Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Mielipiteet
Kuukausi
Onneaan ei tarvitse kätkeä
Kolumni

Onneaan ei tar­vit­se kätkeä

17.03.2023 05:45 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lappi me­nes­tyy omilla ar­voil­laan

08.03.2023 05:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen tai­de­kent­tä on mo­ni­ar­voi­nen

07.03.2023 06:00
Ulkonäköni ei saa viedä pois arvoani ihmisenä
Kolumni

Ul­ko­nä­kö­ni ei saa viedä pois arvoani ih­mi­se­nä

03.03.2023 05:45 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pitkän elämän itseisarvo
Kolumni

Pitkän elämän it­seis­ar­vo

17.02.2023 05:45 3
Tilaajille
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 12
Tilaajille
Tänä vuonna lupaan itselleni lempeyttä
Kolumni

Tänä vuonna lupaan it­sel­le­ni lem­peyt­tä

06.01.2023 05:45
Tilaajille
Sodan herättämät kysymykset
Kolumni

Sodan he­rät­tä­mät ky­sy­myk­set

09.12.2022 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­mai­nen Itä- ja Poh­jois-Suo­mi on koko Suomen etu

23.09.2022 05:00
Tilaajille
Onko väärin olla suorittamatta kesää?
Kolumni

Onko väärin olla suo­rit­ta­mat­ta kesää?

19.08.2022 05:30
Tilaajille
Päiväkirja: Vakavasti otettava tyttöys
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Va­ka­vas­ti otet­ta­va tyttöys

12.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­vir­heis­tä iso lasku – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den var­ti­joi­na

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bud­jet­ti­esi­tys leikkaa taas 4H-jär­jes­töl­tä – työtä tehdään täy­den­tä­mäl­lä kun­nal­lis­ta nuo­ri­so­työ­tä tai pie­nem­mis­sä kun­nis­sa hoi­ta­mal­la se ko­ko­naan

10.06.2022 05:00
Tilaajille
Murmanskilaiset Olga ja Dimitriy ovat aivan eri mieltä Ukrainan sodasta – Olga harkitsee muuttoa pois maasta, Dimitriyn radiokanavalla ei politikoida

Mur­mans­ki­lai­set Olga ja Di­mit­riy ovat aivan eri mieltä Uk­rai­nan sodasta – Olga har­kit­see muuttoa pois maasta, Di­mit­riyn ra­dio­ka­na­val­la ei po­li­ti­koi­da

12.03.2022 07:00 4
Tilaajille
Tiedä vähemmän, ymmärrä enemmän
Kolumni

Tiedä vä­hem­män, ymmärrä enemmän

22.12.2021 06:00 7
Tilaajille
Toimittajalta: Koronatestin ei tulisi enää olla epämiellyttävä kokemus
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ro­na­tes­tin ei tulisi enää olla epä­miel­lyt­tä­vä kokemus

01.09.2021 09:58 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vielä Ke­mi­joen lohesta

27.08.2021 05:30 3
Tilaajille
Yöjunamatkan hintaan vaikuttavat monet seikat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yö­ju­na­mat­kan hintaan vai­kut­ta­vat monet seikat

07.08.2021 09:00 5
Tilaajille
Ekologiaa ja ekonomiaa Sallan radan avulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eko­lo­giaa ja eko­no­miaa Sallan radan avulla

07.06.2021 05:46 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pelata toisten ra­hoil­la

11.05.2021 05:30 1
Tilaajille