Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuolemantapaukset
Vittangista menehtyineinä löytyneiden naisten kuolinsyy selvisi

Vit­tan­gis­ta me­neh­tyi­nei­nä löy­ty­nei­den naisten kuo­lin­syy selvisi

18.10.2023 10:54
Tilaajille
Kaksi kalastajaa löydettiin kuolleina merestä Ruotsin Kalixissa

Kaksi ka­las­ta­jaa löy­det­tiin kuol­lei­na merestä Ruotsin Ka­li­xis­sa

06.10.2023 10:01
Tilaajille
NSD: Vittangissa kuolleita ei murhattu – naapurit löysivät äidin ja tyttären tultuaan mökkireissulta Suomesta

NSD: Vit­tan­gis­sa kuol­lei­ta ei mur­hat­tu – naa­pu­rit löy­si­vät äidin ja tyt­tä­ren tul­tuaan mök­ki­reis­sul­ta Suo­mes­ta

19.09.2023 15:47
Tilaajille
Ruotsalaismedian mukaan Vittangissa löytyneet kuolleet olivat äiti ja tytär

Ruot­sa­lais­me­dian mukaan Vit­tan­gis­sa löy­ty­neet kuol­leet olivat äiti ja tytär

31.08.2023 09:49 1
Tilaajille
Vittangissa löytyi kaksi kuollutta naista – poliisi on ymmällään kuolinsyystä

Vit­tan­gis­sa löytyi kaksi kuol­lut­ta naista – poliisi on ym­mäl­lään kuo­lin­syys­tä

30.08.2023 15:58
Tilaajille
Yle: Näyttelijä Antti Raivio on kuollut 60-vuotiaana

Yle: Näyt­te­li­jä Antti Raivio on kuollut 60-vuo­tiaa­na

12.08.2023 10:05
Kiiminkijoesta maanantaina pelastettu lapsi kuoli sairaalassa

Kii­min­ki­joes­ta maa­nan­tai­na pe­las­tet­tu lapsi kuoli sai­raa­las­sa

18.04.2023 14:01
Kemin suuren biotuotetehtaan työmaalla sattui kuolemaan johtanut työtapaturma

Kemin suuren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la sattui kuo­le­maan joh­ta­nut työ­ta­pa­tur­ma

25.02.2023 18:05
Otkes: Pakokaasu aiheutti neljän ihmisen kuoleman omakotitalossa Kirkkonummen Veikkolassa – poliisin mukaan kyseessä vaikuttaa olleen tapaturma

Otkes: Pa­ko­kaa­su ai­heut­ti neljän ihmisen kuo­le­man oma­ko­ti­ta­los­sa Kirk­ko­num­men Veik­ko­las­sa – po­lii­sin mukaan ky­sees­sä vai­kut­taa olleen ta­pa­tur­ma

05.01.2023 12:04 2
Haaparannalta löytyi metsästä ihmisen jäänteet

Haa­pa­ran­nal­ta löytyi met­säs­tä ihmisen jään­teet

12.10.2022 10:02
Tilaajille
Espanjassa raportoitiin tiettävästi Euroopan ensimmäinen apinarokkoon liittyvä kuolema

Es­pan­jas­sa ra­por­toi­tiin tiet­tä­väs­ti Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen api­na­rok­koon liit­ty­vä kuolema

30.07.2022 12:12
HS: Lapsi kuoli kuumaan autoon Itä-Suomessa – poliisi ei epäile rikosta

HS: Lapsi kuoli kuumaan autoon Itä-Suo­mes­sa – ­po­lii­si ei epäile rikosta

06.07.2022 12:22
Tilaajille
Poliisi löysi Torniosta vainajan – maastosta on etsitty henkirikoksesta epäiltyä miestä useiden päivien ajan

Poliisi löysi Tor­nios­ta vai­na­jan – ­maas­tos­ta on etsitty hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­tyä miestä useiden päivien ajan

04.07.2022 17:51
Suomessa hukkui kesäkuussa kaikkiaan 18 ihmistä – helppo muistisääntö auttaa pitämään mielessä, miten toimia hukkuvan pelastamiseksi

Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa kaik­kiaan 18 ihmistä – helppo muis­ti­sään­tö auttaa pi­tä­mään mie­les­sä, miten toimia huk­ku­van pe­las­ta­mi­sek­si

04.07.2022 15:15
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla kuolemaan johtanut tapaturma

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

25.06.2022 13:12
Tilaajille
Moottorikelkkaonnettomuuteen joutuu useimmiten paikallinen jäälläliikkuja – matkailijat ovat kelkkaonnettomuuksissa pieni erityisryhmä

Moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­teen joutuu useim­mi­ten pai­kal­li­nen jääl­lä­liik­ku­ja – mat­kai­li­jat ovat kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa pieni eri­tyis­ryh­mä

28.12.2021 19:40 7
Tilaajille
Ikätoverin kuolema voi hämmentää ja pelottaa – kriisipsykologi neuvoo, kuinka puhua oululaiskoulun kuolemantapauksesta lapselle kotona

Ikä­to­ve­rin kuolema voi häm­men­tää ja pe­lot­taa – krii­si­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka puhua ou­lu­lais­kou­lun kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta lap­sel­le kotona

26.11.2021 09:03
Alaluokkalainen lapsi menehtyi oululaisessa koulussa

Ala­luok­ka­lai­nen lapsi me­neh­tyi ou­lu­lai­ses­sa kou­lus­sa

24.11.2021 17:49
Haaparannalta kuolleena löytynyt kolmekymppinen suomalaismies asui Oulussa

Haa­pa­ran­nal­ta kuol­lee­na löy­ty­nyt kol­me­kymp­pi­nen suo­ma­lais­mies asui Oulussa

24.02.2021 10:38
Tilaajille
SVT: Haaparannalla toissa viikolla kuolleena löytynyt nuori mies oli suomalainen

SVT: Haa­pa­ran­nal­la toissa vii­kol­la kuol­lee­na löy­ty­nyt nuori mies oli suo­ma­lai­nen

19.02.2021 15:21
Tilaajille