Eduskunta
Viimeisin tunti
Eduskunnassa jäljitetään koronalle mahdollisesti altistuneita – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­te­tään ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

20:29 0
Viimeisin 12 tuntia
Eduskunnassa jäljitetty tähän mennessä parikymmentä koronalle mahdollisesti altistunutta – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­tet­ty tähän men­nes­sä pa­ri­kym­men­tä ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

13:59 0
Kuukausi
Eduskunnan hallintojohtaja: Laajoja altistuksia ei ole syntynyt tämänhetkisen tiedon mukaan – "Turhaan optimismiin ei silti kannata etukäteen mennä"

Edus­kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja: Laajoja al­tis­tuk­sia ei ole syn­ty­nyt tä­män­het­ki­sen tiedon mukaan – "Tur­haan op­ti­mis­miin ei silti kannata etu­kä­teen mennä"

16.10.2020 12:27 0
Eduskunnan äänestys: Kiurulle luottamus äänin 106–79 – Keskustan Honkonen vaatii silti viestinnän selkiyttämistä

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 14:22 0
Kokoomus tykittää rajusti maskeihin sotkeutunutta Kiurua: Kotimaiselle teollisuudelle annettiin väärä viesti, paras tieto pidettiin pimennossa, pikatestejä ei huolittu

Ko­koo­mus ty­kit­tää rajusti mas­kei­hin sot­keu­tu­nut­ta Kiurua: Ko­ti­mai­sel­le teol­li­suu­del­le an­net­tiin väärä viesti, paras tieto pi­det­tiin pi­men­nos­sa, pi­ka­tes­te­jä ei huo­lit­tu

14.10.2020 12:51 0
Kokoomus esittää epäluottamusta peruspalveluministerille – Pääministeri Marinin mukaan Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin

Ko­koo­mus esittää epä­luot­ta­mus­ta pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ril­le – Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan Kiuru on hoi­ta­nut teh­tä­vän­sä hyvin

09.10.2020 16:39 0
Budjettikeskustelu: Katri Kulmuni pyysi oppositiota taloustalkoisiin, esitys leimattiin keskustan hätähuudoksi

Bud­jet­ti­kes­kus­te­lu: Katri Kulmuni pyysi op­po­si­tio­ta ta­lous­tal­koi­siin, esitys lei­mat­tiin kes­kus­tan hä­tä­huu­dok­si

07.10.2020 13:52 0
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen korona-ajan ensimmäisessä välikysymysäänestyksessä

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen ko­ro­na-ajan en­sim­mäi­ses­sä vä­li­ky­sy­mys­ää­nes­tyk­ses­sä

02.10.2020 13:27 0
Välikysymystä käsiteltiin eduskunnassa, Vanhanen heitti kirjoitetun paperin sivuun ja pääsi vauhtiin: "Onko teillä vaihtoehtoista linjaa hallituksen talouspolitiikalle?"

Vä­li­ky­sy­mys­tä kä­si­tel­tiin edus­kun­nas­sa, Van­ha­nen heitti kir­joi­te­tun paperin sivuun ja pääsi vauh­tiin: "Onko teillä vaih­to­eh­tois­ta linjaa hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kal­le?"

30.09.2020 15:35 0
Unohtuivatko talous- ja työllisyystavoitteet? – hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen

Unoh­tui­vat­ko talous- ja työl­li­syys­ta­voit­teet? – hal­li­tus vastaa op­po­si­tion yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen

30.09.2020 12:59 0
Hannu Hoskonen käy keskustassa yhden miehen sotaa – kansanedustaja syyttää puoluettaan mielistelystä ja linjan hukkaamisesta

Hannu Hos­ko­nen käy kes­kus­tas­sa yhden miehen sotaa – kan­san­edus­ta­ja syyttää puo­luet­taan mie­lis­te­lys­tä ja linjan huk­kaa­mi­ses­ta

27.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vastaamaan sanoistaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vas­taa­maan sa­nois­taan

27.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Keskustan taustapuurtajana tunnettu Markus Lohi nousi yllättäen puoluejohtoon: "Yli 20 prosenttia suomalaisista on mieleltään keskustalaisia"

Kes­kus­tan taus­ta­puur­ta­ja­na tun­net­tu Markus Lohi nousi yl­lät­täen puo­lue­joh­toon: "Yli 20 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on mie­lel­tään kes­kus­ta­lai­sia"

24.09.2020 09:25 1
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24 0
Vanhemmat
Oppositio arvosteli hallitusta kyselytunnilla: "Huonoja uutisia tulee lähes päivittäin"

Op­po­si­tio ar­vos­te­li hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la: "Huo­no­ja uutisia tulee lähes päi­vit­täin"

17.09.2020 20:27 2
Halla-aho elpymispaketista: "EU:n lahjarahan avulla Italia, Espanja ja Ranska välttyvät ikäviltä kansallisilta vyönkiristyksiltä"

Hal­la-aho el­py­mis­pa­ke­tis­ta: "EU:n lah­ja­ra­han avulla Italia, Espanja ja Ranska vält­ty­vät ikä­vil­tä kan­sal­li­sil­ta vyön­ki­ris­tyk­sil­tä"

09.09.2020 15:08 0
Eduskunta pääsee tänään EU:n jättimäisen elvytyspaketin kimppuun – pääministerin ilmoituksesta luvassa tiukka väittely

Edus­kun­ta pääsee tänään EU:n jät­ti­mäi­sen el­vy­tys­pa­ke­tin kimp­puun – pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­ses­ta luvassa tiukka väit­te­ly

09.09.2020 06:00 0
Eduskunnan salaisin valiokunta alkaa jälleen kokoontua kuukausien koronatauon jälkeen – "Emme voi jäädä tuleen makaamaan"

Edus­kun­nan sa­lai­sin va­lio­kun­ta alkaa jälleen ko­koon­tua kuu­kau­sien ko­ro­na­tauon jälkeen – "Emme voi jäädä tuleen ma­kaa­maan"

09.09.2020 06:00 0
Näkökulma: Tätä et ehkä tiennyt kansanedustajan arjesta – lainsäätäjiltä pyydetään apua jopa lomakkeiden ja hakemusten täyttämiseen

Nä­kö­kul­ma: Tätä et ehkä tiennyt kan­san­edus­ta­jan arjesta – lain­sää­tä­jil­tä pyy­de­tään apua jopa lo­mak­kei­den ja ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­seen

08.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Tutkimus: Kansanedustajan työ ei ole vain sitä, miltä julkisuuden perusteella näyttää – kiireessä hosuminen tarjoaa alustan lobbareille ja viestintätoimistoille

Tut­ki­mus: Kan­san­edus­ta­jan työ ei ole vain sitä, miltä jul­ki­suu­den pe­rus­teel­la näyttää – kii­rees­sä ho­su­mi­nen tarjoaa alustan lob­ba­reil­le ja vies­tin­tä­toi­mis­toil­le

08.09.2020 06:00 0