Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Eduskunta
Kuukausi
Ex-ministeri Mika Lintilän puhelimen epäillyn tietomurron esitutkinta lopetettiin – ei näyttöä ulkopuolisen murtautumisesta laitteeseen

Ex-mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län pu­he­li­men epäil­lyn tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta lo­pe­tet­tiin – ei näyttöä ul­ko­puo­li­sen mur­tau­tu­mi­ses­ta lait­tee­seen

27.02.2024 17:38 6
Eduskunnassa käsittelyssä opposition välikysymys työmarkkinoiden tulehtuneesta tilanteesta

Edus­kun­nas­sa kä­sit­te­lys­sä op­po­si­tion vä­li­ky­sy­mys työ­mark­ki­noi­den tu­leh­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta

20.02.2024 09:37 2
Kauppojen viinivalikoima monipuolistuu ehkä jo keväällä – lakimuutos toisi hyllyille lisää myös pienpanimoiden tuotteita
Pääkirjoitus

Kaup­po­jen vii­ni­va­li­koi­ma mo­ni­puo­lis­tuu ehkä jo ke­vääl­lä – la­ki­muu­tos toisi hyl­lyil­le lisää myös pien­pa­ni­moi­den tuot­tei­ta

16.02.2024 17:00 5
Tilaajille
Eduskunnassa hiertää yhä se, kuka voidaan merkitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

Edus­kun­nas­sa hiertää yhä se, kuka voidaan merkitä saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon

14.02.2024 18:30 8
Vain kolme lappilaisedustajaa osallistui debattiin, kun eduskunta aloitti saamelaiskäräjälain käsittelyn

Vain kolme lap­pi­lais­edus­ta­jaa osal­lis­tui de­bat­tiin, kun edus­kun­ta aloitti saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyn

14.02.2024 18:35 4
Tilaajille
Eduskunta aloittaa saamelaiskäräjälain käsittelyn tänään iltapäivällä – keskustelua voi seurata suorana verkossa

Edus­kun­ta aloit­taa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyn tänään il­ta­päi­väl­lä – kes­kus­te­lua voi seurata suorana ver­kos­sa

14.02.2024 11:30
Tilaajille
KRP epäilee, että yli tuhannen ihmisen henkilötietoja on tallennettu lainvastaisesti eduskunnan turvallisuusosastolla – epäilty on pidätetty virasta

KRP epäi­lee, että yli tu­han­nen ihmisen hen­ki­lö­tie­to­ja on tal­len­net­tu lain­vas­tai­ses­ti edus­kun­nan tur­val­li­suus­osas­tol­la – epäilty on pi­dä­tet­ty virasta

12.02.2024 19:02
Eduskunta estää Tiktokin käytön laitteillaan

Edus­kun­ta estää Tik­to­kin käytön lait­teil­laan

12.02.2024 18:59 1
Analyysi: Kokoomus nappasi valtikan kouraansa – Yhdellä puolueella harvinainen neljän suora

Ana­lyy­si: Ko­koo­mus nappasi val­ti­kan kou­raan­sa – Yhdellä puo­lueel­la har­vi­nai­nen neljän suora

12.02.2024 16:06 11
Tilaajille
Valtion velkaantumiskehityksen kääntäminen on osoittautunut ennakoitua isommaksi urakaksi – hallituksen kestävyys joutuu pian uuteen testiin
Pääkirjoitus

Valtion vel­kaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen kään­tä­mi­nen on osoit­tau­tu­nut en­na­koi­tua isom­mak­si ura­kak­si – hal­li­tuk­sen kes­tä­vyys joutuu pian uuteen testiin

06.02.2024 17:00 16
Vanhemmat
Katri Kulmuni meni naimisiin ja saa kesällä vauvan

Katri Kulmuni meni nai­mi­siin ja saa kesällä vauvan

29.12.2023 15:02 8
Tilaajille
Onko ay-liike opposition apupuolue?
Mielipidekirjoitus

Onko ay-lii­ke op­po­si­tion apu­puo­lue?

21.12.2023 17:00 25
Keskusta käy tarpeettomaksi
Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta käy tar­peet­to­mak­si

21.12.2023 17:00 6
Heikki Autto ja Sara Seppänen vastustavat hallituksen saamelaiskäräjälakiesitystä – suoraa kannatusta ei ilmaise Lapin kansanedustajista yksikään

Heikki Autto ja Sara Sep­pä­nen vas­tus­ta­vat hal­li­tuk­sen saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys­tä – suoraa kan­na­tus­ta ei ilmaise Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta yk­si­kään

19.12.2023 16:45 31
Tilaajille
Hallituspuolueet kaatoivat Länsi-Pohjan keskussairaalan erillisrahoituksen – Kulmuni: "Olen todella surullinen"

Hal­li­tus­puo­lueet kaa­toi­vat Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eril­lis­ra­hoi­tuk­sen – Kul­mu­ni: "Olen todella su­rul­li­nen"

19.12.2023 13:33 48
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki eteni eduskuntaan liki samanlaisena kuin aiemminkin – nyt hallitus on yksimielinen ja suurin oppositiopuoluekin lupaa tukensa

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki eteni edus­kun­taan liki sa­man­lai­se­na kuin aiem­min­kin – nyt hal­li­tus on yk­si­mie­li­nen ja suurin op­po­si­tio­puo­lue­kin lupaa tukensa

14.12.2023 15:22 31
Tilaajille
Nelostien ja Lentokentäntien risteys Rovaniemellä sai eduskunnalta puoli miljoonaa euroa liikennevaloihin – rahaa tuli myös Ounasvaaran rullahiihtolatuun ja Sallan kansallispuiston turvallisuuteen

Ne­los­tien ja Len­to­ken­tän­tien risteys Ro­va­nie­mel­lä sai edus­kun­nal­ta puoli mil­joo­naa euroa lii­ken­ne­va­loi­hin – rahaa tuli myös Ou­nas­vaa­ran rul­la­hiih­to­la­tuun ja Sallan kan­sal­lis­puis­ton tur­val­li­suu­teen

12.12.2023 16:00 16
Tilaajille
Matematiikkakerho eduskuntaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tiik­ka­ker­ho edus­kun­taan

11.12.2023 04:24
Orpo antaa tänään pääministerin ilmoituksen rajaturvallisuudesta

Orpo antaa tänään pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­sen ra­ja­tur­val­li­suu­des­ta

23.11.2023 08:03 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusin elä­ke­hui­jaus

12.11.2023 17:30 1