kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Visit Rovaniemi
Miljoonan majoitusvuorokauden raja rikkoutumassa rytisten – yöpyminen Rovaniemellä lisääntyi viime vuonna jopa neljänneksen

Mil­joo­nan ma­joi­tus­vuo­ro­kau­den raja rik­kou­tu­mas­sa ry­tis­ten – yö­py­mi­nen Ro­va­nie­mel­lä li­sään­tyi viime vuonna jopa nel­jän­nek­sen

11.01.2024 07:30 6
Tilaajille
Joulusesonki sinetöi Lapin uuden matkailuennätyksen: Rovaniemellä lähestytään jo miljoonaa yöpymistä

Jou­lu­se­son­ki sinetöi Lapin uuden mat­kai­luen­nä­tyk­sen: Ro­va­nie­mel­lä lä­hes­ty­tään jo mil­joo­naa yö­py­mis­tä

29.12.2023 05:00 33
Tilaajille
"Pitääkö Rovaniemellä pelätä jääkarhuja?" kysyi turisti, ja Leena Takalo vastasi juuri niin ystävällisesti kuin hän on tehnyt yli 40 vuoden ajan

"Pi­tää­kö Ro­va­nie­mel­lä pelätä jää­kar­hu­ja?" kysyi tu­ris­ti, ja Leena Takalo vastasi juuri niin ys­tä­väl­li­ses­ti kuin hän on tehnyt yli 40 vuoden ajan

16.12.2023 05:00 7
Tilaajille
Suurlähettiläs varoittaa brittejä liukastelusta Lapissa – turvallisuusohje laitetaan paraatipaikalle lentokentän vessoihin, paikalliset voivat hakea omansa matkailuinfosta

Suur­lä­het­ti­läs va­roit­taa brit­te­jä liu­kas­te­lus­ta Lapissa – tur­val­li­suus­oh­je lai­te­taan pa­raa­ti­pai­kal­le len­to­ken­tän ves­soi­hin, pai­kal­li­set voivat hakea omansa mat­kai­lu­in­fos­ta

18.11.2023 09:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki yrittää suitsia villejä revontulisafareita – Olkkajärven laavupaikalle tuotiin tulisijoja, jotka ovat tänä talvena yritysten vapaassa käytössä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yrittää suitsia villejä re­von­tu­li­sa­fa­rei­ta – Olk­ka­jär­ven laa­vu­pai­kal­le tuotiin tu­li­si­jo­ja, jotka ovat tänä talvena yri­tys­ten va­paas­sa käy­tös­sä

16.11.2023 05:00 17
Tilaajille
Coca-Cola toi ison joulukampanjansa julkaistavaksi Rovaniemelle – "Meillä on asia, jolla erotutaan maailman kilpailussa", sanoo Sanna Kärkkäinen joulupukista

Co­ca-Co­la toi ison jou­lu­kam­pan­jan­sa jul­kais­ta­vak­si Ro­va­nie­mel­le – "Meillä on asia, jolla ero­tu­taan maail­man kil­pai­lus­sa", sanoo Sanna Kärk­käi­nen jou­lu­pu­kis­ta

02.11.2023 15:56 5
Tilaajille
Aasialaiset matkailijat "verryttelevät" tuloaan Lappiin – talvikaudesta odotetaan edellisvuotta vilkkaampaa  eurooppalaisten voimin

Aa­sia­lai­set mat­kai­li­jat "ver­ryt­te­le­vät" tuloaan Lappiin – ­tal­vi­kau­des­ta odo­te­taan edel­lis­vuot­ta vilk­kaam­paa eu­roop­pa­lais­ten voimin

27.10.2023 17:00
Tilaajille
Rovaniemelle odotetaan jälleen ennätysvilkasta matkailutalvea – turismi tuo työtä ja verotuloja, mutta myös nipun haasteita
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­le odo­te­taan jälleen en­nä­tys­vil­kas­ta mat­kai­lu­tal­vea – turismi tuo työtä ja ve­ro­tu­lo­ja, mutta myös nipun haas­tei­ta

01.08.2023 10:47 9
Rovaniemelle tulossa kaikkien aikojen matkailutalvi – "Voi tarkoittaa jopa 5 000 turistin saapumista huippuviikkoina"

Ro­va­nie­mel­le tulossa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­tal­vi – "Voi tar­koit­taa jopa 5 000 tu­ris­tin saa­pu­mis­ta huip­pu­viik­koi­na"

28.07.2023 16:30 27
Tilaajille
Rovaniemen matkailukesästä odotetaan menestystä – sotaharjoitukset toivat hurjaa kasvua kesäkuussa

Ro­va­nie­men mat­kai­lu­ke­säs­tä odo­te­taan me­nes­tys­tä – so­ta­har­joi­tuk­set toivat hurjaa kasvua ke­sä­kuus­sa

27.07.2023 15:01 2
Tilaajille
Vueling avaa uuden suoran reittilennon Barcelonasta Rovaniemen lentoasemalle

Vueling avaa uuden suoran reit­ti­len­non Bar­ce­lo­nas­ta Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­le

24.07.2023 16:07 1
Tilaajille
Rovaniemeltä voi ensi talvena lentää suoraan Napoliin ja Edinburghiin – kansainvälinen reittitarjonta kasvaa ennätykselliseen kahteenkymmeneen

Ro­va­nie­mel­tä voi ensi talvena lentää suoraan Na­po­liin ja Edin­burg­hiin – kan­sain­vä­li­nen reit­ti­tar­jon­ta kasvaa en­nä­tyk­sel­li­seen kah­teen­kym­me­neen

06.07.2023 14:55
Tilaajille
Jo 13 suoraa yhteyttä Rovaniemeltä Eurooppaan – talven reittilentojen määrän odotetaan kasvavan entisestään

Jo 13 suoraa yh­teyt­tä Ro­va­nie­mel­tä Eu­roop­paan – talven reit­ti­len­to­jen määrän odo­te­taan kas­va­van en­ti­ses­tään

13.06.2023 05:00 12
Tilaajille
Rovaniemeltä avataan ensi talvena suora lentoyhteys myös Espanjaan – jo tänä talvena lentoyhteyksiä oli ennätysmäärä

Ro­va­nie­mel­tä avataan ensi talvena suora len­to­yh­teys myös Es­pan­jaan – jo tänä talvena len­to­yh­teyk­siä oli en­nä­tys­mää­rä

12.04.2023 18:12 2
Tilaajille
Rovaniemeltä puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä matkailun kasvu vaatii infralta
Kolumni

Ro­va­nie­mel­tä puuttuu ko­ko­nais­ku­va siitä, mitä mat­kai­lun kasvu vaatii inf­ral­ta

19.01.2023 06:00 6
Tilaajille
Matkailijat toivat viime vuonna ennätysmäärän rahaa Rovaniemelle – matkailun kasvu ja hotelli-investoinnit vaativat jatkossa suoria Euroopan lentoja myös kesällä

Mat­kai­li­jat toivat viime vuonna en­nä­tys­mää­rän rahaa Ro­va­nie­mel­le – mat­kai­lun kasvu ja ho­tel­li-in­ves­toin­nit vaa­ti­vat jat­kos­sa suoria Eu­roo­pan lentoja myös kesällä

16.01.2023 20:36 20
Tilaajille
Lapissa ei näy loppiaisen niiausta – kiinalaiset ja venäläiset väistyivät, Lappiin tullaan nyt enemmän "lähimatkailemaan" Euroopasta

Lapissa ei näy lop­piai­sen niiaus­ta – kii­na­lai­set ja ve­nä­läi­set väis­tyi­vät, Lappiin tullaan nyt enemmän "lä­hi­mat­kai­le­maan" Eu­roo­pas­ta

10.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Joulupukki lähti matkaan Napapiiriltä – katso tallenne lähetyksestä täältä

Jou­lu­puk­ki lähti matkaan Na­pa­pii­ril­tä – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä täältä

23.12.2022 20:13 4
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta löi rahaa matkailuun – Visit Rovaniemen palvelut jatkuvat 760 000 eurolla, Napapiirille 115 000 euroa kehittämisrahaa

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta löi rahaa mat­kai­luun – Visit Ro­va­nie­men pal­ve­lut jat­ku­vat 760 000 eu­rol­la, Na­pa­pii­ril­le 115 000 euroa ke­hit­tä­mis­ra­haa

20.12.2022 20:30 5
Tilaajille
Mahdollisuus ennätystalveen – Rovaniemen matkailu palautuu vauhdilla pandemian vaikutuksista

Mah­dol­li­suus en­nä­tys­tal­veen – Ro­va­nie­men mat­kai­lu pa­lau­tuu vauh­dil­la pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta

23.11.2022 14:13 3
Tilaajille