Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Säästöt
Lapin hyvinvointialue aikoo pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla vuodessa – "myös vaikeita ratkaisuja joudutaan miettimään", sanoo hyvinvointialueen johtaja

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aikoo pie­nen­tää kus­tan­nuk­siaan py­sy­väs­ti 45 mil­joo­nal­la eurolla vuo­des­sa – "myös vai­kei­ta rat­kai­su­ja jou­du­taan miet­ti­mään", sanoo hy­vin­voin­ti­alueen johtaja

06.09.2023 20:20 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säästöä vää­räs­tä asiasta

02.09.2023 05:00 1
Koko 2000-luvun ajan valmisteltu sote-uudistus on osoittautunut valuvikaiseksi rahasyöpöksi, jonka korjaaminen voi olla vaikeaa – sote-palveluja uhkaa karsinta
Pääkirjoitus

Koko 2000-lu­vun ajan val­mis­tel­tu sote-uu­dis­tus on osoit­tau­tu­nut va­lu­vi­kai­sek­si ra­ha­syö­pök­si, jonka kor­jaa­mi­nen voi olla vaikeaa – sote-pal­ve­lu­ja uhkaa kar­sin­ta

01.09.2023 20:00 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­tä­mi­nen lisää hy­vin­voin­ti­alueen on­gel­mia

01.09.2023 05:00
Soten lähipalveluita vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soten lä­hi­pal­ve­lui­ta vah­vis­tet­ta­va

26.08.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei enempää ve­ro­ra­ho­ja di­gi­hek­ka­rei­hin

17.06.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-sääs­tö ei tar­koi­ta palk­ka­hei­ken­nyk­siä

01.06.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-sääs­tö ei saa pe­rus­tua palk­ko­jen pol­ke­mi­seen

30.05.2023 05:00
Tilaajille
Säästetään seinistä, ei opetuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­te­tään sei­nis­tä, ei ope­tuk­ses­ta

29.05.2023 04:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suuri ka­tast­ro­fi edessä

14.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Tulevaisuuden talousnäkymät luovat epävarmuutta nuorille – Vasa kokosi tietopaketin talouden suunnittelusta ja rahan käytöstä

Tu­le­vai­suu­den ta­lous­nä­ky­mät luovat epä­var­muut­ta nuo­ril­le – Vasa kokosi tie­to­pa­ke­tin ta­lou­den suun­nit­te­lus­ta ja rahan käy­tös­tä

14.10.2022 06:00
Tilaajille
Ruokahävikki tulee kalliiksi ja kuluttaa luontoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­hä­vik­ki tulee kal­liik­si ja ku­lut­taa luontoa

01.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansan tulee sääs­tää, valtion ei

12.09.2022 05:00
Tilaajille
Kemi poistaa käytöstä vanhoja leikkikenttiä – ilkivalta leikkivälineitä kohtaan on lisääntynyt viime vuosina selvästi

Kemi poistaa käy­tös­tä vanhoja leik­ki­kent­tiä – il­ki­val­ta leik­ki­vä­li­nei­tä kohtaan on li­sään­ty­nyt viime vuosina sel­väs­ti

24.08.2022 19:41 1
Tilaajille
Kemijärvellä on nyt arvovalintojen aika
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vel­lä on nyt ar­vo­va­lin­to­jen aika

03.08.2022 05:30
Tilaajille
Kemin valtuusto äänestää tänään kaupunginteatterin lakkauttamisesta

Kemin val­tuus­to ää­nes­tää tänään kau­pun­gin­teat­te­rin lak­kaut­ta­mi­ses­ta

02.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Kemin hyvinvointilautakunnalle esitetään edelleen teatterin lakkauttamista – korvaajaksi ehdotetaan teatteritoiminnan jatkamista yhdistyspohjaisena

Kemin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään edel­leen teat­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – kor­vaa­jak­si eh­do­te­taan teat­te­ri­toi­min­nan jat­ka­mis­ta yh­dis­tys­poh­jai­se­na

14.04.2022 18:39 11
Tilaajille
Teatterin toiminta jatkuu, ei jatku, jatkuu......?
Pääkirjoitus

Teat­te­rin toi­min­ta jatkuu, ei jatku, jat­kuu......?

31.03.2022 17:21
Keminmaa aloittaa pienet yt-neuvottelut – kunnan hallinto ja organisaatio tarkasteluun

Ke­min­maa aloit­taa pienet yt-neu­vot­te­lut – kunnan hal­lin­to ja or­ga­ni­saa­tio tar­kas­te­luun

14.10.2021 17:30
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnassa yritetään tasapainottaa taloutta: Lomautukset uhkaavat, kappeleita purkuun

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa yri­te­tään ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta: Lo­mau­tuk­set uh­kaa­vat, kap­pe­lei­ta purkuun

07.09.2021 18:00 4
Tilaajille