Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Visit Rovaniemi
Rovaniemeltä avataan ensi talvena suora lentoyhteys myös Espanjaan – jo tänä talvena lentoyhteyksiä oli ennätysmäärä

Ro­va­nie­mel­tä avataan ensi talvena suora len­toyh­teys myös Es­pan­jaan – jo tänä talvena len­toyh­teyk­siä oli en­nä­tys­mää­rä

12.04.2023 18:12 2
Tilaajille
Rovaniemeltä puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä matkailun kasvu vaatii infralta
Kolumni

Ro­va­nie­mel­tä puuttuu ko­ko­nais­ku­va siitä, mitä mat­kai­lun kasvu vaatii inf­ral­ta

19.01.2023 06:00 6
Tilaajille
Matkailijat toivat viime vuonna ennätysmäärän rahaa Rovaniemelle – matkailun kasvu ja hotelli-investoinnit vaativat jatkossa suoria Euroopan lentoja myös kesällä

Mat­kai­li­jat toivat viime vuonna en­nä­tys­mää­rän rahaa Ro­va­nie­mel­le – mat­kai­lun kasvu ja ho­tel­li-in­ves­toin­nit vaa­ti­vat jat­kos­sa suoria Eu­roo­pan lentoja myös kesällä

16.01.2023 20:36 20
Tilaajille
Lapissa ei näy loppiaisen niiausta – kiinalaiset ja venäläiset väistyivät, Lappiin tullaan nyt enemmän "lähimatkailemaan" Euroopasta

Lapissa ei näy lop­piai­sen niiaus­ta – kii­na­lai­set ja ve­nä­läi­set väis­tyi­vät, Lappiin tullaan nyt enemmän "lä­hi­mat­kai­le­maan" Eu­roo­pas­ta

10.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Joulupukki lähti matkaan Napapiiriltä – katso tallenne lähetyksestä täältä

Jou­lu­puk­ki lähti matkaan Na­pa­pii­ril­tä – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä täältä

23.12.2022 20:13 4
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta löi rahaa matkailuun – Visit Rovaniemen palvelut jatkuvat 760 000 eurolla, Napapiirille 115 000 euroa kehittämisrahaa

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta löi rahaa mat­kai­luun – Visit Ro­va­nie­men pal­ve­lut jat­ku­vat 760 000 eu­rol­la, Na­pa­pii­ril­le 115 000 euroa ke­hit­tä­mis­ra­haa

20.12.2022 20:30 5
Tilaajille
Mahdollisuus ennätystalveen – Rovaniemen matkailu palautuu vauhdilla pandemian vaikutuksista

Mah­dol­li­suus en­nä­tys­tal­veen – Ro­va­nie­men mat­kai­lu pa­lau­tuu vauh­dil­la pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta

23.11.2022 14:13 3
Tilaajille
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 20
Tilaajille
Joulupukki lähti matkaan Napapiiriltä – katso video, kuinka urakka alkoi

Jou­lu­puk­ki lähti matkaan Na­pa­pii­ril­tä – katso video, kuinka urakka alkoi

23.12.2021 20:04 5
Tilaajille
Suosittua amerikkalaissarjaa kuvataan parhaillaan Joulupukin Pajakylässä – seikkailut Suomessa tavoittavat yli 10 miljoonaa katselijaa

Suo­sit­tua ame­rik­ka­lais­sar­jaa ku­va­taan par­hail­laan Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­läs­sä – seik­kai­lut Suo­mes­sa ta­voit­ta­vat yli 10 mil­joo­naa kat­se­li­jaa

21.12.2021 17:51 1
Tilaajille
Matkailu nousee Rovaniemellä: yöpymisissä 80 prosentin kasvu vuoden takaiseen verrattuna

Mat­kai­lu nousee Ro­va­nie­mel­lä: yö­py­mi­sis­sä 80 pro­sen­tin kasvu vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

25.11.2021 13:53 5
Tilaajille
Rovaniemen joulukausi avataan lauantaina Pajakylässä – tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai sitä voi seurata livestreamin kautta

Ro­va­nie­men jou­lu­kau­si avataan lauan­tai­na Pa­ja­ky­läs­sä – ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua paikan päällä tai sitä voi seurata li­vest­rea­min kautta

18.11.2021 09:22
Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoasemille avataan koronatestauspisteet

Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja Ivalon len­toa­se­mil­le avataan ko­ro­na­tes­taus­pis­teet

26.10.2021 13:19
Tilaajille
Airbnb nousee aallonpohjasta – majoitusvaraukset kääntyivät nousuun majoitusliikkeissä ja rekisteröimättömillä majoittajilla Rovaniemellä

Airbnb nousee aal­lon­poh­jas­ta – ma­joi­tus­va­rauk­set kään­tyi­vät nousuun ma­joi­tus­liik­keis­sä ja re­kis­te­röi­mät­tö­mil­lä ma­joit­ta­jil­la Ro­va­nie­mel­lä

23.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Mainevoitto ja rahaa toista miljoonaa euroa jo pelkästä majoituksesta – Visit Rovaniemen toimitusjohtaja iloitsee ralliviikonlopusta

Mai­ne­voit­to ja rahaa toista mil­joo­naa euroa jo pel­käs­tä ma­joi­tuk­ses­ta – Visit Ro­va­nie­men toi­mi­tus­joh­ta­ja iloit­see ral­li­vii­kon­lo­pus­ta

01.03.2021 16:36 7
Tilaajille
Matkailun halvaantuminen on heijastunut Visit Rovaniemeen – Sanna Kärkkäinen: "Kyllä tämä koko vuosi on mennyt kriisiviestinnässä"

Mat­kai­lun hal­vaan­tu­mi­nen on hei­jas­tu­nut Visit Ro­va­nie­meen – Sanna Kärk­käi­nen: "Kyllä tämä koko vuosi on mennyt krii­si­vies­tin­näs­sä"

08.02.2021 15:27 2
Tilaajille
Tänä jouluna Joulupukki käy matkaan virtuaalisesti

Tänä jouluna Jou­lu­puk­ki käy matkaan vir­tuaa­li­ses­ti

18.12.2020 09:09
Lähdimme katsomaan, löytyykö hiljentyneen Rovaniemen katukuvasta kansainvälisiä matkailijoita – heitä löytyi kolmenlaisia

Läh­dim­me kat­so­maan, löy­tyy­kö hil­jen­ty­neen Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­ta kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta – heitä löytyi kol­men­lai­sia

07.12.2020 10:39
Tilaajille
Rovaniemellä tehdään elävä joulukalenteri, jonka luukut avautuvat verkossa

Ro­va­nie­mel­lä tehdään elävä jou­lu­ka­len­te­ri, jonka luukut avau­tu­vat ver­kos­sa

13.11.2020 08:07
Lohduton ennuste: Visit Rovaniemi arvioi, että voi mennä yli neljä vuotta ennen kuin matkailu on entisellä tasolla

Loh­du­ton en­nus­te: Visit Ro­va­nie­mi arvioi, että voi mennä yli neljä vuotta ennen kuin mat­kai­lu on en­ti­sel­lä tasolla

16.09.2020 15:32 3
Tilaajille