kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elinvoimaisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­des­sa Ro­va­nie­men tu­le­vai­suus

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemellä eletään kaupungin historian suurimpien kouluinvestointien aikaa, mikä kertoo paikkakunnan elinvoimaisuuspotentiaalista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä eletään kau­pun­gin his­to­rian suu­rim­pien kou­lu­in­ves­toin­tien aikaa, mikä kertoo paik­ka­kun­nan elin­voi­mai­suus­po­ten­tiaa­lis­ta

25.04.2023 17:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko ke­hit­tyä?

26.02.2023 23:00
Rovaniemi kuuluu edelleen Suomen yrittäjävihamielisimpiin kaupunkeihin – osa päättäjistä tuntuu erikoistuneen hankkeiden jarruttamiseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kuuluu edel­leen Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sim­piin kau­pun­kei­hin – osa päät­tä­jis­tä tuntuu eri­kois­tu­neen hank­kei­den jar­rut­ta­mi­seen

16.02.2023 18:00 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isän­maal­lis­ta alue­po­li­tiik­kaa

19.12.2022 02:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jien huo­leh­dit­ta­va ih­mis­ten toi­meen­tu­los­ta

21.11.2022 04:25 1
Tilaajille
Rovaniemen lunastettava arktisen pääkaupungin rooli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men lu­nas­tet­ta­va ark­ti­sen pää­kau­pun­gin rooli

01.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan sää­tiöl­le työ­rau­ha

01.06.2022 07:00
Tilaajille
Miksi Kittilä kuntana menestyy?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kittilä kuntana me­nes­tyy?

17.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kasvun suunnat

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Katja Jaako-Körkköä esitetään Pellon elinvoimajohtajaksi

Katja Jaa­ko-Körk­köä esi­te­tään Pellon elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.04.2022 19:21
Tilaajille
Kemijärvellä halua elinkeinopolitiikan päivityksiin – kaupunginhallitus pohtii maanantaina kehitysyhtiön edustajan osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vel­lä halua elin­kei­no­po­li­tii­kan päi­vi­tyk­siin – kau­pun­gin­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na ke­hi­tys­yh­tiön edus­ta­jan osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

21.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit vahvin mittari ke­hi­tyk­sen suun­nas­ta

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Itä-Lapin arvostus halutaan nousuun – "Tulevaisuus pitää ajatella ennustetta pahempana, jotta syntyisi taistelutahtoa"

Itä-La­pin ar­vos­tus ha­lu­taan nousuun – "Tu­le­vai­suus pitää aja­tel­la en­nus­tet­ta pa­hem­pa­na, jotta syn­tyi­si tais­te­lu­tah­toa"

03.11.2021 18:00
Tilaajille
Päättäjiltä vaaditaan nopeita ja vaikeita päätöksiä, jos hyvinvointivaltio halutaan pelastaa
Pääkirjoitus

Päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nopeita ja vai­kei­ta pää­tök­siä, jos hy­vin­voin­ti­val­tio ha­lu­taan pe­las­taa

17.10.2021 08:00 18
Tilaajille
Lappi on jakautumassa voittajiin ja häviäjiin: Rovaniemen tulevaisuuskunto on keskuskaupunkien kärkeä, Lapin reuna-alueiden kunnat jäävät vertailussa hännille

Lappi on ja­kau­tu­mas­sa voit­ta­jiin ja hä­viä­jiin: Ro­va­nie­men tu­le­vai­suus­kun­to on kes­kus­kau­pun­kien kärkeä, Lapin reu­na-aluei­den kunnat jäävät ver­tai­lus­sa hän­nil­le

08.10.2021 06:30 7
Tilaajille
Elinvoimaa etsitään Pohjois- ja Itä-Lappiin yli kuntarajojen

Elin­voi­maa et­si­tään Poh­jois- ja Itä-Lap­piin yli kun­ta­ra­jo­jen

04.10.2021 20:19
Tilaajille
Vihreä visio menestyvästä kaupungista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä visio me­nes­ty­väs­tä kau­pun­gis­ta

09.06.2021 10:00
Tilaajille
Rovaniemen keskustan elinvoima pysynyt hyvällä tasolla myös pandemian aikana, vaikka tyhjien liiketilojen määrä on kasvanut edellisvuodesta

Ro­va­nie­men kes­kus­tan elin­voi­ma pysynyt hyvällä tasolla myös pan­de­mian aikana, vaikka tyhjien lii­ke­ti­lo­jen määrä on kas­va­nut edel­lis­vuo­des­ta

27.05.2021 14:05
Tilaajille