.11.2023 16:30 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nos­te­taan mie­luum­min veroa

09.11.2023 05:00 1
Nordlab aloittaa muutosneuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

Nordlab aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

03.11.2023 09:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ro­va­nie­mi lap­si­ys­tä­väl­li­nen kau­pun­ki?

02.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pouk­koi­le­vaa pää­tök­sen­te­koa

31.10.2023 04:00
Rovaniemen kaupunki hakee säästöjä vuokrakuluista: hallinnon väki muuttaa Kairatieltä Metsäruusuun

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hakee sääs­tö­jä vuok­ra­ku­luis­ta: hal­lin­non väki muuttaa Kai­ra­tiel­tä Met­sä­ruu­suun

30.10.2023 17:15 18
Tilaajille
Kolme miljoonaa koulutuksesta on liikaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kolme mil­joo­naa kou­lu­tuk­ses­ta on liikaa

28.10.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­vai­ku­tuk­set ar­vioi­ta­va ennen pää­tök­siä

28.10.2023 05:00 1
Rovaniemellä saatetaan kokeilla vain naisille tarkoitettua uimahallivuoroa – vapaa-ajan palveluihin esitetään 0,6 miljoonan euron säästöä

Ro­va­nie­mel­lä saa­te­taan ko­keil­la vain nai­sil­le tar­koi­tet­tua ui­ma­hal­li­vuo­roa – va­paa-ajan pal­ve­lui­hin esi­te­tään 0,6 mil­joo­nan euron säästöä

26.10.2023 22:28 8
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue aikoo pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla vuodessa – "myös vaikeita ratkaisuja joudutaan miettimään", sanoo hyvinvointialueen johtaja

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aikoo pie­nen­tää kus­tan­nuk­siaan py­sy­väs­ti 45 mil­joo­nal­la eurolla vuo­des­sa – "myös vai­kei­ta rat­kai­su­ja jou­du­taan miet­ti­mään", sanoo hy­vin­voin­ti­alueen johtaja

06.09.2023 20:20 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säästöä vää­räs­tä asiasta

02.09.2023 05:00 1