Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen lentoasema
Matkailusesonki houkuttelee kymmenittäin uusia takseja Rovaniemelle – helsinkiläistä Umair Hamidia turhauttaa, kun iso ketju vie kaikki lentoaseman kyydit

Mat­kai­lu­se­son­ki hou­kut­te­lee kym­me­nit­täin uusia takseja Ro­va­nie­mel­le – hel­sin­ki­läis­tä Umair Hamidia tur­haut­taa, kun iso ketju vie kaikki len­to­ase­man kyydit

17.11.2023 08:10 36
Tilaajille
Hävittäjä törmäsi lentoon lähdössään lintuun Rovaniemellä – kone palasi maahan turvallisesti

Hä­vit­tä­jä törmäsi lentoon läh­dös­sään lintuun Ro­va­nie­mel­lä – kone palasi maahan tur­val­li­ses­ti

04.09.2023 15:48
Tilaajille
Lentoliikenteen kasvu on jatkunut alkuvuoden aikana  – Rovaniemellä ylitetty vuoden 2019 matkustajamäärä

Len­to­lii­ken­teen kasvu on jat­ku­nut al­ku­vuo­den aikana  – ­Ro­va­nie­mel­lä yli­tet­ty vuoden 2019 mat­kus­ta­ja­mää­rä

31.08.2023 10:56 3
Tilaajille
Ryanair avaa uuden reittiyhteyden Rovaniemeltä Italiaan – vahvistettuja lentoreittejä Eurooppaan tulevaksi talveksi jo 15

Ryanair avaa uuden reit­ti­yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Ita­liaan – vah­vis­tet­tu­ja len­to­reit­te­jä Eu­roop­paan tu­le­vak­si tal­vek­si jo 15

31.07.2023 11:03 2
Tilaajille
Rovaniemelle tulossa kaikkien aikojen matkailutalvi – "Voi tarkoittaa jopa 5 000 turistin saapumista huippuviikkoina"

Ro­va­nie­mel­le tulossa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­tal­vi – "Voi tar­koit­taa jopa 5 000 tu­ris­tin saa­pu­mis­ta huip­pu­viik­koi­na"

28.07.2023 16:30 27
Tilaajille
Lapin lentokentät elävät matkailusta – Rovaniemen lentoasemasta kasvoi Suomen toiseksi vilkkain ja kansainvälisin
Pääkirjoitus

Lapin len­to­ken­tät elävät mat­kai­lus­ta – Ro­va­nie­men len­to­ase­mas­ta kasvoi Suomen toi­sek­si vilk­kain ja kan­sain­vä­li­sin

19.07.2023 05:00 6
Rovaniemeltä voi ensi talvena lentää suoraan Napoliin ja Edinburghiin – kansainvälinen reittitarjonta kasvaa ennätykselliseen kahteenkymmeneen

Ro­va­nie­mel­tä voi ensi talvena lentää suoraan Na­po­liin ja Edin­burg­hiin – kan­sain­vä­li­nen reit­ti­tar­jon­ta kasvaa en­nä­tyk­sel­li­seen kah­teen­kym­me­neen

06.07.2023 14:55
Tilaajille
Rovaniemelle taas uusi suora lentoyhteys – Ryanair lentää talvella Rovaniemeltä Liverpooliin

Ro­va­nie­mel­le taas uusi suora len­to­yh­teys – Ryanair lentää tal­vel­la Ro­va­nie­mel­tä Li­ver­poo­liin

27.06.2023 15:51 1
Tilaajille
Ikävä Airport-taksia – ketähän Rovaniemen lentokenttä-Linkkarin on tarkoitus palvella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikävä Air­port-tak­sia – ­ke­tä­hän Ro­va­nie­men len­to­kent­tä-Link­ka­rin on tar­koi­tus pal­vel­la?

20.02.2023 13:55 1
Tilaajille
Jätekontti kärähti Rovaniemen lentoasemalla

Jä­te­kont­ti kärähti Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la

18.01.2023 18:52
Tilaajille
Kova sivutuuli sotki lentoliikennettä Rovaniemellä sunnuntaina, kaikki koneet eivät päässeet laskeutumaan tai lähtemään – lentoaseman päällikkö: Kyse on turvallisuudesta, ei uskalluksesta

Kova si­vu­tuu­li sotki len­to­lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä sun­nun­tai­na, kaikki koneet eivät pääs­seet las­keu­tu­maan tai läh­te­mään – len­to­ase­man pääl­lik­kö: Kyse on tur­val­li­suu­des­ta, ei us­kal­luk­ses­ta

09.01.2023 12:28 1
Tilaajille
Vesisateisena joulupäivänä Rovaniemen kentälle laskeutui lento, joka mullisti Lapin matkailun

Ve­si­sa­tei­se­na jou­lu­päi­vä­nä Ro­va­nie­men ken­täl­le las­keu­tui lento, joka mul­lis­ti Lapin mat­kai­lun

25.12.2022 13:18 5
Tilaajille
Rovaniemen lentoasemalla tulossa vuoden vilkkain viikonloppu: kaikkiaan 53 konetta tuo matkailijoita napapiirille

Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la tulossa vuoden vilk­kain vii­kon­lop­pu: kaik­kiaan 53 konetta tuo mat­kai­li­joi­ta na­pa­pii­ril­le

16.12.2022 16:30 17
Tilaajille
"Sieltä taaemmalta tolpalta voidaan huidella" – Finavia vuokrasi Rovaniemen lentoaseman parhaat taksitolpat Menevälle, paikallisen yrittäjän mielestä tilanne on epäreilu

"Sieltä taaem­mal­ta tol­pal­ta voidaan hui­del­la" – ­Fi­na­via vuok­ra­si Ro­va­nie­men len­to­ase­man parhaat tak­si­tol­pat Me­ne­väl­le, pai­kal­li­sen yrit­tä­jän mie­les­tä tilanne on epä­rei­lu

17.11.2022 19:30 41
Tilaajille
Linkkari saattaa pian kulkea lentoasemalle – Rovaniemellä suunnitellaan paikallisliikenteen kokeilua heikkojen yhteyksien kohentamiseksi

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

16.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Viikon kuva: Talven merkki
Kolumni

Viikon kuva: Talven merkki

04.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Lapin matkailutalvi alkaa nykyään pimeäsesongilla – yhä useampi tulee reittilennolla tai jopa yksityiskoneella

Lapin mat­kai­lu­tal­vi alkaa nykyään pi­meä­se­son­gil­la – yhä useampi tulee reit­ti­len­nol­la tai jopa yk­si­tyis­ko­neel­la

03.11.2022 05:00 7
Tilaajille
Useita uusia yhteyksiä avautuu Lapin lentokentille –Rovaniemeltä pääsee Eurooppaan halvimmillaan 15 eurolla

Useita uusia yh­teyk­siä avautuu Lapin len­to­ken­til­le –Ro­va­nie­mel­tä pääsee Eu­roop­paan hal­vim­mil­laan 15 eurolla

27.10.2022 13:37
Tilaajille
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 20
Tilaajille
Lapin lennosto järjestää avoimet ovet -päivän – tapahtuma järjestetään nyt uudessa paikassa

Lapin len­nos­to jär­jes­tää avoimet ovet -päivän – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt uudessa pai­kas­sa

24.08.2022 11:25
Tilaajille