Poliisi
Viimeisin tunti
Poliisi tutkii Suomussalmen liikenneonnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja useina vammantuottamuksina, esitutkinta jatkuu kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla

Poliisi tutkii Suo­mus­sal­men lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja useina vam­man­tuot­ta­muk­si­na, esi­tut­kin­ta jatkuu kuu­lus­te­luil­la ja tek­ni­sel­lä tut­kin­nal­la

12:06
Tilaajille
Kuukausi
Karkkivarkaudesta kiinni jääneen miehen hallusta löytyi patruunoita Oulussa

Kark­ki­var­kau­des­ta kiinni jääneen miehen hal­lus­ta löytyi pat­ruu­noi­ta Oulussa

10.04.2021 10:05 2
Jatkuvasti kortitta ajaneen miehen auto takavarikoitiin Kemissä – Mies ei selvinnyt enää sakolla, asia eteene syyttäjälle

Jat­ku­vas­ti kor­tit­ta ajaneen miehen auto ta­ka­va­ri­koi­tiin Kemissä – Mies ei sel­vin­nyt enää sa­kol­la, asia eteene syyt­tä­jäl­le

09.04.2021 14:09 4
Tilaajille
Kevät aktivoi pyörävarkaat – Poliisi muistuttaa pyörän kunnollisesta lukitsemisesta

Kevät aktivoi pyö­rä­var­kaat – Poliisi muis­tut­taa pyörän kun­nol­li­ses­ta lu­kit­se­mi­ses­ta

09.04.2021 13:46
Tilaajille
SVT: Poliisi epäilee kelkkailijan ajaneen tahallaan poron päälle Pajalassa

SVT: Poliisi epäilee kelk­kai­li­jan ajaneen ta­hal­laan poron päälle Pa­ja­las­sa

04.04.2021 12:29
Tilaajille
Polttoainevarkaat jäivät kiinni rysän päältä Keminmaassa – poliisikoira haistoi työkoneen alla piilotelleet miehet

Polt­to­ai­ne­var­kaat jäivät kiinni rysän päältä Ke­min­maas­sa – po­lii­si­koi­ra haistoi työ­ko­neen alla pii­lo­tel­leet miehet

04.04.2021 11:33
Huumekuskin autosta löytyi varastettua omaisuutta Kemissä – poliisi epäilee varkaudesta kolmea henkilöä

Huu­me­kus­kin autosta löytyi va­ras­tet­tua omai­suut­ta Kemissä – poliisi epäilee var­kau­des­ta kolmea hen­ki­löä

02.04.2021 14:00
Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia yhtä paljon vuonna 2020, lisääntynyt huumeiden määrä kumoaa vähentyneet alkoholijuopumukset

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

30.03.2021 09:55
Törkeä varkaus tutkinnassa Kemissä, voroille tuhansien eurojen saalis – lapsi oli kotona, kun mieskaksikko tunkeutui taloon

Törkeä varkaus tut­kin­nas­sa Ke­mis­sä, vo­roil­le tu­han­sien eurojen saalis – lapsi oli kotona, kun mies­kak­sik­ko tun­keu­tui taloon

24.03.2021 10:28
Tilaajille
Oululaisen taloyhtiön yhteistilasta löytyi "huomattava summa käteisvaroja" – poliisi kaipaa vinkkejä rahasumman alkuperän selvittämiseksi

Ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön yh­teis­ti­las­ta löytyi "huo­mat­ta­va summa kä­teis­va­ro­ja" – poliisi kaipaa vink­ke­jä ra­ha­sum­man al­ku­pe­rän sel­vit­tä­mi­sek­si

23.03.2021 12:22
Tilaajille
Huumekuski ajoi autolla huoltoaseman seinään Rovaniemellä

Huu­me­kus­ki ajoi autolla huol­to­ase­man seinään Ro­va­nie­mel­lä

21.03.2021 16:16
Tilaajille
Meri-Lapissa kiinni useita rattijuoppoja – Kolme kuljettajaa neljästä oli käyttänyt amfetamiinia

Me­ri-La­pis­sa kiinni useita rat­ti­juop­po­ja – Kolme kul­jet­ta­jaa nel­jäs­tä oli käyt­tä­nyt am­fe­ta­mii­nia

21.03.2021 11:33 1
Tilaajille
Kemissä murtauduttiin asuntoon keskellä päivää

Kemissä mur­tau­dut­tiin asun­toon kes­kel­lä päivää

21.03.2021 10:37
Tilaajille
Keminmaassa varastettiin suuri määrä polttoainetta pyöräkuormaajan avulla

Ke­min­maas­sa va­ras­tet­tiin suuri määrä polt­to­ai­net­ta pyö­rä­kuor­maa­jan avulla

21.03.2021 10:31
Tilaajille
Alaikäinen ajoi  päihtyneenä ojaan Kemissä, toinen alaikäinen ohitti hurjaa ylinopeutta Ylitorniolla

Ala­ikäi­nen ajoi päih­ty­nee­nä ojaan Ke­mis­sä, toinen ala­ikäi­nen ohitti hurjaa yli­no­peut­ta Yli­tor­niol­la

20.03.2021 10:52 2
Tilaajille
Kotihoito löysi vanhemman miehen kuolleena asunnosta Kajaanissa – käräjäoikeus vangitsi mieshenkilön taposta epäiltynä

Ko­ti­hoi­to löysi van­hem­man miehen kuol­lee­na asun­nos­ta Ka­jaa­nis­sa – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mies­hen­ki­lön taposta epäil­ty­nä

19.03.2021 13:58
Poliisiylijohtaja Kolehmainen perää mahdollisiin liikkumisrajoituksiin selkeyttä: "Kaikenlainen epämääräisyys olisi pahasta"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja Ko­leh­mai­nen perää mah­dol­li­siin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­siin sel­keyt­tä: "Kai­ken­lai­nen epä­mää­räi­syys olisi pa­has­ta"

18.03.2021 12:06
Poliisi tutkii keskiviikkona Kajaanissa tehtyä epäiltyä henkirikosta – yksi henkilö otettu kiinni

Poliisi tutkii kes­ki­viik­ko­na Ka­jaa­nis­sa tehtyä epäil­tyä hen­ki­ri­kos­ta – yksi henkilö otettu kiinni

17.03.2021 17:59
Tilaajille
Vanhemmat
Kittilän Levillä epäily koronaeristyksen rikkomisesta – "Nyt tulisi olla vastuuntuntoa jokaisella kansalaisella"

Kit­ti­län Levillä epäily ko­ro­na­eris­tyk­sen rik­ko­mi­ses­ta – "Nyt tulisi olla vas­tuun­tun­toa jo­kai­sel­la kan­sa­lai­sel­la"

12.03.2021 16:12 14
Tilaajille
Poliisi ottaa haalarikamerat käyttöön koko maassa tänä keväänä

Poliisi ottaa haa­la­ri­ka­me­rat käyt­töön koko maassa tänä keväänä

10.03.2021 12:16 1