Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Poliisi
Kuukausi
Pellon marraskuisen kuolonkolarin tutkinta valmistui: Hondan kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta humalassa

Pellon mar­ras­kui­sen kuo­lon­ko­la­rin tut­kin­ta val­mis­tui: Hondan kul­jet­ta­ja ajoi huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta hu­ma­las­sa

17.03.2023 13:34
Tilaajille
Aalistunturin kuvauskielto oli ylilyönti – Poliisin paras työväline on, että toiminta kestää aina julkisen katseen

Aa­lis­tun­tu­rin ku­vaus­kiel­to oli yli­lyön­ti – ­Po­lii­sin paras työ­vä­li­ne on, että toi­min­ta kestää aina jul­ki­sen katseen

04.03.2023 05:01 33
Tilaajille
Professori: Poliisi ylitti selvästi toimivaltansa estäessään sahausoperaation kuvaamisen Aalistunturin mielenosoituksessa – "Poliisin perusteluissa jopa huvittavia piirteitä"

Pro­fes­so­ri: Poliisi ylitti sel­väs­ti toi­mi­val­tan­sa es­täes­sään sa­haus­ope­raa­tion ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoi­tuk­ses­sa – "Po­lii­sin pe­rus­te­luis­sa jopa hu­vit­ta­via piir­tei­tä"

25.02.2023 13:35 8
Tilaajille
Meri-Lapin kouluissa väkivaltatilanteita: Kemissä koululaisella veitsi mukana,  aikomuksenaan vahingoittaa henkilökuntaan kuuluvaa, Torniossa puolestaan yläkoululla pahoinpitely

Me­ri-La­pin kou­luis­sa vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­ta: Kemissä kou­lu­lai­sel­la veitsi mukana, ai­ko­muk­se­naan va­hin­goit­taa hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa, Tor­nios­sa puo­les­taan ylä­kou­lul­la pa­hoin­pi­te­ly

25.02.2023 12:08 1
Tilaajille
Vanhemmat
Viranomaiset harjoittelevat tällä viikolla koiratoimintaa Rovaniemellä – pääpaino koirien nenäharjoitteissa

Vi­ran­omai­set har­joit­te­le­vat tällä vii­kol­la koi­ra­toi­min­taa Ro­va­nie­mel­lä – pää­pai­no koirien ne­nä­har­joit­teis­sa

20.02.2023 09:36
Tilaajille
Poliisi pysäytti Kemissä kaksi rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä, Torniossa poliisia vastaan ajoi kaahari

Poliisi py­säyt­ti Kemissä kaksi rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­tyä hen­ki­löä, Tor­nios­sa po­lii­sia vastaan ajoi kaahari

11.02.2023 10:21
Tilaajille
Tee katoamisilmoitus kotipihasta kadonneesta lapsesta tai muistisairaasta läheisestä välittömästi – "Ei kannata jäädä miettimään, kehtaako yhteyttä ottaa", sanoo poliisi

Tee ka­toa­mis­il­moi­tus ko­ti­pi­has­ta ka­don­nees­ta lap­ses­ta tai muis­ti­sai­raas­ta lä­hei­ses­tä vä­lit­tö­mäs­ti – "Ei kannata jäädä miet­ti­mään, keh­taa­ko yh­teyt­tä ottaa", sanoo poliisi

10.02.2023 05:00
Tilaajille
Nelostiellä Tervolassa kahden henkilöauton kolari, humalaiset henkilöt pitivät poliisin kiireisenä

Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa kahden hen­ki­lö­au­ton kolari, hu­ma­lai­set hen­ki­löt pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä

05.02.2023 10:34 1
Tilaajille
Poliisilla oli Meri-Lapissa vilkas perjantai-ilta ja yö: risteyskolari, epäiltyjä rattijuopumuksia Simossa, Kemissä ja Torniossa

Po­lii­sil­la oli Me­ri-La­pis­sa vilkas per­jan­tai-il­ta ja yö: ris­teys­ko­la­ri, epäil­ty­jä rat­ti­juo­pu­muk­sia Si­mos­sa, Kemissä ja Tor­nios­sa

04.02.2023 11:11
Tilaajille
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kantaa huolta ala­ikäis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti–koulun epäselvyyksistä tutkintapyyntö poliisille

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti–­kou­lun epä­sel­vyyk­sis­tä tut­kin­ta­pyyn­tö po­lii­sil­le

03.02.2023 15:58 5
Tilaajille
Poliisi etsii kadonnutta 15–vuotiasta rovaniemeläistä Jimi Repoa

Poliisi etsii ka­don­nut­ta 15–­vuo­tias­ta ro­va­nie­me­läis­tä Jimi Repoa

03.02.2023 15:28
Rovaniemeläismies syyllistyi rattijuopumuksiin, liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja ajo-oikeudetta ajamiseen – käräjäoikeus tuomitsi vankeutta

Ro­va­nie­me­läis­mies syyl­lis­tyi rat­ti­juo­pu­muk­siin, lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen ja ajo-oi­keu­det­ta aja­mi­seen – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si van­keut­ta

25.01.2023 13:34
Tilaajille
Mies jäi kiinni rattijuopumuksesta kaksi kertaa saman yön aikana

Mies jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta kaksi kertaa saman yön aikana

24.01.2023 17:17
Tilaajille
Poliisi otti kaksi mielenosoittajaa kiinni Aalistunturilla

Poliisi otti kaksi mie­len­osoit­ta­jaa kiinni Aa­lis­tun­tu­ril­la

24.01.2023 16:50 35
Tilaajille
Poliisiylijohtaja huolissaan nuorten väkivaltaisuudesta ja rikoksista – alaikäisten tekemien ryöstöjen rikosepäilyjä määrä lähes kaksinkertaistui vuodessa

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja huo­lis­saan nuorten vä­ki­val­tai­suu­des­ta ja ri­kok­sis­ta – ala­ikäis­ten te­ke­mien ryös­tö­jen ri­kos­epäi­ly­jä määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui vuo­des­sa

24.01.2023 12:21 2
Tilaajille
Rattijuopumuksesta epäilty kuljettaja pysäytettiin Nelostiellä Rovaniemellä – kuljettaja antoi ensin poliisille toisen henkilön ajokortin

Rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty kul­jet­ta­ja py­säy­tet­tiin Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – kul­jet­ta­ja antoi ensin po­lii­sil­le toisen hen­ki­lön ajo­kor­tin

16.01.2023 16:26
Tilaajille
Poliisi pyytää yleisöltä tietoja Mika Moringin ja tämän uhriksi epäillyn naisen liikkeistä – havaintoja toivotaan erityisesti Rovaniemeltä ja Muoniosta

Poliisi pyytää ylei­söl­tä tietoja Mika Mo­rin­gin ja tämän uhriksi epäil­lyn naisen liik­keis­tä – ha­vain­to­ja toi­vo­taan eri­tyi­ses­ti Ro­va­nie­mel­tä ja Muo­nios­ta

13.01.2023 19:52
Poliisilla oli kiireinen uudenvuodenyö Lapissa: ilotulitteita ammuttiin rakennuksia päin Kemissä, Rovaniemellä useita pahoinpitelyjä

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen uu­den­vuo­den­yö La­pis­sa: ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­tiin ra­ken­nuk­sia päin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mel­lä useita pa­hoin­pi­te­ly­jä

01.01.2023 11:00 13
Tilaajille
Poliisi sai kiinni rattijuoppoja Kemissä, Torniossa ja Pellossa – sivulliset ilmoittivat päihtyneistä kuljettajista hätäkeskukseen

Poliisi sai kiinni rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Pel­los­sa – si­vul­li­set il­moit­ti­vat päih­ty­neis­tä kul­jet­ta­jis­ta hä­tä­kes­kuk­seen

31.12.2022 10:08 6
Tilaajille