Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kuntatalous
Kunnat ovat ison muutoksen kourissa ja kuntien talous hyppii laidasta toiseen – Kannattaako järkevää taloudenpitoa edes toivoa?
Pääkirjoitus

Kunnat ovat ison muu­tok­sen kou­ris­sa ja kuntien talous hyppii lai­das­ta toiseen – Kan­nat­taa­ko jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa edes toivoa?

16.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Kemijärvi hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kaksi miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­vi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta kaksi mil­joo­naa euroa

31.08.2021 11:46 1
Tilaajille
Kemi perkaa läpi palvelut - "Yt-neuvottelut eivät aina tarkoita irtisanomisia, vaan toimintojen järjestelyjä"

Kemi perkaa läpi pal­ve­lut - "Yt-neu­vot­te­lut eivät aina tar­koi­ta ir­ti­sa­no­mi­sia, vaan toi­min­to­jen jär­jes­te­ly­jä"

30.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään samana viikonloppuna kaksi isoa, odotettua tapahtumaa – Vaikka pandemia ei ole ohi, kohti parempia aikoja ollaan menossa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään samana vii­kon­lop­pu­na kaksi isoa, odo­tet­tua ta­pah­tu­maa – Vaikka pan­de­mia ei ole ohi, kohti pa­rem­pia aikoja ollaan menossa

13.08.2021 09:16 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­asiat pakko tun­nus­taa

14.07.2021 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta voimaa kuntaan

28.06.2021 05:30 1
Tilaajille
Tarkastuslautakunta ei esitä Ulla-Kirsikka Vainiolle vastuuvapautta – kokoomuksen edustajat olivat vastuuvapauden kannalla

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei esitä Ul­la-Kir­sik­ka Vai­niol­le vas­tuu­va­paut­ta – ko­koo­muk­sen edus­ta­jat olivat vas­tuu­va­pau­den kan­nal­la

16.06.2021 18:41 16
Tilaajille
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan vastuuvapaudesta – Tarkastuslautakunta sorvaa ensin esityksen

Val­tuus­to päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan vas­tuu­va­pau­des­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta sorvaa ensin esi­tyk­sen

03.06.2021 13:32 5
Tilaajille
Kansallispuistot muutakin kuin suojelualueita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­lis­puis­tot muu­ta­kin kuin suo­je­lu­aluei­ta

03.06.2021 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Talous ei kor­jau­du ve­ro­tus­ta ki­ris­tä­mäl­lä

28.05.2021 05:00 4
Tilaajille
Talouspolitiikka uuteen aikaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lous­po­li­tiik­ka uuteen aikaan

27.05.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­te­ko on ta­lous­te­ko

27.05.2021 05:00 2
Tilaajille
Kemijärven valtuusto huolissaan kasvavasta lainarahan tarpeesta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to huo­lis­saan kas­va­vas­ta lai­na­ra­han tar­pees­ta

24.05.2021 20:57 2
Tilaajille
Lautakunnan päätös: Nivavaaran koulu säilyy Rovaniemellä, koulun läheisyyteen rakennetaan uudisrakennus – kustannusarvio noin 38 miljoonaa

Lau­ta­kun­nan päätös: Ni­va­vaa­ran koulu säilyy Ro­va­nie­mel­lä, koulun lä­hei­syy­teen ra­ken­ne­taan uu­dis­ra­ken­nus – kus­tan­nus­ar­vio noin 38 mil­joo­naa

23.04.2021 20:57 3
Tilaajille
Ajatuspaja löysi Lapista yhden menestyjäkunnan – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin

Aja­tus­pa­ja löysi Lapista yhden me­nes­ty­jä­kun­nan – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Pelastaako metsäjätti Kemin talouden? – Vastausta voi etsiä Äänekoskelta: "Vaikka tehdas terästi kansantaloutta, vaikutus ei välttämättä näy alueella"

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:39 8
Tilaajille
Helsinkiläinen sai koronatukea 127 euroa enemmän kuin ylitorniolainen – "Oma suu on lähin"

Hel­sin­ki­läi­nen sai ko­ro­na­tu­kea 127 euroa enemmän kuin yli­tor­nio­lai­nen – "Oma suu on lähin"

02.04.2021 10:38 17
Tilaajille
Kemissä valmistellaan uusia johtoporrasta koskevia säästöjä – ilman korona-apuja talous olisi jäänyt taas tappiolle

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille
Lappi jäämässä vaille laajakaistatukea – Kriteerit ovat niin kovat, ettei kunnilta löydy rahaa

Lappi jää­mäs­sä vaille laa­ja­kais­ta­tu­kea – Kri­tee­rit ovat niin kovat, ettei kun­nil­ta löydy rahaa

25.03.2021 20:19 1
Tilaajille