Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Kadonneet henkilöt
Kuukausi
Kaksi veneilijää katosi Rovaniemellä, löytyivät hukkuneina

Kaksi ve­nei­li­jää katosi Ro­va­nie­mel­lä, löy­tyi­vät huk­ku­nei­na

15.10.2021 11:03 3
Tilaajille
Päiväkirja: Veikko oli 13 vuotta kateissa, ennen kuin tuli takaisin – tarina voimaannuttaa kuin Jäniksen vuosi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Veikko oli 13 vuotta ka­teis­sa, ennen kuin tuli ta­kai­sin – tarina voi­maan­nut­taa kuin Jä­nik­sen vuosi

13.10.2021 07:30 1
Tilaajille
Kun joku eksyy, toinen poliisi ohjaa koiraa ja toinen lennokkia – Onnellinen päätös eksymiselle: katso Lapin po­lii­sin upea video pe­las­tustoimista

Kun joku eksyy, toinen poliisi ohjaa koiraa ja toinen len­nok­kia – On­nel­li­nen päätös ek­sy­mi­sel­le: katso Lapin po­lii­sin upea video pe­las­tus­toi­mis­ta

12.10.2021 11:52 5
Tilaajille
Yli kymmenen vuotta kateissa ollut mies löytyi hyvävointisena – poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta

Yli kym­me­nen vuotta ka­teis­sa ollut mies löytyi hy­vä­voin­ti­se­na – poliisi ei epäile ta­pauk­seen liit­ty­vän rikosta

11.10.2021 13:56
Vanhemmat
Pohjois-Ruotsissa kadonnut iäkäs marjanpoimija löytyi kuolleena vuorokausien maastoetsintöjen jälkeen

Poh­jois-Ruot­sis­sa ka­don­nut iäkäs mar­jan­poi­mi­ja löytyi kuol­lee­na vuo­ro­kau­sien maas­to­et­sin­tö­jen jälkeen

20.09.2021 10:30 1
Tilaajille
Elokuussa kadonnut mies löytyi kuolleena Oulaisissa

Elo­kuus­sa ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na Ou­lai­sis­sa

18.09.2021 12:12
Iäkäs marjanpoimija on jo neljättä päivää kateissa Pohjois-Ruotsissa

Iäkäs mar­jan­poi­mi­ja on jo nel­jät­tä päivää ka­teis­sa Poh­jois-Ruot­sis­sa

17.09.2021 09:40 3
Tilaajille

Poliisi tutkii 61-vuo­tiaan vaa­sa­lais­mie­hen ka­toa­mis­ta, nähty vii­mek­si hei­nä­kuus­sa

24.08.2021 20:48
Terveyskeskuksesta kadonnut muistisairas ikäihminen on löytynyt Ivalossa

Ter­veys­kes­kuk­ses­ta ka­don­nut muis­ti­sai­ras ikä­ih­mi­nen on löy­ty­nyt Iva­los­sa

23.08.2021 13:40
Tilaajille
Kuusamossa kadonnut 59-vuotias mies löydettiin kuolleena

Kuu­sa­mos­sa ka­don­nut 59-vuo­tias mies löy­det­tiin kuol­lee­na

18.08.2021 22:05
Rovaniemeläinen Merja Vaara lähti työpaikalta kohti kotia, mutta ei päässyt koskaan perille – Mitä 17-vuotiaana kadonneelle nuorelle tapahtui yli neljä vuosikymmentä sitten?

Ro­va­nie­me­läi­nen Merja Vaara lähti työ­pai­kal­ta kohti kotia, mutta ei päässyt koskaan perille – Mitä 17-vuo­tiaa­na ka­don­neel­le nuo­rel­le ta­pah­tui yli neljä vuo­si­kym­men­tä sitten?

07.08.2021 06:00 3
Tilaajille
Ranualla kadonnut 72–vuotias mies on löytynyt kuolleena

Ra­nual­la ka­don­nut 72–­vuo­tias mies on löy­ty­nyt kuol­lee­na

04.07.2021 10:25 1
Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista Ranualla keskiviikkona kadonneesta  72-vuotiaasta miehestä

Poliisi pyytää il­moit­ta­maan ha­vain­nois­ta Ra­nual­la kes­ki­viik­ko­na ka­don­nees­ta 72-vuo­tiaas­ta mie­hes­tä

03.07.2021 09:27
9-vuotias joutui eksyksiin Muonion Särkitunturissa viiden tunnin ajaksi – Löydettiin Rajavartiolaitoksen helikopterin avulla

9-vuo­tias joutui ek­syk­siin Muonion Sär­ki­tun­tu­ris­sa viiden tunnin ajaksi – Löy­det­tiin Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen he­li­kop­te­rin avulla

19.06.2021 09:33 2
Tilaajille
Metsän ulkopuolellekin voi eksyä – Kaupungista etsitään lapsia ja ikäihmisiä

Metsän ul­ko­puo­lel­le­kin voi eksyä – Kau­pun­gis­ta et­si­tään lapsia ja ikä­ih­mi­siä

18.06.2021 18:00
Tilaajille
Torniossa kadonnut muistisairas henkilö on löytynyt – Poliisi kiittää kansalaisia avusta

Tor­nios­sa ka­don­nut muis­ti­sai­ras henkilö on löy­ty­nyt – Poliisi kiittää kan­sa­lai­sia avusta

31.05.2021 18:08
Poliisikoira löysi kadonneen ikäihmisen metsästä Rovaniemellä

Po­lii­si­koi­ra löysi ka­don­neen ikä­ih­mi­sen met­säs­tä Ro­va­nie­mel­lä

16.05.2021 15:56 1
Tilaajille
Oulussa 23. huhtikuuta kadonnut mies löytyi kuolleena, tapahtumiin ei epäillä liittyvän rikosta

Oulussa 23. huh­ti­kuu­ta ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na, ta­pah­tu­miin ei epäillä liit­ty­vän rikosta

04.05.2021 09:34
Hiihtäjä katosi Torniossa perjantaina, poliisi keskeytti etsinnät toistaiseksi – hiihtäjä joutunut todennäköisesti veden varaan Tornionjoella

Hiih­tä­jä katosi Tor­nios­sa per­jan­tai­na, poliisi kes­keyt­ti et­sin­nät tois­tai­sek­si – hiih­tä­jä jou­tu­nut to­den­nä­köi­ses­ti veden varaan Tor­nion­joel­la

24.04.2021 14:01
Oulussa joulukuussa kadonnut mies löytyi kuolleena vesialueelta

Oulussa jou­lu­kuus­sa ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na ve­si­alueel­ta

07.04.2021 13:23