Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntatalous
Tornion talousnäkymät ovat haastavat, mutta kaupunki investoi liikuntapaikkoihin

Tornion ta­lous­nä­ky­mät ovat haas­ta­vat, mutta kau­pun­ki in­ves­toi lii­kun­ta­paik­koi­hin

08.12.2023 17:00
Tilaajille
Isot kaivokset Boliden Kevitsa ja Agnico Eagle maksoivat Lapin suurimmat yhteisöverot – tänä vuonna Savukoski saa eniten yhteisöveroa per kuntalainen

Isot kai­vok­set Boliden Kevitsa ja Agnico Eagle mak­soi­vat Lapin suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­rot – tänä vuonna Sa­vu­kos­ki saa eniten yh­tei­sö­ve­roa per kun­ta­lai­nen

08.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta hylkäsi säästöesityksiä lähes miljoonan euron edestä – puheenjohtaja: Oliko sivistyspuolelle esitetty säästöpaine edes aivan kohtuullinen?

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta hylkäsi sääs­tö­esi­tyk­siä lähes mil­joo­nan euron edestä – pu­heen­joh­ta­ja: Oliko si­vis­tys­puo­lel­le esi­tet­ty sääs­tö­pai­ne edes aivan koh­tuul­li­nen?

02.11.2023 21:55 14
Tilaajille
Simolaiset saavat rahakkaan läksiäislahjan purettavasta Oulunkaaresta

Si­mo­lai­set saavat ra­hak­kaan läk­siäis­lah­jan pu­ret­ta­vas­ta Ou­lun­kaa­res­ta

13.09.2023 16:19
Tilaajille
Torniolaisilta pyydetään ideoita 20 000 euron käyttöön osallistuvassa budjetoinnissa

Tor­nio­lai­sil­ta pyy­de­tään ideoita 20 000 euron käyt­töön osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

31.08.2023 14:19 1
Tilaajille
Kemijärven valtuusto tyytyväinen tulokseen – ylijäämää kertyi viime vuodelta peräti 8,5 miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to tyy­ty­väi­nen tu­lok­seen – yli­jää­mää kertyi viime vuo­del­ta peräti 8,5 mil­joo­naa euroa

29.05.2023 20:30 1
Tilaajille
Kemi esittää naapurikunnille tasapuolisempaa mallia sairaanhoitopiirin loppulaskusta

Kemi esittää naa­pu­ri­kun­nil­le ta­sa­puo­li­sem­paa mallia sai­raan­hoi­to­pii­rin lop­pu­las­kus­ta

16.08.2022 15:28 6
Tilaajille
Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taakka karisee harteilta, kunnasta tulee ennen kaikkea kasvattaja, kouluttaja ja hyvän elinympäristön turvaaja
Pääkirjoitus

Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

07.08.2022 21:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­suut­ta pää­tök­sen­te­koon

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Ranualla meneillään kova vääntö tuulivoimasta - kunnanhallituksen niukka enemmistö haluaa ainakin selvittää rakentamista

Ra­nual­la me­neil­lään kova vääntö tuu­li­voi­mas­ta - kun­nan­hal­li­tuk­sen niukka enem­mis­tö haluaa ainakin sel­vit­tää ra­ken­ta­mis­ta

29.03.2022 18:18 23
Tilaajille
Plussa lipsuu Kemissä taas miinukseksi – sote-budjetti ylittyy kuudella miljoonalla

Plussa lipsuu Kemissä taas mii­nuk­sek­si – sote-bud­jet­ti ylittyy kuu­del­la mil­joo­nal­la

09.11.2021 07:00 10
Tilaajille
Rovaniemi hakee nyt konsernille talouspäällikköä – taloudesta vastaavan palkkaaminen on osoittanut poikkeuksellisen vaikeaksi

Ro­va­nie­mi hakee nyt kon­ser­nil­le ta­lous­pääl­lik­köä – ta­lou­des­ta vas­taa­van palk­kaa­mi­nen on osoit­ta­nut poik­keuk­sel­li­sen vai­keak­si

05.11.2021 13:06 2
Tilaajille
Vain muutama Lapin kunta maksaa lasten kotihoidontuen kuntalisää – Ylitornio vasta aloitti, Sodankylä ja Tornio lopettivat

Vain muutama Lapin kunta maksaa lasten ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää – Yli­tor­nio vasta aloit­ti, So­dan­ky­lä ja Tornio lo­pet­ti­vat

29.10.2021 17:19
Tilaajille
Kunnat ovat ison muutoksen kourissa ja kuntien talous hyppii laidasta toiseen – Kannattaako järkevää taloudenpitoa edes toivoa?
Pääkirjoitus

Kunnat ovat ison muu­tok­sen kou­ris­sa ja kuntien talous hyppii lai­das­ta toiseen – Kan­nat­taa­ko jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa edes toivoa?

16.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Kemijärvi hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kaksi miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­vi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta kaksi mil­joo­naa euroa

31.08.2021 11:46 1
Tilaajille
Kemi perkaa läpi palvelut - "Yt-neuvottelut eivät aina tarkoita irtisanomisia, vaan toimintojen järjestelyjä"

Kemi perkaa läpi pal­ve­lut - "Yt-neu­vot­te­lut eivät aina tar­koi­ta ir­ti­sa­no­mi­sia, vaan toi­min­to­jen jär­jes­te­ly­jä"

30.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään samana viikonloppuna kaksi isoa, odotettua tapahtumaa – Vaikka pandemia ei ole ohi, kohti parempia aikoja ollaan menossa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään samana vii­kon­lop­pu­na kaksi isoa, odo­tet­tua ta­pah­tu­maa – Vaikka pan­de­mia ei ole ohi, kohti pa­rem­pia aikoja ollaan menossa

13.08.2021 09:16 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­asiat pakko tun­nus­taa

14.07.2021 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta voimaa kuntaan

28.06.2021 05:30 1
Tilaajille