Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taksit
Kuukausi
Lapin Kansa vertaili taksimatkan hintaa Rovaniemellä – uusi tulokas Uber oli niukasti halvin

Lapin Kansa ver­tai­li tak­si­mat­kan hintaa Ro­va­nie­mel­lä – uusi tulokas Uber oli niu­kas­ti halvin

29.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Uber sekoittaa Rovaniemen taksimarkkinoita – kaupunkiin tullut uusia yrittäjiä  eikä viime talven kaltaista pulaa takseista pitäisi tulla
Pääkirjoitus

Uber se­koit­taa Ro­va­nie­men tak­si­mark­ki­noi­ta – kau­pun­kiin tullut uusia yrit­tä­jiä eikä viime talven kal­tais­ta pulaa tak­seis­ta pitäisi tulla

23.11.2023 22:09 11
Uusi taksiparkki tuo selkeyttä Joulupukin pajakylän taksikaaokseen – myös Rovaniemen keskustaan on lisätty yksi taksitolppa

Uusi tak­si­park­ki tuo sel­keyt­tä Jou­lu­pu­kin pa­ja­ky­län tak­si­kaaok­seen – myös Ro­va­nie­men kes­kus­taan on lisätty yksi tak­si­tolp­pa

19.11.2023 17:00 15
Tilaajille
Kommentti: Kysyvä välttyy hintahuijauksilta
Kolumni

Kom­ment­ti: Kysyvä välttyy hin­ta­hui­jauk­sil­ta

17.11.2023 08:07 1
Tilaajille
Matkailusesonki houkuttelee kymmenittäin uusia takseja Rovaniemelle – helsinkiläistä Umair Hamidia turhauttaa, kun iso ketju vie kaikki lentoaseman kyydit

Mat­kai­lu­se­son­ki hou­kut­te­lee kym­me­nit­täin uusia takseja Ro­va­nie­mel­le – hel­sin­ki­läis­tä Umair Hamidia tur­haut­taa, kun iso ketju vie kaikki len­toa­se­man kyydit

17.11.2023 08:10 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sovussa samalle tak­si­tol­pal­le

14.11.2023 07:45 7
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kul­je­tus­pal­ve­lu ei toimi

17.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko tu­ning-sään­nöt kai­kil­le samat?

23.09.2023 05:00
IS: Heikki Autto, Johanna-Ojala Niemelä ja Kaisa Juuso kansaedustajien taksinkäyttäjien kärkipäätä

IS: Heikki Autto, Jo­han­na-Oja­la Niemelä ja Kaisa Juuso kan­sae­dus­ta­jien tak­sin­käyt­tä­jien kär­ki­pää­tä

25.08.2023 13:59 12
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen rautatieasemalla pitäisi olla yksi tolppa toisessa päässä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mal­la pitäisi olla yksi tolppa toi­ses­sa päässä

27.07.2023 11:10
Tilaajille
Roope Arffman hankki 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin ja 18-vuotiaana takana oli jo taksikorttia varten vaadittu vuoden ajokokemus – nyt hän kuskaa asiakkaita 8,5-metrisellä limusiinilla

Roope Arffman hankki 17-vuo­tiaa­na poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin ja 18-vuo­tiaa­na takana oli jo tak­si­kort­tia varten vaa­dit­tu vuoden ajo­ko­ke­mus – nyt hän kuskaa asiak­kai­ta 8,5-met­ri­sel­lä li­mu­sii­nil­la

16.07.2023 17:00
Tilaajille
Kela-kyydin pitää toteutua kohtuullisessa ajassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kyy­din pitää to­teu­tua koh­tuul­li­ses­sa ajassa

11.07.2023 05:01 1
Rovaniemen juna-asemalla taksit noutavat vain yhdestä paikasta – Senaatin asema-alueet oy aikoo tulevaisuudessa ensiksi kehittää ja lopulta myydä Rovaniemen rautatieaseman

Ro­va­nie­men ju­na-ase­mal­la taksit nou­ta­vat vain yhdestä pai­kas­ta – Se­naa­tin ase­ma-alueet oy aikoo tu­le­vai­suu­des­sa ensiksi ke­hit­tää ja lopulta myydä Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­man

05.07.2023 15:23
Tilaajille
Kun taksia ei yöllä saa, osa pikkukylien ravintoloista on päätynyt kuskaamaan asiakkaitaan itse –" Ei ulos voi ketään jättää", sanoo inarilainen ravintolayrittäjä

Kun taksia ei yöllä saa, osa pik­ku­ky­lien ra­vin­to­lois­ta on pää­ty­nyt kus­kaa­maan asiak­kai­taan itse –" Ei ulos voi ketään jät­tää", sanoo ina­ri­lai­nen ra­vin­to­lay­rit­tä­jä

12.06.2023 05:00 13
Tilaajille
Taksitolpille vedetään sähköjä – Kela-kyytejä saa ensi vuonna ajaa vain uusimman päästönormin täyttävällä dieselkalustolla tai sähköautoilla

Tak­si­tol­pil­le ve­de­tään sähköjä – Ke­la-kyy­te­jä saa ensi vuonna ajaa vain uu­sim­man pääs­tö­nor­min täyt­tä­väl­lä die­sel­ka­lus­tol­la tai säh­köau­toil­la

11.06.2023 08:00 14
Tilaajille
Sivusto: Rovaniemellä taksista joutuu pulittamaan reilusti enemmän kuin muissa isoissa kaupungeissa – syynä halpataksien puute ja matkailu

Si­vus­to: Ro­va­nie­mel­lä tak­sis­ta joutuu pu­lit­ta­maan rei­lus­ti enemmän kuin muissa isoissa kau­pun­geis­sa – syynä hal­pa­tak­sien puute ja mat­kai­lu

24.04.2023 16:00 19
Tilaajille
Suomen ja Norjan välille neuvotellaan yhteistä sopimusta taksiliikenteestä

Suomen ja Norjan välille neu­vo­tel­laan yh­teis­tä so­pi­mus­ta tak­si­lii­ken­tees­tä

31.03.2023 10:42
Tilaajille
Muistisairas Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tuntitolkulla taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tarvitseva jää Rovaniemellä turhan usein turistien jalkoihin

Muis­ti­sai­ras Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tun­ti­tol­kul­la taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tar­vit­se­va jää Ro­va­nie­mel­lä turhan usein tu­ris­tien jal­koi­hin

13.03.2023 09:56 31
Tilaajille
Ikävä Airport-taksia – ketähän Rovaniemen lentokenttä-Linkkarin on tarkoitus palvella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikävä Air­port-tak­sia – ­ke­tä­hän Ro­va­nie­men len­to­kent­tä-Link­ka­rin on tar­koi­tus pal­vel­la?

20.02.2023 13:55 1
Tilaajille
"Rikolliset on saatava pois alalta" – Taksiliitto vaatii harmaan talouden torjuntaa, julkaisi eettiset ohjeet jäsenilleen

"Ri­kol­li­set on saatava pois alalta" – Tak­si­liit­to vaatii harmaan ta­lou­den tor­jun­taa, jul­kai­si eet­ti­set ohjeet jä­se­nil­leen

02.01.2023 09:12 7
Tilaajille