Poliisi
Kuukausi
Näin kannabiksen kasvattajat päätyivät pohjoiseen pikkukylään Posiolle – "Sähköt katkeilivat ja valot välkkyivät, kun sähköä vedettiin välistä"

Näin kan­na­bik­sen kas­vat­ta­jat pää­tyi­vät poh­joi­seen pik­ku­ky­lään Po­siol­le – "Sähköt kat­kei­li­vat ja valot välk­kyi­vät, kun sähköä ve­det­tiin vä­lis­tä"

27.02.2021 17:21 1
Tilaajille
"Luultiin, että tästä ei voi jäädä kiinni" – Poliisitutkinta tuli yllätyksenä melkein kaikille Silkkitieltä huumeita ostaneille lappilaisille

"Luul­tiin, että tästä ei voi jäädä kiinni" – Po­lii­si­tut­kin­ta tuli yl­lä­tyk­se­nä melkein kai­kil­le Silk­ki­tiel­tä huu­mei­ta os­ta­neil­le lap­pi­lai­sil­le

24.02.2021 19:30 2
Tilaajille
Poliisi ei alota lyhytaikaista majoitustoimintaa koskevaa esitutkintaa Rovaniemellä –   Ilmi ei tullut sellaisia seikkoja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

Poliisi ei alota ly­hyt­ai­kais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa kos­ke­vaa esi­tut­kin­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ilmi ei tullut sel­lai­sia seik­ko­ja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

19.02.2021 13:55 4
Tilaajille
Poliisi: Oulusta kadonnut mies löytyi kuolleena, tapauksessa ei epäillä rikosta

Po­lii­si: Oulusta ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na, ta­pauk­ses­sa ei epäillä rikosta

17.02.2021 10:06
Lapin kymmenen uutta poliisin virkaa on saatu täytettyä – Lisää poliiseja Pelloon, Muonioon, Ivaloon ja Sallaan

Lapin kym­me­nen uutta po­lii­sin virkaa on saatu täy­tet­tyä – Lisää po­lii­se­ja Pel­loon, Muo­nioon, Ivaloon ja Sallaan

16.02.2021 18:15
Tilaajille
Kemin viime viikkoista talopaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä

Kemin viime viik­kois­ta ta­lo­pa­loa tut­ki­taan tör­keä­nä tu­ho­työ­nä

15.02.2021 14:43
Miestä puukotettiin Torniossa

Miestä puu­ko­tet­tiin Tor­nios­sa

14.02.2021 10:31
Tilaajille
Rattijuoppo törmäsi hirveen, mutta jatkoi matkaa – Auto suistui tieltä muutamaa kilometriä myöhemmin

Rat­ti­juop­po törmäsi hir­veen, mutta jatkoi matkaa – Auto suistui tieltä muu­ta­maa ki­lo­met­riä myö­hem­min

13.02.2021 17:02 2
Tilaajille
Kun valot välähtivät, vauhti vain kiihtyi – Kuusamon poliisi joutui hurjaan takaa-ajoon perjantain ja lauantain välisenä yönä: "Tällaisia ei täällä ole käsittääkseni ei kovin montaa sattunut"

Kun valot vä­läh­ti­vät, vauhti vain kiihtyi – Kuu­sa­mon poliisi joutui hurjaan ta­kaa-ajoon per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä: "Täl­lai­sia ei täällä ole kä­sit­tääk­se­ni ei kovin montaa sat­tu­nut"

13.02.2021 15:39
Tilaajille
Moni Lapin kunta on saamassa uuden poliisiaseman – Poliisihallitus on nostanut Lapin vanhat toimitilat valtakunnallisen korjauslistan kärkeen

Moni Lapin kunta on saa­mas­sa uuden po­lii­si­ase­man – Po­lii­si­hal­li­tus on nos­ta­nut Lapin vanhat toi­mi­ti­lat val­ta­kun­nal­li­sen kor­jaus­lis­tan kärkeen

12.02.2021 19:31
Tilaajille
Poliisi ampui aseella ja pysäytti teräaseella uhkailleen henkilön Vantaalla

Poliisi ampui aseella ja py­säyt­ti te­rä­aseel­la uh­kail­leen hen­ki­lön Van­taal­la

10.02.2021 19:59
Anastettua pyörää kaupiteltiin oikealle omistajalle Meri-Lapissa, omistaja sopi kaupat ja kutsui poliisit paikalle

Anas­tet­tua pyörää kau­pi­tel­tiin oi­keal­le omis­ta­jal­le Me­ri-La­pis­sa, omis­ta­ja sopi kaupat ja kutsui po­lii­sit pai­kal­le

07.02.2021 09:58 4
Tilaajille
Iäkkään miehen kuolemaan johtaneen tulipalon syttymissyytä selvitetään Kemissä – poliisi ei epäile rikosta

Iäkkään miehen kuo­le­maan joh­ta­neen tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään Kemissä – poliisi ei epäile rikosta

05.02.2021 10:36
Tilaajille
Lapin poliisi selvitti Suomen tehokkaimmin vakavammat rikokset koronavuotena – huolenaiheena nuorten suuret ylinopeudet ja rattijuopumusten suuri kasvu

Lapin poliisi sel­vit­ti Suomen te­hok­kaim­min va­ka­vam­mat ri­kok­set ko­ro­na­vuo­te­na – huo­len­ai­hee­na nuorten suuret yli­no­peu­det ja rat­ti­juo­pu­mus­ten suuri kasvu

03.02.2021 13:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi otti kiinni rokotehuijauksista epäillyn naisen – kaupitteli "koronarokotteita" ovelta ovelle

Poliisi otti kiinni ro­ko­te­hui­jauk­sis­ta epäil­lyn naisen – kau­pit­te­li "ko­ro­na­ro­kot­tei­ta" ovelta ovelle

31.01.2021 10:25 2
Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä löydettiin maanantaina kuolleena muhoslainen nainen ja kaksi lasta – "Aika hiljaiseksi vetää"

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­ta ma­joi­tus­liik­kees­tä löy­det­tiin maa­nan­tai­na kuol­lee­na mu­hos­lai­nen nainen ja kaksi lasta – "Aika hil­jai­sek­si vetää"

25.01.2021 21:01
Tilaajille
Viranomaisille aamulla ilmoituksia kirkkaasta välähdyksestä tai räjähdyksestä ja savusta Limingan alueella, pelastuslaitos ja poliisi etsivät syytä tuloksetta

Vi­ran­omai­sil­le aamulla il­moi­tuk­sia kirk­kaas­ta vä­läh­dyk­ses­tä tai rä­jäh­dyk­ses­tä ja savusta Li­min­gan alueel­la, pe­las­tus­lai­tos ja poliisi etsivät syytä tu­lok­set­ta

24.01.2021 10:51
Tilaajille
Poliisi määräsi Tyrnävän taajama-alueella liikkuvan suden karkotettavaksi – "Viimeisenä keinona on eläimen lopettaminen"

Poliisi määräsi Tyr­nä­vän taa­ja­ma-alueel­la liik­ku­van suden kar­ko­tet­ta­vak­si – "Vii­mei­se­nä keinona on eläimen lo­pet­ta­mi­nen"

02.01.2021 18:25
Tilaajille
Poliisi kuuli kovaa huutoa ja metelöintiä kattoterassilta, saunatilojen läheltä löytyi pistooleita ja puukko – "Tapaus on poikkeuksellinen takavarikoitujen aseiden määrän vuoksi"

Poliisi kuuli kovaa huutoa ja me­te­löin­tiä kat­to­te­ras­sil­ta, sau­na­ti­lo­jen läheltä löytyi pis­too­lei­ta ja puukko – "Tapaus on poik­keuk­sel­li­nen ta­ka­va­ri­koi­tu­jen aseiden määrän vuoksi"

01.01.2021 14:13 1
Uudenvuoden juhlinta houkutteli rikkomaan koronarajoituksia

Uu­den­vuo­den juh­lin­ta hou­kut­te­li rik­ko­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

01.01.2021 10:00