Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eduskunta
Orpo antaa tänään pääministerin ilmoituksen rajaturvallisuudesta

Orpo antaa tänään pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­sen ra­ja­tur­val­li­suu­des­ta

23.11.2023 08:03 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusin elä­ke­hui­jaus

12.11.2023 17:30 1
Poliitikkojen tapa haalia itselleen lukuisia, usein eturistiriitaisia luottamustoimia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen tapa haalia it­sel­leen lu­kui­sia, usein etu­ris­ti­rii­tai­sia luot­ta­mus­toi­mia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana

31.10.2023 04:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­peu­tus­ra­ha tulee lo­pet­taa

26.10.2023 05:00
Keskustan Annika Saarikko kiisti, että oppositio tekisi välikysymyksen itselleen: "Olemme huolissamme jokaisen suomalaisen oikeuksista peruspalveluihin"

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko kiisti, että op­po­si­tio tekisi vä­li­ky­sy­myk­sen it­sel­leen: "Olemme huo­lis­sam­me jo­kai­sen suo­ma­lai­sen oi­keuk­sis­ta pe­rus­pal­ve­lui­hin"

19.10.2023 12:28 6
Tilaajille
Eduskunnan budjettikäsittely sai ison salin huutelemaan – Riikka Purra: "Menot tulojen mukaan ja suu säkkiä myöden"

Edus­kun­nan bud­jet­ti­kä­sit­te­ly sai ison salin huu­te­le­maan – Riikka Purra: "Menot tulojen mukaan ja suu säkkiä myöden"

10.10.2023 16:20 2
Tilaajille
Urbaanisuomalaisten lihansyöjien itsepetos etsii vertaistaan kaupan lihatiskillä
Kolumni

Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

28.09.2023 06:00 30
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 13:48 3
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 2
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marinin päätös menee yli ym­mär­ryk­sen

13.09.2023 08:29 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika puhua muus­ta­kin?

12.09.2023 05:00 4
Onko eduskunta kuin päiväkoti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko edus­kun­ta kuin päi­vä­ko­ti?

11.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­se­lit­tei­ses­ti eläin­rääk­käys­tä

09.09.2023 05:00 3
Puhemiesneuvosto puoltaa Marinin vapauttamista kansanedustajan tehtävästä

Pu­he­mies­neu­vos­to puoltaa Marinin va­paut­ta­mis­ta kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä

08.09.2023 16:05 7
Hallitus sai odotetun luottamuksen rasisminvastaisen tiedonannon äänestyksessä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää ministerien luottamusäänestyksessä

Hal­li­tus sai odo­te­tun luot­ta­muk­sen ra­sis­min­vas­tai­sen tie­don­an­non ää­nes­tyk­ses­sä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää mi­nis­te­rien luot­ta­mus­ää­nes­tyk­ses­sä

08.09.2023 14:00 7
Tilaajille
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­san­edus­ta­jal­ta

07.09.2023 21:40 7
Tilaajille
Tytti Tuppurainen nousi SDP:n eduskuntaryhmän johtoon – Kiuru veti ehdokkuutensa pois

Tytti Tup­pu­rai­nen nousi SDP:n edus­kun­ta­ryh­män johtoon – Kiuru veti eh­dok­kuu­ten­sa pois

07.09.2023 19:24 4
Politiikan kärjistynyt puhekulttuuri voi palvella yksittäisen poliitikon etua, mutta yhteiskuntaa sillä ei rakenneta – konsensukseen kykenevällä poliitikolla voisi olla taas kysyntää
Pääkirjoitus

Po­li­tii­kan kär­jis­ty­nyt pu­he­kult­tuu­ri voi pal­vel­la yk­sit­täi­sen po­lii­ti­kon etua, mutta yh­teis­kun­taa sillä ei ra­ken­ne­ta – kon­sen­suk­seen ky­ke­ne­väl­lä po­lii­ti­kol­la voisi olla taas ky­syn­tää

07.09.2023 05:00 16
Suomessakin on syytä ryhtyä miettimään turkistarhojen hallittua alasajoa – elinkeino ei kestä eettistä tarkastelua, eikä asenneilmapiirikään muutu enää edes elinkeinoa kehittämällä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa­kin on syytä ryhtyä miet­ti­mään tur­kis­tar­ho­jen hal­lit­tua alas­ajoa – elin­kei­no ei kestä eet­tis­tä tar­kas­te­lua, eikä asen­ne­il­ma­pii­ri­kään muutu enää edes elin­kei­noa ke­hit­tä­mäl­lä

05.09.2023 20:51 19