Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kuntatalous
Kemi esittää naapurikunnille tasapuolisempaa mallia sairaanhoitopiirin loppulaskusta

Kemi esittää naa­pu­ri­kun­nil­le ta­sa­puo­li­sem­paa mallia sai­raan­hoi­to­pii­rin lop­pu­las­kus­ta

16.08.2022 15:28 6
Tilaajille
Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taakka karisee harteilta, kunnasta tulee ennen kaikkea kasvattaja, kouluttaja ja hyvän elinympäristön turvaaja
Pääkirjoitus

Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

07.08.2022 21:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­suut­ta pää­tök­sen­te­koon

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Ranualla meneillään kova vääntö tuulivoimasta - kunnanhallituksen niukka enemmistö haluaa ainakin selvittää rakentamista

Ra­nual­la me­neil­lään kova vääntö tuu­li­voi­mas­ta - kun­nan­hal­li­tuk­sen niukka enem­mis­tö haluaa ainakin sel­vit­tää ra­ken­ta­mis­ta

29.03.2022 18:18 23
Tilaajille
Plussa lipsuu Kemissä taas miinukseksi – sote-budjetti ylittyy kuudella miljoonalla

Plussa lipsuu Kemissä taas mii­nuk­sek­si – sote-bud­jet­ti ylittyy kuu­del­la mil­joo­nal­la

09.11.2021 07:00 10
Tilaajille
Rovaniemi hakee nyt konsernille talouspäällikköä – taloudesta vastaavan palkkaaminen on osoittanut poikkeuksellisen vaikeaksi

Ro­va­nie­mi hakee nyt kon­ser­nil­le ta­lous­pääl­lik­köä – ta­lou­des­ta vas­taa­van palk­kaa­mi­nen on osoit­ta­nut poik­keuk­sel­li­sen vai­keak­si

05.11.2021 13:06 2
Tilaajille
Vain muutama Lapin kunta maksaa lasten kotihoidontuen kuntalisää – Ylitornio vasta aloitti, Sodankylä ja Tornio lopettivat

Vain muutama Lapin kunta maksaa lasten ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää – Yli­tor­nio vasta aloit­ti, So­dan­ky­lä ja Tornio lo­pet­ti­vat

29.10.2021 17:19
Tilaajille
Kunnat ovat ison muutoksen kourissa ja kuntien talous hyppii laidasta toiseen – Kannattaako järkevää taloudenpitoa edes toivoa?
Pääkirjoitus

Kunnat ovat ison muu­tok­sen kou­ris­sa ja kuntien talous hyppii lai­das­ta toiseen – Kan­nat­taa­ko jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa edes toivoa?

16.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Kemijärvi hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kaksi miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­vi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta kaksi mil­joo­naa euroa

31.08.2021 11:46 1
Tilaajille
Kemi perkaa läpi palvelut - "Yt-neuvottelut eivät aina tarkoita irtisanomisia, vaan toimintojen järjestelyjä"

Kemi perkaa läpi pal­ve­lut - "Yt-neu­vot­te­lut eivät aina tar­koi­ta ir­ti­sa­no­mi­sia, vaan toi­min­to­jen jär­jes­te­ly­jä"

30.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään samana viikonloppuna kaksi isoa, odotettua tapahtumaa – Vaikka pandemia ei ole ohi, kohti parempia aikoja ollaan menossa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään samana vii­kon­lop­pu­na kaksi isoa, odo­tet­tua ta­pah­tu­maa – Vaikka pan­de­mia ei ole ohi, kohti pa­rem­pia aikoja ollaan menossa

13.08.2021 09:16 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­asiat pakko tun­nus­taa

14.07.2021 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta voimaa kuntaan

28.06.2021 05:30 1
Tilaajille
Tarkastuslautakunta ei esitä Ulla-Kirsikka Vainiolle vastuuvapautta – kokoomuksen edustajat olivat vastuuvapauden kannalla

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei esitä Ul­la-Kir­sik­ka Vai­niol­le vas­tuu­va­paut­ta – ko­koo­muk­sen edus­ta­jat olivat vas­tuu­va­pau­den kan­nal­la

16.06.2021 18:41 16
Tilaajille
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan vastuuvapaudesta – Tarkastuslautakunta sorvaa ensin esityksen

Val­tuus­to päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan vas­tuu­va­pau­des­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta sorvaa ensin esi­tyk­sen

03.06.2021 13:32 5
Tilaajille
Kansallispuistot muutakin kuin suojelualueita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­lis­puis­tot muu­ta­kin kuin suo­je­lu­aluei­ta

03.06.2021 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Talous ei kor­jau­du ve­ro­tus­ta ki­ris­tä­mäl­lä

28.05.2021 05:00 4
Tilaajille
Talouspolitiikka uuteen aikaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lous­po­li­tiik­ka uuteen aikaan

27.05.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­te­ko on ta­lous­te­ko

27.05.2021 05:00 2
Tilaajille